PSIKOLOGI KAUNSELING penilaian dan diagnosis dalam kaunseling

5,001 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • .
 • PSIKOLOGI KAUNSELING penilaian dan diagnosis dalam kaunseling

  1. 1. PENILAIAN DAN DIAGNOSIS DALAM KAUNSELING TAJUK 3
  2. 2. Seni dan Sains dalam Penilaian dan Diagnosis • Seni dalam kaunseling menujukkan bahawa terdapat jumlah kaedah dan prosedur dalam mengenal pasti tingkah laku overt dan covert yang tiada had. • Kaunselor menyesuaikan penilaian dan prosedur diagnosis untuk memenuhi keperluan dan keunikan klien. • Contohnya, menggunakan teknik projective untuk membantu self disclosure tanpa rasa terancam.
  3. 3. Penilaian dan Diagnosis • Satu proses yang berkait antara satu sama lain. • Penilaian memberi maklumat yang bersesuaian untuk melakukan diagnosis. • Penilaian digunakan untuk mendapatkan kefahaman mengenai klien. • Kebanyakan kaunselor memasukkan diagnosis dalam proses kaunselor.
  4. 4. • Sesetengah teori atau perspektif berkecuali daripada diagnosis kerana melihat ia sebagai sesuatu label yang boleh memudaratkan. • Hohenshil (1996) mencadangkan diagnosis dibuat. Sebagai contoh, apabila seorang kaunselor melihat bahawa kliennya mempunyai masalah psikopatologi yang memerlukan perhatian lebih mendalam dari seorang ahli psikologi atau psikiataris, maka dia dikatakan telah membuat diagnosis.
  5. 5. PENILAIAN • Penilaian (assessment) adalah terma psikologi dalam Assessment of Men (Office od Strategic Services, 1948). • Terma yang digunakan dalam proses pemilihan anggota misi khas dalam perang dunia ke dua. • Semenjak itu, konsep penilaian semakin meluas meliputi teknik dan proses termasuk jenis pengujian dan penilaian.
  6. 6. KONSEP PENTING DALAM PENILAIAN • Kesahan • Kebolehpercayaan • Norma
  7. 7. KESAHAN • Sesuatu alat ukur dikatakan sah apabila ia benar-benar mengukur apa yang sepatutnya diukur.sejauh mana sesuatu alat ukur memenuhi kriteria fungsinya. • Sesuatu ujian yang sah mestilah boleh dipercayai, tetapi sesuatu ujian yang boleh dipercayai tidak semestinya sah. • Jika data diperolehi dari satu ujian yang tidak sah, maka data tersebut tidak boleh diguna pakai dalam pengukuran dan penilaian.
  8. 8. • 2 masalah dalam membuat interpretasi terhadap skor sesuatu konstruk: – Construct Under-representation: Alat ukur tidak memasukkan dimensi penting sesebuah teori/konstruk.
  9. 9. – Construct-Irrelevant Variance: Skor yang diperolehi daripada alat ukur dipengaruhi oleh proses extraneous, seperti mahu ukur kemahiran sains, tetapi pelajar mempunyai tahap pencapaian bahasa Inggeris yang lemah, jadi tidak dapat skor yang baik dalam ujian Sains tersebut.
  10. 10. Bagaimana Mengukur Kesahan? • Terdapat 4 jenis pengkuran kesahan : – Kesahan logikal – Kesahan kandungan – Kesahan kriteria – Kesahan konstruk • Pekali korelasi kesahan ujian yang diterima pakai antara 0.80 ke atas.
  11. 11. Kesahan logikal • Juga disebut sebagai kesahan muka (face validity). • Sesuatu ujian dikatakan mempunyai kesahan logikal apabila ujian itu jelas mengukur prestasi lakuan yang terlibat. • Contoh, ujian lari pecut 6 saat adalah ujian yang sah bagi mengukur kepantasan berlari kerana ujian tersebut mengukur kepantasan seseorang berlari. • Jika menerangkan kesahan ujian dari aspek logikal, hendaklah diiringi dengan salah satu bukti kesahan yang lain sama ada aspek kesahan kandungan, kesahan kriteria ataupun kesahan konstruk.
  12. 12. Kesahan kandungan • Istilah kesahan logikal atau muka sering digunakan dalam kesahan kandungan. • Hubungan antara isi kandungan ujian dengan konstruk yang ingin diukur. • Ujian merangkumi persampelan pengetahuan, kemahiran dan dimensi kandungan yang mencukupi serta seimbang. • Guna course outline sebagai panduan. • Contoh, ujian kemahiran bola jaring mempunyai kesahan kandungan jika ujian tersebut mengambil kira item-item kemahiran yang diperlukan dalam permainan bola jaring.
  13. 13. Kesahan kriteria • Ditentukan berdasarkan hubungan sistematik antara ujian dengan sesuatu kriteria. • Ia digunaka dalam bentuk: – Kesahan Sejajar – Kesahan Jangkaan
  14. 14. • Kesahan Sejajar: – Kesahan sejajar diperoleh dengan menentukan kriteria terlebih dahulu dan digunakan ke atas ujian yang sama sebagai pengganti apabila ujian yang dicadangkan sebagai kriteria telah diperakui kesahannya oleh pakar. – Melibatkan pekali korelasi antara pencapaian skor ujian berdasarkan instrumen baru dengan pencapaian ujian berdasarkan instrumen lama yang dijadikan sebagai kriteria.
  15. 15. – Contoh, pengambilan oksigen maksimum adalah pengukuran terbaik dan sah untuk mengukur kecergasan kardiovaskular. – Tetapi oleh keranan peralatan mahal, maka ia diganti dengan ujian berlari/berjalan 1.0 batu, 1.5 batu, 9 minit dan 12 minit bagi menganggarkan penggunaan iksigen maksimum. – Bagi menentukan kesahannya, kedua-dua ujian di atas hendaklah ditadbir ke atas subjek yang sama, pada masa yang hampir sama. Lihatlah korelasi antara kedua-duanya.
  16. 16. • Kesahan Jangkaan – Ia samalah dengan kesahan sejajar kerana ia ditentukan oleh ukuran kriteria. – Contoh, menjangkakan pencapaian akademik pelajar di dalam sebuah bilik darjah, purata mata gred UPSR pelajar yang masuk ke Sekolah Sukan Bukit Jalil dijadikan sebagai pemboleh ubah jangkaan, manakala purata mata gred yang diperolehi semasa belajar di Sekolah Sukan Bukit Jalil dijadikan sebagai ukuran kriteria kejayaan. – Korelasi antara ke dua-dua mata gred menunjukkan kesahan jangkaan
  17. 17. Kesahan konstruk • Kesahan konstruk biasanya dikaitkan dengan keputusan ujian ke atas beberapa ciri tingkah laku. • Perbandingan prestasi antara 2 kumpulan pelajar sebelum dan selepas menjalani latihan. Ujian awal dilakukan ke atas pelajar sebelum latihan diberi. Pelajar tersebut kemudiannya diberi teknik latihan untuk beberapa minggu, kemudiannya diberi ujian sekali lagi. • Kesahan konstruk ditentukan jika min skor ujian akhir adalah lebih baik dan signifikan berbanding ujian awal.
  18. 18. Validity coefficient • Merupakan korelasi coefficient antara skor ujian dengan kriteria ujian (rxy). • Saiz kesahan dipengaruhi oleh kekuatan hubungan antara skor ujian dengan kriteria ujian. • Nilai coefficient adalah 0 hingga 1 (-ve atau +ve). Semakin hampir ke 1 atau -1, bermakna semakin kuat hubungan korelasi coefficient, semakin kuat kesahan sesuatu ujian.
  19. 19. KEBOLEHPERCAYAAN • Ujian yang dapat memberi keputusan yang konsisten setelah diuji berulang kali dikatakan mempunyai kebolehpercayaan (reliability). • Data yang dihasilkan adalah stabil dan tepat. • Contoh, jika sekumpulan pelajar mengambil ujian tekan tubi menggunakan prosedur yang sama, pada 2 hari yang berbeza, maka skor yang diperolehi sepatutunya sama. • Sekiranya tidak sama, ini bermakna ujian yang digunakan adalah bermasalah, oleh itu tidak boleh dipercayai.
  20. 20. PEKALI KEBOLEHPERCAYAAN • Pekali kebolehpercayaan diklasifikasikan dalam 2 bentuk iaitu: – Pekali kebolehpercayaan ‘interclass’ Berdasarkan pekali korelasi Pearson Product Moment. – Pekali kebolehpercayaan ‘intraclass’ Berdasarkan analisis varian ANOVA dan Cronbach Alpha
  21. 21. • Safrit dan Wood (1995) dan Miller (1998) mencadangkan nilai pekali korelasi atau pekali kebolehpercayaa n seperti berikut: r Tahap Kebolehpercay aan ± .80 hingga 1.00 Tinggi ±.60 hingga .79 Sederhana tinggi ±.40 hingga .59 Sederhana ±.20 hingga .39 Rendah ±.00 hingga .19 Tiada perkaitan
  22. 22. KEBOLEHPERCAYAAN INTERCLASS • Kaedah uji ulang uji (test-retest) – Pentadbiran ujian yang sama ke atas pelajar yang sama dalam dua masa yang berbeza. – Data dari kedua-dua ujian dikorelasikan bagi mendapatkan nilai keboehpercayaan. – Rujuk SPSS (Correlation Bivariate) – Jangka masa antara ujian pertama dan kedua perlu dipertimbangkan kerana faktor kematangan dan proses pembelajaran, sesuai antara 3-4 hari.
  23. 23. • Kaedah Bentuk Selari – Penguji membina 2 bentuk soalan ujian yang memerlukan rangsangan jawapan yang sama kepada 2 kumpulan pelajar yang mempunyai kebolehan yang sama. – Masa diperuntukkan untuk menjawab soalan adalah sama. – 1 kumpulan menjawab soalan bentuk pertama diikuti dengan bentuk kedua, 1 kumpulan lagi menjawab soalan bentuk kedua diikuti soalan bentuk pertama. – Skor ujian bentuk pertama dikorelasikan dengan skor ujian bentuk kedua bzgi mendapatkan pekali kebolehpercayaan.
  24. 24. • Kaedah pembahagi dua (split half) – Ujian ditadbir sekali sahaja. – Item genap dan item ganjil diasingkan. – Skor item genap dikorelasikan dengan skor item ganjil bagi mendapatkan pekali keboehpercayaan
  25. 25. KEBOLEHPERCAYAAN INTRACLASS • Kaedah Pekali Cronbach Alpha – Model pekali cronbach alpha digunakan bagi menentukan pekali kebolehpercayaan ketekalan item soal selidik. – Menggunakan program SPSS bagi mendapatkan pekali kebolehpercayaan Cronbach Alpha.
  26. 26. • Pekali Kebolehpercayaan Kaedah Anova – Perubahan skor min yang berlaku antara satu ujian dengan ujian yang lain menunjukkan keboelhpercayaan ujian semakin berkurangan. – Tetapi ujian ini tidak boleh digunakan pada semua jenis ujian, seperti ujian lari/berjalan 2.5 km kerana faktor keletihan akan memberi kesan kepada percubaan seterusnya.
  27. 27. INTERTESTER RELIABILITY • Juga disebut sebaga interrater reliability. • Sejauh mana penguji yang berbeza boleh mencapai skor yang sama ke atas subjek yang sama. • Skor yang diperolehi oleh penguji berbeza akan dikorelasikan menggunakan kaedah korelasi intraclass.
  28. 28. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN • Sifat-sifat yang sedia ada pada individu yang diuji. Pelajar mempunyai tahap kemampuan yang berbeza untuk mengingat semula ujian yang telah dilakukan. • Perlaksanaan ujian terlalu panjang dan sukar. • Suasana ujian perlu konsisten dari aspek tempat dan arahan.
  29. 29. • Prosedur pentadbiran ujian perlu jelas, pelajar bersedia untuk diuji, ketepatan mengira skor dan menetapkan bilangan percubaan bagi setiap ujian. • Penguji mestilah cekap menjalankan ujian, berkeyakinan.
  30. 30. NORMA • Untuk memahami pencapaia seseorang dalam sesuatu ujian, adalah perlu mendapatkan maklumat tentang pencapaian orang lain dalam ujian yang sama (norm group). • Oleh itu norma kumpulan haruslah mewakili populasi bagi sampel yang diuji.
  31. 31. PENTADBIRAN DAN INTERPRETASI UJIAN • Hanya individu yang berkelayakan sahaja yang boleh mentadbir dan mengintepretasi ujian – perlu latihan khas. • Cotohnya Weschler Intelligence Test. • Kaunselor perlu merujuk manual ujian dengan berhati-hati. Bukan sahaja untuk mentadbir ujian, malah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan alat ujian.
  32. 32. Garis panduan mengintepretasi hasil ujian (Miller, 1982): 1. Kaunselor harus peka bagamana perasaan klien semasa mengambil ujian. 2. Kaunselor perlu kaji tujuan pengambilan ujian dan menyediakan maklumat yang bersesuaian tentang intepretasi ujian (e.g. norma dan peratusan) 3. Kaunselor dan klien harus kenal pasti hasil ujian dan berbincang maksudnya dengan klien. 4. Kaunselor harus bantu klien menggabungkan skor ujian dengan aspek kehidupan yang diketahui oleh klien. 5. Kaunselor harus menggalakkan klien mengembangkan perancangan untuk menggunakan skor ujiannya sebaik mungkin.
  33. 33. UJIAN
  34. 34. • Ujian adalah satu set rangsangan yang diberi kepada individu bertujuan untuk mencetuskan tindak balas yang boleh diukur berdasarkan skor pernomboran. • Jenis-jenis ujian: – Ujian pencapaian – Ujian aptitud – Ujian personaliti – Ujian atitud
  35. 35. Ujian Pencapaian • Digunakan secara meluas dalam penyelidikan pendidikan. • Mengukur penguasaan dan kecekapan dalam pelbagai bidang pengetahuan dengan cara mengemukakan kepada subjek satu set soalan yang standard, mengandungi tugasan mencabar kognitif. • Ujian pencapaian terbahagi 2 jenis: – Standardized Test – Non-standardized Test
  36. 36. • Standardized Test – Ujian pencapaian standard adalah ujian yang diterbitkan setelah menjalani penelitian oleh pakar-pakar dalam bidang tertentu, serta menepati objektif akademik yang ditetapkan di kebanyakan sistem persekolahan seperti peperiksaan SPM, PMR, STPM.
  37. 37. • Researcher-Made Test – Ujian pencapaian yang dibina oleh penyelidik atas tujuan yang tertentu. – Soalan hanya meliputi bidang yang hendak dikaji.
  38. 38. • Ciri-ciri standardized test dan researcher- made test: – Norm referenced (Rujukan Norma) • Membolehkan penyelidik membandingkan pencapaian individu dalam ujian yang diberi dengan pencapaian individu lain dalam ujian yang sama. – Criterion referenced (Rujukan Kriteria) • Penguasaan individu dalam sesuatu kemahiran dilihat melalui sejauh mana individu dapat menguasai tahap- tahap ujian yang diberi.
  39. 39. • Jenis ujian pencapaian: – Performance test (Ujian persembahan) • Teknik di mana penyelidik membuat pemerhatian secara langsung dan menilai perlakuan individu terhadap sesuatu tugasan, atau menilai hasilan perlakuan di akhir tugasan. – Paper-and-pencil test (Ujian Kertas-Pensil) • Subjek dikehendaki menjawab soalan dengan menulis di atas kertas jawapan.
  40. 40. Ujian Aptitud • Ujian yang mengukur kebolehan dan persepsi subjek terhadap sesuatu bentuk perhubungan, penyelesaian masalah, dan aplikasi pengetahuan dalam pelbagai konteks. • Contoh, ujian kecerdasan seperti Standford Binet Test, Wechsler Test, Cognitive Ability Test (CAT), California Test of Mental Maturity (CTMM).
  41. 41. Ujian Personaliti • Ujian personaliti menggunakan kaedah inventori: – Penyelidik menyediakan ayat yang menerangkan sesuatu bentuk tingkah laku dan subjek diminta menyatakan darjah persetujuan terhadap kenyataan yang diberi. – Skor akan dikira berdasarkan jumlah respon persetujuan. – Contoh, inventori personaliti 16PF (Cattell), Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Myers-Briggs Type Indicator, Cooper-Smith Self Esteem Inventory.
  42. 42. • Ujian personaliti menggunakan kaedah projektif: – Teknik projektif adalah alat ukur yang memerlukan subjek bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tidak berstruktur dan kabur. – Subjek bertindak balas menggunakan perasaannya, berdasarkan kehendaknya, ketakutan dan kebimbangan yang dialami. – Contoh, Rorschach Inkblot Test dan Thematic Apperception Test (TAT).
  43. 43. Ujian Atitud • Ujian yang mengukur sikap, nilai, dan pendapat. • Menggunakan kaedah skala, iaitu satu set kategori jawapan yang mempunyai nilai nombor. • Berbanding dengan ujian lain yang tidak menggunakan skala, ujian atitud tidak menyatakan hasilan yang berbentuk kejayaan atau kegagalan, atau kelemahan atau kekuatan. • Ia hanya mengukur darjah kecenderungan seseorang individu terhadap sesuatu ciri pembolehubah.
  44. 44. PEMBINAAN INSTRUMEN
  45. 45. SKALA LIKERT • Instrumen likert terdiri daripada item yang diresponskan oleh subjek kajian. • Item bermaksud kenyataan pendek yang dibuat bagi melahirkan pendapat untuk direspon oleh subjek. • Jika konstruk atau pembilehubah yang hendak dikaji adalah sikap terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani, maka satu item akan berbunyi “Sekiranya PJPK tidak diajar di sekolah, saya tidak akan belajar subjek ini”. Subjek dikehendaki menyatakan sama ada beliau setuju atau tidak setuju dengan item tersebut. • Dalam satu instrumen mungkin ada 20 item yang kesemuanya mengukur konstruk yang sama. • Instrumen likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, kepuasan, kecenderungan dan sebagainya.
  46. 46. Langkah-Langkah Membina Instrumen Sikap • Takrifkan satu objek sikap – Sikap terhadap apa? • Jalankan kajian perintis: – Bina ‘focus group’ (pilih 20-30 orang bakal subjek) bagi melakukan percambahan minda mengenai kenyataan yang boleh menzahirkan rasa suka atau benci pada sesuatu perkara. Setiap orang diminta untuk memberikan 3 item positif dan 3 item negatif. Item-tem tersebut kemudiannya dikongsi dengan ahli-ahli kumpulan lain.
  47. 47. • Mengenalpasti dimensi asas konstruk yang dikaji. – Contohnya, pakar psikologi menjelaskan sikap mengandungi 4 dimensi iaitu kepercayaan, perasaan, kenyataan “sanggup” dan kenyataan “patut”. – Contoh kepercayaan bahawa PJPK boleh membantu saya mengekalkan kecergasan tubuh badan saya. – Contoh perasaan bahawa saya suka belajar PJPK. – Contoh kenyataan “sanggup” bahawa saya sanggup membawa pakaian sukan ke sekolah untuk mengikuti mata pelajaran PJPK pada waktu pagi. – Contoh kenyataan “patut” bahawa setiap pelajar patut memanfaatkan kesihatan tubuh badan melalui PJPK.
  48. 48. • Elakkan fakta – Item yang dibina mestilah yang boleh membezakan sikap orang, sama ada dari yang sangat positif kepada yang sangat negatif. Setiap orang mungkin akan memberi jawapan yang berbeza kerana perbezaan sikap tersebut. – Tetapi jika item itu adalah fakta, semua orang akan memberi jawapan yang sama. Contohnya jika fakta itu adalah benar, maka semua orang kena bersetuju walaupun ada yang tidak bersetuju kerana fakta tidak boleh diubah.
  49. 49. • Elakkan dari menggunakan perkataan “sentiasa” dan “tak pernah” kerana kata-kata itu mengandungi unsur keterlaluan dalam isi item yang akan menyebabkan ramai orang akan memilih jawapan “tak setuju”. – Contohnya, saya sentiasa membaca akhbar Bahasa Inggeris selepas sarapan pagi. Ramai orang akan memilih “tak setuju”.
  50. 50. • Elakkan juga item 2 laras. – Contohnya, PJPK adalah subjek yang berfaedah dan dijalankan pada waktu pertama persekolahan. – Mungkin orang bersetuju bahawa PJPK adalah subjek yang berfaedah, tetapi mungkin ada yang tidak bersetuju ia dijalankan pada waktu pertama. • Pilihlah antara 20 hingga 30 item yang baik untuk dijadikan instrumen anda. Lebih banyak item, lebih tinggi kebolehpercayaannya, tetapi jangan sampai membebankan subjek. • Pastikan instrumen mengandungi campuran yang sama banyak antara item positif dan negatif. Tujuannya supaya instrumen itu menjadi seimbang kepada responden; tidak terlalu positif atau negatif.
  51. 51. Format Respon Skala Likert • Skala 4 poin: – (4) Sangat Setuju, (3) Setuju, (2) Tak Setuju, (1) Sangat Tak Setuju • Skala 5 poin: – (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Tak Pasti, (2) Tak Setuju, (1) Sangat Tak Setuju • Skala 6 poin: – (6)(5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Tak Setuju, (2)(1) Sangat Tak Setuju • Skala 7 poin: – (7)(6)(5) Sangat Setuju,(4) Berkecuali, (3)(2)(1) Sangat Tak Setuju
  52. 52. • Lebih banyak poin, lebih tinggi kebolehpercayaan skala kerana varians ukuran semakin besar. Namun, lebih banyak poin, lebih sukar responden hendak menandakan jawapan kerana sukar untuk membezakan darjah sokongan atau darjah tentangan mereka terhadap item tersebut.
  53. 53. • Memastikan yang mana satu item positif dan item negatif. – Item soalan positif dan negatif adalah bercampur dalam satu instrumen. – Anda mesti boleh memastikan yang mana item positif dan yang mana item negatif kerana masalah pengskoran. – Contoh, item positif “saya suka subjek PJPK” diberi skor 4) Sangat Setuju, (3) Setuju, (2) Tak Setuju, (1) Sangat Tak Setuju. Tetapi item negatif “Subjek PJPK hanya berfaedah kepada pelajar yang lemah sahaja” pengskorannya perlu terbalik iaitu 4) Sangat Tak Setuju, (3) Tak Setuju, (2) Setuju, (1) Sangat Setuju. – Walau bagaimanapun, proses menterbalikkan skor boleh dilakukan semasa pembinaan intrumen tersebut, atau anda juga boleh menterbalikkan skor semasa proses memasukkan data ke dalam SPSS
  54. 54. • Sekiranya instrumen mengandungi 20 item yang akan memberi maklumat mengenai sikap, maka jumlah skor yang diperolehi dalam semua item itulah yang menunjukkan kecenderungan sikap subjek terhadap sesuatu. – Contohnya dalam intrumen sikap yang mengandungi 20 item berskala 4 poin (setelah mengambil kira item positif dan negatif), skor sikap paling maksimum yang menunjukkan darjah paling positif ialah 4 x 20 item = 80, manakala skor sikap paling minimum yang menunjukkan darjah paling negatif ialah 1 x 20 item = 20. – Jumlah ini disebut sebagai “summated rating”
  55. 55. SKALA BIPOLAR ADJEKTIF • Skala yang mengemukakan senarai kata-kata sifat yang mengandungi maksud yang bertentangan (bipolar). • Responden diminta menanda salah satu daripada 7 poin skala antara 2 adjektif yang bertentangan.
  56. 56. Sistem Pengurusan Sekolah Buruk / Baik Laju / Pantas Seronok / Sunyi Pasif / Aktif Tidak bernilai / Ada nilai Kuat / Lemah
  57. 57. SKALA RATING (PEMERINGKATAN) • Skala rating menunjukkan beberapa pernyataan tentang sesuatu tingkah laku atau aktiviti, disertai dengan skala kategori. • Subjek dikehendaki menyatakan penilaian mereka terhadap tingkah laku atau aktiviti dalam satu skala rating. • Contoh, menyatakan keberkesanan kepimpinan seseorang ketua dengan meletakkan rating dalam skala kategori rendah, sederhana, tinggi.
  58. 58. Pelbagai Format Skala Rating • Skala Kategori: – Sejauh mana ketua anda seorang yang kreatif? (Pilih 1 sahaja) • Sangat kreatif ________ • Kreatif ________ • Biasa ________ • Tidak kreatif ________ • Sangat tidak kreatif ________
  59. 59. • Skala Rating Perbandingan – Subjek diminta untuk membuat penilaian dengan melihat rujukan spesifik iaitu subjek atau individu lain yang dibuat perbandingan. – Adakah guru anda seorang yang kreatif? • Selalu tidak kreatif • Tidak kreatif berbanding guru yang lain • Sederhana kreatif berbanding guru lain • Lebih kreatif berbanding guru lain • Paling kreatif di kalangan guru yang lain
  60. 60. Kesalahan Dalam Membuat Rating • Halo effects: – Berlaku apabila raters membenarkan tanggapan umum terhadap sesuatu subjek yang dinilai mempengaruhi rating yang dibuat terhadap setiap aspek tingkah laku subjek. – Sekiranya kita suka orang yang kita nilai kerana di pandai, maka kita beri rating yang baik-baik sahaja terhadap setiap aspek individu tersebut. – Sekiranya kita sudah ada tanggapan buruk pada individu terbabit, maka kita akan membuat rating yang tidak baik terhadap setiap item yang dipersoalkan.
  61. 61. • Generosity error: – Kecenderungan raters memberi faedah kepada subjek yang dinilai tanpa ragu-ragu. – Berlaku kerana raters tidak tahu mengenai subjek yang dinilai, maka lebih cenderung memberi rating yang baik sahaja.
  62. 62. • Error of Severity: – Kecenderungan memberi rating kepada subjek yang dinilai dengan rating yang paling rendah. • Error of central Tendency: – Kecenderungan untuk memberi rating yang sederhana sahaja kepada subjek yang dinilai.
  63. 63. Non-Standardized Test
  64. 64. INSTRUMEN PEMERHATIAN SECARA LANGSUNG • Tujuan adalah untuk menentukan sejauh mana wujudnya sesuatu tingkah laku yang ingin dikaji. • Tingkah laku berbentuk verbal atau non verbal • Pemerhati membina satu prosedur yang sistematik dalam membuat pemerhatian bagi mengenalpasti, membuat kategori dan merekod tingkah laku tersebut.
  65. 65. Langkah-langkah dalam pemerhatian kuantitatif: • Pilih aspek tingkah laku yang hendak diperhati • Jelaskan maksud aspek tingkah laku tersebut, dalam kategori manakah dia. Contoh sama ada tingkah laku itu dalam kategori tingkah laku membantu atau memusnah. • Bina sistem pemerhatian kuantitatif. Contoh, pengiraan standard berdasarkan kekerapan tingkah laku ditunjukkan dalam jangka masa yang ditetapkan.
  66. 66. • Bina prosedur yang spesifik untuk merekod tingkah laku tersebut. Guna sistem coding, menggunakan digit atau huruf. • Latih individu yang akan melaksanakan pemerhatian tersebut.
  67. 67. Alat untuk merekod tingkah laku: • Senarai semak • Skala rating • Sistem coding
  68. 68. Pemerhatian Non Verbal 1. Sentuhan – maklumat tentang klien boleh diperoleh melalui sentuhan fizikal sebagai contoh keselesaan interpersonal, closeness, tindak balas empati. 2. Proxemic – mengkaji ruang fizikal yang wujud menggambarkan perasaan ingin didekati atau bimbang akan keselamatan.
  69. 69. 3. Kinesic – sejauh mana pergerakan tubuh badan menyumbang ke arah komunikasi. Contohnya body language seperti menyilang kaki menujukkan keengganan, badan tegak condong ke depan menunjukkan berminat, condong ke belakang menunjukkan bosan. 4. Tingkah laku Autonomic Physiological – contohnya pernafasan tidak teratur menunjukkan kebimbangan.
  70. 70. 5. Vocal qualities – perubahan dari segi volum, kadar, atau nada. Contohnya percakapan yang tidak terus, tersekat-sekat menunjukkan kekeliruan atau tekanan. 6. Facial expression – bagaimana memek muka seperti muka berkerut, dahi berkerut, senyuman, mengangkat kening. 7. Eye contact – sama ada melihat atau memalingkan pandangan.
  71. 71. Penilaian terhadap Pemerhatian Secara Langsung: • Berlaku kesan-kesan yang akan mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu pemerhatian yang dijalankan: – Bias pemerhati – Kesan Bias
  72. 72. – Bias pemerhati: • Pandangan dan kepercayaan pemerhati mempengaruhi cara dia memerhati dan mentafsir situasi – Kesan Bias: • Orang yang diperhati menunjukkan tingkah laku yang lebih bersesuaian kerana dia tahu bahawa dia sedang diperhati
  73. 73. DIAGNOSIS
  74. 74. Sejarah Diagnosis • Zaman pra-klasik di Greece – diagnos kesan tingkah laku akibat proses penuaan dan maalah alkoholism. • Kemudian beberapa ciri kecelaruan psikologi mula dikenal pasti dan dijelaskan dengan terperinci seperti mania, melankolia dan paranoia. • Philippe Pinel (1745-1826) pengasas psikiatrik telah membahagikan kecelaruan psikologi kepada melankolia, mania (dengan dan tanpa delirium), dementia dan idiotism.
  75. 75. • Emil Kraeplin (1856-1926) membangunkan sistem klasifikasi kecelaruan psikologi komprehensi yang pertama menggunakan model perubatan. • Rosenham dan Seligman (1995) mengenal pasti beberapa individu seperti Eugen Bleuler dan Adolf Meyer yang kemudiannya memperkenalkan sistem diagnostik mereka.
  76. 76. • Akhirnya Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorder (DSM) dibangunkan pada tahun 1952. • DSM mengalami beberapa perubahan dan pemurnian dan yang terkini dikenali sebagai DSM-V (2013).
  77. 77. Kegunaan Diagnosi • Menyediakan maklumat ringkas untuk digunakan oleh ahli-ahli klinikal – Ahli klinikal boleh memasukkan pelbagai simptom yang dialami klien ke dalam satu bentuk diagnosi supaya ahli klinikal yang lain dapat memahaminya. • Mencadangkan jenis rawatan – Membantu ahli klinikal memilih rawatan
  78. 78. • Memberi maklumat etiologi – kecelaruan mental yang berkaitan dengan masalah etiologi – E.g: shizophrenia adalah disebabkan neurotransmitter dopamine yang berlebihan dalam otak • Membantu dalam penyelidikan saintifik – Mengumpulkan sistem supaya sesuatu penyakit mental itu mudah dikaji dan diberi cadangan rawatan.
  79. 79. Significance of Mental Illness • In any given year, how many Americans will suffer with a diagnosable mental illness? • How many will suffer with a “serious” mental illness? • For Americans age 15-44, mental disorders are the leading cause of disability (NIMH, 2008)
  80. 80. • When an individual is experiencing a mental health problem, who does he/she see first, a psychiatrist or primary care physician?
  81. 81. • Primary care physicians frequently encounter Clinical Depression (19 million Americans) and Generalized Anxiety Disorder (4 million Americans) (America’s Mental Health Survey, 2001)
  82. 82. • Although individuals expect their primary care physician to play a significant role in their recovery process, the majority of patients in the America’s Mental Health Survey reported that they had to bring up mental health, otherwise it was not discussed by their PCP (America’s Mental Health Survey, 2001)
  83. 83. • It is important for chiropractors to talk to their patients about mental health • It is also important for chiropractors to know how to identify, monitor, treat, and refer patient’s with mental disorders
  84. 84. DSM • The Diagnostic and Statistical Manuals of Mental Health (DSM) are handbooks developed by the American Psychiatric Association • These manuals contain listings and descriptions of psychiatric diagnoses, analogous to the International Classification of Diseases manual (ICD)
  85. 85. DSM-I and DSM-II • The DSMs have changed as the prevailing concepts of mental disorders have changed – DSM-I (1952) reflected Adolf Meyer’s influence on psychiatry, and classified mental disorders as various “reactions” to stressors – DSM-II (1968) dropped the reactions concept, but maintained a perspective influenced by psychodynamic theory
  86. 86. DSM-I and DSM-II • Both the DSM-I and DSM-II had problems with reliability in diagnosing mental illness • Both lacked standardized diagnostic criteria and assessment instruments (Frances, Mack, Ross, First, 2000)
  87. 87. DSM-III – DSM-III (1980) – A watershed event American psychiatry –It outlined a research-based, empirical, and phenomenologic approach to diagnosis, which attempted to be atheoretical with regard to etiology
  88. 88. DSM-IV – DSM-IV continues the DSM-III tradition • It is characterized as the “biologic” approach to diagnosis • It contains listings and descriptions of psychiatric diagnoses
  89. 89. DSM-IV –The DSM-IV serves as: • Guide for clinical practice • Facilitates research and improved communication between clinicians and researchers • Is a tool used to teach psychopathology
  90. 90. DSM-V • DSM-V is currently being developed and is tentatively due for publication in 2011
  91. 91. • What does the term mental disorder imply? • Is there really a distinction between mental disorders and physical disorders? “…there is much “physical in “mental” disorders and much “mental” in “physical” disorders.” (DSM-IV Introduction, p. xxi)
  92. 92. • The DSM does not classify people; it classifies disorders (i.e., an individual with schizophrenia vs. “the schizophrenic”) • People classify people
  93. 93. Mental Disorders • A clinically significant behavioral or psychological syndrome or pattern – Individual is experiencing present distress or disability (i.e., significant impairment of functioning) – Individual has a significantly increased risk of suffering death, pain, disability, or an important loss of freedom – The syndrome is not an expected cultural response (DSM-IV Introduction, xxii)
  94. 94. DSM-IV Multiaxial System • The five-axis classification system – Axis I: Clinical disorders – Axis II: Personality disorders, mental retardation – Axis III: General medical conditions – Axis IV: Psychosocial and environmental problems – Axis V: Global assessment of functioning
  95. 95. DSM-IV Multiaxial System –Axis I • Clinical syndromes that generally develop in late adolescence or adulthood • Ex: schizophrenia, bipolar disorder, panic disorder, posttraumatic stress disorder, alcohol abuse, major depression • Axis I conditions are considered illnesses
  96. 96. DSM-IV Multiaxial System –Axis II: personality disorders and mental retardation • Also used to note maladaptive personality traits and behavior problems
  97. 97. DSM-IV Multiaxial System –Axis III • Medical conditions which play a role in the development, continuance, or exacerbation of Axis I and II Disorders • Examples: –Asthma in patients with anxiety –AIDS in a patient with new-onset psychosis (brain lesions) –Cirrhosis of the liver in a patient with alcohol dependence
  98. 98. DSM-IV Multiaxial System –Axis IV • Psychosocial stressors encountered by the patient within the previous 12 months that have contributed to: –Development of a new mental disorder –Recurrence of a previous mental disorder –Exacerbation of an ongoing mental disorder
  99. 99. DSM-IV Multiaxial System • Psychosocial stressors include problems with: –Primary support group –Social environment –Education –Occupation –Housing –Economic –Access to health care services –Interaction with the legal system –Environmental problems
  100. 100. • Psychosocial stressors should be described in as much detail as needed to indicate how it affects the patient’s functioning • Even mild stressors should be noted if they figure into the clinical presentation
  101. 101. DSM-IV Multiaxial System –Axis V • Patient’s global level of functioning both at the time of evaluation and during the past year –Clinician consults the Global Assessment of Functioning scale to determine the level of functioning (See DSM-IV) –The GAF is based on 0-100 scale
  102. 102. Mental Health Diagnosis • Example: – Axis I: Bipolar disorder, most recent episode manic, 296.44 – Axis II: No diagnosis – Axis III: No diagnosis – Axis IV: Loss of important relationship – Axis V: Global assessment of function = 60 • A patient may have a diagnosis in all five of the axes
  103. 103. Shortcomings • The DSM-IV is a categorical system based on description and the symptomatolgy of disease • Some experts consider the DSM parochial, reductionistic, and adynamic • The DSM was designed to have high reliability among different raters, but validity remains an issue • Financial ties to pharmaceutical companies?
  104. 104. • Diagnosis requires art and skill – To use DSM correctly one needs extensive clinical training • If you suspect someone has a mental disorder, she/he should be referred to a mental health professional • Although people may share the same diagnosis, this does not mean the etiology is the same or that the treatment will be the same
  105. 105. Psychological Assessment • Interviews, medical/personal history taking, the mental status exam, collateral information • Projective tests • Nonprojective tests • Neuropsychological tests • Brain Imaging
  106. 106. Psychological Assessment • Psychological testing is different than psychological assessment – assessment involves integration of all sources of data including tests
  107. 107. Psychological Assessment • Projective tests – Are individually administered tests – Are used to obtain information about underlying personality traits, emotions, attitudes, and internal conflicts – How it works: patient responds freely to ambiguous, unstructured, and open-ended situations
  108. 108. Psychological Assessment •Projective tests include: –Rorschach –Thematic Apperception Test (TAT) –Children’s Thematic Apperception Test (CAT) –Draw-a-Person Test –Sentence-completion tests
  109. 109. Sentence Completion Test I like __________ The happiest time __________ I want to know ___________ I am sorry for __________ I hate __________ I worry __________
  110. 110. Psychological Assessment • Nonprojective Techniques • Are mostly self-reporting tests • Non projective tests include: –Weschler Adult Intelligence Scale (WAIS) –Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) –Weschler Intelligence Scale for Children (WISC) –Beck Depression Inventory (BDI)
  111. 111. Psychological Assessment • Neuropsychological testing • Behavioral measures are used to assess brain functioning especially higher cerebral functioning (cognitive skills/ability) • Measures deficits in cognitive functioning (i.e., a person’s ability to think, speak, reason, etc.) that may result from some sort of brain damage
  112. 112. Psychological Assessment • Neuropsychological Tests (continued) – Are behavioral – they are not invasive and present no physical risk – May require reading or listening to verbal information, viewing nonverbal visual information, or palpating stimuli – Some tasks require written responses or verbal responses; some will require manipulation of objects, puzzles, drawing
  113. 113. Psychological Assessment • A patient hears the words – “Neuropsychological Tests” • What might they think? • How can you prepare a patient for neuropsychological testing?
  114. 114. Psychological Assessment • Brain Imaging • Used to understand the relationship between brain structure and functions such as speech and memory • Increase understanding of brain disorders (e.g., schizophrenia, depression) • Locate and treat epilepsy, brain tumors, and other disorders with precision
  115. 115. • Brain imaging includes – Brain structure • Computed Tomography Scan (CT) • Magnetic Resonance Imaging (MRI) – Brain function • Single photon emission computed tomography (SPECT): • Positron emission tomography (PET) – Electrophysiologic activity: • Electroencephalography (EEG) • Quantitative EEG, or brain electrical activity mapping (BEAM) – Functional MRI
  116. 116. Psychological Assessment • Why Use Brain Imaging? –To detect or exclude organic factors that could be contributing to psychiatric (or neurological) symptomatology –The first signs of organic brain lesions are often cognitive dysfunctions, mood disturbances, and psychotic manifestations
  117. 117. Mental Health Professionals • Psychiatrist (Child/Adolescent Psychiatrist) • Psychiatric Nurse Practitioner • Psychologist • Clinical Social Worker • Licensed Professional Counselor • Marital and Family Therapist • Certified Alcohol and Drug Abuse Counselor • Pastoral Counselor

  ×