Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25421422 proses-kelompok-kaunseling

7,217 views

Published on

 • Be the first to comment

25421422 proses-kelompok-kaunseling

 1. 1. KAUNSELING KELOMPOK Proses sosial tentang masalah perkembangan dan sikap pelajar di bawah keadaan terkawal. Merangkumi keperluan dan minat bersama di kalangan kebenyakan pelajar. ( C. A. Mahler & E. Caldwell ) Orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk merasionalisasikan setiap orang pelajar mengikut kehendak kumpulannya. ( Carl Rogers, 1970 ) Kesimpulannya…. Kaunseling kelompok ialah proses mencari alternatif untuk membantu sekumpulan pelajar yang menghadapi masalah yang serupa, sama ada dalam bidang akademik atau bidang sosial.
 2. 2. ASAS KAUNSELING KELOMPOK Peringkat asas bimbingan secara kelompok :  Mengenal pasti dan membentuk kumpulan secara objektif untuk Bimbingan Secara Kelompok  Sesi sumbangsaran : • Orientasi dan pendedahan diri • Konflik dan pertentangan • Perkembangan hubungan yang rapat dan integrasi • Mengusulkan alternatif penyelesaian masalah • Membuat keputusan berdasarkan rumusan  Tindakan susulan
 3. 3. PEMILIHAN AHLI KELOMPOK ( screening )  Proses ini penting bagi mengumpulkan ahli yang boleh berinteraksi secara bermakna dan berkesan.  Perkara yang perlu diambil kira : • Kriteria kelompok yang akan dibentuk • faktor demografi ahli • Jenis ahli ( faktor personaiti, dsb ) • Kelompok yang homogenuous atau heterogenuos • Kenal pasti punca ketegangan dalam hidup • Kenal pasti punca sokongan dalam hidup • Pengalaman kini dan lampau ahli dengan kaunseling • pengalaman kini dan lampau ahli dengan kelompok
 4. 4. JENIS-JENIS KELOMPOK  Jenis kelompok dikategorikan berdasarkan kadar saiznya, bentuk perhubungan monolog, matlamat, konsep, kepimpinan, agenda, dan sebagainya.
 5. 5. KELOMPOK KAUNSELING - Dijalankan mengikut prinsip psikologi dan kaunseling untuk perkembangan, pencegahan dan penyelesaian masalah klien. Cara Perhubungan Monolog KELOMPOK BIMBINGAN KELOMPOK PSIKOTERAPI - Memberi bimbingan dan panduan maklumat untuk tujuan perkembangan dan pencegahan - Berasaskan prinsip psikologi memulihkan individu yang dipercayai sakit dsb.
 6. 6. Arah atau Matlamat KELOMPOK PERKEMBANGAN - Dibentuk untuk membantu perkembangan personal ahli seperti kelompok kaunseling dan kelompok kesedaran . KELOMPOK ORIENTASI TUGAS - Dibina untuk menjalankan atau menyelesaikan sesuatu tugasan seperti JK PIBG, JK Peralatan, dsb.
 7. 7. KELOMPOK TERTUTUP KELOMPOK TERBUKA - Terbuka kepada sebarang ahli pada bila-bila waktu - Terhad bilangan dan ketat dengan peraturan keluar masuk ahli. Biasanya ahli baru tidak diterima jika sesi sudah bermula. Konsep Kelompok KELOMPOK ASAS KELOMPOK SEKUNDER - Kelompok yang rapat hubungan seperti rakan sejiran, keluarga dsb. - Ahli yang kurang rapat perhubungannya seperti jiran sekampung, kawan sekursus dsb.
 8. 8. KELOMPOK AUTORITARIAN - Dipimpin sepenuhnya oleh seorang pemimpin. Keputusan dan kuasa terletak kepada pemimpin. - Kelompok direktif atau berarah Kepimpinan Kelompok KELOMPOK DEMOKRATIK -Dipimpin oleh kepimpinan yang terbuka kepada ahli untuk membuat keputusan. - Kelompok semi direktif kerana penglibatan kedua-dua pihak. KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE -Kepimpinan yang amat terbuka atau bebas. - Kelompok yang sangat tidak berstruktur atau tanpa arah.
 9. 9. Isu atau Agenda Kelompok KELOMPOK ISI ( content ) - Penekanan kepada apayang harus dibincangkan di kalangan ahli. - Isi sebagai perkara asas kelompok. KELOMPOK PROSES - Penekanan kepada bagaimana yang harus diperbincangkan atau dilakukan oleh ahli kelompok. - Berkaitan dengan proses, kaedah atau teknik yang akan dilalui oleh ahli.
 10. 10. Tuntutan Ahli KELOMPOK SOSIAL - Dianggotai oleh ahli yang tiada motif keperibadian atau emosi. - Kemasukan ahli hanya untuk memenuhi tuntutan luaran yang bersifat sosial. - Cth : Rukun Tetangga KELOMPOK PSIKIK - Ahli yang berkumpul dalam satu kelompok yang berhajat untuk memenuhi keperluan peribadi seperti emosi dan psikologikal.
 11. 11. Memainkan Peranan dalam Kelompok KELOMPOK SOSIODRAMA KELOMPOK PSIKODRAMA - Teknik yang memerlukan ahli memainkan peranan secara aktif ke arah meneroka, memahami dan mengatasi permasalahan peribadi. - Mempunyai tema atu senario di mana ahli akan memainkan peranan seara aktif untuk meneroka permasalahan sosial dan kedinamikannya dalam kehidupan.
 12. 12.  Dalam usaha untuk mempraktikkan/mengelolakan aktiviti kelompok kaunseling,maka kaunselor perlu memberi tumpuan yang serius kepada beberapa langkah seperti berikut:
 13. 13. PROSES KAUNSELING KELOMPOK Persediaan Kelompok Tahap-tahap Kelompok
 14. 14. PERSEDIAAN KELOMPOK
 15. 15. LANGKAH 1 : MEMILIH AHLI UNTUK BERKELOMPOK Proses pemilihan perlu dijalankan dengan baik. Pemilihan ahli yang rela dan sesuai dengan matlamat kelompok amat penting. • contoh :seorang guru kaunseling di sekolah ingin mengadakan aktiviti kelompok pencegahan,pemulihan @ perkayaan perlu memberitahu semua warga sekolah agar mereka jelas. • •
 16. 16. •Aktiviti kelompok kaunseling bagi memulihkan masalah ponteng,maka guru kaunseling boleh membuat pemberitahuan awal kepada semua •Ketua perlu memikirkan mengenai jenis ahli akan menyertai kelompok ponteng tersebut.Adakah ia dianggotai oleh satu jenis pelajar sahaja atau kelompok pelajar perempuan(kerana isu sensitif mungkin perlu kawalan jantina demi maruah)
 17. 17. Ahli yang lebih rela selalunya amat membantu dalam proses kelompok kaunseling berbanding ahli tidak rela. contoh : kes kelompok ponteng yang akan dilaksanakan di sekolah
 18. 18. LANGKAH 2 : MENENTUKAN SAIZ KELOMPOK Jumlah saiz sesuatu kelompok adalah berbeza. Ohlsen (1977) memberi pendapat 4-8 ahli adalah satu jumlah yang unggul.  Hansen (1976) pula mengutarakan bilangan yang hampir serupa 7-8 orang  Jumlah ahli kelompok yang kecil @ besar mempengaruhi proses kelompok tersebut.  
 19. 19. Bagi hansen (1976) ahli yang terlalu kecil (kurang dari lima), ia kurang berfungsi sebagai satu kelompok  Bagi ahli terlalu ramai,usaha untuk mewujudkan hubungan yang bermakna serta kesan di antara ahli akan menjadi lemah dan berkurangan.  Lazimnya,saiznya kelompok ini amat bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis permasalahan yang timbul,umur,pengalaman dan latar belakang kaunselor,tempat pertemuan,pendekatan atau kaedah matlamat kelompok 
 20. 20. LANGKAH 3 : KEKERAPAN PERTEMUAN KELOMPOK  Kekerapan pertemuan itu seharusnya dinyatakan kepada ahli oleh ketua atau kaunselor kelompok kerana adalah menjadi tanggungjawab ketua untuk memberi senario ringkas mengenai kekerapan perjumpaan kelompok yang mereka anggotai.
 21. 21.  Jumlah atau bilangan perjumpaan dalam kelompok sering dikaitkan dengan isu dan matlamat yang ingin dicapai.  Bagi kelompok yang hanya ditubuhkan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan atau perbincangkan isu yang mudah dan jelas maka jumlah pertemuan mungkin tidak banyak berbanding dengan kelompok yang membincangkan isu yang lebih serius dan berat.
 22. 22.  Kekerapan pertemuan juga dipergaruhi oleh jenis dan bilangan ahli.  bagi kelompok ahli yang jelas matlamat seperti kelompok homogenuous dan bilangan ahli yang sedikit,kemungkinan mereka jarang berjumpa .
 23. 23. LANGKAH 4 : JANGKAMASA BERKELOMPOK   Bergantung kepada keadaan ,ada sesi kelompok yang dijalankan secara berterusan selama 10 hingga 20 jam,dan ada yang menjalankan selama 20 ke 30minit. Jangkamasa sesi juga dipergaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis ahli,bilangan ahli,orentasi atau pendekatan kelompok
 24. 24.  Kelompok yang dianggotai jenis ahli yang cepat bosan dan agak lembab,jangka masa yang dicadangkan adalah lebih pendek berbanding dengan kelompok yang dianggotai oleh ahli yang mampu untuk berbincang dengan lebih lama.  Jangkamasa yang pendek (30-40minit) juga dicadangkan kepada kelompok kanak-kanak dan remaja yang sememangnya agak kurang berupaya untuk membincangkan perkara yang berat.
 25. 25.  Bilangan ahli yang ramai didalam kelompok juga akan mengheret kelompok untuk bersidang dengan lebih lama berbanding kelompok yang ahlinya sedikit.Kelompok yang mempunyai ramai ahli,masa yang dicadangkan 69-90minit.  Kelompok yang memerlukan beberapa pendekatan atau orentasi akan mengambil masa yang panjang.Masa yang dicadangkan 90-120minit dimana kaunseling yang dijalankan amat serius yang memerlukan mereka berinteraksi.
 26. 26.  Corak kepimpinan ketua juga memainkan peranan menentukan sesi kaunseling berlangsung.Pemimpin yang berstruktur dan direktif kemungkinan jangkamasa yang diambil adalah pendek.  Jangkamasa sesi juga bergantung kepada struktur organisasi atau setting tertentu.
 27. 27. LANGKAH 5 : TEMPAT PERTEMUAN KELOMPOK  Tidak semua tempat sesuai untuk proses kaunseling mahupun kelompok.  Tempat yang sebaiknya menepati ciri utama seperti privacy agar ahli berinteraksi dalam kelompok yang tertutup.Ahli mesti diyakinkan bahawa tiada sesiapa diluar kelompok yang mendengar segala perbualan.Jika ketua tidak mengambil berat hal ini kemungkinan terbantut atau perkembangan positif terhalang. .
 28. 28.  Penglibatan ahli tanpa penglibatan yang ikhlas dan serius ”menghadiri emosi,mental dan rohani”kelompok tidak akan bergerak lebih jauh @ maju,kerana tempat begitu memainkan peranan yang penting agar memberi keselesaan kepada semua ahli.
 29. 29. •Dalam suasana yang selesa,ahli akan mudah memberi kerjasama dan penglibatan yang sepenuhnya. •Susunan dalam bulatan yang besar juga memberi peluang untuk sama-sama kongsi nisbah ruang.Ruang yang besar juga membolehkan ahli bergerak bebas sekiranya pendekatan berasaskan aktiviti.
 30. 30.  Bilik yang jauh daripada bising seperti berhampiran jalan raya @ laluan utama akan mengganggu proses kaunseling.  Proses kelompok juga akan terhalang oleh baubauan yang tidak menyenangkan seperti kedudukan tempat kelompok di tepi tandas sekolah,serta tempat kelompok yang terdedah kepada panas terik serta sebagainya
 31. 31.   LANGKAH 6 :MEMULAKAN PERTEMUAN KELOMPOK Kemahiran,pengetahuan dan pengalaman dalam kaunseling yang tidak memadai jika seseorang itu ingin melaksanakan proses menolongkan individu.Maka pengalaman dalam kelompok juga amat penting untuk pastikan kejayaan dalam kelompok. Pada peringkat pertemuan awal,ketua sebaiknya mengelakkan diri daripada menganggap bahawa semua telah dirancang.
 32. 32.  Kemungkinan terdapat beberapa perkara yang tidak dipersetujui oleh ahli.Di sini ketua perlu bersikap terbuka dan peka kepada keperluan dan cadangan ahli.  Pada peringkat ini apa yang perlu dilakukan oleh ketua ialah lebih banyak mendengar dan cuba menyesuaikan segala keperluan dan kehendak ahli dengan matlamat yang ingin dicapai.
 33. 33. TAHAP-TAHAP KELOMPOK
 34. 34. a.TAHAP PERMULAAN (Tahap Perkembangan Sosial) •Ia bermula dari sesi pertama sehingga ke sesi keenam (kurang/lebih) •Ini bergantung kepada jenis kumpulan,jangka masa sesi dan ahlinya. •Dalam tahap ini ahli-ahlinya hanya mementingkan kepada dirinya sahaja.Kebanyakkan ahli akan merasakan tertekan,kecewa dan penuh dengan konflik.
 35. 35.  Pada tahap ini kebanyakkan ahli cuba menguji kebolehan dan keberanian.  Ada ahli akan cuba mengelak dari melibatkan diri dari konflik.
 36. 36. B. TAHAP PERTENGAHAN (TAHAP PENEROKAAN DAN PELAKSANAAN TUGASAN) •Pada tahap ini matlamat akan cuba dicapai •Ahli-ahli akan belajar perkara-perkara yang abru,membincangkan pelbagai isu dan tajuk/berkongsi perkara –perkara yang peribadi dalam suasana teraputik. •Bermula dari orientasi tugas akan masuk kepada frasa rasional dan emosi.
 37. 37. •Ahli akan menggunakan maklumbalas emosi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. •Fasa yang berikutnya ialah fasa berkongsi idea tentang pilihan-pilihan ke arah penyelesaian masalah.
 38. 38. C. TAHAP PENAMATAN •Tempoh dan jangka masa tahap ini bergantung kepada jenis kelompok dan juga perkembangan yang telah berlaku. •Kebanyakkan kumpulan hanya memerlukan satu sesi sahaja untuk penamtan. •Namun ada juga kumpulan yang memerlukan dua-tiga sesi . •Akhir sekali ketua/fasilitator akan menutup kelompok.
 39. 39. KAUNSELOR SEBAGAI PEMUDAH CARA
 40. 40.  Pemudahcaraan merupakan proses yang memudahkan sesuatu tindakan.  Dalam dunia pendidikan pemudahcaraan ialah proses yang menggerakkan sesuatu aktiviti pembelajaran agar dapat dijalankan dengan lancar
 41. 41.  Guru yang menguasai kemahiran pemudahcaraan ialah guru yang cekap menggunakan kemahiran lisan dan bukan lisan,teknik menyoal serta mempunyai bakat.
 42. 42. KOMPONENKOMPONEN KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN UNTUK AKTIVITI PERBINCANGAN
 43. 43. 1. Kemahiran menentukan struktur perbincangan 2. Teknik memulakan perbincangan. 3. Teknik mengawal proses perbincangan.
 44. 44.  A. B. C. 4. Kesan penggunaan kemahiran pemudahcaraan: Teknik melibatkan klien-klien menyertai aktiviti perbincangan Kemahiran menggunakan teknik lisan dan bukan lisan Kemahiran menggunakan teknik menyoal 5. Kemahiran mewujudkan suasana kondusif untuk perbincangan 6. Kemahiran membimbing klien-klien merumus dan membuat cadangan
 45. 45. DINAMIKA DALAM KELOMPOK
 46. 46. Definisi : Dinamika : Kuasa @ daya fizikal yang menggerakkan sesuatu Kelompok: Satu kumpulan sosial yang terkandung di dalamnya dua individu atau lebih yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Dinamika dalam kelompok: Kuasa @ daya yang terdapat dalam unit sosial yang dapat menggerakkan fizikal, sosial dan perasaan sedia ada dalam kumpulan dan biasanya dinyatakan dalam bentuk tingkah laku.
 47. 47. Pembentukan Dinamika Kumpulan Agama Sahsiah Sosioekonomi Faktor penting dalam pembentukan sesebuah dinamika kumplan Jantina Bangsa
 48. 48. Individu diterima atau disingkirkan Penularan Keadaan – keadaan yang boleh berlaku di dalam sesebuah dinamika kumpulan/kelompok Penyesuaian dan penyimpangan
 49. 49. Memberi arahan, membimbing dan mengagihkan kerja yang bersesuaian Peranan Guru Dalam Dinamika Kumpulan Bertindak balas secara seimbang seperti mendengar pandangan, idea atau cadangan kumpulan – kumpulan serta menjaga kepentingan dan perasaan murid - muridnya
 50. 50. RUJUKAN  Lily Mastura Harun Phd Ramlan Hamzah . (2006) . Panduan Ulangkaji Bimbingan Dan Kaunseling . Kuala Lumpur . Kumpulan Budiman Sdn Bhd.  Mook Sok Sang. (2008). Bimbingan Dan Kauseling Kanak-kanak. Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.
 51. 51.  http://www.smkrajaperempuanipoh.com/kau nseling/kaunseling.pdf  http://www.smkdj.com/cms/faculty/unitbimbingan-dan-kaunseling

×