Successfully reported this slideshow.

Pemantapan Profesion Guru

6

Share

Loading in …3
×
1 of 41
1 of 41

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Pemantapan Profesion Guru

 1. 1. PEMANTAPAN PENGURUSANPROFESION PERGURUAN OLEH HAJAH RAMLAH BINTI IDRIS GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM DG 54 SMK CHANGLON 8 Ogos 20091/31/2015 1
 2. 2.  Pekerjaan yang khusus di mana ia dilaksanakan oleh orang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu.  Contoh: keguruan, peguaman, akauntan, perubatan, kaunseling, kejuruteraan dan perniagaan. PROFESION 1/31/2015 2
 3. 3. suatu bidang yang berkaitan dengan guru yang mengajar atau melaksanakan pengajaran di sekolah / institut-institut pendidikan lain untuk menyampaikan ilmu kepada anak murid atau masyarakat. PERGURUAN 1/31/2015 3
 4. 4. Bagaimana hendak mantapkan Sejauhmana telah mantap PROFESION PERGURUAN 1/31/2015 4
 5. 5. SEORANG GURUTERLATIH ILMU TERHADAP OPSYEN PILIHAN LATIHAN IKHTISAS DIPLOMA PENDIDIKAN SIJIL PERGURUAN SEKOLAH / BILIK DARJAH / MURID PRAKTIKUM 1/31/2015 5
 6. 6. PENGETAHUAN DARI SEGI NILAI KOPETENSI / KECEKAPAN (PTK) SEORANG GURUYANG KOPETENSI TADBIR DAN URUS KEMAHIRAN ICT KITA PERLU MARTABATKAN PROFESION KITA SAYA NAK JUGA NAIK PANGKAT. (NAIK GRED) 1/31/2015 6
 7. 7. BILATELAH MASUK DALAM PROFESION PERGURUAN APAKAH MAKLUMAT YANG PERLU KITA KETAHUI DAN HAYATI 1/31/2015 7
 8. 8. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara Falsafah PendidikanKebangsaan PENGETAHUAN MESTIADA 1/31/2015 8
 9. 9. TUJUAN FPK KITA MAKLUM HALATUJU DAN MAKLAMAT SERTA HASRAT KERAJAAN DALAM MEMERTABATKAN PENDIDIKAN NEGARA 1/31/2015 9
 10. 10.  MEMBINA NEGARA BANGSA  MEMBANGUNKAN MODAL INSAN  MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN  MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN  MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN  MELONJAK KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ENAMTERAS UTAMA PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) 1/31/2015 10
 11. 11. TUJUAN PIPP Sebagai pelan perancangan yang dapat menyediakan landasan yang kukuh untuk membentuk generasi Bangsa Malaysia akan datang dan mencorakkan pembangunan negara pada masa hadapan. Pendekatan yang digunakan dalam PIPP amat penting agar sistem pendidikan negara dapat diangkat ke suatu tahap yang lebih tinggi. 1/31/2015 11
 12. 12. Maksud Etika suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Dari Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskanAl- Quran dan ketakwaan kepada Allah. ETIKA PERGURUAN 1/31/2015 12
 13. 13. satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. ETIKA PERGURUAN Maksud Etika Perguruan 1/31/2015 13
 14. 14. ETIKA PERGURUAN Memperjelaskan tindakan- tindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individu- individu dalam sesuatu profesion. KOD ETIKA 1/31/2015 14
 15. 15. KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN TANGGUNGJAWABTERHADAP PELAJAR; TANGGUNGJAWABTERHADAP IBU BAPA; TANGGUNGJAWABTERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA; TANGGUNGJAWABTERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN 1/31/2015 15
 16. 16. (a) Tanggungjawab terhadap Pelajar  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar  Bersikap adil terhadap setiap pelajar  Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit tentang pelajar  Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik KOD ETIKA PROFESION PERGURUAN 1/31/2015 16
 17. 17. (b)Tanggungjawab terhadap Ibu Bapa KOD ETIKA PERGURUAN Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. 1/31/2015 17
 18. 18. (c)Tanggungjawab terhadap Masyarakat dan Negara  Menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama  Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.  Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat  Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara KOD ETIKA PERGURUAN 1/31/2015 18
 19. 19. (d) Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Keguruan  Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru  Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat  Mengawal diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan  Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru. KOD ETIKA PERGURUAN 1/31/2015 19
 20. 20. dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat, dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. TUJUAN KOD ETIKA 1/31/2015 20
 21. 21. BERHENTI SEKEJAP SEBAB NAK AMBIL GAM BAR SEBAGAI DOKUMENTASI 1/31/2015 21
 22. 22. PERANAN DAN TUGAS GURU Mengajar mata pelajaran opsyen - mempunyai ilmu pengetahuan - mendalam Menyediakan dan melengkapkan butiran Buku Rekod Mengajar Menyedia rancangan pelajaran tahunan dan harian dan merekodkan pengajaran dalam buku rekod mengajar Menyampaikan bahan-bahan pelajaran - menggunakan kaedah yang paling berkesan Merancang kerja-kerja rumah / pengukuhan kepada pelajar dengan secukupnya dan memastikan pelaksanaannya berkesan 1/31/2015 22
 23. 23. Memeriksa buku-buku latihan pelajar Mengadakan ujian bulanan dan merekodkan markah ke dalam buku persediaan mengajar Menyediakan soalan-soalan ujian, peperiksaan dan memeriksa jawapan-jawapan mengikut skima yang telah ditentukan. Serahkan markah peperiksaan kepada guru-guru kelas PERANAN DAN TUGAS GURU Menganalisis keputusan semua ujian bulanan dan peperiksaan sekolah dan awam 1/31/2015 23
 24. 24. Mengambil berat terhadap kemajuan dan pencapaian para pelajarnya dalam mata pelajaran opsyen Menanam semangat kepimpinan, kesedaran siviks dan akhlak yang baik dan mulia di kalangan para pelajarnya. Mengadakan kelas-kelas tambahan dan pemulihan bagi para pelajar yang lemah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Mengambil tahu perubahan yang berlaku dalam sukatan pelajaran dan format soalan Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikendalikan oleh sekolah, PPD, Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. PERANAN DAN TUGAS GURU 1/31/2015 24
 25. 25. Menghadirkan diri dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan oleh Ketua Panitia Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan Mengambil tahu akan perubahan yang berlaku dalam sukatan pelajaran dan format soalan Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan Menilai pencapaian akademik pelajar dan mengesan segala kelemahan dan kekuatan bagi tujuan untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan aktiviti yang dirancangkan oleh pihak sekolah PERANAN DAN TUGAS GURU 1/31/2015 25
 26. 26. PERUNTUKAN MASA DANTUGAS GURU PERANCANGAN PENGAJARAN OPSYEN 70 % MEMBIMBING DAN MEMBANTU KURIKULUM DAN KOKURIKULUM 10 % MEMBIMBING PELAJAR 10 % MELAKSANA TUGAS KHAS PENGETUA / JPN/ KPM 10 % B A 1/31/2015 26
 27. 27. 1/31/2015 27
 28. 28. 1/31/2015 28
 29. 29. Ciri-ciri Guru Yang Efektif dan Cemerlang 1/31/2015 32
 30. 30. CIRI PERIBADI 1/31/2015 33
 31. 31. 1/31/2015 34
 32. 32. 1/31/2015 35 O MAI TENGOK KAEDAH P & P INI
 33. 33. 1/31/2015 36
 34. 34. HASILAN MODUL / BUKU MODUL LATIHAN TERANCANG UNTUK PELAJAR ARAS MAQBUL    Disusun oleh Puan Hajah Ramlah binti Idris Guru Cemerlang endidikan Islam SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul Aman Disusun oleh Puan Hajah Ramlah bintiIdris Guru CemerlangendidikanIslam SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul Aman
 35. 35. 1/31/2015 38
 36. 36. – berkemahiran - sentiasa berusaha - capai mutu kerja yang cemerlang - kepakaran dan pengalamanGC - dikongsi bersama dengan guru-guru lain di sekolah untuk meningkatkan pencapaian kualiti akademik - kokurikulum – disiplin di sekolah. GURUYANG MANTAP - mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan - boleh diteladankan - model yang baik - pakar rujuk - mentor - jurulatih kepada para guru dan pelajar. - guru yang cemerlang pengetahuan, kemahiran dan komunikasi berperanan - mendidik / membimbing pelajar dengan berkesan - mengembangkan potensi - ke tahap yang optimum - modal insan yang berguna untuk negara. – yang kreatif dan inovatif dengan pelbagai kaedah - hasilan -sumbang - sentiasa berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah sama ada prestasi akademik serta kokurikulum pelajarnya. RUMUSAN GURUYANG MANTAP 1/31/2015 39
 37. 37. 1/31/2015 40 HAYATI SUASANA INI
 38. 38. 1/31/2015 41

×