Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011

19,484 views

Published on

8 Jan 2011

Published in: Education

Mesyuarat jawatankuasa kurikulum pertama.2011

 1. 1. ALL ISLAND GEMILANG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PULAU NYIOR 06000 JITRA KEDAH DARULAMAN 049291288 smkpn.ppdkp@gmail.com SELAMAT DATANG 2011 MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM KALI PERTAMA 2011 8 JANUARI 2011
 2. 2. AGENDA MESYUARAT ALUAN PENGERUSI MEMBENTANG DAN MENGESAH MINIT MESYUARAT LALU PERKARA-PERKARA BERBANGKIT ANALISIS DAN POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 ANALISIS DAN POST MORTEM PMR 2010 PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK SEKOLAH 2011 PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK PANITIA 2011 DAN HEADCOUNT RANCANGAN TAHUNAN PANITIA 2011 PROGRAM PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI KEWANGAN & ANGGARAN BELANJA MENGURUS HAL-HAL LAIN
 3. 3. AGENDA 1 PERUTUSAN PENGERUSI
 4. 4. UCAPAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN YANG DIBERIKAN MENJAYAKAN PELBAGAI PROGRAM/AGENDA PENDIDIKAN SEPANJANG TAHUN 2010
 5. 5. KEJAYAAN ADALAH HASIL -KESEPAKATAN DAN KOMITMEN SEMUA WARGA SEKOLAH- SOKONGAN PADU DAN KERJASAMA PIBG & WARIS-BANTUAN DAN BIMBINGAN DARIPADA PPD, JPN, KPM DAN PELBAGAI PIHAK.
 6. 6. MEREALISASIKAN VISI… SMK PULAU NYIOR TERBILANG DI NEGERI KEDAH PADA TAHUN 2015
 7. 7. MISI SEKOLAH MENYEDIAKAN PENDIDIKAN BERKUALITI DAN MENYELURUHUNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN KELAS PERTAMA BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 8. 8. PENGESAHAN PERLANTIKAN JAWATANKUASA KURIKULUM 2011 TAHNIAH ATAS LANTIKAN SEMULA DAN LANTIKAN BARU KETUA-KETUA PANITIA DAN KETUA-KETUA UNIT HARAPAN DAPAT MEMBERI SUMBANGAN BAGI MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK SEKOLAH SECARA MENYELURUH SURAT LANTIKAN AKAN DIKELUARKAN & FAILKAN
 9. 9. AZAM TAHUN BARU HARI INI LEBIH BAIK DARIPADA KELMARIN, ESOK LEBIH BAIK DARIPADA HARI INI KALAU TIDAK DIPECAHKAN RUYUNG MANAKAN DAPAT SAGUNYA
 10. 10. MARILAH KITA SEMUA MENJADI PEMIKIR UNTUK MENCARI JALAN MELAKSANAKAN PROSES PENDIDIKAN DENGAN BERKESAN LAHIRKAN IDEA-IDEA YANG KREATIF DAN INOVATIF BAGI MENANGANI MASALAH-MASALAH P&P SERTA PEMBENTUKAN SAHSIAH DAN DISIPLIN PELAJAR
 11. 11. PERUBAHAN PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN 2011 11 MEMAHAMI, MENGHAYATI, MENYEBARLUAS DAN MELAKSANAKAN
 12. 12. TRANSFORMASI PENDIDIKAN 12 Anjakandaripenilaianberfokuskanpeperiksaankepadapendidikanmenyeluruh Memberifokuskepadapembangunan modal insan Semuawargapendidikanharusmemahamidenganjelasdanmemastikanpelaksanaannya
 13. 13. 13 TRANSFORMASI PENDIDIKAN PERUBAHAN SISTEM PENILAIAN UPSR : berdasarkanPentaksiranBerasaskanSekolah (PBS) danberpusatmulai 2016 Pemansuhan PMR SPM : berdasarkan PBS danberpusat Pelaksanaan PBS dan SPPK seiringperubahankaedahpenilaian
 14. 14. 14 TRANSFORMASI PENDIDIKAN PELAKSANAAN KSSR MULAI 2011 DAN KSSM MULAI 2014 Perubahansukatansemuamatapelajaran Perubahankaedahpengajarandanpembelajaran Mengurangkanfokuskepadapeperiksaan
 15. 15. 15 TRANSFORMASI PENDIDIKAN PELAKSANAAN MBMMBI MENGGANTIKAN PPSMI Perubahanmasadalamjadualwaktu BM dan BI Pengambilan guru asing ( 18 orang guru PenuturJatiakanditempatkandi Kedah) Redeployment
 16. 16. 16 TRANSFORMASI PENDIDIKAN PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN Mendidikbudayasukandiperingkatawal SukanTahunandilaksanakanbulan Jun dankeatas BantuanPerkapitamuridakanditambah Tiadaobes RancanganmatapelajaranPendidikanJasmanidiselaraskandengantakwimsukansekolah
 17. 17. 17 TRANSFORMASI PENDIDIKAN PERUBAHAN UTAMA PelaksanaanDasarpengambilan 10 + 2 matapelajarandalam SPM untukmengurangkanpenilaianberorientasikanpeperiksaan Sejarahmenjadimatapelajaranwajib lulus dalam SPM
 18. 18. 10 MUSTS FOR MOVING FORWARD- SENATOR DATUK IDRIS JALA (CEO 0F PEMANDU) Be focused on the priorities Be radical in the search for solution Be collaborative Set goals that are used as anchors in decision-making between trade-offs Go public with road map Build sustainable performance It has to be a programme, not a plan Make it catalytic Set a governance structure Change the being by doing ‘Let’s put our best foot forward’
 19. 19. AGENDA 2 : MEMBENTANG DAN MENGESAH MINIT MESYUARAT LALU
 20. 20. AGENDA 3 : PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
 21. 21. AGENDA 4 ANALISIS & POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010
 22. 22. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010
 23. 23. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010
 24. 24. POST MORTEM PERBINCANGAN SERIUS PUNCA PELAJAR GAGAL DALAM MESYUARAT PANITIA 1 PERKONGSIAN DAN PEMINDAHAN MAKLUMAT PENCAPAIAN PELAJAR PROGRAM TINDAKAN SUSULAN/STRATEGI MENINGKATKAN PRESTASI (MENGIKUT KUMPULAN) - PROGRAM PANITIA (PTSPA)
 25. 25. DOKUMENTASI POST MORTEM GURU MATA PELAJARAN & PANITIA PERLU MENGGUNAKAN BORANG PM1, PM2 DAN PM3 SATU SALINAN DIMASUKKAN DALAM FAIL PANITIA DAN FAIL INDIVIDU GURU/BRPP
 26. 26. AGENDA 6 ANALISIS DAN POST MORTEM PMR 2010
 27. 27. KEPUTUSAN PMR 2010 TUAN PPD SAMPAIKAN UCAPAN TAHNIAH KEPADA SEMUA GURU & PELAJAR ATAS KOMITMEN DAN USAHA MELETAKKAN KUBANG PASU TEMPAT KE-2 PERINGKAT NEGERI KEDAH
 28. 28. KEPUTUSAN PMR 2010
 29. 29. KEPUTUSAN PMR 2010 PENINGKATAN KUALITI PENCAPAIAN GRED A
 30. 30. PELAJAR CEMERLANG (8A) 1- NOR SHAHIRAH ZULKIFLI (T3K1) -8A 2- SITI ZAHIRAH DAUD (T3K1)- 8A 3- MUAZZAH HASHIM (T3KAA) – 8A 1B 4- NOR SHAKINAH ROSLAN(T3KAA) – 8A 1D 5- MOHD MUKHLIS MAHATHIR (T3K1) – 7A 1B 6- OOI MECH CHOA ( T3KIN) – 7A 1B
 31. 31. PELAJAR CEMERLANG (6A 2B) MOHD SHAHIR HAMZAH (T3KAA) MOHD SHAKIR HAMZAH (T3KAA) NASIROH MOHD NASIR (T3KAA) AINA SHARINA AHMAD ZAINON (T3K2) ALYA NABILA MORAD (T3K2) NOR SABARIAH AJIS (T3K2) NADIA SOLEHAH SOBRI (T3 KIN)
 32. 32. GAGAL SEMUA MATA PELAJARAN TAN YU JOE (T3 HASIB) MENDAPAT SEMUA E
 33. 33. LULUS SEMUA MP = 198/331 GAGAL 1 MP = 67 GAGAL 2 MP = 24 TH SEMUA MP = 9 JIKA 198+67 = 265/331 (80.06%) JIKA 198+30 = 228/331 (68.88%) KEPUTUSAN PMR 2010
 34. 34. BILANGAN GAGAL SATU MATA PELAJARAN
 35. 35. RENUNGAN BERSAMA
 36. 36. ANALISIS & POST MORTEM SETIAP MATA PELAJARAN MINTA DIBUKUKAN PERBINCANGAN SERIUS DALAM MESYUARAT PANITIA LIHAT KEBERKESANAN PROGRAM YANG DILAKSANAKAN KENALPASTI BILANGAN PELAJAR GALUS YANG LULUS BUAT PERBANDINGAN PENCAPAIAN ANTARA KELAS DAN GURU YANG MENGAJAR BERKONGSI MAKLUMAT, IDEA, TEKNIK P&P DLL. SALING BEKERJASAMA MEMBANTU MURID-MURID TERIMA KASIH
 37. 37. AGENDA 6 PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SEKOLAH 2011
 38. 38. PERANCANGAN KURIKULUM RANCANGAN KURIKULUM INDUK RANCANGAN TAHUNAN PANITIA/UNIT - PPSMI/ PSS / JADUAL WAKTU / PEPERIKSAAN NILAM/ UNIT B&K HEADCOUNT PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK (PTSPA)
 39. 39. PELAN TINDAKAN STRATEGIK SEKOLAH BIDANG KURIKULUM
 40. 40. MATLAMAT STRATEGIK 1:Memantapkanpengurusankurikulumuntukmeningkatkanprestasiakademikbagimencapaisasarandarisegikualitidankuantiti.OBJEKTIF;Meningkatkanpencapaiandarisegikuantitidankualitidalam semua peperiksaanawam PMR, SPM dan STPM supayamencapaisasaran
 41. 41. MENENTUKAN ETR/SASARAN MENENTUKAN SASARAN DARI SEGI KUALITI DAN KUANTITI - HEADCOUNT SETIAP PEPERIKSAAN AWAM (PMR, SPM, STPM) SETIAP PEPERIKSAAN DALAMAN SETIAP MATA PELAJARAN PENINGKATAN DARIPADA KEPUTUSAN TERBAIK DALAM TEMPOH 3 TAHUN PENINGKATAN SEKURANG-KURANGNYA 5% & 0.5 (GPS)
 42. 42. MATLAMAT STRATEGIK 1.3: Meningkatkan keberkesanan proses P&P melalui sistem penyampaian guru yang berkesanOBJEKTIF :Memantapkan lagi sistem penyampaian guru dalam bilik darjah 
 43. 43. PROSES P&P BERKESAN mempelbagaikanteknikp&p p&pberasaskanict rancangpenggunaanict rekodpenggunaanalatictdalambukurekodpengajarandanpembelajaran sentuhhatipelajar Kehebatan seorangpendidik- kitabolehdidikuntukmenjadikanpelajartersebutseorangdoktor/jurutera/pensyarat/perekafesyendll
 44. 44. Strategi : Pelaksanaan penggunaan kepelbagaian teknik dan alatan P&P PROGRAM/AKTIVITI PANITIA/GURU Membuat persediaan mengajar & rancang aktiviti pengajaran Rancang dan guna teknik & kaedah p&p - tarik minat pelajar Rancang dan guna alatan ABM/ABB Sedia instrumen penilaian Rancang dan buat penilaian secara berterusan Rekod refleksi /pencapaian objektif p&p Rancangan penggunaan tahunan LCD dan Laptop Peralatan untuk P&P diurus dan diselia dengan baik. Penggunaan bilik-bilik khas seperti bilik tayangan, Pusat Sumber, bengkel, makmal komputer dll. Meningkatkan jumlah ABM serta sentiasa terkini Menyediakan sistem kawalan dan rekod untuk penggunaan kemudahan ABM dan stok KursusDalaman-KursusUmumdanKursuskhas
 45. 45. TANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN PROSES P&P BERKESAN
 46. 46. Proses Pengajaran dan Pembelajaran 6 komponen pengajaran dalam bilik darjah 3. Aktiviti Activity 2. Kandungan Content 1. Set Induksi Introduction 5. Pengayaan, Pengukuhan, Pemulihan Enrichment Enhancement Remedial 4. Penilaian Evaluation 6.Perkembangan Extension Pembelajaran yang menarik minat pelajar hasil daripada: Project Quiz Story Experiment Game Song / rhyme
 47. 47. Piramidpembelajaran IF I HEAR , I FORGET IF I SEE , I REMEMBER IF I DO , I UNDERSTAND 10 % Apa yang kita baca 20 % Apa yang kita dengar 30 % Apa yang kita lihat 50 % Apa yang kita dengar dan lihat 70 % Apa yang kita bincang dengan orang lain 80 % Apa yang kita alami sendiri 95 % Apa yang kita ajar kepada orang lain
 48. 48. 12 Modul P & P 1. PembelajaranMasteri 2. PembelajaranAkseskendiri 3. PenilaianKendalianSekolah 4. Belajar Cara Belajar 5. KajianMasaDepan 6. Konstruktivisme
 49. 49. 12 Modul P & P 7. Kontekstual InkuiriPenemuan MenghayatikurikulumSains Kemahiranberfikir Pelbagaikecerdasan PengajarandanPembelajaran
 50. 50. MAKLUMAN DARIPADA BTPN Sukacitanyaberhubungperkaradiataspihak BTPN Kedah telahmelancarkanlaman web yang mengandungiimej-imejuntukdimuatturunolehwargapendidik. Imej-imejinitelahdikelaskankepadabeberapakategori agar memudahkanwargapendidikmemuatturunimej yang relevandenganPembelajarandanPengajaransemasa. URL untukmengakseslaman web tersebutialah. http://www.btpnkedah.edu.my/imejan
 51. 51. KAJIAN TINDAKAN & INOVASI Satupanitiasatuinovasi … realisasikan 2011 Mencarijalansupayaprosesp&pmenarikminatpelajardanmenyeronokkan Menyedarkanpelajartentangpentingnyapelajarandankebergunaanmatapelajaran yang kita ajar kepadamasadepanmereka. Sebagaiusahauntukmengurangkankespontengsekolahdanpontengkelas
 52. 52. MATLAMAT STRATEGIK 1.4: Meningkatkan penggunaan peralatan ICT dalam P&P.
 53. 53. Strategi :Pemantapan kemahiran penggunaan ICT BengkelPemantapankemahiranpenggunan ICT semasaproses P&P Bengkelpembinaan BBM / ABM kaedah ICT Bengkelpendedahanpenggunaan LCD. Bengkelpendedahanmenggunakan soft ware dalam P&P Program Inovasi ICT
 54. 54. MATLAMAT STRATEGIK 5: MBMMBI Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Penguasaan Bahasa Inggeris
 55. 55. 56 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIAMEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS Memartabatkan bahasamalaysia
 56. 56. Memartabatkan bahasamalaysia Menggunakan ICT dalam P&P BM Menyediakanbahanbacaan BM Memperkenalkansenibahasadalam P&P BI
 57. 57. 58 SULIT MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIAMEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PENDEKATAN P&P
 58. 58. 59 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIAMEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS StrategiMeningkatkanPenguasaanBahasaInggeris
 59. 59. 60 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIAMEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PENDEKATAN P&P
 60. 60. 61 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIAMEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PELUASAN PENGGUNAAN ICT DALAM P&P
 61. 61. 62 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIAMEMPERKUKUH PENGUASAAN BAHASA INGGERIS PENDEKATAN SOFT LANDING
 62. 62. Strategi : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan sebenar peperiksaan awam BengkelPendedahanTeknikMemeriksaSkripJawapanBahasa Malaysia danBahasaInggeris. CeramahdanBengkelTeknikMenjawabsoalanpeperiksaan. Latihtubisoalan-soalanlepasdansoalanpercubaannegeri lain. Bengkelpendedahanpenggunaan LCD dan ”soft ware” dalam P&P.
 63. 63. Strategi : Meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid Program BulanBahasadanMinggu Petah Bicara. Program KlinikBahasa Program Intervensi 2M Fiesta Bahasadan ”Let Use English, Please” Program ”English Corner” ”Please Write, My Darling
 64. 64. MATLAMAT STRATEGIK 6: Menambahbaik pelaksanaan program galakan membaca di sekolah (NILAM)
 65. 65. Strategi : Memantapkan Program NILAM Banyakkanbahanbacaan. MenambahbahanbacaandiBalaibacaan. Pertandinganmembacabukuterbanyak. BulanMembaca/Minggu NILAM Pameranbuku Ceramahpendedahangalakanmembaca. KemMembaca 1 Malaysia Anugerah NILAM pelajar Anugerah NILAM guru
 66. 66. MATLAMAT STRATEGIK 1.7;Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan awam, peperiksaan dalaman dan PBS
 67. 67. Strategi : PelaksanaanefisyenPengurusanpeperiksaanawam Mesyuaratberkala Mengurus fail peperiksaanawam Pendaftarancalonpeperiksaan PMR, SPM dan STPM secara on-line Keputusan peperiksaan awam dianalisis dan perlaksanaan post mortem Carta analisis di pamerkan.
 68. 68. Strategi: PelaksanaanefisyenPengurusanpeperiksaandalaman PenyusunansemulaJawatankuasa Mesyuarat berkala Mengurus fail Induk Mengawal selia soalan Mengurus soalan menepati JSI Memastikan penyediaan JSI bagi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Mengumpul soalan untuk bank soalan Menganalisis keputusan Dokumentasi keputusan peperiksaan Sedia fail dan mudah di akses Program Temu Waris
 69. 69. PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Dilaksanamengikutarahan/jadual Integriti guru memberimarkah Usaha membimbingpelajarsehinggamencapaitahapamatlahdiharapkan Dokumen PBS hendaklahlengkapdankemaskini Bahanbuktihasilkerjapelajardisediamenepatiarahan Bahanbuktidisimpanselamat
 70. 70. MATLAMAT STRATEGIK 1.8Memastikan pelajar menguasai kemahiran asas dalam 3M Mengadakanujiandiognastik Program kelas PROBIM Program TemuwarispelajarIntervensi KemPugarMindaAnakkuSayang. SesiMotivasi Ujiandanpenilaian HariKecemerlangankelas PROBIM
 71. 71. MATLAMAT STRATEGIK 1.9:Meningkatkan minat murid dalam bidang sains bagi mencapai Dasar 60:40 Exploring Science and Technology Pertandingan Sketch Book PertandinganRoket Program selepas PMR BulanBertema Ujian Diagnostik Teknik Menjawab Soalan Pie Day Klinik Klinik Sains dan Matematik
 72. 72. 9. PUSAT SUMBER
 73. 73. 9.1 Meningkatkanbilanganpelajar yang menggunakanPusatSumberSekolahsebagaipusatilmu. Menyediakanruangpameran, sudutbacaan, balaiilmu Menyediakanlebihbanyakbuku-bukubaru. Menyediakanlebihbanyakbangku / kerusi. Mengadakan streamer dan banner sebagaisumbermaklumat Mengadakangotongroyongmembersih PSS Menyediakan browser danrisalah PSS Memperkenalkanbuku-bukusemasaperhimpunan Mengadakanpertandingangalakkanmembaca, pameran / jualanbuku
 74. 74. 9.2 Menambahpelbagaikoleksibahanbacaan Menyediakanruangbuku-bukubaru Automasi pinjaman dan pemulangan buku. Membaikpulihbuku yang rosak Menjilidmajalahdanmembuatbukuskrapbertemadarisuratkhabar Mengadakankursus/bengkelpenjilidandanmembaikibuku Mengadakanpromosibukubaru
 75. 75. 9.2 Menambahpelbagaikoleksibahanbacaan PERANAN JAWATANKUASA INDUK PSS KETUA PANITIA MEMILIH DAN MENENTUKAN BAHAN BACAAN MATA PELAJARANNYA YANG PERLU ADA DI PSS – VOTE PSS PEMBELIAN MULAI SELEPAS ADA BANTUAN PER KAPITA (PCG)
 76. 76. PROGRAM PSS KERJASAMA SEMUA KETUA PANITIA/UNIT-UNIT MENJAYAKAN PROGRAM-PROGRAM PSS AKTIVITI PANITIA MELIBATKAN PSS PSS SEBAGAI PUSAT ILMU PROGRAM MENGGALAKKAN PELAJAR MENGGUNAKAN PSS
 77. 77. 9.3 MenyediadanmenyelenggaraAlat Bantu MengajardanBahan Bantu Mengajar Menyediakanruang / ruang ABM / BBM dibilikkhas Menyediakanbuku log pinkamandanpemulangan. Membaikpulih ABM dan ABB Menambahlagi ABM / ABB Mengadakanpertandinganpenyediaan ABM inovasiantarapanitia Mengadakanbengkelmengguna ABM / ABB berkesan. Mengadakanpromosidanpendedahanmpenggunaan ABM / ABB. BukuSkrab Program ADD Program Cutting Paper’ LawatanPenandaaraske PSS gemilangNegeri
 78. 78. AGENDA 7 : PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK PANITIA 2011
 79. 79. 1. MENYEDIA PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PTSPA)
 80. 80. Disediakanbagi semua tingkatan TOV adalahberdasarkanmarkahPeperiksaanAkhirTahun/PeperiksaanAwam/Ujianterdahulu. Setiappelajarmestiada TOV Markah ETR individupelajaradalahlonjakandaripada TOV dalamlingkungan 15 – 30% berdasarkankemampuanpelajardan target sekolah. BERMULA DENGAN PENYEDIAAN HEADCOUNT
 81. 81. HEADCOUNT BILA NAK DISIAPKAN? KELAS PEPERIKSAAN TG 3…..minggu ke-2 TG 5….minggu ke-2 PRAUNIVERSITI 2 ……minggu ke-2 KELAS-KELAS BUKAN PEPERIKSAAN TG1.…selepasPeperiksaanPertengahanTahun TG 2 …minggu ke-4 TG 4 … selepasPeperiksaanPertengahanTahun
 82. 82. DAPATAN HEADCOUNT Melalui headcount kitakenalpasti ; Sasaran/ETR matapelajaransetiaptingkatandankeseluruhan kumpulanprestasimuridmengikut ETR Kenalpastipuncamasalahpembelajaranmurid Tindakanuntukmenyelesaikanmasalahpembelajaranmurid & strategipengajaran guru
 83. 83. ETR pindaanbolehdibuatapabilamuridtelahmencapaisasaranlebihawal. Laksanakanpost mortem selepassetiappeperiksaan. (PM1, PM2, PM3) difailkan Laksanatindakikutselepas post mortem Graf PrestasiDiri (GPD) individupelajarhendaklahdisediakanbagisetiapmatapelajarandandilengkapiselepassetiapujian/peperiksaan. HEADCOUNT
 84. 84. Setiap guru dikehendakimempunyai fail headcount masing-masing yang memuatkan semua butiranberkaitandengan headcount danbolehdikemukakanapabiladikehendaki/diminta. HEADCOUNT
 85. 85. PANDUAN DISEDIAKAN OLEH PUAN HAJAH RAMLAH BT. IDRIS GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM DG54
 86. 86. DOKUMEN PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PTSPA) Disediakanbagisetiapmatapelajarandansetiaptingkatan Kandungandokumen - IsuStrategik - MatlamatStrategik - Objektif - Strategipeningkatan - Program/aktiviti - PelanTaktikal - PelanOperasi - PelanKontigensi - Carta Gantt Pelaksanaan
 87. 87. PELAN TAKTIKAL
 88. 88. CONTOH PELAN OPERASINAMA AKTIVITI/PROGRAM/PROJEK : BengkelTeknikMenjawabSoalan PMR OBJKETIF : Pelajardapatmenjawabsoalan-soalansemuamatapelajaranpeperiksaanPMR 2011 dengancemerlang
 89. 89. StrategiPeningkatan STRATEGI HENDAKLAH MELIPUTI TIGA KUMPULAN PRESTASI PELAJAR; CEMERLANG – NANO SEDERHANA - EXPLORE LEMAH - BEYOND
 90. 90. 91 STRATEGI MENINGKATKAN KECEMERLANGAN PELAJAR STRATEGI: PELAJAR DIBAHAGIKAN KEPADA 3 KUMPULAN 1. PENGAYAAN ( sasaran :mengekalkan A) 2. PENGUKUHAN (sasaran :daripadaC ke B/A) 3. PEMULIHAN (sasaran : sekurang-kurangnya D)
 91. 91. STRATEGI MENINGKATKAN KECEMERLANGAN PELAJAR
 92. 92. STRATEGI MENINGKATKAN KECEMERLANGAN PELAJAR
 93. 93. AGENDA 8 RANCANGAN TAHUNAN PANITIA 2011
 94. 94. ASPEK- ASPEK YANG PERLU DIBINCANG DALAM MESYUARAT PANITIA Isu-isu panitia seperti guru tidak beropsyen; Kelas/makmal/bengkel yang tidak mencukupi sehingga timbul kelas terapung; Kekerapan guru bertugas di luar sehingga mengganggu sukatan pelajaran yang tidak dapat dihabiskan Pedagogi & content Peperiksaan Headcount & post mortem Program pengayaan, pengukuhan & pemulihan Program- program khas /inovasi Peruntukan panitia/ pembelian alat dan bahan Kajian tindakan Latihan dalaman Pelaporanpemantauan /PKB
 95. 95. PROGRAM KHAS/INOVASI FOKUS 2011 SATU PANITIA SATU INOVASI BERDASARKAN TOPIK MATA PELAJARAN KAEDAH P&P – SUPAYA P&P BERKESAN
 96. 96. PEPERIKSAAN & PENILAIAN Prosespembinaansoalan – penentuan guru dancakupantopik. JSU, format & keesahansoalan Penyemakansoalansebelumdicetak Pengendalianpeperiksaandalaman (rujukpanduan am guru) Pemeriksaankertasjawapan & skemapemarkahan Tepatimasapenyerahanmarkah Analisisdan post mortem
 97. 97. 98 ANALISIS &POST MORTEM (PM) Suatuprosesbedahsiasatuntukmengkajidanmengenalpastipuncasebenarpenyakitataupuncamasalah. Dalamkontekssekolah/pendidikan; PM diadakanuntukmenganalisiskeputusanpeperiksaan, mengenalpastikelemahan, danseterusnyamenentukanstrategipenambahbaikan.
 98. 98. 99 ANALISIS & POST-MORTEM Dibuatsetiap kali selepasujianbulanan/peperiksaanoleh Guru Mata Pelajaran/ Panitia/KetuaBidang, danJawatankuasaKurikulum.
 99. 99. 100 Post-Mortem akandapatmenganalisis: a) Keupayaan Guru Mengajar b) KeupayaanMuridBelajar c) KualitiSoalan (JSU) d) Keberkesanan Program PemulihandanPengayaan Yang Lepas e) Program KhasolehPanitia
 100. 100. 101 TINDAKAN SUSULAN Gunakandapatandaripadaanalisisdan post mortem untukmenjalankan program pemulihandanpengayaan Kenalpastipelajar yang masihtidakmenguasaikonsep Buatpenambahbaikankepada program asaljikaperlu
 101. 101. FORMAT PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA / UNIT PROGRAM/ AKTIVITI OBJEKTIF KUMPULAN SASARAN TARIKH PELAKSANAAN KOS TINDAKAN/PERSONALIA CARTA GANTT
 102. 102. AGENDA 9: PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB)
 103. 103. Elemen-elemen yang terkandungdalam program PKB ialah: Pemantauan Rekod Pengajaran & Pembelajaran PemantauanPengajaran & Pembelajaran Pemantauan Semakan Kekerapan Latihan Murid PemantauanPrestasiMurid Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah
 104. 104. MATLAMAT STRATEGIK 2:Program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) dilaksanakan menepati perancanganOBJEKTIF ;Memantapkan pelaksanaan program PKB menepati garis panduan yang ditetapkan.
 105. 105. 1. PEMANTAUAN BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BRPP) BRPP adalahdokumenpentinguntukLaporanNilaianPrestasi Guru-guru Lengkapkan semua butir yang terkandungdalam BRPP. Patuhiperaturanpenyediaan & masapenghantaran. (Rujukjadualpenghantaran)
 106. 106. REKOD SEMAKAN MAKLUMAT ASASDALAM REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN NAMA GURU: KULIT HADAPAN NAMA GURU, KELAS, MATA PELAJARAN DAN TKN YANG DIAJAR SENARAI BUKU TEKS MURID SENARAI BUKU RUJUKAN GURU KALENDAR SEKOLAH MAKLUMAT-MAKLUMAT GURU JADUAL WAKTU & ANALISIS PENGGAL PERSEKOLAHAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KONTRAK LATIHAN MURID RANCANGAN PELAJARAN HARIAN REKOD PENCAPAIAN MURID (IKUT FORMAT HEAD COUNT 3) CATATAN KEHADIRANMESYUARAT RUJUK BUKUPKB MS 14
 107. 107. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BRPP) BRPP hendaklahsentiasadihantarpadasetiaphujung minggu (KHAMIS) mulai minggu pertama untuk disemakdanditandatanganiolehPentadbir. Pengetuaakanmenyemak semua butirdidalam BRPP secaraterpeinci . Pemeriksaanterpeinciakanbermulapadaminggu ke-4 dandiselesaikansebelumberakhirbulanFebruari.
 108. 108. PenulisanbukurekodpersediaanmengajarmestilahberpandukankepadaSuratPekelilingIkhtisas Bil.3/1999 KementerianPelajaran Malaysia bertarikh 9 Mac 1999 dansarananJemaahNazirSekolah. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BRPP)
 109. 109. PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RancanganPelajaranTahunandankontrakakademikhendaklahdisusunbersesuaiandengantakwimpersekolahandenganmengambilkiraminggu - mingguujiandanpeperiksaan (peperiksaandalamandanawam) danacara-acarasekolah
 110. 110. Sukatan Pelajaran hendaklah dihabiskan pada bulan Julaibagi kelas-kelas peperiksaan. Sila serahkan satu salinan Lembaran Takwim RancanganPelajaransetiaptingkatanbagisetiapmata pelajaran kepada Penolong Kanan Pentadbiran (PKP) padaminggu ke-3 untuk difailkan.
 111. 111. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BRPP) Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. TEGURAN NAZIR TERHADAP PENULISAN REFLEKSI
 112. 112. RANCANGAN MATA PELAJARAN PJ PENYELARASAN TAKWIM SUKAN SEKOLAH DENGAN RANCANGAN PELAJARAN PJK Contoh: Jikasekiranyatakwimsukansekolahpadabulan Mac merupakanmasalatihanrumahsukanbagibalapandanpadang, makarancanganpelajaran guru matapelajaran PJ jugamengajarsukan/disiplinacarabalapandanpadang.
 113. 113. PENULISAN REFLEKSI Bilanganmurid yang mencapaiobjektifp&p Nyatakantindakanterhadapmurid yang tidakmencapaiobjektif
 114. 114. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BRPP) Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.
 115. 115. P.U (A) 531:Perkara8 Hendaklahmenyimpandanmenyenggarasuatubukurekod Bukurekodhendaklahdenganserta-mertadiadakanuntukpemeriksaanolehKetuaPendaftar
 116. 116. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BRPP) Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.
 117. 117. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (BRPP) Maklumat HEADCOUNT dan POST MORTEM bagisetiapmatapelajarandansetiaptingkatanhendaklahdimasukkankedalam BRPP (RekodPencapaianMurid) Maklumatkutipan DERMA PIBG dan TABUNG AKADEMIK hendaklahdirekodkedalam BRPP bahagiancatatan.(TINDAKAN GURU TINGKATAN)
 118. 118. BUKU REKOD MENGAJAR BANYAK YANG KEMAS, LENGKAP DAN DIKENDALI SEMPURNA DAN CEMERLANG ADA YANG TIDAK LENGKAP ADA YANG TAK KEMAS ADA YANG TIDAK HANTAR SETIAP MINGGU REKOD PRESTASI PELAJAR WAJIB DITULIS / HEADCOUNT PENULISAN REFLEKSI MASIH TAK DISEMPURNAKAN
 119. 119. 2. PEMANTAUAN PROSES P&P BERPANDUKAN INSTRUMEN SKPM RUJUK INSTRUMEN BUKU PKB M.S. 19
 120. 120. Jadualpenghantaran E-Cerap 2011;
 121. 121. PENCERAPAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MESTI DISEDIAKAN TIDAK HABIS SUKATAN TAHUN LALU PENGGUNAAN ICT DALAM P&P PERLU DIPERHEBATKAN LAGI/DIREKOD MINTA LAKSANAKAN P&P DENGAN BERKESAN
 122. 122. 1.P&P BERKESAN MempelbagaikanteknikP&P – berkongsi Integrasi ICT dalam P&P – penggunaancouseware yang dibekalkan. P&P berpusatkanpelajar Penggunaan ABM/ABB
 123. 123. MENEPATI MASA / GUNA SEPENUHNYA MASA PENULISAN OBJEKTIF SETIAP P&P DAN PENERANGAN KEY WORD ADA PENILAIAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN /REFLEKSI (pelajarmembuatrefleksi) LATIHAN/KERJA BERTULIS HOMEWORK – PEREKODAN DI DIARY PELAJAR /SISTEMATIK/SEMAK BERLAKU PENGAJARAN BERLAKU PEMBELAJARAN
 124. 124. 3. PEMANTAUAN KEKERAPAN SEMAKAN LATIHAN PELAJAR Tentukanbilangan set latihandanjumlahsoalanmengikutjenislatihanbagisetiapmatapelajaransetiaptingkatanseperti format PKB (LAMPIRAN G m.s 28) Serah satu salinan Perancangan Kontrak Latihan Pelajar kepada PKP pada minggu ke-3
 125. 125. Borang /instrumenpemantauanbukulatihantelahdisediakan. SiladapatkandiBilik Guru KananBahasa Lampiran C2 mukasurat 21 3. PEMANTAUAN KEKERAPAN SEMAKAN LATIHAN PELAJAR
 126. 126. BUKU LATIHAN MURID Jenis-jenisbukulatihan, bilanganbukudanjudulbukulatihanhendaklahdiseragamkanmengikutmatapelajaran. Buku cop sekolah yang dibelidarikoperasisekolah.
 127. 127. KERJA BERTULIS PELAJAR ASPEK POSITIF SEMAKAN TELITI KEKERAPAN DAN BILANGAN MENEPATI SISTEMATIK PEMERIKSAAN TELITI ADA MOTIVASI DARI GURU/PUJIAN ADA PEMBETULAN
 128. 128. KERJA BERTULIS PELAJAR BILANGAN LATIHAN TIDAK CUKUP/TIDAK MENEPATI KUOTA TIADA SEMAKAN GURU SEMAKAN TIDAK TELITI TIADA KOMEN LANGSUNG TIADA PEMBETULAN ADA YANG TIDAK MENGHANTAR BUKU LATIHAN KEPADA PEMANTAU
 129. 129. 4.PEMANTAUAN PRESTASI MURID PEMANTAUAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN YANG DIBEKALKAN DILAKSANA OLEH PENTADBIR MENGIKUT KUMPULAN PRESTASI PELAJAR PARA GURU JUGA DIKEHENDAKI MEMANTAU PRESTASI PELAJAR MELALUI PROGRAM HEADCOUNT
 130. 130. PEMANTAUAN PRESTASI PELAJAR PEMANTAUAN BERTERUSAN SELEPAS SETIAP UJIAN BAGI MENGESAN ASPEK KELEMAHAN DAN KEKUATAN PELAJAR DAN BERI BIMBINGAN SENARAI PELAJAR CEMERLANG DIKENALPASTI PERLU ADA PERJUMPAAN DENGAN PENGETUA DAN PK
 131. 131. 5. PEMANTAUAN BILIK DARJAH DILAKSANAN BERPANDUKAN INSTRUMEN. TINDAK IKUT OLEH GURU KELAS DAN TINGKATAN TERLIBAT KECERIAAN DAN KEBERSIHAN BILIK KELAS MENYUMBANG KEPADA P&P BERKESAN
 132. 132. PEMANTAUAN BILIK DARJAH ADA GURU MENGAJAR & PELAJAR BELAJAR ADA GURU, TAPI PELAJAR TIDAK BELAJAR TAK ADA GURU TETAPI PELAJAR BELAJAR TAK ADA GURU DAN PELAJAR TIDAK BELAJAR – BUAT BISING MANUAL PENGURUSAN BILIK DARJAH
 133. 133. ADA KELAS SANGAT CANTIK DAN CERIA ADA KELAS LANGSUNG TAK DIHIAS ADA KELAS CERMIN TINGKAP BERDEBU AMAT KETARA ADA KELAS, DUDUK DALAM SAMPAH KORIDOR KELAS TAK DIPEDULIKAN BEGITU JUGA DENGAN TANGGA – JADI TEMPAT BUANGAN SAMPAH PEMANTAUAN BILIK DARJAH
 134. 134. AGENDA 10: KEWANGAN & ANGGARAN BELANJA MENGURUS
 135. 135. AGENDA 11 HAL-HAL LAIN
 136. 136. KEJAYAAN TIDAK DITENTUKAN OLEH SAIZ OTAK SESEORANG, TETAPI OLEH SAIZ PEMIKIRANNYA DAVID J. SCHWARTZ DALAM BUKU THE MAGIC OF THINKING BIG
 137. 137. GREAT OAKS GROW FROM LITTLE ACORNS. MANY HANDS MAKE LIGHT WORK.
 138. 138. ‘Ada dua orang yang paling gagal dalam hidup iaitu orang yang tidak cekap membuat apa yang disuruh dan orang yang hanya membuat bila disuruh’ (Lukman Al- Hakim)
 139. 139. SEKIAN TERIMA KASIH

×