Advertisement

Laluan Kerjaya Guru Cemerlang

Guru cemerlang DG 54 at SMK Pulau Nyior
Nov. 8, 2009
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Laluan Kerjaya Guru Cemerlang

 1. 1
 2. SALAM UNTUK JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SBPI KP SALAM UNTUK JAWATANKUASA PENGURUSAN KURSUS DALAM PERKHIDMATAN HARI INI SALAM UNTUK SEMUA AHLI KURSUS ‫وبركته‬ ‫هللا‬‫حمة‬‫ر‬‫و‬ ‫عليكم‬ ‫ـالم‬‫س‬‫ال‬ 2
 3. FROFIL KU 3
 4. MERTABAT PROFESION PERGURUAN LALUAN KE GURU CEMERLANG OLEH HAJAH RAMLAH BINTI IDRIS GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM DG 54 25 OKTOBER 2009 DI SBPIKP 4
 5.  Pekerjaan yang khusus di mana ia dilaksanakan oleh orang yang berpendidikan tinggi atau mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu. PROFESION 5
 6. suatu bidang yang berkaitan dengan guru yang mengajar atau melaksanakan pengajaran di sekolah / institut-institut pendidikan lain untuk menyampaikan ilmu kepada anak murid atau masyarakat. PERGURUAN 6
 7. 7 KONSEP GURU CEMERLANG TELAH MULA DIPERKENALKAN TAHUN 1993
 8. 8 Sebelum tahun 1974, sistem kenaikan pangkat dalam Perkhidmatan Pelajaran berdasarkan kekosongan jawatan kenaikan pangkat. Seseorang guru yang dinaikkan pangkat akan menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan meninggalkan sepenuh masa atau sebahagian besar tugas mengajar. “moving up is moving out”.
 9. 9 Pada tahun 16 Mei 2004, sempena Hari Guru Peringkat kebangsaan,YAB Perdana Menteri mengumumkan peluang kenaikan pangkat yang lebih baik kepada guru yang cemerlang tanpa meninggalkan bilik darjah. Tahun 2006, 6 Guru Cemerlang dinaikkan pangkat Gred Khas C dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah
 10. Untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Untuk jadikan GC sebagai role model kepada guru lain. OBJEKTIF KONSEP GURU CEMERLANG Dapat tingkatkan motivasi guru Untuk memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran. Dapat tingkatkan kecemerlangan sekolah dari kualiti GC. Untuk memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pel. Untuk membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar /tukar ke tugas pentadbiran Untuk menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laju (fast track .KUP)
 11. 11 LALUAN KERJAYA GURU CEMERLANG, TIME-BASED, URUSAN BIASA (HAKIKI) PENGETUA CEMERLANG BAGI PPPS
 12. 12
 13. 13 CARTA ALIRAN LALUAN KERJAYA GURU CEMERLANG, PPPS
 14. 14
 15. 15
 16. Guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya (opsyen) dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru yang sentiasa berdedikasi bermotivasi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. DEFINASI GURU CEMERLANG
 17. 17
 18. KECEMERLANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN KECEMERLANGAN POTENSI
 19. 19 Sahsiah terpuji Berktrampilan Berpegang teguh kepada etika Peka terhadap keperluan pelajar Role model kepada warga pendidik
 20. 20 KECEMERLANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN Kuasai dan hayati isi kandungan bidang opsyen Menjadi pakar rujuk P & P Bijak urus masa, sumber, alat P & P Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Menyediakan program tindakan susulan Berpengetahuan & berkemahiran dalam ICT
 21. 21 Berupaya meningkatkan hasil pembelajaran ke arah membangunkan potensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 22. 22 Guru yang memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi Berkemampuan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan dalam pelbagai situasi.
 23. 23 KECEMERLANGAN POTENSI Guru yang berwawasan Proaktif Inisiatif Bersifat responsif Inovatif semasa menjalankan tugas sebagai pendidik
 24. 24 Berkeupayaan menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing Dan boleh berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara
 25. 25 Bagaimana hendak mohon GC
 26. 26 Bagaimana hendak mohon GC Isi borang – melalui Jemaah Nazir, Iklan keluar melalui internet. Peka dengan penyebaran maklumat. Isi borang itu dengan lengkap. Sertakan dokumentasi sebagai bukti Hantar melalui Ketua Jabatan/pengetua
 27. 27 PENILAIAN / PEMANTAUAN GC OLEH JEMAAH NAZIR SKOP PENILAIAN PENILAIAN BORANG PERMOHONAN PENILAIAN PANEL PEMANTAUAN 1 2 3 4
 28. 28 KOMPETENSI YANG DINILAI KETERAMPILAN PROFESIONAL 15 % PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 45% PENGURUSAN KURIKULUM 15% PERANAN DALAM AKTIVITI BUKAN AKADEMIK 10% KUALITI KEPERIBADIAN 10% PEMBANGUNAN DIRI 5%
 29. 29 BILA JEMAAH NAZIRTELAH MELAKSANAKAN PEMANTAUAN TUNGGULAH SURAT TAWARAN LANTIKAN JAWATAN GC, INSYAALLAH
 30. 30 BIDANG TUGAS GURU CEMERLANG
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. PERANAN DAN TUGAS GURU Mengajar mata pelajaran opsyen - mempunyai ilmu pengetahuan - mendalam Menyediakan dan melengkapkan butiran Buku Rekod Mengajar Menyedia rancangan pelajaran tahunan dan harian dan merekodkan pengajaran dalam buku rekod mengajar Menyampaikan bahan-bahan pelajaran - menggunakan kaedah yang paling berkesan Merancang kerja-kerja rumah / pengukuhan kepada pelajar dengan secukupnya dan memastikan pelaksanaannya berkesan 34
 35. Memeriksa buku-buku latihan pelajar Mengadakan ujian bulanan dan merekodkan markah ke dalam buku persediaan mengajar Menyediakan soalan-soalan ujian, peperiksaan dan memeriksa jawapan-jawapan mengikut skima yang telah ditentukan. Serahkan markah peperiksaan kepada guru-guru kelas PERANAN DAN TUGAS GURU Menganalisis keputusan semua ujian bulanan dan peperiksaan sekolah dan awam 35
 36. Mengambil berat terhadap kemajuan dan pencapaian para pelajarnya dalam mata pelajaran opsyen Menanam semangat kepimpinan, kesedaran siviks dan akhlak yang baik dan mulia di kalangan para pelajarnya. Mengadakan kelas-kelas tambahan dan pemulihan bagi para pelajar yang lemah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Mengambil tahu perubahan yang berlaku dalam sukatan pelajaran dan format soalan Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikendalikan oleh sekolah, PPD, Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. PERANAN DAN TUGAS GURU 36
 37. Menghadirkan diri dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan oleh Ketua Panitia Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan Mengambil tahu akan perubahan yang berlaku dalam sukatan pelajaran dan format soalan Mengawasi ujian dan peperiksaan yang diadakan dengan penuh perhatian untuk mengelakkan penyelewengan Menilai pencapaian akademik pelajar dan mengesan segala kelemahan dan kekuatan bagi tujuan untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan aktiviti yang dirancangkan oleh pihak sekolah PERANAN DAN TUGAS GURU 37
 38. AGIHAN DAN PERUNTUKAN MASA DANTUGAS GURU PERANCANGAN PENGAJARAN OPSYEN 70 % MEMBIMBING DAN MEMBANTU KURIKULUM DAN KOKURIKULUM 10 % MEMBIMBING PELAJAR 10 % MELAKSANA TUGAS KHAS PENGETUA / JPN/ KPM 10 % 38
 39. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara Falsafah PendidikanKebangsaan 39
 40.  MEMBINA NEGARA BANGSA  MEMBANGUNKAN MODAL INSAN  MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN  MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN  MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN  MELONJAK KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ENAMTERAS UTAMA PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) 40
 41. 41 ISU-ISU SEMASA PENDIDIKAN Kenyataan Menteri Pelajaran Malaysia tentang Dasar memartabatkan Bahasa Melayu (MBM) Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBI) KenyataanTimbalan Menteri Pelajaran tentang NKRA (Nasional Key Result Area) SPM 2010 , pengambilan 10 mata pelajaran sahaja. Soft skil Kebolehan pasaran Boleh nilai pelajar jadi modal insan Penekanan kepada sukan sekolah Memperkasakan sukan. Mata pelajaran Bahasa Inggeris sebagai syarat lulus SPM Pemansuhan PPSMI 2010
 42. KESAN DARIPADA CIRI KECEMERLANGAN GURU CEMERLANG 42
 43. CIRI PERIBADI 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. HASILAN MODUL / BUKU MODUL LATIHAN TERANCANG UNTUK PELAJAR ARAS MAQBUL    Disusun oleh Puan Hajah Ramlah binti Idris Guru Cemerlang endidikan Islam SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul Aman Disusun oleh Puan Hajah Ramlah bintiIdris Guru CemerlangendidikanIslam SMK Pulau Nyior, Jitra, Kedah Darul Aman 47
 48. – berkemahiran - sentiasa berusaha - capai mutu kerja yang cemerlang - kepakaran dan pengalamanGC - dikongsi bersama dengan guru-guru lain di sekolah untuk meningkatkan pencapaian kualiti akademik - kokurikulum – disiplin di sekolah. GURUYANG MANTAP - mempunyai kualiti peribadi dan kepimpinan - boleh diteladankan - model yang baik - pakar rujuk - mentor - jurulatih kepada para guru dan pelajar. - guru yang cemerlang pengetahuan, kemahiran dan komunikasi berperanan - mendidik / membimbing pelajar dengan berkesan - mengembangkan potensi - ke tahap yang optimum - modal insan yang berguna untuk negara. – yang kreatif dan inovatif dengan pelbagai kaedah - hasilan -sumbang - sentiasa berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah sama ada prestasi akademik serta kokurikulum pelajarnya. RUMUSAN GURUYANG MANTAP 48
 49. 49 HAYATI SUASANA INI LIHATLAH ANAK DIDIK KITA SEKARANG
 50. 50
Advertisement