Successfully reported this slideshow.

TAMADUN TINGKATAN 4

6,332 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
  • Be the first to comment

TAMADUN TINGKATAN 4

  1. 1. TAMADUN TINGKATAN 4<br /><ul><li> JAWAPAN BAB KERAJAAN KHULAFAK AL-RASYIDIN______________ orang yang memegang jawatan ketua negara Islam.Khalifah _______________ ialah gelaran kepada empat orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S.A.W.. Khulafak al-RasyidijnKhalifah Al-Rasyidin di pilih oleh orang ramai berdasarkan _____________ dan kebolehanpengalamanKerajaan Khulafak Al-Rasyidin berpusat di _____________MadinahTempoh pemerintahan kerajaan Al-Rasyidin selama lebih kurang _________ tahun. (11 H – 41H)29 PENGENALAN RINGKAS KHULAFAK AL-RASYIDINKhalifah Abu Bakar Namanya ialah _____________ bin Abu Qahafah AbdullahDilahirkan _________ tahun selepas kelahiran Rasulullah SAWduaBerketurunan Bani __________TamimGelaran ______________ sebab beliau mengakui kebenaran Rasulullah SAW dalam peristiwa Israk dan Mikraj.As-SidiikBersama Rasulullahs SAW berhijrah ke ___________ dan di dalam __________________MadinahGua Hirak Khalifah Omar bin Al-KhattabNamanya Omar bin Al-Khattab bin ________NaafalBerketurunan Bani __________ ‘AdiDilahirkan _______ tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW13Beliau mendapat gelaran ___________ yang bermaksud orang yang dapat membezakan antara kebemaran dan kebatilanAl-FaruqSeorang yang __________ dan _____________TegasberaniBeliau memeluk Islam pada tahun ke ______ selepas kerusalan Nabi Mohammad SAW6Ketika berhijrah ke Madinah beliau keluar secara _____________Terang-teranganPengislaman Saidina Omar membawa perkembangan besar dalam penyebaran Islam di _________Mekah.Sebelum Saidina Omar memeluk Islam, orang Islam menunaikan ___________ secara bersembunyi.solat Khalifah Osman bin AffanDilahirkan ________ tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW5Beliau berketurunan Bani _______________ UmaiyahSalah seorang pembesar _____________QuraisyBeliau termasuk sepuluh orang sahabat yang terjamin masuk ___________syurgaPuteri beliau yang telah berkahwin dengan Rasulullah SAW ialah _________ dan ___________RukiyahUmi KalsumBeliau terkenal seorrang ________________ dan dermawan dan mempunyai semangat _____________ dalam mengembangkan agama IslamhartawandermawanjihadGelaran ________________ kerana mengahwini dua orang puteri Rasulullah SAWZunnurainBeliau wafat kerana dibunuh ketika sedang membaca _____________Al-Quran Khalifah Ali bin Abi TalibNamanya Ali bin Abi Talib bin _______________ bin HasyimAbdul MutallabLahir pada tahun _______________ sebelum kerusulan Nabi MuhammadKe 10Beliau bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai _______ dengan mendalam ________________ ilmuBeliau adalah ____________ pertama memeluk Islam iaitu ketika berusia ____ tahunKanak-kanak10Beliau di doakan dengan lafaz ____________________ yang bermaksud orang yang dimuliakan wajahnya kerana tidak pernah menyembah _________Karramallahu Wajhahberhala CARA PEMILIHAN KHULAFAK AL-RASYIDINPerlantikan Khulafak al-Rasyidin melalui dua cara iaitu Majlis Syura dan ________________________Wasiat dan dipersetujui oleh majlis Syura KEPIMPINAN KHULAFAK AL-RASYIDINMereka sentiasa mendampingan dan mendapat didikan daripada ______________Rasulullah SAWMereka menjadi sumber ____________ umat Islam selepas kewafatan Rasullullah SAW rujukanMereka dapat menyelesaikan ___________ yang timbul pada zamannyamasalahMereka melaksanakan tanggungjawab dengan penuh _________ amanahMereka tidak menggunakan harta _________ untuk kepentingan peribadinegaraMereka memperketatkan undang-undang berdasarkan ________________Al-Quran dan Al-SunnahRakyat dilayan ______________ tanpa mengira statusSama rataBeliau ____________ yang tegas dan beranipejuangMereka tidak mempunya pegawai ___________peribadiMereka mengutamakan _______ daripada dunia.akhiratKhalifah bersifat _____________ di mana rakyat berpeluang menyuarakan pandanganterbukaKhalifah sedia menerima pendapat rakyat jika pendapatnuya bersumberkan _________________ dan ___________Al-Quran dan Al-SunnahMereka banyak memberi sumbangan ________ dan kekayaan untuk menegakkan agama Islamharta SISTEM PENTADBIRAN Pembaharuan atau perubahan sistem pentadbiranMengadakan dasar pentadbiran ____________negara Menubuhkan Majlis ____________syuraMewujudkan ___________ baru iaiitu Gabenor (wali) untuk mentadbir wilayahjawatan-jawatanMenubuhkan jabatan-jabatan yang dikenali sebagai __________Al-DiwanNama-nama Jabatan Jabatan _________Jabatan _________Al-JundAl- KharajJabatan yang mengendalikan urusan ketenteraaan ialah _______________Diwan Al-JundJabatan yang bertanggungjawab memungut hasil negaraDiwan Al- Kharaj POLISI PENTADBIRAN KHULAFAK A-RASYIDINPolisi Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq Memerangi __________Golongna murtad Menggerakkan semula tentera ____________ untuk memerangi penduduk Ghassan yang membunuh utusan Rasulullah saw.UsamahMelantik ____________ selepasnya untuk memelihara perpaduan umat Islam khalifahPolisi Khalifah Omar al-Khattab Menyusun semula pentadbiran ________ yang dikuasai oleh tenteran Islam tanah Tidak membenarkan sahabat keluar atau meninggalkan ______ kecuali apabila diizinkanKota Madinah Polisi Khalifah Othman Memberi peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin ________ demi penyebaran Islam dan meluaskan pengaruh Islamberjihad Para sahabat tidak lagi __________ meninggalkan kota Madinah dilarangBeliau melonggarkan syarat penggunaan harta ___________Baitul MalBeliau menetapkan al-Quran dibaca menggunakan lahjah _______QuraisyRami Gabenor dilantik dari kalangan bani ___________UmaiyahPolisi Khalifah Ali bin Abi Talib Menukarkan pegawai yang berketurunan __________dengan pegawai-pegawai baru terrmasuk Muawiyah bin Abi SufianUmaiyahMeneruskan ______________ walaupun mendapat tentangan daripada golongan khawarij.Majlis Tahkim SUMBANGAN DAN JASA KHULAFAK AL-RASYIDINSumbangan Khalifah Abu Bakar Mendaulatkan kerajaan Islam Madinah daripada ancaman golongan _______, gerakan nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat.MurtadMembebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh ________ dan _____Rom dan FarsiMenumpul ___________ al-Quran.tulisan Sumbangan Khalifah Omar al-Khattab Menyusun pentadbiran _____________Majlis SyuraMenubuhkan Diwan ___________ dan Diwan __________ al-Jundal- KharajMenyusun undang-undang ________________tanah negaraMengistiharkan ___________ mengikut tahun hijrahkalenderMenubuhkan pasukan __________ dan ____________ lautPolistenteraSumbangan Khalifah Othman bin Affan Menyumbang _____________ untuk pertahanan negaraharta dan kekayaanMengumpul dan membukukan al-Quran dalam satu _________mashafMembesarkan angkatan tentera _______laut KEMAJUAN-KEMAJUAN ZAMAN KHULAFAK AL-RASYIDINKemajuan Sosial Penduduk – Semua golongan masyarakat hidup dalam keadaan ______harmoniMereka diberi hak dan kebebasan dalam ________NegaraOrang bukan Islam __________ menganut agama mereka tanpa sebarang sekatan .dibenarkanKemajuan Pendidikan Bidang pendidikan amat di ambil berat oleh __________KhalifahInstitusi pendidikan yang paling penting ialah _________Masjid____________ dijadikan tempat belajar membaca, menulis, mengira dan menghafaz al-Quran untuk golongan kanak-kanakDidirikan disekitar ___________ oleh orang kayaAl-KuttabmasjidSetiap anggota masyarakat _______ memberi pendidikan kepada kanak-kanak di tempat mereka.Wajib/bertanggungjawabKebajikan Menjaga kebajikan rakyat tanpa mengira _____________agamaKeadilan Tidak memilih pangkat dan darjat dalam menguatkan _________Undan-undang Telah memansukah cukai _________ kepada Yahudi miskinJizyahKemudahan awam Mengadakan ________________ untuk menyimpan harta kerajaanBaitul MalMendirikan ________________ barubandarlMendirikan _______________ dan ampangan untuk kemudahan pertaniantali air6. Kesan positif daripada kepimpinan khalafak a-rasyidin Pemimpin negara mendaulatkan ___________syariat IslamPemimpin negera yang terpilih mempunyai wawasan untuk negara.memajukan Pertahanan negara diberi keutamaan bagi memastikan negara _______ dari serangan luarbebasDasar ekonomi negara digubal secara _____________adilPendidikan diberi keutamaan samada ilmu _________ dan _______akli / nakliKebajikan _________ diutamakanrakyat Akibat membelakangi kepimpinan Khulafak al-Rasyidin Negara selepas Khulafak al-Rasyidin di pimpin oleh khalifah secara _____WarisanKeadaan _____________ berlakukacau bilauOrang __________ mendapat peluang memecah belah umat IslamMuanfikTimbul perpecahan aliran ______________ seperti ahli Sunnah wal Jamaah, syiah yang ,memberi kesan hingga ke hari iniPemikiran Pengajaran dari sejarah khulafak al-Rasyidin Kehidupan mereka berpandukan _______ sebenar bersih daripada khurafat akidahCara hidup mereka berdasarkan ____________Syariah IslamMereka merupakan qudwah ______________hasanahMereka merupakan tokoh ________ terkemuakIlmuanMereka melaksanakan keputusan berdasarkan _______SyuraBAB 2 . KERAJAAN BANI UMAIYAHPENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAHNama Umaiyah diambil sempena nama _______________ khalifah pertama kerajaan Bani Umaiyah moyangMuawiyan dan keluarganya memeluk Islam semasa pembukaan kota _________MekahSetelah berpindah di Madinah, Muawiyah telah dilantik menjadi __________ Rasulullah SAW.juri tulisMuawiyah telah dilantik menjadi ______________ sejak zaman pemerintahan Khalifah Omar al-Kattab sehingga pemerintahan Khalifah Ali Abi TalibGabenor_______________ telah memecat Muawiyah daripada menjdi Gabenor di Syam.Saidina AliPemecatan Muawiyah jadi Gabenor telah menyebabkan berlakunya peperangan ___________ dan majlis ____________________Siffin / TahkimPuak ________________ tidak bersetuju Majlis Tahkim dan bertindak membunuh ________________KhawarijSaidina Ali bin Abi TAlibSyarat –syarat penyerahan kuasa kepada Muawiyah ialah Muawiyah mesti memerintah berdasarkan ____________________al-Quran dan Al-SunnahMuawiyah hendaklah sentiasa menghormati keluarga ________________Rasulullah sawPemilihan jawatan Khalifah selepasnya dibuat menerusi ____________majlis Syura SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH KEPADA TAMADUN ISLAM Perkembangan ketenteraanKerajaan Umaiyah berpusat di __________SyamMuawiyah telah mengemaskini angkatan tentera dengan meniru corak gerakan tentera ________________FarsiMuawiyah telah menubuhkan angkatan perang yang teratur dan dilengkapi dengan ____________ yang moden dan canggihperalatanAngkatan tentera terdiri angkatan tentera _______, berkenderaan dan berjalan kakiberkuda,Angkatan tentera dilatih berperang pada musim ______ dan musim ________ sebagai persediaan untuk menghadapi tentera Rom di Eropah.Panas / sejukPelabuhan di Syria dan di I _______ , Mesir dimajukanIskandariahKhalifah _______________ tela.h mewajibkan rakyatnya menjadi tenteraAbdul Malik bin Marwan_______________ ditubuh untuk mentadbir dan mengurus hal ehwal ketenteraanDiwan al-JundPemimoin tentera adalah _______________pentadbir Perkembangan Pendidikan______________ penggalak kepada perkembangan ilmuKhalifahKhalifah Abd Mali bin Marwan dan Khalifah ___________________ adalah ulamak yang alim dalam bidang al-Quran, tafsiar, hadis dan nahu,Umar bin Abd AzizKota ___________ menjadi pusat penyebaran ilmuBAsrahBahasa ___________ bahasa pengantar dan rasmi kerajaan Umaiyah.Arab_____________ menjadi pusat pendidikan yang pentingMasjid___________ menjadi pusat penyebaran ilmuIstana KhalifahKegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan dinamakan sebagai _______________ At-Tadwin KESAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZAMAN UMAIYAH KEPADA BANGSA EROPAHKota ____________ telah menjadi pusat ilmu pengetahuan di EropahCarnovaAl-Hakam telah menubuhkan sebuah _________________ besar yang menjadi tempat tempat rujukan para sarjanaPerpustakaanTerdapat beberapa buah kolej dan universiti serta ______ buah perpustakaan di Andalus70Ramai pelajar dari Eropah datang belajar di _______AndalusKarya-karya yang dibawa ke Eropah telah diterjemah ke bahasa ____________ dan InggerisPerancis PERKEMBANGAN EKONOMIKekuatan ekonomi negea bergantung kepada ________________ dan perdaganganPertanianUsaha kerajaan Umaiyah untuk mengukuhkan ekonomi negara Membina ____ bagi mengari kawasan pertanianSaliranMembuat ________ pertanian untuk mejamin oengeluaran bermutu.PenyelidikanMembina ____________ raya dan pelabuhan Jalan___________ dibina untuk mengawal laut dan lanunMengemaskin pentadbiran __________Baitul MalZaman Khalifah Al-Walid, sumber kewangan begitu banyak, sehing dikatakan boleh membiayai negara selama _________ tahun15____________ orang kafir yang menetap di negara Islam tetapi tidak mengikat perjanjian dengan kerajaan IslamKafir HarbiSumber negara ialah __________, zakat, jizyah, GhanimahKharajFAKtOR KEGEMILANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH _________ dan kebijaksanaan khalifah memajukan negara.Kecekapan Perkembangan dan penguasaan ____________ di kalangan umat IslamIlmu pengetahuanKerajaan Umaiyah mempunyak sumber _________ yang mantap dan stabil. EkonomiKerajaan Umaiyah mempunyai ___________ yang kuattenteraMempunyai semangat ____________ yang tinggijihad KEGEMILANGAN PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZUmar bin Abd Aziz adalah khalifah kerajaan Umaiyah ke ______8Beliau berketurunan daripada keturun ___________________Umar al-KhattabBeliau dianggapkan sebagai ____________________ ke 5 bagi setengah ahli sejarah kerana sifat dan sikapnya serta pemerintahannya ada persamaan dengan pemerintahan Khulafak al-Rasyidin.Khalifah al-RasyidinSumbangan khalifah Umar bin Abd. Aziz Membina __________masjidMemberi tumpuan kepada ________ rakyatKebajikanTelah memecat _______________ yang kurang cekap bagi memastikan pentadbiran berjalan lancarpegawai-pegawaiBeliau telah menghapuskan ___________ daripada golongan MualiCukai JizyahBeliau memberhentkan ____________________ dan digantikan dengan kerajaan Islampenguasaan wilayahKewangan negara melebihi _____________keperluanKhalifah pertama meminta supaya _______________ ditulis dan dibukukan.Hadis-hadis Rasul sawFaktur kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah Sikap beberapa orang pemerintah yang mengabaikan _______ajaran IslamKerana _______________ menyebabkan mereka lalai daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawabkemewahan hidupUjudnya semangat fanatik kepada __________kabilanPeranan Generasi sekarang Menaikkan _____________ diri dan Islam di mata dunia.martabatMenghidupkan semangat ____________ menguasai pelbagai bidang ilmu dan kemahiranJihadHengaklah sentiasa ________________ bagi mewujudkan keamanan negaraHendaklah sentiasa mengamalkan semangat ______________ yang tinggi dalam usaha membangunkan agama, bangsa dan negara.Bersatu paduHendaklah ________________ segala serangan dari luarmenangkiskan

×