Successfully reported this slideshow.

Latihan tokoh tingkatan 5

9,059 views

Published on

Published in: Education, Technology, Spiritual

Latihan tokoh tingkatan 5

  1. 1. PERUBATAN DAN FALSAFAH Riwayat Hidup : IBNU SINNA Sifat Peribadi : (umum) -Nama : al-Hussain b Abdullah b al- Hasan b Ali Sina - Tekun menuntut ilmu: mempelajari Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) -Dilahir: 370H/980M, di Afsyanah, pelbagai disiplin ilmu dan Bukhara mendalami karya Aristotal - Menguasai dan menghasilkan karya dlm -Berketurunan Turki tentang metafizika sebanyak 40 kali pelbagai bidang keilmuan bapanya : Penguasa Kharmaitan di - Pintar: menguasai ilmu perubatan - Membangunkan teknologi perubatan Bukhara usia 18 tahun dan ilmu naqliah - Diberi kepercayaan merawat Bidang : Falsafah dan Perubatan ketika usia 16 penguasa Bukhara[ Nuh b Mansur], -Meninggal dunia 428H/1037M - Inovatif: menghasilkan Jarjan [Al-Amir Syams]dan Pendidikan : Sumbangan : ( jasa) Hamazan[Amir Syamsul Daulah] Asfahan[Al-Amir A’la Ad Daulah] - Guru pertama: Belajar al-Quran 1.Menghasilkan 116 karya merangkumi - Memegang jawatan pakar perubatan usia 5 tahun dan bidang falsafah, astronomi, di wilayah RAI, menghafaznya ketika usia matematik,perubatan, kimia, fizik - penasihat agung Amir ’Ala Ad- 190 tahun 2.Penemuan baru dlm perubatan; - Belajar dari Abu Abdullah An- Kesan Sumbangan : - penemuan penyakit TB, Rubella, alahan, Natili cacar dan penyakit jiwa - Tahun 1950 bukunya diterjemahkan mengajar ilmu Al-Quran, mantik, -Penemuan dalam Farmasi; dalam Bahsa Arab dan dinamakan matematik, geometri, sains,fizik dan Menghasilkan pelbagai ubatan mujarab, Muallafatat Ibnu Sina [karya-karya Ibnu astronomi di Khurasan dan Jurjan. termasuk ubat bius Sina] dijadikan sumber rujukan di IPT --Penemuan dalam teknologi dalam dan luar negara. - Pendidikan lanjutan : perubatan; - Karya diterjemahkan ke dalam Mencipta gunting pembedahan, benang Bahasa asing -Ismail al-Zahidi : ilmu fiqh dan menjahit luka dan picagari - Idea dan pemikiran diteruskan tasauf -Menganalisis 760 penyakit oleh generasi berikutnya -Muhd al-Masakh: ilmu hisab - Karya /penulisan: - Menghasilkan 116 karya dan prinsip-prinsip geometri merangkumi bidang falsafah, Qanun fi al-Tibb astronomi, matematik,perubatan,
  2. 2. PENSEJARAHAN IBNU KHALDUNKeistimewaan: ( bukti / peristiwa) Riwayat Hidup : - Menganalisis sesuatu Tamadun dari ULUNG permulaan faktor kegemilangan dan -Nama : Abdul Rahman b Sifat Peribadi : (umum) kejatuhan.idea tersebut mengatasi Muhammad b Muhammad sejarawan AT-Tabari dan Al-Masudi. - -Dilahir: 732H/1332M, di Tunisia. -Tekun menuntut ilmu: sentiasa - Menyandang jawatan setiausaha membuat kajian sosiologi negara dan perdana menteridi Bougie, -Berketurunan Arab Yaman. tempatan.Menggunakan asas ilmu Sepanyol. Bapanya: sejarawan agama [fardhu Ain] dan ilmu fardu - Menjadi ketua hakim di Mesir. terkenal, berketurunan Arab kifayah. - Menerima pengiktirafan seperti Al- dan berasal dari Tunisia - -Mendalami sejarah pada peringkat Alamah, As-Sadru al-Kabir dan Jamalul -Bidang : Sejarawan,Negarawan Islam wal muslimin. tertinggi di Fez. dan Budayawan - 4 perkara dalam analisis laporan - Kreatif: hasilkan idea baru sejarah; -Meninggal dunia 808H/1406M Kesan Sumbangan : dalam sosiologi dan i. Membandingkan peristiwa berdasarkan usia 87 tahun di Qahirah, Mesir perancangan negara dalam kaedah sebab dan musabab 1.Keistimewaan Muqaddimah Ibnu Khaldun; Gelaran Kesarjanaan: karya Mukaddimah Ibnu i.Memurnikan sejarah dgn rasional sebagai Sumbangan : ( jasa) -AS-Sadrul Kabir, kayu ukur dlm fakta sejarah 1. Membuat analisa berkaitan sejarah Pendidikan : ii.Menggariskan 4 perkara yg dilakukan oleh dan tamadun manusia dari pelbagai aspek - Pendidikan awal sejarawan dlm penganalisi sejarah politik,ekonomi dan pendidikan. iii.Kupasan berdasarkan pemerhatian - Bapa mengajar beliau 2. Kemuka idea Tamadun sepanjang penglibatan dlm bahasa Arab, asas agama sesebuah negara gabungan unsur pentadbiran dan beberapa gurunya rohani dan jasmani. 2.Karya dijadikan sumber rujukan dan seperti : Riwayat Hidup Muhammad b 3.Penggiat budaya dan kesusateraan Arab, seminar -Nama ,Muhammadb Abdul Muhaimin Saad : As-Sayyid Jamaludin b Safdar NAMA TOKOH: mahir dalam bidang Syair. Sifat Peribadi : (umum) 3.Wujudnya anugerah Ibnu Khaldun Chair of al-Khadrani Al-Afghani SHEIKH SAYYID JAMALUDDIN AL- Jawatan: memeperjuangkan - Berani: PEJUANG Islamic Studies di Universiti Amerika, -Dilahir: 1254H/1838M, di Asad Abad, SetiausahAFGHANI Istana Sultan Negara di - Pendidikan lanjutan : Abu Ishak dan Sultan berpidato kebenaran,petahAbu Annan Washington. ISLAM Kabul, Afghanistan. untuk menaikkan semangat 3.Terdapat Universiti Ibnu Khaldun di - Muhammad b Ibrahim Al Abili : Anggota Majlis Ilmiah dan -Digelar Sayyid kerana - Suka merantau: mengembara Abi Setiausah sulit Sultan Abu Salim Jakarta, Indonesia. DI Ilmu fardu kifayah seperi berketurunan periwayat hadis At- ALHAssan di Fez Tokoh Sejarawan:beri tafsiran sejarah mengkaji kedudukan umat mantik, falsafah, sains dan Duta islam, menyebarkan idea di GranadaPerdana Menteri Tirmizi dan bersambung salasilah dengan Saidina Ali islah - Cinta Ilmu: merantau -Bidang : Islah wa Tajdid
  3. 3. Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) - Penggerak dan Mengajak umat islam untuk bangun menentang penjajah dengan idea Islah. - Merantau untuk menyatukan umat menentang penjajah - Pidatonya bernas utk menyuntik Kesan Sumbangan : Sumbangan : ( jasa) Gerakan Islah Jadi Inspirasi di Malaysia; 1.memperkenalkan idea islah bermaksud -Dilakukan oleh siswazah Universiti di Pendidikan : pembaharuan ke arah pembaikan. Timur Tengah - Pendidikan awal -membina perpaduan tanpa mengira -Membetulkan fahaman/amalan Islam yg -menghafaz Al-Quran ketika bangsa,budaya dan negara - menolak fahaman taklid buta salah Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) berumur 12 tahun dan -menyeru umat kembali kepada islam -Mengembangkan keyakinan umat Islam menguasai pelbagai ilmu - semasa revolusi terhadap sebenar. tentang kekuatan diri pengetahuan ; Quran, penjajahan Belanda di Sumatera, 2.memperbetulkan penyelewengan -Timbul kesedaran membebaskan Tanah Hadis, Feqah, Ilmu mengatur siri pidato membangkit terhadap AL-Quran dan hadis nKalam, Tasauf Nahu, air semangat umat Islam menentang 3.meniup semangat menetang penjajah Saraf, Balaghah, mantiq Belanda. Bentuk Islah; melalui pidato dan pidato terutama di - Pendidikan lanjutan : Afghanistan dan Mesir.merebak ke serata - Kreatif menyalur pemikiran i.membina perpaduan tanpa kira -usia 18 tahun menguasai negara Islam. melalui penulisan bangsa dan budaya melalui gagasan ilmu - Karya /penulisan: - Menerbitkan beberapa ”AL-Jamiah al-Islamiah Riwayat Hidup : hadis,mantik,falsafah,usul majalah antaranya Khitabul mengkritik taqlid secara membabi i.AL-A’mal al-Kamilah iii. Al-’Adudiyyah uddin, perubatan dan ilmu -Nama : Haji Abdul Malik b Sheikhii.Ar-Raddu ’ala ad-Dahriyyin TOKOH: NAMA Ummah di Minangkabau, buta dan seru kembali kpd Islam kalam di Najaf. Pedoman Masyarakat di kesedaran tentang keburukan fanatik - mendalami sains dan Pengasas Akhbar; Abdul Karim b Sheikh Mohd Amrallah. HAMKA AlUrwatul Wusqa di Peranchis mazhab Medan dll. -Dilahir: 1362H/1908M, di Sg Batang Usaha Guru agama di Tanah air dan - memerdekakan Medan dan matematik moden di India Al-Misr dan al-Tijarah di Mesir PERMATA Maningjau, Minangkabau. AL-Khafiqin di London pemikiran penjajah Padang Panjang NUSANTARA Kesan Islah; - Pensyarah di Universitas Islam -Berketurunan: Bapanya ulamak ; Jawatan terkenal yg membawa dan Universitas pembaharuan di Minangkabau Muhammadiyah. -Bidang : Ulamak tersohor di - Rektor perguruan Tinggi Nusantara yang memberi Islam,Jakarta sumbangan pemikiran dalam - Profesor Universitas
  4. 4. Sifat Peribadi : (umum) - Petah berpidato: mahir berpidato, pernah muncul dalam rancangan radio Arab Saudi. - Berani: bangkit semangat juang revolusi menetang Belanda. - Berjiwa seni: gaya bahasa penulisan yang indah dan menusuk kalbu, rangkap- Pendidikan : rangkap syair sering dijadikan Pendidikan awal selingan dalam penulisan beliau. - Tekun menuntu ilmu: belajar - Asas AL-Quran dan agama Sumbangan : ( jasa) daripada bapanya. - 1915: Pagi-Sek Ren Desa Pandang 1. Menyelidik karya sarjana timur spt Panjang. George Zaidan, Mustafa Al- Manqalubi Petang-sekolah Diniyah di Oasar 2. Mengetuai Pertahanan Nasional untuk Kesan Sumbangan : Malam-di surau menyekat kemaraan Belanda - 1918: belajar di At-Tawalib 3. Menubuhkan kolej al-Kulliyah al- Keistimewaan: ( buktikarya sarjana barat 1.Menterjemah / peristiwa) ke Bahasa Arab spt Carl Marx, school Mubalighin - Mengubah pemikiran umat Arnold Toynbee. - Pendidikan lanjutan : Islam berjihad dan berijtihad NAMA TOKOH: 4.membanteras gejala bidaah seperti 2.Membangkit semangat jaung -1924: Kursus anjuran Perubuhan - Pernah dibuang negeri kerana Muhammadiyah dan syarikat SHEIKH MUHD memohon pada kubur keramat dan menentang Belanda. dianggap pemberontak 3. Senarai anugerah; Islam Sifat Peribadi : (umum) idea pembaharuan - Bergiat cergas dlm politik di Tanah Jawa ABDUH membangkit - Doktor kehormat Universiti al-Azhar, - Pernah; -Berpegang teguh dgn agama, Islam seperti Al- pemikiran umat berpandangan TOKOH ISLAM Mesir 1959 -ikuti ceramah dari ulama terkenal spt Afghani. i. 1882M ditahan dan dipecat Riwayat Hidup : jauh, ingatan yg kuat, bernas dan tajam -Anugerah Guru Besar[profesor] 5.ImamMujaddid Islam Al-Azhar di Sheikh Ibrahim Musa, Sheikh AhmadSemangat juang yg besar bercita-cita tinggi masji dari guru & buang negeri Universiti Mestopo Indonesia -Nama sebenar Muhammad - Jakarta tinggi, ii. Jumpa Syed Jamaluddin di Rashid,Sutan Mansor,Kiyay Bagus kratif menyalurkan idea cinta ilmu - Mendapat pengiktirafan Anugerah Karya/Penulisan: Peranchis b Abduh b Hassan al-Khairullah Doktor kehormat daripada Hadikosumo, Haji Fahkrudin. pengetahuan iii. 1884M keLondon jumpa -Lahir pada 1265H/1849M di -Berani; Berani menyatakan idea-idea pemmimpin Inggeris ketika Tonto , Mesir tercetus Revolusi al- Islahnya Mahdiyah -Meninggal dunia pada; -Tegas dan penyayang: Membantu murid yang Metohd Islahnya 1314H/1905M menghadapi masalah -Proses P P di masjid,Dar Ulum Di Iskandariah, Mesir -Berketrampilan: diberi kepercayaan
  5. 5. Pendidikan : Peninggalan Dalam Penulisan : Sumbangan : ( jasa) 1. Mengubah pemikiran dari aspek: - Tafsir Surah al-Asri/Juz Amma - Menulis banyak - Pendidikan awal Akidah: mengajak kembali kepada Islam dan maqalah/rencana dalam Mempelajari dan menolak fahaman taklid buta majalah dan akhbar menghafaz al Keilmuan: mengajak menjadikan ilmu sains dan - Analisa Kitab Nahjatul Quran usia 2 tahun dari Balaghah oleh Saidna ali b abi teknologi sebahagian ilmu Islam ayahnya Talib Pentadbiran: Memberikan idea baru tentang - Belajar Bahasa Arab di - Kitab Tasauf Risalatulwaridat sistem pelaksanaan pentadbiran kehakiman Idea Islah dalam Pend di Uni Azhar : Masjid Al-Ahmadi dan 2. Mewujudkan integrasi ilmu iaitu Tasauf dari Sheikh - Mewujudkan farmasi utk murid kemasukkan ilmu fardhu kifayah dalam Darwisy Khudr Azhar kurikulum sekolah Ilmu Akademik :Perubahan peribadi beliau setelah dan universiti - Menyediakan peruntukan utk Matematik & Falsafah Universiti al- Azhar 3. Mewujudkan sistem farmasi dan hospital di I menuntut di gaji guruns d dari perbendaharaan negara di Universiti Azhar Universit al-Azhar p S a i berguru dgn Sheikh 4. Perkhidmatan - Membaiki Is ras r T ay i asrama ,penekanan J ah yi la i Hassan at-Tawil -Guru di Masjid Al-Husaini Mesir dan sekoalh Al- aspek d h d am ir kesihatan dan - Ilmu Agama: bahasa S in a i keselamatan lu Sultaniah di Beirut, - Pensyarah di Darul Ulum Mesir a pe ste - d U Mewujudkan piawaianmat Arab di Masjid Al- Berpakaian Berpakaian ju ra nd m isladlm m .K Ahmadi berguru kasar/ala sufi kemas d m h e dijaj a ta an ud FAKTOR dise h q gi lid PENGISLAHA pem i n da kira N DALAM n tiind aka SISTEM n
  6. 6. Tunduk Berfikiran kepala/tak terbuka banyak bercakap/ta’as ub Glga mis n Membaca buku Membaca semua k terp in n es K tradisional buku/bidang ilmu ingg krn ir k be ed moden yg ditulis kek Is ep lia ar penulis asing an uran g K la er u a d uri h lua pasif Berani ban tu d i s ku dl n mengeluarkan dan an AU an ek lu m tid jaa ni o m pras d a n ve la penadapat yg a d ijla k h a dl ran rs bernas dan akti m s gn nk it i pen didi ny ep an -Memperbaharuan dalam penulisan n ka a en uh kurikulum Universiti dgn Memimpin gerakan pembaharuan Islam di Mesir dan maskkan ilmu semasa Timur Tengah -menganjurkan Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) Membasmi Taqlid pembaharuan dlm - Ulamak dan hakim terkenal pentadbiran METHODOLOGI Cara/Metohd menyampaikan idea Islahnya; Membangkitkan semangat baru ke arah kemajuan - Mentafsir al-Quran dgn PEMBAHARUANNi.melalui penerbitan akhbar dan cara tersendiri sesuai dgn Pembaharuan terhadap masyrakat menerbitkanagama al-Imam akal dan majalah ii.Melalui jawatan bahasa yg Islam -penggunaan yang disandang Menggalakkan sebagai dalam tulisan Johor betul Mufti Perak dan Sifat belajar al: (umum) masyarakat Peribadi - iii. Tidak menggalakkan umat Melalui proses pengajaran di Pengasas gerakan Quran - Menepati masa: tidak pernah Johor dan P.Pinang Islam bertaklid buta Ikhwan Muslim Faktor pendorong Islah; Bergiat dlm politik bersama terlewat menghadiri kelas SHEIKH TAHIR -Masyarakat Islam mengamalkan Syed Jamaluddin - Cinta kepada ilmu: suka JALALUDDIN ajaran yg bertentangan dgn Islam membaca dan menyediakan - Aqidah terpesong TOKOH ISLAM sebuah perpustakaan di - Pemikiran dikongkong oleh rumah Al-Falaki penjajah - Tekun dan gigih: Tekun dalam - Masyarakat Islam lemah dlm menyebarkan idea islah pendidikan dikalangan masyarakat Mesej Islahnya; Punyai akal fikiran yang - Mengajak umat islam cerdas tajam dan mengamalkan ajaran Islam berpandangan jauh - Menjauhi pengaruh negatif dari
  7. 7. Riwayat Hidup : -Nama sebenar : Muhamamd Tahir b Sheikh Muhammad -Dilahir pada :Selasa 4 Ramadhan /7 Nov1286H/7 Nov 1869 Di Ampat Angkat Bkit Tinggi Minangkabau -Tokoh bidang: Ilmu Falak Syarie/Ulamak /hakim terkenal -Meninggal dunia pada 26 Oktober 1956 di Kuala Kangsar,Perak ketika berusia 87 tahun Ayahnya: lamak dan hakim terkenal : ( jasa) Sumbangan i. Pemikiran/penulisan: menerusi Majalah al-Imam Pendidikan : tahun 1324/1906 beliau menyalurkan islahnya - Pendidikan awal :di ii.Pendidikan: tahun 1908:Tubuh Madrasah al-Iqbal Mekah berusia 12 tahun al-Islamiah di Singapura – Riau –Sumatera Barat Kesan Sumbangan : Guru :sepupunya Sheikh – Melaka – P.P iii.Imu Falak: Pengembang di Malaysia, - Kursus Falak bagi Pengajian Ahmad al-Khatib Islam UKM telah ditubuhkan Perkhidmatan pada 1981 - Pendidikan lanjutan : Guru di Madrasah al-Mahsyur P Pinang - Pada Tahun 60 an Guru di Madrasah Haji Taib Parit Jamil Muar tertubuhnya Taqwim Islam di - Tahun 1893 ,Johor Malaysia - Tempat: Di Mufti Negeri Perak dan Johor Universiti al-Azhar, Nazir Sekolah agma Johor Rintangan beliau; Masjidil Haram di Mekah -Ideanya ditentang oleh Ulama’ iv. Kesusuteraan:Penggiata sastera melalui Tradisional Malaysia penulisan -Dipenjara selama 9 bulan atas - Idea Islah:[bebaskan masy.Melayu dr unsur tuduhan menentang Belanda penjajah]

×