Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011

25,613 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology

Teknik menjawab Pendidikan Islam kertas 2 2011

 1. 1. TEKNIK MENJAWAB SPM PENIDIDIKAN ISLAM Guru Cemerlang Pendidikan Islam SMK Pulau Nyior Jitra
 2. 2. KERTAS 2
 3. 3. LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 2 Nov/Dis 1 b jam Satu jam empat puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU <ul><li>Kertas soalan ini mengandungi lima soalan </li></ul><ul><li>Jawab semua soalan. </li></ul><ul><li>Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pegawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama –sama buku jawapan pada akhirt peperiksaan. </li></ul>Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak 1223/2 @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [ Lihat sebelah SULIT
 4. 4. KE LIMA-LIMA SOALAN WAJIB DI JAWAB SOALAN NO. 1 KERTAS 2 SOALAN NO. 2 SOALAN NO. 3 SOALAN NO. 4 SOALAN NO. 5 20 MARKAH 20 MARKAH 20 MARKAH 20 MARKAH 20 MARKAH
 5. 5. <ul><li>Masa yang diperuntukkan untuk menjawab lima soalan = </li></ul><ul><li>selama 1 jam 40 minit . </li></ul><ul><li>Secara puratanya anda dib eri tempoh lebih kurang 20 minit </li></ul><ul><li>bagi menjawab setiap satu soalan dan pecahannya . </li></ul>KERTAS 2
 6. 6. SOALAN NO. 1 KERTAS 2 <ul><li>(a) Soalan Tilawah Kefahaman </li></ul><ul><li>( Tingkatan 4 / 5) </li></ul>(b) Hadis ( Tingkatan 4 / 5) (c) ayat hafazan (isi tempat kosong/ susun ayat) ( Tingkatan 4 / 5)
 7. 7. SOALAN NO. 2 KERTAS 2 2. (a) Soalan Tilawah Kefahaman ( Tingkatan 4 / 5) (b) Hadis ( Tingkatan 4 / 5) (c) ayat hafazan (isi tempat kosong/ susun ayat) ( Tingkatan 4 / 5)
 8. 8. SOALAN NO. 3 KERTAS 2 3. (a) Soalan Tilawah Kefahaman ( Tingkatan 4 / 5) (b) Hadis ( Tingkatan 4 / 5) (c) ayat hafazan (isi tempat kosong/ susun ayat) ( Tingkatan 4 / 5)
 9. 9. SOALAN NO. 4 KERTAS 2 4. (a) Soalan Tilawah Kefahaman ( Tingkatan 4 / 5) (b) tajwid ( Tingkatan 4 / 5) (c) Menjawikan tulisan rumi
 10. 10. SOALAN NO. 5 KERTAS 2 5. (a) Soalan Tilawah Kefahaman ( Tingkatan 4 / 5) (b) tajwid ( Tingkatan 4 / 5) (c) Merumikan tulisan jawi
 11. 11. (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih daripada kalangan manusia (iii) Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas Contoh soalan
 12. 12. (ii) Jelaskan dua hikmah rasul dipilih daripada kalangan manusia (iii) Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas Contoh soalan
 13. 13. Soalan Jelaskan sebab rasul dipilih daripada kalangan manusia (2M) 5(a)(iv) <ul><li>Jawapan </li></ul><ul><li>- 1. Memudahkan komunikasi semasa berdakwah </li></ul><ul><li>2. Manusia memahami naluri manusia untuk </li></ul><ul><li>memudahkah dakwah </li></ul><ul><li>3. Manusia adalah sebaik-baik kejadian kerana </li></ul><ul><li>manusia ada akal fikiran </li></ul><ul><li>4. Memudahkan rasul menyampaikan dakwah </li></ul><ul><li>5. Boleh menjadi ikutan atau contoh dalam melakukan amalan seharian </li></ul><ul><li># 1 isi = 1markah 1 huraian = 1markah </li></ul>
 14. 14. Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas (al-Taubat ayat 125) 1(a)(iii) 1. Kita hendaklah mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan (2M) 2. Kita hendaklah bertawakal kepada Allah SWT (2M) 3. Kita wajib membuktikan kasih sayang ke atas Rasulullah dengan membanyakkan selawat (2M)
 15. 15. Soalan pengajaran ayat atau hadis Terangkan dua pengajaran hadis yang dapat anda amalkan dalam kehidupan seharian. (hadis org beriman kekasih Allah) 2(b)(iii) <ul><li>SKEMA </li></ul><ul><li>1. Kita hendaklah sentiasa meningkatkan iman dengan </li></ul><ul><li>mendekatkan diri kepada Allah (2M) </li></ul><ul><li>2. Kita hendaklah berusaha sedaya upaya menunaikan amalan fardu dengan sempurna @ khusyuk (2M) </li></ul><ul><li>3. Kita hendaklah melakukan amalan wajib (2M) </li></ul><ul><li># j awapan dalam bentuk perbuatan atau amalan </li></ul><ul><li># jawapan dalam bentuk ayat pernyataan dan menepati peraturan pemarkahan akan diberi 1 markah sahaja </li></ul><ul><li>1. Menuntut ilmu adalah wajib(1m) </li></ul><ul><li>2. Membaca al-quran selalu akan menambahkan </li></ul><ul><li>keimanan(1m) </li></ul>
 16. 16. (ii) Jelaskan dua kelebihan al-Quran diturunkan kepada manusia Contoh soalan <ul><li>Manusia mampu menyebarkan ajaran al-Quran </li></ul><ul><li>Manusia mampu melaksanakan ajaran al-Quran </li></ul>
 17. 17. Nyatakan dua contoh perbuatan mempersendakan agama 1. Memperkecil tuntutan agama 2. Bangga melanggar perintah Alllah 3. Menyanjung maksiat 4. Menghina orang soleh (buat ibadat)
 18. 18. <ul><li>1. NYATAKAN/BERIKAN ………. </li></ul><ul><li>CONTOH : Nyatakan dua perbuatan negatif yang dimaksudkan oleh hadis di atas </li></ul><ul><li>Memberi jawapan dalam bentuk fakta/jawapan yg. tepat. </li></ul><ul><li>Tidak memerlukan penerangan/ huraian/contoh/sokongan . </li></ul>Contoh soalan
 19. 19. <ul><li>Soalan </li></ul><ul><li>- Terangkan sebab Islam melarang umatnya </li></ul><ul><li>melakukan perbuatan negatif. (2M) 1(b)(ii) </li></ul><ul><li>Jawapan </li></ul><ul><li>- 1. Boleh mencetuskan pergaduhan di antara kaum / di antara umat/ dalam masyarakat </li></ul><ul><li>2. Aktiviti-aktiviti masyarakat tidak berjalan lancar kerana sering berlaku perbalahan </li></ul><ul><li> 3. Akan membawa pepecahan kepada umat </li></ul><ul><li>Islam </li></ul><ul><li># Isi = 1markah Huraian = 1markah = 2M </li></ul><ul><li># Sebab larangan sahaja (negatif) </li></ul>
 20. 20. Jawapan yang salah <ul><li>1/ Untuk mengelak berlaku pergaduhan </li></ul><ul><li>2/ Melahirkan masyarakat yang aman damai </li></ul><ul><li>3/ Umat Islam dipandang mulia </li></ul><ul><li>4/ Supaya masyarakat tidak berpecah belah </li></ul>
 21. 21. S- Jelaskan dua usaha yang boleh anda lakukan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakan sebaya (2M) 1(b)(iii) <ul><li>J- 1. Memupuk kasih sayang(2m) </li></ul><ul><li>2. Mengamalkan sikap tolong menolong(2m) </li></ul><ul><li>3. Saling memahami(2m) </li></ul><ul><li># Jawapan mesti dalam bentuk perbuatan shj </li></ul><ul><li># Jawapan mesti melibatkan dua pihak </li></ul><ul><li># Jawapan satu pihak dapat 1 markah shj </li></ul><ul><li>Cthnya: 1. Tolong rakan(1m) </li></ul><ul><li>2. Ziarah rakan(1m) </li></ul><ul><li>3. Tidak memfitnah rakan(1m) </li></ul>
 22. 22. 8. JELASKAN …….. <ul><li>CONTOH SOALAN: </li></ul><ul><li>Jelaskan dua usaha yang boleh anda lakukan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakan sebaya. </li></ul><ul><li>Memberikan keterangan tentang sesuatu supaya mudah difahami/memerlukan jawapan yang panjang. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Contohnya:- </li></ul><ul><li>Dua usaha yang boleh anda lakukan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakan sebaya ialah : </li></ul><ul><li>1. Memupuk kasih sayang / di antara rakan </li></ul><ul><li>2. Mengamalkan sikap tolong menolong . </li></ul><ul><li>3. Memelihara hak orang lain dengan menghormati maruah mereka. </li></ul>
 24. 24. 9. Huraikan …………. <ul><li>Memperihalkan/menceritakan sesuatu dengan panjang lebar/terperinci dan teratur. </li></ul><ul><li>Contoh soalan : </li></ul><ul><li>Huraikan persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan kehidupan seorang perantau? </li></ul><ul><li>Jawapan </li></ul><ul><li>Tempoh masa di kedua-dua tempat adalah sementara . </li></ul><ul><li>Kedua-duanya memerlukan bekalan </li></ul><ul><li>Kedua-dua situasi tidak boleh lalai dan leka </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Terangkan kebaikan menguruskan masa </li></ul><ul><li>dengan bijak. (4M) 3(b)(iii) </li></ul><ul><li>- 1. Jiwa tenang kerana dapat menyiapkan kerja </li></ul><ul><li>2. Disayangi Allah SWT kerana solat tepat pada </li></ul><ul><li>waktunya </li></ul><ul><li>3. Disayangi masyarakat kerana sentiasa </li></ul><ul><li>menepati waktu yang dijanjikan </li></ul><ul><li>4. Melahirkan murid cemerlang kerana berdisiplin </li></ul><ul><li># 1 isi = 1markah 1 huraian = 1markah = 2M </li></ul><ul><li># Jawapan dua lapis biasanya menggunakan kata sendi </li></ul><ul><li>seperti kerana, sebab, untuk dll berkaitan </li></ul>
 26. 26. Jawapan salah <ul><li>1. Masa tidak dibazirkan </li></ul><ul><li>2. Masa tidak terbuang dengan sia-sia </li></ul><ul><li>3. Dapat menggunakan masa untuk </li></ul><ul><li>membuat benda-benda yang berfaedah </li></ul><ul><li>( cara menggunakan masa ) </li></ul>
 27. 27. Soalan Nyatakan dua amalan yang sewajarnya dilakukan semasa sihat (2M) 3(b)(i) <ul><li>Jawapan </li></ul><ul><li>1. Solat/ Puasa/ Umrah/ Haji </li></ul><ul><li>2. Sedekah/ Belajar/ Berbuat Baik </li></ul><ul><li># 1markah untuk amalan wajib </li></ul><ul><li>1markah untuk amalan sunat </li></ul><ul><li># Jawapan mesti ada 1 amalan sunat dan 1 amalan wajib </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Soalan: </li></ul><ul><li>Nyatakan dua amalan sunat yang dimaksudkan dalam hadis. (2M) 2(b)(ii) </li></ul><ul><li>Jawapan </li></ul><ul><li>– 1/ Solat sunat </li></ul><ul><li>2/ Puasa sunat </li></ul><ul><li>3/ Berdoa </li></ul><ul><li>4/ Tasbih </li></ul><ul><li>5/ Tahmid </li></ul><ul><li># Jawapan merujuk kepada ibadah khusus mengabdikan diri kepada Allah sahaja </li></ul><ul><li>Jawapan yang salah </li></ul><ul><li>1/ Selawat </li></ul><ul><li>2/ Sedekah </li></ul>
 29. 29. 2. Apakah ………………. <ul><li>Contoh soalan: </li></ul><ul><li>Apakah maksud hidayah ? </li></ul><ul><li>Soalan ini berkisar tentang definisi/memberikan maklumat yang khusus/spesifik dan mesti tepat ikut keratan. </li></ul>JAWAPAN: Petunjuk Allah ke jalan kebenaran/ kepada orang yang dikehendakiNya.
 30. 30. 4. Bagaimanakah ……… <ul><li>Contoh soalan : </li></ul><ul><li>Bagaimanakah anda dapat mengekalkan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT? </li></ul><ul><li>Memperihalkan/memberikan penerangan tentang cara/kaedah/langkah/ kejadian. </li></ul>
 31. 31. Cara untuk mengekalkan hidayah Allah ialah:- <ul><li>1. Sentiasa meningkatkan iman </li></ul><ul><li>2. Mengamalkan akhlak mulia </li></ul><ul><li>3. Sentiasa berdoa </li></ul>
 32. 32. Soalan bentuk cadangkan / langkah /cara / amalan, tanggungjawab / tindakan <ul><li>Jawapan memerlukan kepada perbuatan (kata kerja) </li></ul><ul><li>dan bukan pernyataan atau sifat </li></ul>
 33. 33. Cadangkan dua langkah yang wajar untuk membentuk perpaduan dalam sesebuah masyarakat ? <ul><li>Jawapan </li></ul><ul><li>Dua langkah untuk membentuk perpaduan dalam masyarakat ialah : </li></ul><ul><li>1. Memupuk kasih sayang sesama </li></ul><ul><li>masyarakat. </li></ul><ul><li>2. Mengamalkan budaya ziarah </li></ul><ul><li>menziarahi. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Jawab dalam kertas jawapan seperti berikut’ </li></ul><ul><li>4, 1, 3, 2 </li></ul><ul><li>atau </li></ul><ul><li>4 </li></ul><ul><li>1 </li></ul><ul><li>3 </li></ul><ul><li>2 </li></ul>Tidak perlu menulis potongan ayat HAFAZAN Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja mengikut susunan ayat yang betul.
 35. 35. JAWAPAN PERLU TULIS SEPERTI BERIKUT; 1 B 2 C 3 D 4 A # Tulis kalimah berkenaan diterima HAFAZAN Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D yang betul daripada jadual yang di atas. Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.
 36. 36. JAWAPAN HANYA TULIS SEPERTI BERIKUT. i B ii A iii B iv A # Tulis kalimah berkenaan diterima HAFAZAN Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B . Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul ( A atau B ) sahaja.
 37. 37. TAJWID CONTOH HUKUM DIBERIKAN <ul><li>Kalimah jawapan ditulis lengkap dan tidak perlu dibaris. </li></ul><ul><li>- Jika ditulis 3 atau lebih kalimah, maka jawapan mesti digaris di bawahnya. </li></ul>TAJWID
 38. 38. S. Berdasarkan potongan ayat al-Quran di bawah, tulis semula kalimah- kalimah menunjukkan hukum tajwid berikut: 1. Ikhfa Syafawi. 2. Mad jaiz munfasil. J. JAWAPAN DUA KALIMAH: Contohnya: J. JAWAPAN TIGA KALIMAH ATAU LEBIH: MESTI ADA GARIS Contohnya: J. JAWAPAN HURUF SAHAJA: TIDAK DITERIMA Contohnya م & ب
 39. 39. Tulis tiga potongan kalimah daripada potongan ayat al-Quran di atas yang mengandungi hukum nun dan tanwin dan nyatakan carabacaannya
 40. 40. TAJWID MENAMAKAN HUKUM TAJWID <ul><li>Hukum tajwid mesti ditulis lengkap untuk markah </li></ul><ul><li>penuh, contohnya; </li></ul><ul><li>- Mad wajib muttasil (2m) </li></ul><ul><li>- Mad wajib (1m) </li></ul><ul><li>- Mad wajib munfasil (0m) </li></ul><ul><li>- Qalqalah sughra (2m) </li></ul><ul><li>- Qalqalah (1m) </li></ul><ul><li>- Qalqalah kubra (0m) </li></ul>
 41. 41. Solan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja
 42. 42. No. P otongan ayat al-Quran Hukum tajwid A B (i)           Mad Jaiz Munfasil Mat Wajib Muttasil (ii)            Qalqalqh kubra Qalqalah sughra (iii)                     Idgham Maal Ghunnah Idgham Bila Ghunnah (iv)          Mad Arid Lissukun Mad Iwad
 43. 43. JAWI JAWI KE RUMI <ul><li>Kesalahan dikira pada perkataan </li></ul><ul><li>Tulisan ringkas tidak diterima </li></ul>
 44. 44. JAWI RUMI KE JAWI <ul><li>Kesalahan dikira pada setiap perkataan </li></ul><ul><li>Menambah @ mengurang huruf dikira salah </li></ul><ul><li>Kesalahan titik dikira salah </li></ul><ul><li>Huruf ك hendaklah ditulis tanpa ء </li></ul>
 45. 45. Catatan <ul><li>Jawapan KBKK boleh melebihi daripada yang di minta. </li></ul><ul><li>Jawapan fakta hendaklah satu sahaja seperti soalan hukum , tajwid, hafazan dan jawi. </li></ul>
 46. 46. SEKIAN TERIMA KASIH

×