Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Звіт про виконання
наукової теми
(2011-2015 н.р.)
Щекатунова Ганна Дмитрівна,
завідувач кафедри методики та
психології дош...
«Психолого-педагогічні умови розвитку
професійної компетентності педагога»
І етап
• Аналітико-констатувальний
2011 р. –2012р
ІІ етап
• Змістовно-пошуковий 2012 р. –
2014р
ІІІ етап
• Рефлексивно-уза...
соціальне замовлення на компетентних
вихователях та вчителях
відсутність необхідних організаційно-педагогічних, психолого-...
Предмет
дослідження
особистісно-
професійні та
організаційно-
методичні умови
розвитку
професійної
компетентності
педагога
• обгрунтування
психолого-
педагогічних
умов розвитку
професійної
компетентності
педагога
Мета
дослідження:
вектори
розв’язання
проблеми
аналіз наукових джерел і
практичного досвіду
формування професійної
компетентності педагога
у...
Професійна компетентність
Професійна майстерність
Професіоналізм
Компетентність
• Володіння людиною
відповідними ситуації
компетенціями, що
включають його
особистісне відношення
до неї та...
Сукупність
професійних та соціально-особистісних
характеристик, необхідних
для успішної педагогічної діяльності
ВМІННЯ
Досвід
викорис-
тання
знань
СОЦІАЛЬНО_
ОСОБИСТІСТНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗНАННЯ
Когнитивна
основа
компетент-
ності
• постійно
змінюються
• орієнтовані на
майбутнє
• мають
діяльнісний
характер
• виявляються в умінні
здійснювати власний
ви...
• Ціннісна
• Методологічна
• Психолого-
педагогічна
• Комунікативна
• Управлінська
Когнітивна
(система педагогічних
і проф...
ПІДХОДИ
ТЕХНОЛОГІЯ
ПРИНЦИПИ
УМОВИ
Мотиваційний блок
 зміщення акцентів із зовнішніх негативних
мотивів педагогічної діяльності на зовнішні
позитивні і внут...
Операціональний блок
 збагачення вміння доцільно використовувати
свій час і можливості;
 вдосконалення вміння раціональн...
Рефлексивний блок
активізація у вчителів процесів
самопізнання своїх можливостей, потреб,
а також власного професійного
жи...
Теоретичні:
1) структурно-
функціональн
ий розвиток
ПКП у системі
післядипломн
ої освіти;
2) науково-
методичні
посібники....
Дякую за увагу
Г.Д.Щекатунова. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагога
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Г.Д.Щекатунова. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагога

772 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Г.Д.Щекатунова. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагога

 1. 1. Звіт про виконання наукової теми (2011-2015 н.р.) Щекатунова Ганна Дмитрівна, завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.
 2. 2. «Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагога»
 3. 3. І етап • Аналітико-констатувальний 2011 р. –2012р ІІ етап • Змістовно-пошуковий 2012 р. – 2014р ІІІ етап • Рефлексивно-узагальнювальний 2014 р.-2015р
 4. 4. соціальне замовлення на компетентних вихователях та вчителях відсутність необхідних організаційно-педагогічних, психолого- педагогічних умов організації навчального процесу потреба суспільства у підвищенні рівня професійної компетентності педагога традиційні підходи до організації та змісту післядипломної освіти необхідність вдосконалення системи післядипломної педагогічної освіти недостатнє обгрунтування ППЗ розвитку ПКП
 5. 5. Предмет дослідження особистісно- професійні та організаційно- методичні умови розвитку професійної компетентності педагога
 6. 6. • обгрунтування психолого- педагогічних умов розвитку професійної компетентності педагога Мета дослідження:
 7. 7. вектори розв’язання проблеми аналіз наукових джерел і практичного досвіду формування професійної компетентності педагога узагальнення понятійно- категорійного апарату визначення та обґрунтування психолого-педагогічних умов забезпечення розвитку ПКП забезпечення науково- методичного супроводу
 8. 8. Професійна компетентність Професійна майстерність Професіоналізм
 9. 9. Компетентність • Володіння людиною відповідними ситуації компетенціями, що включають його особистісне відношення до неї та до предмету діяльності Компетенція • Совокупність взаємопов’язанних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які задаються по відношенню до певного кола предметів та процесів та необхідних, щоб якісно та продуктивно діяти по відношенню до них
 10. 10. Сукупність професійних та соціально-особистісних характеристик, необхідних для успішної педагогічної діяльності
 11. 11. ВМІННЯ Досвід викорис- тання знань СОЦІАЛЬНО_ ОСОБИСТІСТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАННЯ Когнитивна основа компетент- ності
 12. 12. • постійно змінюються • орієнтовані на майбутнє • мають діяльнісний характер • виявляються в умінні здійснювати власний вибір • пов'язані з мотивацією на безперервну самоосвітню діяльність
 13. 13. • Ціннісна • Методологічна • Психолого- педагогічна • Комунікативна • Управлінська Когнітивна (система педагогічних і професійних знань) Операційно- технологічна (володіння методами, технологіями, засобами педагогічної взаємодії) Особистісна (соціальні, естетичні позиції, ідеали, риси особистості педагога) П К П
 14. 14. ПІДХОДИ ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНЦИПИ УМОВИ
 15. 15. Мотиваційний блок  зміщення акцентів із зовнішніх негативних мотивів педагогічної діяльності на зовнішні позитивні і внутрішні мотиви;  підвищення рівня задоволеності обраною професією, рівня самовизначення і зниження ризику змінити професію;  стимуляція активного саморозвитку і активізація прагнення до самоосвіти.
 16. 16. Операціональний блок  збагачення вміння доцільно використовувати свій час і можливості;  вдосконалення вміння раціональної організації педагогічної практики;  формування вміння організації психолого- педагогічного супроводу дитини;  вдосконалення власного стилю психолого- педагогічної діяльності;  розвиток уміння організації продуктивної взаємодії з адміністрацією освітньої установи , з батьками дитини, колегами;  стимуляція активного професійного розвитку.
 17. 17. Рефлексивний блок активізація у вчителів процесів самопізнання своїх можливостей, потреб, а також власного професійного життєвого досвіду
 18. 18. Теоретичні: 1) структурно- функціональн ий розвиток ПКП у системі післядипломн ої освіти; 2) науково- методичні посібники. Прикладні: 1) методичні посібники; 2) методичні рекомендації; 3) статті. Науково- практичні конференції Методичні семінари
 19. 19. Дякую за увагу

×