Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного виховання

1,088 views

Published on

Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного виховання

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ю.В.Черпак. Компетентнісно-діяльнісний підхід до організації уроків фізичного виховання

 1. 1. Компетентнісно- діяльнісний підхід до організації уроків фізичного виховання Ю.В.Черпак, методист НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. У 2011 році затверджено новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Одна з семи освітніх галузей - «Основи здоров’я і фізична культура». Вводяться оновлені програми та підручники
 3. 3. З 1 вересня 2013 р. у навчальних закладах України впроваджено нову навчальну програму для 5-9 класів з предмета «Фізична культура»
 4. 4. Навчальна програма побудована:  за модульною системою;  має інваріантну (обов'язкову) складову;  за принципом варіативності. Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно з модулів, запропонованих навчальною програмою
 5. 5. У 2014-15 н.р. учні 6 класу мають опанувати 4-6 варіативних модулів (кількість годин не менше ніж 18) Програма містить рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень школярів
 6. 6. Серед вправ є такі, що сприяють розвитку: гнучкості, сили, швидкісно-силових якостей, народні та спортивні ігри
 7. 7. Городки; Лижна підготовка; Спортивне орієнтування; Теніс; Аквааеробіка; Гирьовий спорт; Плавання; Професійно-прикладна фізична підготовка; Бадмінтон; Хортинг; Аеробіка
 8. 8. Програма орієнтована на набуття o ключових компетентностей, o компетенцій із предмета.
 9. 9. Компетентнісний підхід - це спрямованість навчально-виховного процесу на формування таких компетентностей учнів, як: ключова, загальнопредметна і предметна
 10. 10. Із урахуванням психолого- педагогічних особливостей учнів виокремлюємо чотири рівні сформованості ключових компетентностей: • перший - у початковій школі • другий - у 5-7 класах • третій - у 8-9 класах • четвертий - у старшій школі
 11. 11. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток у школярів умінь і навичок, застосування здобутих знань на практиці • Компетентнісно-діяльнісний підхід передбачає, що в центрі навчання знаходиться учень як особистість
 12. 12. Навчальне «співробітництво» представляємо за схемою взаємодій: • учитель - учень - учні • учень - учень у парах, трійках, малих групах • загальногрупова взаємодія учнів класу • учитель - учительський колектив
 13. 13. Метод проектів – це інновація, метою якої є створення певних умов для школярів, за яких вони оволодіють умінням самостійно здобувати, оновлювати й розширювати свої знання та творчо їх застосовувати
 14. 14. Метод проектів ґрунтується на принципах дидактики:  визначає діяльність учителя та пізнавальну діяльність учнів;  є системою вимог до визначення змісту, форм і методів навчання;  є системою основних положень, на які опирається теорія і практика навчання;  визначають цілеспрямованість навчального процесу і діяльність учителя. Учитель у рамках проектної діяльності є розробником і координатором
 15. 15. Отже, компетентнісний підхід, ключові компетентності мають стати основою особистісно- зорієнтованого процесу та спрямувати його на розвиток особистості та оздоровлення учнівської молоді
 16. 16. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×