Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Л.В.Ярошенко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаго

707 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Л.В.Ярошенко. «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педаго

 1. 1. ЗВІТ про результати дослідно-експериментальної роботи за 2012-2013 рр. “Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток»”
 2. 2. Терміни проведення експерименту: вересень 2009 року – грудень 2014 року Здійснення науково-дослідницької та експериментальної роботи знаходиться на четвертому формувальному етапі (січень 2013 - грудень 2013 року) Завдання етапу: - внести корективи, доповнення до системи виявлення та розвитку обдарованості дітей; - формування психологічно-педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми; - розробка та апробація проектів розвитку учнів; - проведення моніторингів результатів роботи в умовах дослідницько-експериментальної діяльності; - обґрунтування різних форм, методів, прийомів і засобів формування обдарованої особистості;
 3. 3. Результати ІV етапу Були внесені корективи, доповнення до системи виявлення та розвитку обдарованості дітей Відкоригована і доповнена «Карта психологічного супроводу учня» КАРТА психологічного супроводу учня спеціалізованої школи № 251 м. Києва Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________ Рік народження ____________________________________________________ Домашня адреса, телефон ____________________________________________ №п/пПараметри, що відстежуютьсяКлас4567891.Навчальна мотивація учня 2.Спрямованість особистості 3.Тривожність 4.Комунікативні здібності5.Самооцінка 6.Стиль навчання і мислення 7.Ставлення до школи 8.Пам'ять зорова та слухова9.Інтереси учня10.Творчі здібності11.Емоційний стан12.Організаторські здібності №п/пСтан успішностіКлас4567891.І семестр2.ІІ семестр3.За рік Улюблений предмет _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Захоплення _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________
 4. 4. Проведена робота з формування психологічно-педагогічної культури вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми: проведено анкетування щодо виявлення інноваційного потенціалу педагогічних робітників Анкета „ Виявлення інноваційного потенціалу педагогічних працівників” 1. Чи є у Вас інтерес до інновацій у педагогічній діяльності? Так, ні, частково. 2. Чи відчуваєте Ви себе готовими до сприйняття інновацій? Так, ні, частково. 3. Чи існують у Вашій школі умови для розвитку інноваційної діяльності? Так, ні, частково. 2 питання 35 32 30 25 20 15 9 10 5 5 0 1 2 3
 5. 5. проведені відкриті уроки з предмета «Навколишній світ»: учитель Герасимчук Л.І., (3-В кл.) за темою: «Якби я став пташкою, то сказав би людині…»; учитель Леонович О.К. (1-В кл.) за темою: «Формування уявлень та вмінь спостерігати сезонні зміни в природі. Народні прикмети про осінь»; з предмета «Математика»: учитель Леонович О.К. (1-В кл.) за темою: «Зміна результатів арифметичних дій у залежності від зміни компонентів»; учитель Чеповська Л.В. (2-В кл.) за темою: «Порядок дій у виразі». відбувались засідання творчих груп учителівпредметників, які працюють за програмою «Росток»; проведена педрада за темою: «Діти індиго – діти нової цивілізації»
 6. 6. організовано психологічні консультації для педагогічних працівників щодо здійснення профілактичної роботи з дітьми групи ризику та відновлення позитивних якостей особистості учнів; творчою групою вчителів початкових класів розроблені завдання, пов’язані з культурою життєвого самовизначення, які передбачають подальший розвиток освітньої моделі самоконтролю, самонавчання та саморозвитку: «Який я», «Моя сім’я – моя колиска», «Я здобуваю знання» та ін.
 7. 7. Проведено моніторингові дослідження результатів роботи в умовах дослідницько-експериментальної діяльності: визначено ефективність програми «Росток» на підвищення рівня знань, умінь учнів експериментальних класів на основі аналізу їхніх досягнень в олімпіадах, науково-дослідницьких конкурсах;
 8. 8. проведено порівняльний психолого-педагогічний аналіз рівня навчальної діяльності та шкільної адаптації у молодших школярів
 9. 9. зроблений порівняльний аналіз рівня шкільної тривожності учнів 5 класу в контрольних і експериментальних класах
 10. 10. Висновки: навчання за науково-педагогічним проектом “Росток” створює передумови для розвитку креативного, критичного, логічного мислення, творчого потенціалу кожного учня, його обдарувань і здібностей; виявлено, що в експериментальних класах у порівнянні з контрольними відзначається значно вища мотивація до навчання, спостерігається стійкий інтерес і позитивне ставлення до навчальної і пізнавальної діяльності, активна участь кожного учня в процесі здобуття та засвоєння знань. Учні, які навчаються за “Ростком” на більш високому рівні, ніж ті, які навчаються за традиційною програмою, оволодівають умінням самостійно працювати, навичками самоконтролю, аналізу і самооцінки власної діяльності на уроці. Їм притаманна здатність приймати обдумані рішення, відстоювати власну думку, що веде до створення ситуації, задоволення та навчального успіху; відзначено позитивний вплив експериментальної діяльності на творче зростання вчителів, які працюють за програмою “Росток”. Участь у експерименті сприяє їх саморозвитку і самовдосконаленню, підвищенню фахового рівня; батьки зацікавлені у впровадженні в навчально-виховний процес науково-педагогічного проекту “Росток”; Отже, дослідно-експериментальна робота за даним проектом потребує продовження та подальшого впровадження

×