Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Приходько Л. В.

181 views

Published on

Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Приходько Л. В.

 1. 1. Дослідно-експериментальна робота на базі Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст. на тему «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» на період 2013-2020 роки
 2. 2. • Період дії експерименту з 01.09.2013 по 01.09.2020. • Мета дослідження: Створити систему розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей у сучасній шкільній освіті для покращення духовно-морального стану зростаючої особистості. • Об'єкт дослідження Навчально-виховний процес в освітніх закладах. • Предмет дослідження Розвиток аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей в системі роботи загальноосвітніх навчальних закладів. • Теоретична значимість: У результаті розробки інноваційної системи розвитку аксіосфери особистості планується отримати дані, які визначать в навчально-виховному процесі вплив традиційних духовних цінностей на становлення духовної, здатної до самоудосконалення та самореалізації особистості.
 3. 3. Очікувані результати: Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей в сучасному навчальному закладі, що забезпечує: - високий рівень навчання і виховання особистості учня; - високий рівень засвоєння надбань традиційної духовної культури; - високий рівень розвитку аксіосфери учнів; - високий рівень життєвої компетентності особистості учня; - високий рівень розвитку інноваційного простору школи.
 4. 4. Основні терміни • Аксіосфера особистості - система цінностей особистості • Аксіосфéра — духовне утворення, яке включає ціннісні орієнтації, що забезпечують самозбереження людини в просторі і в часі.
 5. 5. ПРОГРАМА реалізації дослідно- експериментальної роботи на 2013-2020 роки
 6. 6. I. Організаційно-підготовчий етап (серпень 2013 р. - серпень 2014 р.) II. Діагностико-концептуальний етап (вересень 2014 р. - серпень 2015 р.) III. Формувальний етап (вересень 2015 р. - серпень 2017 р.) IV. Узагальнювальний етап (вересень 2017 р. - серпень 2019 р.) V. Коригувальний етап (вересень 2019 р. - серпень 2020 р.)
 7. 7. I. Організаційно-підготовчий етап (серпень 2013 р. - серпень 2014 р.) • Оформлення документальної частини експерименту. • Формування загальної гіпотези дослідження на підставі аналізу наукових та науково-практичних джерел і досвіду роботи навчальних закладів. • Визначення пріоритетних установок та основних напрямків експериментальної роботи
 8. 8. II. Діагностико-концептуальний етап (вересень 2014 р. - серпень 2015 р.) • Відпрацювання діагностичних методик • Визначення критеріїв та показників рівня сформованості духовно- моральних цінностей учнів та їх практичної реалізації. • Підведення підсумків дослідно- експериментальної роботи за результатами діагностико- концептуального етапу.
 9. 9. III. Формувальний етап (вересень 2015 р. - серпень 2017 р.) Створення бази даних експерименту: • інноваційні розробки уроків, позакласних заходів педагогами школи; • психолого-педагогічний інструментарій для проведення досліджень; • тематичні різнорівневі завдання з курсів духовно-морального спрямування та навчальних предметів; • творчі роботи учнів; • розробки тематичних засідань педагогічних рад, психолого- педагогічних семінарів. Презентація творчих доробок вчителів • Діагностика ціннісно-особистісного розвитку учнів основної і старшої школи, поглиблена діагностика учнів початкової школи, діагностика учасників експерименту учителів, батьків.
 10. 10. IV. Узагальнюючий етап (вересень 2017 р. - серпень 2019 р.) • Узагальнення результатів дослідження щодо системи розвитку аксіосфери особистості • Експериментальне відпрацювання елементів системи розвитку аксіосфери особистості на базі інших навчальних закладів • Статистичне опрацювання експериментальних даних, обробка визначення надійності та аналіз результатів дослідження • Формування висновків і рекомендацій щодо використання теоретичних та практичних результатів дослідження з даної проблеми. • Оформлення й опис проведення експерименту та його результатів
 11. 11. V. Коригувальний етап (вересень 2019 р. - серпень 2020 р.) • Внесення змін та коректив за потреби до визначених науково-методичних засад впровадження духовно- моральних цінностей в навчально- виховний процес • Підведення підсумків дослідно- експериментальної роботи.
 12. 12. МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ в ОЛЕНІВСЬКІЙ ЗОШ I-III ст. «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» (культурологічний напрям роботи)
 13. 13. МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ в ОЛЕНІВСЬКІЙ ЗОШI-III ст. «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» (культурологічний напрям роботи) МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ Центр стратегічно-цільового управління Центр створення позитивного іміджу школи та інформаційно-пропагандистського забезпечення реалізації експерименту Центр відслідковування результативності експерименту Центр з впровадження факультативних курсів духовно- морального спрямування Центр виховної роботи в школі Центр сприяння розвитку зв’язків для реалізації завдань експерименту Основи християнської етики 2-4 кл. Етика 5 кл. Українознавство 6 кл. Класні та загальношкільні виховні заходи духовно- морального спрямування Загальношкільних проект «МИ – ГРОМАДА: 12 кроків назустріч» Т оВ Участь у позашкільних заходах та конкурсах духовно- морального спрямування Редакції газет"Наше життя", "Агро- інформ" Шкільний бібліотечно-інформаційний центр та сільська бібліотека Шкільний радіовузол Центр шкільної видавничої діяльності Шкільний сайт Рада ветеранів Громадські організації, Волонтерський рух Учнівське самоврядування Батьківський комітет Оленівський храм святих Петра і Павла Оленівська сільська рада Координатор експериментуДОІППО Відділ освіти Магдалинівської райдержадміністрації Координаційна рада експерименту Творча група моніторингових досліджень Педагогічна рада
 14. 14. Опис системи роботи (моделі) Модель реалізації експерименту «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» (культурологічний напрям) базується на 6 основних блоках-центрах :  Центр з впровадження факультативних курсів духовно- морального спрямування;  Центр стратегічно-цільового управління;  Центр відслідковування результативності експерименту;  Центр сприяння розвитку зв’язків для реалізації завдань експерименту;  Центр створення позитивного іміджу школи та інформаційно-пропагандистського забезпечення реалізації експерименту;  Центр виховної роботи в школі.
 15. 15. • Кожен центр має свою мету, завдання та цілі, що в ході роботи школи над експериментом дає можливість охопити не лише учасників навчально-виховного процесу, а й громаду села. • Модель реалізації проекту побудована таким чином, що кожен центр може працювати як окрема структурна одиниця, а об’єднуючись між собою в процесі роботи ми отримуємо такий механізм роботи, який дозволяє значно полегшити створення системи аксіосфери школяра на базі школи.
 16. 16. Звіт про проведення дослідно-експериментальної роботи
 17. 17. Блок психолого-педагогічної діагностики (2014 рік) Використані діагностичні методики та технології (психодіагностики, соціометрія та ін.). Зведені у (таблиці, діаграми тощо) результати моніторингу експериментальних і контрольних груп які відображають динаміку змін за весь період експериментального педагогічного дослідження
 18. 18. Зведені таблиці ЗВІТ за 2014 рік Назва школи, напрям експерим ентальної діяльност і кл ас К-сть опита них К-сть учнів з дуже високим рівнем вихованості % учнів з дуже високим рівнем вих. К-сть учнів з високим рівнем вихованості % учнів з високим рівнем вих. К-сть учнів з середнім рівнем вихованості % учнів з середнім рівнем вих. К-сть учнів з низьким рівнем вихованості % учнів з низьким рівнем вих. Оленівськ а ЗОШ I- III ст. Культурологі чний напрям роботи 3, 4, 5 36 - 66,7 33,3 -
 19. 19. Анкета визначення рівня аксіосфери учнів (етичний аспект) Назва школи, напрям експериме нтальної діяльності Клас (анке тують ся всі експе риме нталь ні класи ) К-сть опита них К-сть учнів з дуже високим рівнем ПРА % учнів з дуже високим рівнем ПРА К-сть учнів з високим рівнем ПРА % учнів з високим рівнем ПРА К-сть учнів з середнім рівнем ПРА % учнів з середнім рівнем ПРА К-сть учнів з низьким рівнем ПРА % учнів з низьким рівнем ПРА Оленівська ЗОШ I-III ст. Культурологі чний напрям роботи 3,4,5 37 78,4 21,6 - -
 20. 20. Анкета вивчення розвитку життєвої компетентності (Старша школа/випускник) Звіт за 2014 Назва школи, напрям експеримен тальної діяльності клас К-сть опита них К-сть учнів з дуже високим рівнем вихованості % учнів з дуже високим рівнем вих. К-сть учнів з високим рівнем вихованості % учнів з високим рівнем вих. К-сть учнів з середнім рівнем вихованості % учнів з середнім рівнем вих. К-сть учнів з низьким рівнем вихованості % учнів з низьким рівнем вих. Оленівська ЗОШ I-III ст. Культурологі чний напрям роботи 11, батьк и, педаг ог 11 91 9 - -
 21. 21. Анкета вивчення рівня засвоєння надбань традиційної духовної культури (Старша школа/випускник) ЗВІТ за 2014 рік Назва школи, напрям експеримен тальної діяльності клас К-сть опита них К-сть учнів з дуже високим рівнем вихованості % учнів з дуже високим рівнем вих. К-сть учнів з високим рівнем вихованості % учнів з високим рівнем вих. К-сть учнів з середнім рівнем вихованості % учнів з середнім рівнем вих. К-сть учнів з низьким рівнем вихованості % учнів з низьким рівнем вих. Оленівська ЗОШ I-III ст. Культурологіч ний напрям роботи 11, батьк и, педаг ог 11 36,4 36,4 27,3 -
 22. 22. Анкета вивчення рівня ефективності освітньо- виховної діяльності, як інноваційного простору (для 9-11 кл.) ЗВІТ за 2014 рік Назва школи, напрям експериментальн ої діяльності клас К-сть опитаних К-сть учнів з високим рівнем ЦО % учнів з високим рівнем вих. К-сть учнів з середнім рівнем ЦО % учнів з середнім рівнем вих. К-сть учнів з низьким рівнем ЦО % учнів з низьким рівнем вих. Оленівська ЗОШ I-III ст. Культурологічн ий напрям роботи 11 5 20 80 -
 23. 23. «Рівень готовності педагогів до участі в експериментальній роботі» Оленівська ЗОШ І-ІІІ ст. Кількість вчителів у НЗ – 18 № Рівень готовності педколективу до експертменту К-ть балів К-ть вчителів % вчителів 1. Високий рівень 80-100 балів 15 83 % 2. Достатній рівень 60-70 балів 2 11 % 3. Середній рівень 40-50 балів - - 4. Низький рівень менше 40 1 6 %
 24. 24. План виховної роботи духовно-морального спрямування, який виконано протягом II етапу (діагностико- концептуальний) :
 25. 25. • Щороку в рамках шкільного плану виховної роботи реалізовуються заходи модуля «Я і духовність» • Учні школи залучені до участі у соціальних проектах в рамках загальношкільного проекту «МИ-ГРОМАДА: 12 кроків назустріч». • Класні години "Духовність- це віра чи стан душі", "Дорога до релігії - це знайти себе чи втекти від себе", " Цінуй життя", "Здатність співчуття -участь слабких, привілей сильних чи печать високої духовності", "Чи є духовний храм життя чи бездуховність актуальна" (за участю настоятеля Оленівського храму святих Петра і Павла о.Павла);
 26. 26. • Благодійні акції та ярмарки (допомога воїнам АТО, дітям-сиротам); • Новорічні свята “Українські вечорниці”; • Овечко Даша (учениця 10 кл.) – переможець обласного етапу Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна» за роботу «Доторкнутися до святині» (дослідження історії храмів та церков на території Магдалинівського р-ну); • Овечко Даша приймала участь в обласному XIII єпархiальному фестивалi "Пасха красна на Приорiллi"; • Участь учнів школи в конкурсі малюнків «Різдвяні свята»; • Проведено заходи до міжнародного дня культури; • Виховні години «Шануй рідне слово»; “Вогонь в одежі слова”; та ін.

×