Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід роботи Прищепи Л.І.

126 views

Published on

Підвищення ефективності психологічного супроводу
учнів у науково-дослідницькій діяльності МАН
секції "Психологія"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Досвід роботи Прищепи Л.І.

 1. 1. Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи Підвищення ефективностіПідвищення ефективності психологічного супроводу учнівпсихологічного супроводу учнів у науково-дослідницькій діяльності МАНу науково-дослідницькій діяльності МАН секції “Психологія”секції “Психологія” З досвіду роботи практичного психолога СШ № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського району м. Києва Прищепи Любов Іванівни
 2. 2. Персоналія автора Прищепа Любов Іванівна Має вищу освіту. Закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Д. Грінченка у 1999 р. Спеціальність за дипломом – практичний психолог. Працює у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського району м. Києва. Педагогічний стаж 29 років. Стаж роботи психологом – 13 років. Кваліфікаційна категорія – вища.
 3. 3. Проблеми, над розв’язанням яких працює: Психологічний супровід учнів спеціалізованої школи № 307 з поглибленим вивченням природничих наук у науково-дослідницькій діяльності. Розробка оптимальної моделі психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу у спеціалізованій школі.
 4. 4. Мета: Визначити засоби підвищення ефективності психологічного супроводу учнів у науково-дослідницькій діяльності на всіх етапах підготовки до участі у конкурсі – захисті робіт МАН секції «Психологія». Об’єктом дослідження є процес організації психологічного супроводу науково-дослідницької діяльності учнів у структурі школи. Предметом дослідження є система роботи з підвищення ефективності психологічного супроводу науково-дослідницької діяльності учнів спеціалізованої школи в роботі МАН секції «Психологія».
 5. 5. Розвиток сучасної освіти і науки поставили перед спеціалізованими школами важливу задачу – організувати проведення наукових досліджень учнів, виокремити науково-дослідницьку діяльність як самостійний напрямок діяльності педагогічного колектив у формуванні наукового мислення школярів. Провідним напрямком діяльності спеціалізованої школи у цьому питанні виступає – пошук, навчання й виховання здібних і обдарованих дітей, здатних діяти самостійно і приймати рішення у динамічних, нестандартних ситуаціях.
 6. 6. Модель організаційного забезпечення та підтримки науково-дослідної роботи учнів Організаційні блоки Додаткова освіта учнів Науково- дослідницька робота учнів Науково- практична робота учнів Психологічний супровід всіх учасників НД роботи Конкурентні форми учнівської взаємодії Співробітниц тво із закладами науки Поглиблене навчання Наукове товариство "Ерудит" Наукові екскурсії Конкурсний набір учнів Організація наукових змагань Співробітництво із закладами вищої освіти Факультатив не навчання Наукові гуртки, семінари Науково- дослідницькі та пошукові експедиції Діагностична, профілактична, розвивальна та корекційна робота психолога Аналітична робота щодо успішності виступів учнів у наукових змаганнях Співробітництво із закладами управління Самоосвіта учнів Методичне, інформаційне і матеріально- технічне забезпечення Виконання проектів Консультативна та просвітницька робота психолога Підтримка та заохочення переможців наукових змагань Співробітницт во з культурно- просвітницьким и закладами Підготовка, супровід та підтримка учасників НР
 7. 7. Психологічний супровід учнів, що є членами наукового товариства передбачає: пошук, залучення, розкриття та підготовку учнів до наукового дослідження; проведення підготовки шляхом постановки проблемних питань, з використанням нових досягнень педагогічної й психологічної думки, урізноманітненням методів, прийомів і форм роботи з учнями та вчителями.
 8. 8. Основний етап Підготовчо- діагностичний етап психологічного супроводу Конкурсно- презентаційний етап Етап аналізу результатів діяльності Попередня орієнтуюча бесіда з учнем, вибір особистісно-значущої теми дослідження Психодіагностичні дослідження особистості учня: •Визначення індивідуального стилю мислення та діяльності, •Рівня IQ та творчих здібностей, •Самооцінки та комунікативного контролю, •Особистісної стійкості, •Рис характеру, актуальної мотивації досягнення. Робота з літературними джерелами у відповідності до обраної теми: навчання роботи у віртуальних та громадських бібліотеках. Підтримка мотивації діяльності, формування оптимальної мотивації досягнення, підтримка адекватної самооцінки. Формування та реалізація індивідуального плану дослідження відповідно до індивідуального стилю мислення та діяльності. Розвиток комунікативної культури і навичок само презентації, асертивної поведінки. Проведення практичного дослідження, обробка матеріалів, якісний та кількісний аналіз отриманих матеріалів, набуття вмінь і знань з математичної статистики. Підведення підсумків діяльності, оформлення висновків дослідження, формування додатків. Написання під керівництвом психолога (педагога) виступу на конкурсі-захисті. Робота психолога з тривожністю учнів, зміцнення психологічних границь юного дослідника, формування навичок протистояння стресу, методам раціонального використання часу та ефективного емоційного реагування. Робота учня над оформленням презентації виступу: поради керівника щодо найбільш ефективного презентування результатів діяльності. Психологічна підтримка юного дослідника керівником – психологом перед і протягом конкурсу-захисту. Налаштування школяра на перемогу, але й навчання методам ефективного переживання можливої поразки. Підтримка психологом віри дитини у власні сили, самооцінки, оптимальної мотивації досягнення. Після конкурсу-захисту організація самоаналізу власних досягнень, установки на подальший успіх. Психологічна корекція стресу, відновлення сил учнем для участі в наступному етапі конкурсу-захисту або доопрацювання дослідження згідно отриманих зауважень і порад. Розвиток навичок конструктивної перемоги та поразки. Емоційна підтримка учня його керівником-психологом, акцентуація на важливих етапах досвіду. Формування подальшої перспективи дослідження для учнів 9-10 кл. та професійної перспективи для 11-кл Етапи психологічного супроводу
 9. 9. Участь шкільного наукового товариства "Ерудит" учнів-членів Київської Малої академії наук учнівської молоді спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського району м. Києва у шкільному та районному конкурсі-захисту робіт МАН 0 50 100 150 200 1 2 3 4 2011-2012 н.р. 2013-2014 н.р. 1 – Дітей у відділеннях і секціях 106 – 161 2 – Робіт на шкільному етапі 23 – 36 3 – Робіт направлених на районний етап 19 – 34 4 – Призових місць у І (районному) етапі 22 – 32
 10. 10. Конкурсний набір до першого класу спеціалізованої школи • Розробка конкурсних завдань • Проведення співбесід
 11. 11. Проведення психологічної діагностики у початковій школі.
 12. 12. "Діагностика рівня саморозвитку педагога в професійно-педагогічній діяльності" за методикою Л.Н.Бережнова 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % 1 2 3 4 5 ð³âí ³ í èæ÷èé çà ñåðåäí ³é ñåðåäí ³é âèù èé çà ñåðåäí ³é âèñî êèé äóæå âèñî êèé
 13. 13. Надання психологічної допомоги дітям і педагогам у вирішенні виникаючих у них проблем.
 14. 14. Використання карток "Креатив" в діагностичній, корекційній, навчальній, консультативній діяльності
 15. 15. Заняття: « Креативність, як творчий підхід у вирішенні проблем»
 16. 16. Індивідуальний психологічний супровід учнів, що виявили бажання працювати в секції МАН «Психологія».
 17. 17. Заняття «Підготовка до публічного виступу»
 18. 18. Тренування у "передзахистах"
 19. 19. Участь учнів СШ № 307 у І (районному) етапі конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт МАН секції "Психологія" Рік Результат участі ПІП учня Клас Тема роботи 2005 ІІ місце Бован Катерина 11 Особливості прояву міжособистісних стосунків підлітків у колективі. 2006 ІІІ місце Бакуліна Ірина Євгенівна 10 Роль спрямованості особистості старших підлітків у формуванні колективу. 2007 ІІ місце Боднар Олександр Михайлович 10 Визначення лідера в учнівському колективі. 2008 ІІІ місце Гребенюк Людмила Русланівна 9 Індивідуальні особливості у здібностях підлітків. 2009 ІІ місце Поліщук Яна Миколаївна 10 Вплив темпераменту на формування характеру людини 2011 ІІІ місце Шапошніков Андрій Дмитрович 11 Стресостійкість як чинник адаптації в підлітковому віці. 2012 ІІ місце Павленко Олександра Володимирівна 11 Прояв рис особистості старшокласників в учнівському колективі. 2013 ІІ місце Галабурда Анна Станіславівна 10 Вплив уяви на психічні стани особистості.
 20. 20. Дякую за увагу!

×