Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sanktsioonide mõjust Eestis ja mujal Euroopas 
Kaspar Oja 
11. september 2014 
Tallinn 
11.09.2014 1
Menüü 
• Kui avatud on Euroopa majandus Vene sanktsioonidele? 
– Sihtturg? 
– Tootmissisendid? 
– Energia? 
– Otsesed väli...
KUI SUUR ON EESTI MAJANDUSE 
SEOTUS VENEMAAGA? 
11.09.2014 3
Balti riikide eksport Venemaale on tõenäoliselt 
tugevalt üle hinnatud 
• Bilateraalsed väliskaubanduse andmed näitavad, e...
Koos teenustega jääb Venemaa import Eestist alla 
5% Eesti SKPst 
…aga avatus Venemaale suurim Euroopa Liidus pärast Küpro...
Eesti kaubanduspartneritel on suhteliselt 
tihedad sidemed Venemaaga 
Joonist saab lugeda nii: 
Kui Eesti eksport Euroopa ...
Venemaa ekspordipiirangute mõjule oleme 
avatud vähem kui Soome ja Leedu 
• Venemaa on tooraine eksportija 
– Vene ekspord...
Gaasi osakaal energiast on Eestis 
suhteliselt väike 
• Gaasi osakaal 
primaarenergiast on Eestis 
Euroopa väikseimate sea...
Gaasi kasutatakse Eestis peamiselt 
kütteks 
• Üle 80% gaasist kulub 
kütteks ja majapidamiste 
tarbimiseks 
– Puiduhakke ...
Venemaalt on investeeritud Eestisse rohkem kui 
vastupidi 
• Suhtena SKPsse on Eesti 
investeeringud 
Venemaale suuremate ...
Venemaale tehtud investeeringute tulu on väike 
• Venemaale tehtud 
investeeringutelt teenitav 
tulu suhtena SKPsse on all...
Venemaale investeerinutel ei läinud hästi ka 
enne sanktsioone 
Venemaale tehtud otseinvesteeringud on hüplikud ja 
madala...
Tootjate ootused on võrreldes reaalselt 
toimuvaga liigpessimistlikud? 
Seoses Krimmiga ootused langes, tellimused ei 
muu...
Ootuste vähenemine ja kaubandussidemed 
Venemaaga on riikide lõikes korrelatsioonis 
• Mida suurem on Venemaa 
osakaal rii...
Riikidel, mis vahetavad Venemaaga palju kaupa, 
pole läinud halvemini kui teistel 
11.09.2014 15
Riikidel, mille kaubanduspartneritel on 
tihedad sidemed Venemaaga, on läinud 
keskmisest paremini? 
11.09.2014 16
Ekspordi alusel on Venemaa Eesti jaoks umbes 
sama oluline kaubanduspartner kui Läti 
11.09.2014 17
Venemaal on nõudlus juba mõnda aega langustrendil 
- Venemaa import on juba mõnda aega langenud 
- Jaemüügi mahu ja ostujõ...
VENE VASTUSANKTSIOONID 
11.09.2014 19
Eestist eksporditi sanktsioonide alla kuuluvaid kaupu 
2013. aastal Venemaale 76 miljoni euro eest, 65 miljonit 
oli Eesti...
Mõju hindamise kaks metoodikat 
• Otsene mõju Eesti-sisestele tooteahelatele 
– Vaatlen ainult eksporti Venemaale 
• Toorp...
Leedu ekspordib piimatooteid üle Euroopa 
11.09.2014 22
Vene sanktsioonid mõjutavad 
toiduainetööstuse kõrval ka teisi sektoreid 
Hinnangud põhinevad Eesti majanduse sisend-välju...
Mida sanktsioonid veel mõjutada võivad? 
• Hinnad 
– Madalam toodang suurendab tootmisvõimsuse ülejääki, mistõttu 
hindade...
Kui kaua sanktsioonide mõju kestab? 
• Sanktsioonide mõju on pigem ajutise iseloomuga 
– Oleneb sellest, kui kiiresti leit...
Arvestades üle-Euroopalisi tootmisahelaid on 
sanktsioonidel suurim mõju Balti riikidele 
11.09.2014 26
Lühike kokkuvõte 
• Majandussuhted Venemaaga ei ole nii ulatuslikud, kui esmapilgul võib 
tunduda 
• Suhted siiski ühed ti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaspar Oja. Sanktsioonide mõjust Eestis ja mujal Euroopas

1,992 views

Published on

Avalik loeng Eesti Panga muuseumis 11.09.2014

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaspar Oja. Sanktsioonide mõjust Eestis ja mujal Euroopas

 1. 1. Sanktsioonide mõjust Eestis ja mujal Euroopas Kaspar Oja 11. september 2014 Tallinn 11.09.2014 1
 2. 2. Menüü • Kui avatud on Euroopa majandus Vene sanktsioonidele? – Sihtturg? – Tootmissisendid? – Energia? – Otsesed välisinvesteeringud – Milline roll on kindlustundel? • Vene vastusanktsioonide mõju Eestis ja Euroopa riikide lõikes 11.09.2014 2
 3. 3. KUI SUUR ON EESTI MAJANDUSE SEOTUS VENEMAAGA? 11.09.2014 3
 4. 4. Balti riikide eksport Venemaale on tõenäoliselt tugevalt üle hinnatud • Bilateraalsed väliskaubanduse andmed näitavad, et suur osa Balti riikide ekspordist on teiste riikide toodang • Eesti, Läti ja Leedu avatus Venemaale läbi kaubaekspordi on sarnane nagu Tšehhis ja Slovakkias 11.09.2014 4
 5. 5. Koos teenustega jääb Venemaa import Eestist alla 5% Eesti SKPst …aga avatus Venemaale suurim Euroopa Liidus pärast Küprost 11.09.2014 5
 6. 6. Eesti kaubanduspartneritel on suhteliselt tihedad sidemed Venemaaga Joonist saab lugeda nii: Kui Eesti eksport Euroopa Liitu väheneks sama palju, kui on Venemaa osakaal Euroopa Liidus paiknevate Eesti kaubanduspartnerite ekspordis, väheneks Eesti eksport ligi 5%. 11.09.2014 6
 7. 7. Venemaa ekspordipiirangute mõjule oleme avatud vähem kui Soome ja Leedu • Venemaa on tooraine eksportija – Vene ekspordipiirangud võivad lõhkuda Euroopa tooteahelaid • Jättes kõrvale gaasi pole Vene osakaal Eesti tööstuse impordis suur • Leedu ja Soome suure avatuse taga on tõenäoliselt naftarafineerimistehased 11.09.2014 7
 8. 8. Gaasi osakaal energiast on Eestis suhteliselt väike • Gaasi osakaal primaarenergiast on Eestis Euroopa väikseimate seas – Soomes samuti väike – Läti suure gaasi osakaalu taga on elektrijaamad • Maagaasi saab Eesti täielikult Venemaalt – Vene gaasi osakaal primaarenergias pole Eestis suur 11.09.2014 8
 9. 9. Gaasi kasutatakse Eestis peamiselt kütteks • Üle 80% gaasist kulub kütteks ja majapidamiste tarbimiseks – Puiduhakke ja graanulkütte osakaal on järjest kasvanud • Tööstussektor kasutab gaasist 10% 11.09.2014 9
 10. 10. Venemaalt on investeeritud Eestisse rohkem kui vastupidi • Suhtena SKPsse on Eesti investeeringud Venemaale suuremate seas Euroopas 11.09.2014 10
 11. 11. Venemaale tehtud investeeringute tulu on väike • Venemaale tehtud investeeringutelt teenitav tulu suhtena SKPsse on alla 0,1% aastas. • Pikemat perioodi arvestades on tulu veelgi väiksem 11.09.2014 11
 12. 12. Venemaale investeerinutel ei läinud hästi ka enne sanktsioone Venemaale tehtud otseinvesteeringud on hüplikud ja madala tulususega 11.09.2014 12
 13. 13. Tootjate ootused on võrreldes reaalselt toimuvaga liigpessimistlikud? Seoses Krimmiga ootused langes, tellimused ei muutunud Valmistoodete varu vähenes, aga toota ei loodetud 11.09.2014 13
 14. 14. Ootuste vähenemine ja kaubandussidemed Venemaaga on riikide lõikes korrelatsioonis • Mida suurem on Venemaa osakaal riigi või kaubanduspartnerite ekspordis, seda pessimistlikumad on töösturid • Teeninduses ja kaubanduses on seos nõrgem • Robustsustest: Väide kehtib ka siis kui kontrollida dünaamikat 11.09.2014 14
 15. 15. Riikidel, mis vahetavad Venemaaga palju kaupa, pole läinud halvemini kui teistel 11.09.2014 15
 16. 16. Riikidel, mille kaubanduspartneritel on tihedad sidemed Venemaaga, on läinud keskmisest paremini? 11.09.2014 16
 17. 17. Ekspordi alusel on Venemaa Eesti jaoks umbes sama oluline kaubanduspartner kui Läti 11.09.2014 17
 18. 18. Venemaal on nõudlus juba mõnda aega langustrendil - Venemaa import on juba mõnda aega langenud - Jaemüügi mahu ja ostujõu kasv on langustrendil 11.09.2014 18
 19. 19. VENE VASTUSANKTSIOONID 11.09.2014 19
 20. 20. Eestist eksporditi sanktsioonide alla kuuluvaid kaupu 2013. aastal Venemaale 76 miljoni euro eest, 65 miljonit oli Eesti toodang 11.09.2014 20
 21. 21. Mõju hindamise kaks metoodikat • Otsene mõju Eesti-sisestele tooteahelatele – Vaatlen ainult eksporti Venemaale • Toorpiima eksport Leetu arvesse ei lähe – Eesti Panga väliskaubanduse andmebaas (eristatud on Eesti ja muud päritolu kaubad) – Sisend-väljund tabelid • Otsene mõju Eesti ja Euroopa Liidu sisestele tooteahelatele – Vaatlen eksporti Venemaale ja kaudselt sisendite eksporti Venemaale eksporditava kauba tootmiseks • Toorpiima eksport Leetu on kaudselt arvesse võetud – Eurostati ekspordi andmed – OECD TiVa andmestik – põhimõtteliselt rahvusvaheline sisend-väljund tabel • Mõlemal juhul kasutan sisuliselt Leontiefi mudelit (Nobeli preemia 1973) 11.09.2014 21
 22. 22. Leedu ekspordib piimatooteid üle Euroopa 11.09.2014 22
 23. 23. Vene sanktsioonid mõjutavad toiduainetööstuse kõrval ka teisi sektoreid Hinnangud põhinevad Eesti majanduse sisend-väljund analüüsil Allikas: Statistikaamet, Eesti Pank 11.09.2014 23
 24. 24. Mida sanktsioonid veel mõjutada võivad? • Hinnad – Madalam toodang suurendab tootmisvõimsuse ülejääki, mistõttu hindade kasv aeglustub – Kohalik ostujõud langeb, aga paranev konkurentsivõime soosib eksporti • Tarbimine ja investeeringud – Me ei arvesta indutseeritud efektidega – kui kellelgi on palk väiksem, siis ta tarbib ka vähem 11.09.2014 24
 25. 25. Kui kaua sanktsioonide mõju kestab? • Sanktsioonide mõju on pigem ajutise iseloomuga – Oleneb sellest, kui kiiresti leitakse uued turud • Lääne-Euroopas on teised maitse-eelistused • Turundustegevuse ümberorienteerimine ei pruugi olla lihtne • Paremuselt teine on alati halvem kui esimene • …aga ebaefektiivsete organisatsioonide lõhkumine võib olla pikemas vaates tootlikum (Vene kriis?) • Mõju geograafilist konkurentsieelist kasutavatele harudele pigem pikaajaline 11.09.2014 25
 26. 26. Arvestades üle-Euroopalisi tootmisahelaid on sanktsioonidel suurim mõju Balti riikidele 11.09.2014 26
 27. 27. Lühike kokkuvõte • Majandussuhted Venemaaga ei ole nii ulatuslikud, kui esmapilgul võib tunduda • Suhted siiski ühed tihedamatest Euroopa Liidus • Vene-Ukraina kriis on seni mõjutanud peamiselt kindlustunnet – reaalne mõju on olnud piiratud • Seniste sanktsioonide mõju on väike 11.09.2014 27

×