Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Finantsstabiilsuse ülevaade 
29.10.2014
Finantsturgude arengut mõjutas arenenud riikide 
keskpankade leebe rahapoliitika jätkumine 
5% 
4% 
3% 
2% 
1% 
0% 
Saksam...
Rootsis jätkus kinnisvara hindade kasv ja 
võlakoormuse suurenemine 
Peamine risk on oodatust aeglasem majanduskasv 
240 
...
Rootsi finantsjärelevalveasutus karmistas 
kapitalinõudeid 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
Rootsi suuremate pangagruppide põh...
Eestis tegutsevate pankade laenu- ja 
liisinguportfelli kasv teises kvartalis kiirenes 
15% 
10% 
5% 
0% 
-5% 
-10% 
-15% ...
Ettevõtete laenukasvu vedasid 
tööstus- ning kinnisvara- ja ehitussektor 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
-5% 
-10% 
-15% 
-20% 
Et...
Eesti ettevõtete majandustulemused 
mõnevõrra halvenesid 
Peamised riskid on kaubanduspartnerite majanduskasvu 
aeglane ta...
Ettevõtete likviidsus, kapitaliseeritus ja 
maksevõime püsisid tugevad 
*Maksevõime üldkordaja on lühiajaliste finantsvara...
Venemaa ja Ukraina konflikti võimalik mõju 
pangandussektorile 
• Venemaa impordipiirangute mõju Eesti majandusele on 
hin...
Majapidamiste laenumaksevõime püsis 
sissetulekute suurenemise ja madalate 
intressimäärade toel hea 
25% 
20% 
15% 
10% 
...
Laenuportfelli kvaliteet on sektorite võrdluses 
valdavalt paranenud 
8% 
7% 
6% 
5% 
4% 
3% 
2% 
1% 
0% 
Prognoosi kohase...
Hinnakasv eluasemeturul pidurdus 
ja tehingute arv stabiliseerus 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
0 
3500 
3000 
250...
Pankade roll eluasemete finantseerimisel 
on jäänud stabiilseks 
140% 
120% 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
1000 
800 
600 ...
Pankade likviidsete varade maht suurenes ja 
nende koosseis muutus 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
...
Pankade kasumlikkus püsis tänu heale 
laenukvaliteedile tugev 
10% 
5% 
0% 
-5% 
-10% 
500 
300 
100 
-100 
-300 
-500 
20...
Pankade puhas intressitulu on püsinud stabiilne 
tänu väikestele intressikuludele ja kõrgema 
marginaaliga laenude suurene...
Pangagruppide kapitalitasemed on tõusnud 
kasumite ja osaliselt metoodika muutuse tõttu 
Kapitaliseerituse ja finantsvõime...
Euroopa Keskpanga põhjaliku hindamise 
tulemusel suureneb Euroopa pankade 
usaldusväärsus 
• Euroopa Keskpanga põhjaliku h...
Peamised riskid ja 
eluasemelaenude nõuded
Enamik Eesti finantsstabiilsust ohustavatest 
riskidest on väikesed 
Eesti finantsstabiilsust mõjutavad peamised riskid 
V...
Väliskeskkonna riskid 
• Euroala majanduse nõrkus ning Venemaa ja Ukraina konflikt 
• Venemaaga seotud sanktsioonide mõju ...
Põhjamaadest lähtuv risk Eesti pankade 
rahastamisele ja likviidsusele 
• Põhjamaade majanduskasvu väljavaated halvenenud ...
Eesti kinnisvara hindade liigkiire kasvu risk 
• Madalad intressimäärad ja tulude kasv 
• Pankade laenutingimused pole muu...
Eluasemelaenude nõuded 
• Ennetav samm laenubuumi riski vähendamiseks tulevikus 
• Laenumaht kasvab hetkel aeglaselt, kinn...
Eesti Panga kavandatavad 
eluasemelaenude nõuded 
* KredExi käendusega laenude puhul kuni 90% 
Nõue 
Maksimaalne 
lubatud ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finantsstabiilsuse Ülevaade 29.10.2014

639 views

Published on

Euroala ja Eesti majanduse ning finantssektori viimase aja arengut kommenteerivad keskpanga president Ardo Hansson ja asepresident Madis Müller.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Finantsstabiilsuse Ülevaade 29.10.2014

 1. 1. Finantsstabiilsuse ülevaade 29.10.2014
 2. 2. Finantsturgude arengut mõjutas arenenud riikide keskpankade leebe rahapoliitika jätkumine 5% 4% 3% 2% 1% 0% Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide kümneaastaste riigivõlakirjade intressimäärad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Saksamaa Ameerika Ühendriigid Allikas: Bloomberg
 3. 3. Rootsis jätkus kinnisvara hindade kasv ja võlakoormuse suurenemine Peamine risk on oodatust aeglasem majanduskasv 240 220 200 180 160 140 120 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allikas: Valueguard Rootsi eluasemeturu hinnaindeksid (jaanuar 2005 = 100) HOX Rootsi HOX Stockholmi korterid HOX Stockholmi majad
 4. 4. Rootsi finantsjärelevalveasutus karmistas kapitalinõudeid 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rootsi suuremate pangagruppide põhiomavahendite tase võrreldes nõuetega ning finantsvõimenduse määr II kvartalis 2014 CET 1 nõutav tase CET 1 nõutav tase CET 1 nõutav tase CET 1 nõutav tase Handelsbanken Nordea SEB Swedbank põhiomavahendite (CET1) tase ELi-ülene CET1 miinimumnõue (4,5%) riigipõhised nõuded finantsvõimenduse määr Allikad: Pangagruppide finantsaruanded, Finansinspektionen
 5. 5. Eestis tegutsevate pankade laenu- ja liisinguportfelli kasv teises kvartalis kiirenes 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingute jäägi aastakasv 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ettevõtete laenud eluasemelaenud muud majapidamiste laenud reaalsektor
 6. 6. Ettevõtete laenukasvu vedasid tööstus- ning kinnisvara- ja ehitussektor 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Ettevõtetele antud laenude ja liisingute aastakasv 2011 2012 2013 2014 tööstus kinnisvara ja ehitus ettevõtted kokku
 7. 7. Eesti ettevõtete majandustulemused mõnevõrra halvenesid Peamised riskid on kaubanduspartnerite majanduskasvu aeglane taastumine ja tööjõukulude kohandumise jätkumine 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Tegevusalade panused kasumi aastakasvu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 muu töötlev tööstus ehitus ja kinnisvara kaubandus veondus ja laondus kasum kokku Allikas: statistikaamet
 8. 8. Ettevõtete likviidsus, kapitaliseeritus ja maksevõime püsisid tugevad *Maksevõime üldkordaja on lühiajaliste finantsvarade ja kohustuste suhe 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Ettevõtete laenumaksevõime indikaatorid võlakohustuste ja omakapitali suhtarv (vasak telg) maksevõime üldkordaja (parem telg)
 9. 9. Venemaa ja Ukraina konflikti võimalik mõju pangandussektorile • Venemaa impordipiirangute mõju Eesti majandusele on hinnanguliselt 0,3% SKPst – kõige enam on mõjutatud toiduainetetööstus, põllumajandussektor ning transpordi- ja hulgimüügifirmad – mõjutatud sektorite osakaal pankade laenuportfellis on suhteliselt väike ja nende laenukvaliteet hea • Eestis tegutsevate pankade varadest asub Venemaal väike osa • Seni kehtestatud sanktsioonide mõju pangandussektorile jääb tagasihoidlikuks • Konflikti laienemise korral võib mõju osutuda suuremaks, kuna seosed Venemaaga on mitme majandussektori jaoks olulised
 10. 10. Majapidamiste laenumaksevõime püsis sissetulekute suurenemise ja madalate intressimäärade toel hea 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Keskmise palga ja majapidamiste hoiuste aastakasv 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 keskmine brutokuupalk majapidamiste hoiused Allikad: statistikaamet, Eesti Pank
 11. 11. Laenuportfelli kvaliteet on sektorite võrdluses valdavalt paranenud 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Prognoosi kohaselt jätkab viivislaenude osakaal vähenemist Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal laenuportfellis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tegelik põhistsenaarium 5 pp 10 pp 15 pp välisnõudlus
 12. 12. Hinnakasv eluasemeturul pidurdus ja tehingute arv stabiliseerus 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Tehingute arv ja mediaanhind Eesti korteriturul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tehingute arv (vasak telg) mediaanhind (parem telg) Allikas: maa-amet
 13. 13. Pankade roll eluasemete finantseerimisel on jäänud stabiilseks 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1000 800 600 400 200 0 Kvartali jooksul väljastatud eluasemelaenude maht ja eluruumidega 03/05 09/05 03/06 09/06 03/07 09/07 03/08 09/08 03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 mln eurot Allikad: maa-amet, Eesti Pank tehtud kinnisvaratehingute väärtus eluasemelaenude käive (vasak telg) eluruumidega tehtud tehingute väärtus (vasak telg) eluasemelaenude käive / tehingute väärtus (parem telg)
 14. 14. Pankade likviidsete varade maht suurenes ja nende koosseis muutus 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6 5 4 3 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mln eurot Pankade likviidsed varad ja nende osakaal koguvarades hoiused pankades (vasak telg) väärtpaberid (vasak telg) hoiused keskpangas (vasak telg) likviidsete varade osakaal koguvarades (parem telg)
 15. 15. Pankade kasumlikkus püsis tänu heale laenukvaliteedile tugev 10% 5% 0% -5% -10% 500 300 100 -100 -300 -500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mln eurot Pankade puhaskasum ja laenukahjumid puhaskasum (vasak telg) laenukahjumid (neto, vasak telg) puhaskasum ilma erakorralise finantstuluta (vasak telg) varade tulukus (parem telg)
 16. 16. Pankade puhas intressitulu on püsinud stabiilne tänu väikestele intressikuludele ja kõrgema marginaaliga laenude suurenevale osale 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Pankade intressitulud ja -kulud varade suhtes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 intressitulud intressikulud vahe
 17. 17. Pangagruppide kapitalitasemed on tõusnud kasumite ja osaliselt metoodika muutuse tõttu Kapitaliseerituse ja finantsvõimenduse suhtarvud * Finantsvõimenduse määr on esimese taseme põhiomavahendite ja koguvarade suhtarv 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 esimese taseme põhiomavahendite suhtarv kapitali adekvaatsuse määr finantsvõimenduse määr*
 18. 18. Euroopa Keskpanga põhjaliku hindamise tulemusel suureneb Euroopa pankade usaldusväärsus • Euroopa Keskpanga põhjaliku hindamise käigus analüüsiti euroala 130 suurima panga vastupanuvõimet 2013. aasta lõpu seisuga • Hindamise käigus tuvastati 25 pangal kokku 24,6 miljardi suurune kapitali puudujääk – sellest 15,2 miljardit on selle aasta jooksul pankade poolt juba kaasatud – ülejäänu kohta peavad pangad esitama kahe nädala jooksul kapitaliplaanid ning täitma puudujäägi 6–9 kuu jooksul – Eestis tegutsevatest pankadest läbisid põhjaliku hindamise Swedbank, SEB Pank ja DNB Pank
 19. 19. Peamised riskid ja eluasemelaenude nõuded
 20. 20. Enamik Eesti finantsstabiilsust ohustavatest riskidest on väikesed Eesti finantsstabiilsust mõjutavad peamised riskid Väliskeskkonna halvenemine, sealhulgas Venemaa ja Ukraina konflikti mõju toob kaasa majanduslanguse ja halvendab pankade laenukvaliteeti Põhjamaade majanduse ja pankade riskide ümberhindamine finantsturgude poolt suurendab pankade rahastamis- ja likviidsusriski Madalate intressimäärade ja sissetulekute kasvu toel Eesti kinnisvara hindade tõus kiireneb, mis suurendab riske finantssüsteemis noole suund märgib riski muutust võrreldes eelmise hinnanguga (aprill 2014) väike risk suur risk
 21. 21. Väliskeskkonna riskid • Euroala majanduse nõrkus ning Venemaa ja Ukraina konflikt • Venemaaga seotud sanktsioonide mõju Eesti pankadele väike • Ettevõtete ja majapidamiste hea finantsseis ning pankade suur kapitaliseeritus
 22. 22. Põhjamaadest lähtuv risk Eesti pankade rahastamisele ja likviidsusele • Põhjamaade majanduskasvu väljavaated halvenenud • Kinnisvara hindade kasv ja võlakoormuse suurenemine • Suurte pangagruppide rahastamine haavatav • Karmistunud kapitalinõuded pankadele
 23. 23. Eesti kinnisvara hindade liigkiire kasvu risk • Madalad intressimäärad ja tulude kasv • Pankade laenutingimused pole muutunud • Riskide hindamine ettevõtete ja majapidamiste poolt
 24. 24. Eluasemelaenude nõuded • Ennetav samm laenubuumi riski vähendamiseks tulevikus • Laenumaht kasvab hetkel aeglaselt, kinnisvara hinnad on stabiliseerunud ja laenutingimused pole muutunud • Nõuded ei karmista eluasemelaenude praeguseid tingimusi
 25. 25. Eesti Panga kavandatavad eluasemelaenude nõuded * KredExi käendusega laenude puhul kuni 90% Nõue Maksimaalne lubatud määr Eluasemelaenu summa tagatise väärtusest 85%* Laenumaksed netosissetulekust 50% Eluasemelaenu tähtaeg 30 aastat • Lubatud erandid: kuni 15% kuu jooksul antud laenumahust võib anda piirmäärasid ületavate tingimustega

×