SlideShare a Scribd company logo
1 of 222
1/17/2015
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Môn học: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
Biên soạn: Trần Thanh Thư
Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
Nội dung môn học
• Chủ đề 1: Giới thiệu về chất thải rắn
• Chủ đề 2: Hệ thống thu gom chất thải rắn
• Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và vận chuyển
• Chủ đề 4: Các phương pháp xử lý chất thải rắn
• Chủ đề 5: Tái chế chất thải rắn
• Chủ đề 6: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất
thải rắn sinh hoạt
• Chủ đề 7: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
• Chủ đề 8: Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh
2
1/17/2015
2
Đánh giá quá trình
Chuyên cần: 10%
Thảo luận nhóm: 20%
Kiểm tra giữa kỳ: 20%
Thi kết thúc học phần: 50%
3
Chủ đề 1: Giới thiệu về chất thải rắn
4
1/17/2015
3
5
6
1/17/2015
4
1.1 Định nghĩa
Chất thải rắn (CTR): tất cả các chất thải ở dạng rắn, phát
sinh do các hoạt động của con người và sinh vật, được thải
bỏ khi chúng không còn hữu ích hay khi con người không
muốn sử dụng nữa.
CTR đô thị - Municipal solid waste: CTR từ các hoạt động
của dân cư, khu thương mại, du lịch và văn phòng.
7
1.2 Lịch sử phát triển và quản lý CTR
Giai đoạn khoa học kỹ thuật & công nghệ phát triển
Nhiều ngành công nghiệp, sản
xuất nhiều loại sản phẩm
CTR sinh ra đa dạng, khả năng
phân hủy kém hoặc tồn tại lâu
trong thiên nhiên
Giai đoạn con người sống tập trung
Dân cư sinh sống đông đúc
Tập trung từng nhóm, bộ lạc,
cụm…
CTR bị thải bỏ bừa bãi khắp nơi, thành
phần phức tạp
Giai đoạn tiền sử
Lượng dân cư ít
Diện tích đất đai rộng lớn
khả năng đồng hoá CTR tốt, do đó
không gây tổn hại đến môi trường
8
1/17/2015
5
1.2 Lịch sử phát triển và quản lý CTR
Do không có kế hoạch quản lý CTR đã gây ra nhiều ô
nhiễm môi trường sống của con người
9
1.2 Lịch sử phát triển và quản lý
CTR
Các phương pháp phổ biến nhất được sử
dụng để xử lý CTR từ đầu thế kỷ 20:
 Thải bỏ trên các khu đất trống
 Thải bỏ vào môi trường nước
 Chôn lấp
 Giảm thiểu và đốt 10
1/17/2015
6
1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR
11
1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR
12
Loại CTR Thành phần chất thải Nguồn gốc phát sinh
Rác sinh hoạt
-
-
-
Hộ gia đình, cơ quan, trường
học, bệnh viện, khu công cộng,
nhà hàng, chợ, khách sạn,..
Vật dụng bỏ đi
Dễ cháy:
Khó cháy:
Tro
Rác đường phố
Đường phố, vỉa hè, ngõ hẻm, bãi
đất trống
Chất thải công
nghiệp
Rất đa dạng, tùy ngành nghề sản xuất:
Các nhà máy, xí nghiệp, khu
công nghiệp
Chất thải xây
dựng
Các công trình xây dựng
Chất thải nông
nghiệp
Vùng nông thôn, khu sản xuất
nông nghiệp
1/17/2015
7
1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR
13
Loại CTR Thành phần chất thải Nguồn gốc phát sinh
Rác sinh hoạt
Rác thực phẩm
giấy, carton, nhựa, túi nylon, vải, da, rác
vườn, gỗ, thủy tinh, lon thiếc, kim loại, tro,
lá cây, vật dụng gia đình hư hỏng (kệ sách,
đèn, tủ,…), đồ điện tử hư hỏng (máy radio,
tivi, tủ lạnh, máy giặt)
Hộ gia đình, cơ quan, trường
học, bệnh viện, khu công cộng,
nhà hàng, chợ, khách sạn,..
Vật dụng bỏ đi
Dễ cháy: Giấy, carton, gỗ, vỏ bào, cành cây,
giường, kệ sách, bàn ghế hỏng
Không cháy: các vật dụng bằng kim loại,
thủy tinh, sành sứ
Tro
Còn lại sau quá trình đốt cháy được sử
dụng trong nấu nướng, thiêu đốt
Rác đường phố
Lá cây, rác vườn, cát, cành cây, phân động
vật, rác thực phẩm
Đường phố, vỉa hè, ngõ hẻm, bãi
đất trống
Chất thải công
nghiệp
Rất đa dạng, tùy ngành nghề sản xuất, Bùn
(trạm xử lý nước thải), rác thải điện tử
Các nhà máy, xí nghiệp, khu
công nghiệp
Chất thải xây
dựng
Xà bần, sắt thép, thùng sơn, gỗ, bao bì xi
măng
Các công trình xây dựng
Chất thải nông
nghiệp
Xác xúc vật, gia cầm, phân gia súc, gia
cầm, rơm rạ, túi nylon, bao bì đựng phân
bón, thuốc trừ sâu
Vùng nông thôn, khu sản xuất
nông nghiệp
1.4 Thành phần CTR
- Thành phần CTR mô tả các phần riêng biệt mà
từ đó tạo nên dòng chất thải.
- Sự liên hệ giữa các thành phần thường được
biểu thị bằng phần trăm khối lượng.
- Thành phần CTR có vai trò quan trọng đối với
việc lựa chọn:
- Thiết bị xử lý
- Quá trình xử lý
- Hoạch định các chương trình và hệ thống quản lý 14
1/17/2015
8
1.4 Thành phần CTR
15
STT THÀNH PHẦN % KHỐI LƯỢNG
Chất hữu cơ
1 Thực phẩm thừa 9.0
2 Giấy 34.0
3 Giấy Cacton 6.0
4 Nhựa 7.0
5 Vải vụn 2.0
6 Cao su 0.5
7 Da 0.5
8 Rác vườn 18.5
9 Gỗ 2.0
Chất vô cư
1 Thủy tinh 8.0
2 Can thiếc 6.0
3 Nhôm 0.5
4 Kim loại khác 3.0
5 Bụi, tro 3.0
Bảng 1.1:
Thành phần
CTR sinh
hoạt ở Mỹ
Nguồn:
Intergrated
solid waste
management
McGRAW-HILL
1993.
1.4 Thành phần CTR
16
Stt Thành phần Khối lượng (%)
1 Thực phẩm 65 – 95
2 Giấy 0.05 – 25
3 Carton 0.00 – 0.01
4 Vải 0.00 – 5.00
5 Túi nylon 1.50 – 17.0
6 Nhựa cứng 0.00 – 0.01
7 Da 0.00 – 0.05
8 Gỗ 0.00 – 3.50
9 Cao su mềm 0.00 – 1.50
10 Cao su cứng 0.00 – 0.01
11 Lon đồ hộp 0.00 – 0.06
12 Kim loại màu 0.00 – 0.03
13 Sắt 0.00 – 0.01
14 Thủy tinh 0.00 – 1.30
15 Sành sứ 0.00 – 1.40
16 Xà bần, tro 0.00 – 6.10
Bảng 1.2:
Thành phần
CTR sinh hoạt
tại Tp.Hồ Chí
Minh
Nguồn:
CENTEMA, 1997
1/17/2015
9
1.4 Thành phần CTR
17
Thành phần
Các quốc gia
thu nhập thấp
Các quốc gia
thu nhập
trung bình
Các quốc gia
thu nhập cao
Chất hữu cơ
1. Thực phẩm 40-85 20-65 6-30
2. Giấy 1-10 8-30 20-45
3. Carton 5-15
4. Plastic 1-5 2-6 2-8
5. Vải 1-5 2-10 2-6
6. Cao su 1-5 1-4 0-2
7. Da 0-2
8. Rác làm vườn 1-5 1-10 10-20
10. Gỗ 1-4
Chất vô cơ
11. Thủy tinh 1-10 1-10 4-12
12. Can thiếc (đồ
hộp)
- - 2-8
13. Nhôm 1-5 1-5 0-1
14. Kim loại khác - - 1-4
15. Bụi, tro, gạch 1-40 1-30 0-10
Bảng 1.3:
Thành
phần CTR
sinh hoạt
của các
quốc gia
có mức thu
nhập khác
nhau
(không
tính phần
vật liệu đã
thu hồi)
(1990)
Máy nghiền
rác thực
phẩm
18
1/17/2015
10
1.4 Thành phần CTR
- Thành phần CTR phụ thuộc vào:
 Mức sống của dân cư
 Trình độ sản xuất
 Tài nguyên
 Mùa vụ trong năm
- Thành phần riêng biệt của CTR thay đổi theo:
 Vị trí địa lý, thời gian
 Mùa trong năm
 Điều kiện kinh tế
19
Phương pháp xác định thành phần
rác thải đô thị tại hiện trường
Kỹ thuật “một phần tư” (quarter technique)
20
1/17/2015
11
1.5 Khối lượng CTR
Tầm quan trọng của việc xác định khối lượng CTR:
- Hoạch định hoặc đánh giá kết quả của chương trình thu
hồi, tái chế, tuần hoàn vật liệu
- Thiết kế các phương tiện, thiết bị vận chuyển và xử lý
CTR
VD:
- Việc thiết kế các xe chuyên dùng để thu gom CTR đã phân
loại tại nguồn
- Kích thước của các phương tiện phụ thuộc vào khối lượng
chất thải được thu gom
- Kích thước của bãi rác cũng phụ thuộc vào lượng CTR còn
lại phải đổ bỏ sau khi tái sinh 21
1.5 Khối lượng CTR
Các đơn vị thường được sử dụng để biểu diễn khối
lượng CTR:
• Khu vực dân cư và thương mại:
kg/(người.ngày)
• Khu vực công nghiệp: kg/tấn sản phẩm; kg/ca
sản xuất
• Khu vực nông nghiệp: kg/tấn sản phẩm thô
22
1/17/2015
12
1.5 Khối lượng CTR
23
Phương pháp xác
định khối lượng CTR
Cân
bằng
vật chất
Phân tích
khối
lượng-
thể tích
Đếm tải
1.5.1 PP Phân tích khối lượng – thể
tích
Phương pháp này thường có độ sai số cao.
VD: KL 1 m3 CTR
CTR xốp (không nén) CTR được nén chặt
24
<
Kết quả phải được báo cáo kèm theo:
• mức độ nén của chất thải hay
• khối lượng riêng ở điều kiện nghiên cứu.
1/17/2015
13
25
1.5.1 PP Phân tích khối lượng – thể tích
Lưu ý:
- PP này là cơ sở nghiên cứu chính xác nhất vì trọng tải
của xe chở rác có thể cân trực tiếp với bất kỳ mức độ nén
chặt nào của CTR.
- Những số liệu về khối lượng rất cần thiết trong tính toán
vận chuyển vì khối lượng CTR vận chuyển bị hạn chế bởi
tải trọng cho phép của trục lộ giao thông.
- PP này cũng rất quan trọng trong tính toán thiết kế công
suất bãi chôn lấp, các số liệu được thu thập trong khoảng
thời gian dài bằng cách cân và đo thể tích xe thu gom.
26
1/17/2015
14
1.5.2 PP đếm tải
- số lượng xe thu gom,
- đặc điểm,
- tính chất của chất thải tương ứng (loại chất
thải, thể tích ước lượng)
được ghi nhận trong suốt một thời gian dài
27
1.5.2 PP đếm tải
Khối lượng chất thải phát sinh trong thời gian
khảo sát (gọi là khối lượng đơn vị-lượng
chất thải TB theo đầu người thải ra trong 1
ngày)
được tính bằng cách sử dụng các số liệu thu
thập tại khu vực nghiên cứu và các số liệu đã
biết trước. 28
1/17/2015
15
1.5.2 PP đếm tải
29
BTVD: Ước tính lượng chất thải phát sinh bình quân đầu
người từ khu dân cư theo các dữ liệu sau:
-Khu dân cư gồm 1,500 hộ dân
-Mỗi hộ dân gồm 6 nhân khẩu
-Thời gian tiến hành giám sát là 7 ngày
-Tổng số xe ép rác: 9 xe
-Thể tích 1 xe ép rác: 15m3
-Tổng số xe đẩy tay: 20 xe
-Thể tích xe đẩy tay: 0.75m3
-Biết rằng KLR của rác trên xe ép rác: 300kg/m3 và xe đẩy
tay: 100kg/m3
1.5.2 PP đếm tải
BTVD: Lời giải
1. Lượng CTR thu gom trong 1 tuần tại khu dân cư:
Tổng khối lượng CTR cần thu gom:
2. Lượng rác thải phát sinh tính trên đầu người
30
1/17/2015
16
1.5.2 PP đếm tải
31
BT: Một khu dân cư gồm có 12,000 căn hộ, mỗi hộ trung bình có 4
nhân khẩu. Trong khu vực có một trạm trung chuyển để tiếp nhận
toàn bộ lượng chất thải rắn thu gom từ khu dân cư này trước khi
chúng được vận chuyển đến bãi chôn lấp chất thải rắn. Số liệu thu
thập trong một tuần quan sát nghiên cứu trạm trung chuyển như
sau:
a. Số xe thu gom có thiết bị ép rác: 9 chiếc, dung tích thùng chứa:
12m3, KLR của CTR sau khi nén: 350kg/m3
b. Số xe thu gom không có thiết bị ép rác: 7 chiếc, dung tích thùng
chứa: 6m3, KLR của CTR: 150kg/m3
c. Số xe thu gom tư nhân: 20 chiếc, dung tích thùng chứa: 0.8m3,
KLR của CTR sau khi nén: 100kg/m3
Xác định khối lượng đơn vị (lượng chất thải TB theo đầu người thải
ra trong 1 ngày)
1.5.3 PP cân bằng vật chất
Là phương pháp cho kết quả chính xác nhất và
dữ liệu đáng tin cậy cho chương trình quản lý
CTR,
Được áp dụng cho từng nguồn phát sinh riêng lẻ
như các hộ dân cư, nhà máy, cũng như cho khu
công nghiệp và khu thương mại.
32
1/17/2015
17
1.5.3 PP cân bằng vật chất
Các bước thực hiện:
B1: Thành lập “hộp” giới hạn nghiên cứu
B2: Nhận diện tất cả các hoạt động phát sinh CTR xảy
ra bên trong hệ thống nghiên cứu
B3: Xác định tốc độ phát sinh CTR liên quan đến từng
hoạt động ở bước 2
B4: Sử dụng quan hệ toán học để xác định khối lượng
CTR phát sinh, lưu trữ trong hệ thống
B5: Vẽ sơ đồ cân bằng vật liệu (biễu diễn dòng vật liệu)
của hệ thống nghiên cứu 33
1.5.3 PP cân bằng vật chất
Khối
lượng
vật chất
tích lũy
bên
trong hệ
thống
(tích lũy)
Khối
lượng
vật chất
đi vào hệ
thống
(nguyên
+ nhiên
liệu)
Khối
lượng vật
chất đi ra
khỏi hệ
thống
(sản
phẩm +
chất thải
tuần
hoàn)
Khối lượng
chất thải
phát sinh
trong hệ
thống
(chất thải
rắn + khí
thải +
nước thải)
34
1/17/2015
18
1.5.3 PP cân bằng vật chất
BTVD: Một nhà máy chế biến đồ hộp nhập 12 tấn nguyên liệu thô để sản
xuất, 5 tấn can để chứa các sản phẩm, 0,5 tấn giấy carton để làm thùng chứa
các sản phẩm, và 0,3 tấn các loại nguyên liệu khác.
Trong số 12 tấn nguyên liệu thô thì lượng sản phẩm được chế biến là 10 tấn;
1,2 tấn phế thải được sử dụng làm thức ăn gia súc và 0,8 tấn được thải bỏ
vào hệ thống xử lý nước thải.
Trong số 5 tấn can được nhập vào nhà máy thì 4 tấn được lưu trữ trong kho
để sử dụng trong tương lai, phần còn lại được sử dụng để đóng hộp; trong số
can được sử dụng có 3% bị hỏng và được tách riêng để tái chế.
Lượng giấy carton nhập vào nhà máy được sử dụng hết, trong số đó có 5% bị
hỏng và được tách riêng để tái chế. Trong số các loại nguyên liệu khác được
nhập vào nhà máy thì 25% được lưu trữ và sử dụng trong tương lai; 25% thải
bỏ như chất thải rắn, 50% còn lại là hỗn hợp các loại chất thải và trong số đó
có 35% được dùng để tái chế, phần còn lại được xem như CTR đem đi thải
bỏ.
• Thiết lập sơ đồ cân bằng vật liệu dựa vào các dữ kiện trên
• Xác định lượng chất thải phát sinh và tái chế khi sản xuất 1 tấn sản phẩm?35
1.5.3 PP cân bằng vật chất
Lời giải BTVD
1. Đầu vào của nhà máy sản xuất đồ hộp
2. Các dòng luân chuyển trong quá trình sản xuất
- 12 tấn sản phẩm thô:
- 5 tấn can:
- 0.5 tấn giấy carton:
- 0.3 tấn NL khác:
36
1/17/2015
19
1.5.3 PP cân bằng vật chất
Lời giải BTVD:
3. Xác định số lượng các dòng vật chất
Tổng khối lượng vật liệu lưu trữ (tích lũy):
Tổng khối lượng vật chất đầu vào:
Tổng khối lượng vật chất đầu ra:
Hỗn hợp chất thải phát sinh:
37
1.5.3 PP cân bằng vật chất
Lời giải BTVD:
4. Chuẩn bị bảng cân bằng vật liệu
Tổng khối lượng các vật liệu lưu trữ =Vật liệu vào -Vật liệu ra -
Chất thải phát sinh
Vật liệu lưu trữ =
Vật liệu đầu vào =
Vật liệu đầu ra =
Chất thải phát sinh =
Kiểm tra cân bằng vật liệu: 38
1/17/2015
20
1.5.3 PP cân bằng vật chất
Lời giải BTVD:
5. Xác định lượng chất thải phát sinh và tái chế khi
sản xuất 1 tấn sản phẩm
• Tổng khối lượng sản phẩm:
• Hỗn hợp CTR phát sinh
=
=
Vật liệu tái chế
=
=
39
1.5.3 PP cân bằng vật chất
BT: Để đánh giá lượng chất thải phát sinh tại một hộ gia đình.
Người ta tiến hành khảo sát lượng hàng hoá mà gia đình mua
vào một ngày là10 kg. Hàng hoá bao gồm: thực phẩm, báo, tạp
chí và các vật dụng khác.
• 3,5 kg thực phẩm được tiêu thụ và 2,5kg được lưu trữ.
• Các loại can và chai được tái sử dụng và có trọng lượng bằng
20% trọng lượng thực phẩm tiêu thụ.
• Giấy báo có trọng lượng bằng 22% tổng lượng hàng hoá mua
vào. Sau khi xem xong có 20% lượng giấy báo được đốt và
phần còn lại được đưa vào các thùng chứa để đổ chung với
các loại chất thải khác.
• Tạp chí có trọng lượng bằng 5% lượng giấy báo và sau khi
xem xong được lưu trữ tại gia đình.
• Các vật liệu khác sau khi sử dụng thải bỏ hoàn toàn
Kiểm tra cân bằng vật liệu và tính lượng chất thải phát sinh mỗi
ngày?
40
1/17/2015
21
1.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khối
lượng CTR
 Các hoạt động tái sinh và giảm thiểu khối lượng chất
thải rắn tại nguồn phát sinh:
• Giảm phần bao bì không cần thiết hay dư thừa
• Phát triển và sử dụng các sản phẩm bền, sản phẩm có khả
năng phục hồi cao hơn
• Thay thế các sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần bằng các
sản phẩm có thể tái sử dụng (ví dụ: Các loại dao,
nĩa, dĩa có thể tái sử dụng, các loại thùng chứa có
thể sử dụng lại…)
• Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu (ví dụ: giấy photocopy 2
mặt)
• Gia tăng các vật liệu tái sinh chứa trong các sản phẩm
• Phát triển các cơ cấu, tổ chức khuyến khích các nhà
sản xuất thải ra ít chất thải hơn
41
1.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khối
lượng CTR
 Luật pháp và thái độ chấp hành luật pháp của người dân
• Thái độ, quan điểm của cộng đồng
• Sự ban hành luật pháp
 Các yếu tố địa lý-tự nhiên và yếu tố khác
• Vị trí địa lý
• Mùa trong năm
• Đặc điểm khu vực thu gom
• Tần suất thu gom
42
1/17/2015
22
Máy nghiền
rác thực
phẩm
43
1.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khối
lượng CTR
Tên thành phố,
thị xã
Diện tích nội thị
(ha)
Dân số nội thị
(nghìn người)
Rác thải
(m3/ngày)
Hà Nội 5,000 1,000 2,000
Hồ Chí Minh 140,000 4,000 4,500 – 5,000
Hải Phòng 3,100 400 300
Đà Nẵng 900 100 200 – 300
Huế 2,663 228 200 – 240
Nha Trang 90 180 140
Quảng Ngãi 395 64 66
Vũng Tàu 500 140 20
Buôn Ma Thuột 194 163 55
Cần Thơ 450 250 130
44
Bảng 1.4: Mức độ phát sinh CTR ở một số thành phố của Việt Nam
Nguồn: giáo trình “Kinh tế chất thải”, NXB Giáo dục, 2006
1/17/2015
23
1.6 Tính chất của chất thải rắn
1.6.1 Tính chất vật lý
- Khối lượng riêng
- Độ ẩm
- Kích thước hạt
- Khả năng giữ ẩm tại thực địa
- Độ thấm
45
1.6.1 Tính chất vật lý
Khối lượng riêng: khối lượng trong một đơn vị
thể tích (kg/m3, T/m3)
KLR sử dụng để ước lượng tổng khối lượng và
thể tích CTR phải quản lý.
KLR của CTR thay đổi theo vị trí địa lý, mùa
trong năm và thời gian chứa trong container
=> cẩn thận lựa chọn giá trị khi thiết kế.
46
1/17/2015
24
1.6.1 Tính chất vật lý
Độ ẩm: thường được xác định theo phương
pháp khối lượng ướt và tính theo công thức:
M: độ ẩm (%)
w: trọng lượng ban đầu của mẫu (kg, g)
d: trọng lượng của mẫu sau khi sấy khô ở 1050C (kg, g)
47
1.6.1 Tính chất vật lý
Bảng 1.5:
Khối lượng
riêng và độ
ẩm của CTR
sinh hoạt
Nguồn: Integrated
Solid Waste
Management,
McGRAW-HILL
1993
Thành phần Khối lượng riêng
(kg/m3)
Độ ẩm (%)
Thực phẩm 490 70
Giấy 150 6
Carton 85 5
Plastic 110 2
Vải 110 10
Cao su 220 2
Da 270 10
Rác vườn 170 60
Gỗ 400 20
Thủy tinh 330 2
Can thiếc đồ hộp 150 3
Nhôm 270 2
Kim loại khác 540 3
Bụi, tro 810 8
48
1/17/2015
25
BTVD: Ước tính độ ẩm (%) của CTR từ khu đô thị khi biết thành phần KL
dựa trên bảng 1.5
Bảng 1.6: Khối lượng của một số thành phần hiện diện trong CTR
Thành phần Khối lượng, kg Độ ẩm (% khối lượng) Khối lượng khô (kg)
Thực phẩm 9.0 70 2.7
Giấy 34.0 6 32.0
Carton 6.0 5 5.7
Nhựa 7.0 2 6.9
Vải 2.0 10 1.8
Cao su 0.5 2 0.5
Da 0.5 10 0.4
Rác vườn 18.5 60 7.4
Gỗ 2.0 20 1.6
Thủy tinh 8.0 2 7.8
Can thiếc đồ hộp 6.0 3 5.8
Nhôm 0.5 2 0.5
Kim loại khác 3.0 3 2.9
Bụi, tro 3.0 8 2.8
Tổng cộng 100.0 78.8
49
1.6.1 Tính chất vật lý
Kích thước hạt:
Kích thước hạt quan trọng trong tính toán thiết kế các thiết bị cơ
khí như: sàng phân loại, máy phân loại từ tính.
Kích thước của thành phần chất thải có thể được xác định bằng 1
hoặc nhiều tiêu chuẩn:
Sc
Sc =
Sc
Sc = kích thước của thành phần, mm
l = chiều dài, mm
w = chiều rộng, mm
h = chiều cao. mm
Sc
50
1/17/2015
26
1.6.1 Tính chất vật lý
Khả năng giữ nước tại thực địa
• Là toàn bộ khối lượng nước có thể giữ lại trong mẫu chất
thải dưới tác dụng của trọng lực.
• Là một chỉ tiêu quan trọng trong việc tính toán, xác định
lượng nước rò rỉ từ bãi rác.
• Nước đi vào mẫu CTR vượt quá khả năng giữ nước sẽ thoát
ra tạo thành nước rò rỉ.
• Khả năng giữ nước thực tế thay đổi tùy vào lực nén và trạng
thái phân hủy của CTR.
• Khả năng giữ nước của hỗn hợp CTR (không nén) từ các
khu dân cư và thương mại dao động trong khoảng 50 - 60%.51
1.6.1 Tính chất vật lý
Độ thấm
Độ thấm của CTR đã được nén là một tính chất vật lý quan
trọng, chi phối sự di chuyển của các chất lỏng (nước rò rỉ,
nước ngầm, nước thấm) và khí bên trong các bãi rác.
Hệ số thấm được tính như sau:
K: hệ số thấm, (m2/s)
C: hằng số không thứ nguyên
d: kích thước trung bình của lỗ rỗng trong rác (m)
: trọng lượng riêng của nước (kg.m/s2)
µ: độ nhớt động học của nước (Pa.s)
k: độ thấm riêng (m2)
52
1/17/2015
27
1.6.1 Tính chất vật lý
Độ thấm
Độ thấm riêng k = Cd2 phụ thuộc chủ yếu vào tính chất
của CTR:
sự phân bố kích thước các lỗ rỗng, bề mặt riêng,
tính góc cạnh, độ rỗng.
Giá trị điển hình cho độ thấm riêng đối với CTR được
nén trong bãi rác:
• 10-11  10-12 m2 theo phương đứng
• 10-10 m2 theo phương ngang. 53
1.6.2 Tính chất hóa học
Phân tích gần đúng –sơ bộ
Điểm nóng chảy của tro
Phân tích thành phần nguyên tố tạo nên CTR
Nhiệt trị của CTR
54
1/17/2015
28
1.6.2 Tính chất hóa học
Phân tích gần đúng –sơ bộ: bao gồm các thí nghiệm sau:
- Độ ẩm (lượng nước mất đi sau khi sấy ở 105oC trong 1 giờ)
- Chất dễ bay hơi (khối lượng bị mất khi đem mẫu CTR đã
sấy ở 105oC trong 1 giờ, nung ở nhiệt độ 550oC trong lò
kín)
- Cacbon cố định: là lượng cacbon còn lại sau khi đã loại các
chất vô cơ khác không phải là cacbon trong tro khi nung ở
905oC, hàm lượng này thường chiếm khoảng 5 – 12%, giá
trị trung bình là 7%.
Các chất vô cơ khác trong tro gồm thủy tinh, kim loại,... Đối
với CTR đô thị, các chất vô cơ này chiếm khoảng 15 – 30%,
giá trị trung bình là 20%.
- Tro (khối lượng còn lại sau khi đốt cháy trong lò hở). 55
1.6.2 Tính chất hóa học
Điểm nóng chảy của tro:
- Là nhiệt độ tại đó tro tạo thành từ quá trình đốt
cháy, chất thải bị nóng chảy và kết dính tạo thành
dạng rắn (xỉ) (gọi là clinker).
- Nhiệt độ nóng chảy đặc trưng đối với xỉ từ quá trình
đốt CTR dao động trong khoảng từ 1100  1200oC.56
1/17/2015
29
1.6.2 Tính chất hóa học
Phân tích thành phần nguyên tố tạo nên CTR
- Xác định phần trăm (%) của các nguyên tố C, H, O, N, S
và tro.
- Trong suốt quá trình đốt CTR sẽ phát sinh các hợp chất
Clo hoá, nên phân tích cuối cùng thường bao gồm cả
phân tích xác định các halogen.
- Kết quả phân tích cuối cùng được sử dụng để mô tả các
thành phần hoá học của chất hữu cơ trong CTR.
- Kết quả phân tích còn đóng vai trò rất quan trọng trong
việc xác định tỉ số C/N nhằm đánh giá CTR có thích hợp
cho quá trình chuyển hoá sinh học hay không. 57
1.6.2 Tính chất hóa học
Bảng 1.7: Phân tích hóa học cuối cùng các thành phần của CTR sinh hoạt
Thành
phần
Phần trăm trọng lượng khô (%)
Carbon Hydro Oxy Nito Sulfur Tro
Thực phẩm 48.0 6.4 37.6 2.6 0.4 5.0
Giấy 43.5 6.0 44.0 0.3 0.2 6.0
Carton 44.0 5.9 44.6 0.3 0.2 5.0
Plastic 60.0 7.2 22.8 - - 10.0
Vải 55.0 6.6 31.2 4.6 0.15 2.5
Cao su 78.0 10.0 - 2.0 - 10.0
Da 60.0 8.0 11.6 10.0 0.4 10.0
Rác vườn 47.8 6.0 38.0 3.4 0.3 4.5
Gỗ 49.5 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5
Thủy tinh 0.5 0.1 0.4 < 0.1 - 98.9
Kim loại 4.5 0.6 4.3 < 0.1 - 90.5
Bụi, tro 26.3 3.0 2.0 0.5 0.2 68.0 58
Nguồn: Integrated Solid Waste Management, McGRAW-HILL 1993
1/17/2015
30
1.6.2 Tính chất hóa học
BTVD: Xác định thành phần hóa học của mẫu rác đô thị dựa
vào các thông tin về khối lượng ướt, khô, và các NTHH được
cho ở Bảng 1.5, 1.6, 1.7
1. Tính khối lượng các nguyên tố hóa học trong CTR khô
Thành
phần
KL ướt KL khô Thành phần hóa học (g)
C H O N S Tro
Thực phẩm 9.0 2.7 1.30 0.17 1.02 0.07 0.01 0.14
Giấy 34.0 32.0 13.92 1.92 14.08 0.10 0.06 1.92
Giấy carton 6.0 5.7 2.51 0.34 2.54 0.02 0.01 0.28
Nhựa 7.0 6.9 4.14 0.50 1.57 - - 0.69
Vải vụn 2.0 1.8 0.99 0.12 0.56 0.08 - 0.05
Cao su 0.5 0.5 0.39 0.05 - 0.01 - 0.05
Da 0.5 0.4 0.24 0.03 0.05 0.04 - 0.04
Rác vườn 18.5 6.5 3.11 0.39 2.47 0.22 0.02 0.29
Gỗ 2.0 1.6 0.79 0.10 0.68 - - 0.02
Tổng cộng 79.5 58.1 27.39 3.62 22.97 0.54 0.10 3.48
Lượng nước trong CTR:
59
Phân tích thành phần nguyên tố
tạo nên CTR
BTVD
2. Tính khối lượng các nguyên tố hóa học có trong CTR
khô và ướt
Thành phần Khối lượng (g)
Không tính
nước
Có nước
C 27.39 27.39
H 3.62 6.00
O 22.97 41.99
N 0.54 0.54
S 0.10 0.10
Tro 3.48 3.48 60
1/17/2015
31
Phân tích thành phần nguyên tố
tạo nên CTR
BTVD
3. Tính số mol của các nguyên tố trong CTR bỏ qua phần
Tro
Thành
phần
Khối
lượng
nguyên tử
(g/mol)
Số mol
Không tính
nước
Có nước
C 12.01 2.280 2.280
H 1.01 3.584 5.940
O 16.00 1.436 2.624
N 14.01 0.038 0.038
S 32.07 0.003 0.003
61
Phân tích thành phần nguyên tố tạo
nên CTRBTVD
4. Xác định tỉ số mol và CTHH của CTR có và không có S; có và không
có nước
Thành
phần
Tỉ số mol (N=1) Tỉ số mol (S=1)
Không tính
nước
Có nước Không tính
nước
Có nước
C 60.0 60.0 760 760
H 94.3 156.3 1194.7 1980.0
O 37.8 69.1 478.7 874.7
N 1.0 1.0 12.7 12.7
S 0.1 0.1 1.0 1.0
62
CTHH (bỏ qua nguyên tố S):
Không tính nước:……………. Có nước: …………….
CTHH (có nguyên tố S):
Không tính nước: ………………. Có nước:……………….
Lưu ý: CTHH sau khi tính toán thường được làm tròn số.
1/17/2015
32
1.6.2 Tính chất hóa học
Nhiệt trị của các thành phần CTR
Là lượng nhiệt sinh ra do đốt cháy hoàn toàn một đơn vị
khối lượng CTR, có thể được xác định bằng một trong
các phương pháp sau:
• Sử dụng nồi hơi có thang đo nhiệt lượng.
• Sử dụng bom nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm.
• Tính toán theo thành phần các nguyên tố hoá học 63
64
Nhiệt trị của các thành phần CTR
Là lượng nhiệt sinh ra do đốt cháy hoàn toàn một
đơn vị khối lượng CTR, có thể được xác định bằng
một trong các phương pháp sau:
Sử dụng nồi hơi có thang đo nhiệt lượng.
Sử dụng bom nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm.
Tính toán theo thành phần các nguyên tố hoá học
1.6.2 Tính chất hóa học
1/17/2015
33
Nhiệt trị các thành phần CTR
Bảng 1.8: Trị số hàm lượng năng lượng và phần trơ còn lại
sau khi đốt của các thành phần CTR sinh hoạt
Thành phần Phần trơ còn lại (%) Hàm lượng năng lượng (Btu/lb)
Thực phẩm 5.0 2.000
Giấy 6.0 7,200
Carton 5.0 7,000
Plastic 10.0 14,000
Vải 2.5 7,500
Cao su 10.0 10,000
Da 10.0 7,500
Rác vườn 4.5 2,800
Gỗ 1.5 8,000
Thủy tinh 98.0 60
Can thiếc 98.0 300
Nhôm 96.0 -
Kim loại khác 98.0 300
Bụi, tro 70.0 3,000
65
Nhiệt trị các thành phần CTR
Nếu giá trị hàm lượng năng lương Btu không có sẵn, có thể
tính gần đúng bằng CT Dulong cải tiến:
Btu/lb = 145C + 610 (H2 – 1/8 O2) + 40S + 10N
Hoặc: Q (kCal/kg) = 0,556 x{145C + 610 (H2 – 1/8 O2) + 40S
+10N}
Trong đó:
Q: nhiệt trị (kcal/kg, kJ/kg, 1Btu/lb = 2,326 kJ/kg = 0,556 kCal/kg)
C: % khối lượng Cacbon
H2: % khối lượng Hydro
O2: % khối lượng Oxy
S: % khối lượng Sulfua
N: % khối lượng Nito 66
1/17/2015
34
Nhiệt trị của các thành phần CTR
BTVD: Ước tính nhiệt trị của một loại CTR có công thức hoá học
là C760H1980O875N13S (bao gồm S và nước).
1. Xác định thành phần khối lượng mỗi nguyên tố
2. Xác định nhiệt trị của CTR theo công thức Dulong cải tiến:
Q =
Thành phần Số lượng
nguyên
tử/mol
Khối lượng
nguyên tử
(g/mol)
Khối lượng
từng nguyên
tố (g)
% khối
lượng
C 760 12 9,120 36.03
H 1980 1 1980 7.82
0 875 16 14,000 55.30
N 13 14 182 0.72
S 1 32 32 0.13
Tổng cộng 25,314 100
67
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Phần hữu cơ (không kể plastic, cao su, da) của hầu hết CTR
có thể được phân loại về phương diện sinh học như sau:
• Các phân tử có thể hoà tan trong nước như: đường, tinh
bột, amino axit và nhiều axit hữu cơ.
• Bán Cellulose: các sản phẩm ngưng tụ của hai đường 5 và
6 carbon.
• Cellulose: sản phẩm ngưng tụ của đường glucose 6 carbon.
• Dầu, mỡ, và sáp: là những este của alcohols và axit béo
mạch dài.
• Lignin: một polyme chứa các vòng thơm với nhóm methoxyl
(-OCH3).
• Lignocellulose: là kết hợp của lignin và cellulose.
• Protein: chất tạo thành từ sự kết hợp chuỗi các amino acid68
1/17/2015
35
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Khả năng phân hủy sinh học
Hàm lượng chất rắn bay hơi (VS) - nung CTR ở
nhiệt độ 550oC, thường được dùng để đánh giá khả
năng phân hủy sinh học của phần hữu cơ trong chất
thải rắn.
Tuy nhiên, sử dụng VS có thể không chính xác, vì
một vài thành phần hữu cơ của CTR rất dễ bay hơi
nhưng lại kém khả năng phân hủy sinh học, như
giấy báo và phần xén bỏ từ cây trồng.
69
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Khả năng phân hủy sinh học
Hàm lượng lignin của CTR có thể được sử dụng để
ước lượng tỉ lệ phần dễ phân hủy sinh học của CTR,
và được tính toán bằng công thức sau:
BF = 0,83 – 0,028 LC
Trong đó: BF: tỉ lệ phân hủy sinh học tính theo VS
0,83 và 0,028 là hằng số thực nghiệm
LC: hàm lượng lignin của VS, biểu diễn bằng % khối
lượng khô.
70
1/17/2015
36
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Khả năng phân hủy sinh học
Bảng 1.8: Khả năng phân hủy sinh học của các chất hữu cơ
theo %kl lignin
Thành phần
Phần CTR bay
hơi tính theo
chất khô
(VS/TS), %kl
Hàm lượng
lignin/VS
(LC/VS), %kl
Phần phân
hủy sinh học
tính theo VS,
%kl
Thực phẩm 7 - 15 0.4 0.82
Giấy báo 94.0 21.9 0.22
Giấy văn
phòng
96.4 0.4 0.82
Carton 94.0 12.9 0.47
Rác vườn 50 - 90 4.1 0.72 71
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Sự tạo thành mùi hôi
Mùi hôi được tạo thành do sự phân hủy kỵ khí các thành
phần hữu cơ có khả năng phân rã nhanh có trong rác.
Ví dụ, trong điều kiện kỵ khí, ion sulfate SO4
2- có thể bị phân
hủy thành ion sulfide S2-, và S2- sẽ kết hợp với H+ tạo thành
hợp chất có mùi trứng thối là H2S. Sự hình thành H2S là do
kết quả của 2 chuỗi phản ứng hoá học:
2CH3CHOHCOOH + SO4
2-  2CH3COOH + S2- + 2
H2O + 2CO2 Lactic sulfate acid acetic
Sulfide
4H2 + SO4
2-  S2- + 4H2O
S2- + 2H+  H2S
S2- + Fe2+  FeS
72
1/17/2015
37
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Sự tạo thành mùi hôi
Sự phân hủy sinh hóa các chất hữu cơ chứa gốc lưu huỳnh
có thể tạo thành các chất nặng mùi như metyl mercaptan và
aminobutyric axit:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH + 2H  CH3SH + CH3CH2CH2(NH2)COOH
Methionine Methyl Mercaptan Aminobutyric axit
Methyl Mercaptan có thể bị thủy phân sinh hóa tạo thành metanol
và hidro sunphua
CH3SH + H2O  CH4OH + H2S
73
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Sự sinh sản của ruồi
Vào mùa hè hay ở những khu vực khí hậu nóng ẩm,
sự sinh trưởng và phát triển của ruồi là vấn đề rất
đáng quan tâm tại nơi lưu trữ CTR.
Ruồi có thể phát triển trong thời gian 2 tuần sau khi
trứng được sinh ra. 74
1/17/2015
38
1.6.3 Tính chất sinh học CTR
Sự sinh sản của ruồi
Đời sống của ruồi từ khi còn trong trứng cho đến khi
trưởng thành có thể được mô tả như sau:
- Trứng phát triển: 8 – 12h
- GĐ 1 của ấu trùng: 20h
- GĐ 2 của ấu trùng: 24h
- GĐ 3 của ấu trùng: 3 ngày
- Giai đoạn nhộng: 4 – 5 ngày
Tổng cộng: 9 – 11 ngày
75
1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh
thái
Mùi hôi
Vi sinh vật gây bệnh
Nước rò rỉ
77
1/17/2015
39
1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh
thái
Vi sinh vật gây bệnh
Trong rác sinh hoạt ở các đô thị, thành phần chất hữu cơ
chiếm 30-70%. Trong điều kiện nhiệt đới ẩm (Việt Nam: độ
ẩm 50-70%) là môi trường tốt cho các vi sinh vật gây bệnh
phát triển.
Vi trùng gây bệnh: thương hàn (Salmonnella typhi,
Salmonnella paratyphi A&B), lỵ (Shtaalla spp.), tiêu chảy
(Escherichia coli), lao (Mycobacterium tubecudis), bạch hầu
(Coryner bacterium doptheriac), giun sán (Ascaris
lumbricosdis taciaasaginata)
78
1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh
thái
Nước rò rỉ (leachate): Là chất lỏng thấm qua CTR và chứa
nhiều chất hòa tan, lơ lửng hóa học và các chất sinh học từ
CTR.
79
1/17/2015
40
1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh
thái
Nước rò rỉ (leachate):
Một phần nước rò rỉ là do chất lỏng sinh ra từ sự
phân hủy chất thải và phần còn lại là do chất lỏng đi
từ ngoài vào bãi rác: nước mưa, nước ngầm.
Nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh có
thể chứa các độc tố: Cu, Arsenic và Uranium, dễ gây
ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm
80
1.6.5 Quản lý tổng hợp CTR
Hệ thống quản lý CTR đô thị
81
Nguồn phát sinh
CTR
Thu gom, phân
loại, lưu trữ, và xử
lý tại nguồn
Thu gom thứ cấp
Thải bỏ (chôn lấp
hợp vệ sinh)
Phân loại, tuần
hoàn, xử lý và vận
chuyển
Trung chuyển và
vận chuyển
Nguồn: Quản lý tổng hợp chất thải rắn,
1993, McGraw-Hill
1/17/2015
41
1.6.5 Quản lý tổng hợp CTR
Hệ thống quản lý CTR đô thị
Mục đích:
• Bảo vệ sức khỏe cộng đồng
• Bảo vệ môi trường
• Sử dụng tối đa vật liệu,tiết kiệm tài nguyên
và năng lượng
• Tái chế và sử dụng tối đa rác hữu cơ
• Giảm thiểu CTR tại các bãi đổ 82
1.6.5 Quản lý tổng hợp CTR
Công nghệ + kỹ thuật + chương trình quản lý phù hợp
= quản lý tổng hợp CTR
(Integrated solid waste management, ISWM)
Thứ bậc ưu tiên trong quản lý tổng hợp CTR
83
Giảm thiểu tại
nguồn
Tái chế
Tái sử dụng – chế
biến chất thải
Chôn lấp hợp vệ
sinh
1/17/2015
42
Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR
Giảm thiểu tại nguồn:
Giảm lượng CTR, giảm chi phí phân loại và
những tác động bất lợi gây ra đối với môi
trường
• Trong sản xuất: được thực hiện xuyên suốt từ
khâu thiết kế, sản xuất và đóng gói sản phẩm
• Tại các hộ gia đình, khu thương mại, nhà
máy…: từ việc lựa chọn hàng hóa cho đến
việc tái sử dụng các sản phẩm và vật liệu
84
Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR
Tái chế: giảm nhu cầu sử dụng tài nguyên và
giảm đáng kể khối lượng CTR phải chôn lấp
Gồm 3 giai đoạn:
1) phân loại và thu gom CTR;
2) chuẩn bị nguyên liệu cho việc tái sử dụng,
tái chế;
3) tái sử dụng và tái chế
85
1/17/2015
43
Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR
Tái sử dụng – chế biến chất thải:
Quá trình biến đổi lý, hóa, sinh của CTR nhằm:
1) nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý CTR,
2) tái sinh và tái sử dụng,
3) sử dụng sản phẩm tái chế (VD: phân Compost)
và thu hồi năng lượng ở dạng nhiệt và khí sinh
học.
VD: đốt là một ví dụ điển hình của việc giảm thể
tích CTR
86
Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR
Chôn lấp: áp dụng với CTR không có khả
năng tái chế, tái sử dụng hoặc phần còn lại
sau khi chế biến và đốt
Hai hướng chôn lấp CTR:
1) thải bỏ trên mặt đất hay chôn lấp vào đất;
2) thải bỏ xuống biển
87
1/17/2015
44
Tóm tắt
• Khối lượng CTR
• Thành phần CTR
• Tính chất CTR
• Quản lý tổng hợp CTR
88
Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Văn Phước (2007). Quản lý và xử lý chất
thải rắn. NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
[2] Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. (2000).
Integrated Solid Waste Management. New York:
McGraw- Hill, Inc.
89
1/17/2015
45
Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR
Mục tiêu môn học:
- Phân biệt các hệ thống thu gom: Hệ thống
Container cố định và di động
- Tính toán các đại lượng cần thiết trong hệ thống
thu gom để xác định số chuyến xe thu gom và
nhân công
- Vẽ được sơ đồ tuyến thu gom cho 1 khu vực 90
91
1/17/2015
46
92
Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR
93
1/17/2015
47
Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR
Thu gom CTR trong khu đô thị là vấn đề khó khăn
và phức tạp.
• CTR phát sinh phân tán
• Tổng khối lượng CTR gia tăng,
• Chi phí nhiên liệu và nhân công cao
94
Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR
Công tác thu gom được xem xét ở 4 khía cạnh:
• Các loại dịch vụ thu gom.
• Các hệ thống thu gom, loại thiết bị sử dụng và yêu
cầu về nhân công của các hệ thống đó.
• Phân tích hệ thống thu gom, bao gồm các quan hệ
toán học có thể sử dụng để tính toán nhân công, số
xe thu gom.
• Phương pháp tổng quát để thiết lập tuyến thu gom.
95
1/17/2015
48
2.1 Các loại dịch vụ thu gom
2.1.1 Thu gom CTR chưa phân loại tại nguồn
CTR được xem xét cụ thể đối với từng nguồn phát sinh:
 Khu dân cư biệt lập thấp tầng:
• lề đường,
• lối đi,
• ngõ hẻm,
• mang đi -trả về,
• mang đi
 Khu dân cư thấp tầng và trung bình
 Khu dân cư cao tầng
 Khu thương mại và công nghiệp 96
2.1.1 Thu gom CTR chưa phân loại tại nguồn
Bảng 2.1: So sánh các cách thu gom rác dân cư
Các vấn đề Các cách thu gom
Lề đường Đầu hẻm Mang đi/ trả về Mang đi
Cần chủ nhà hợp tác
- Mang thùng đi đổ Có Tùy Không Không
- Mang thùng trống về Có Tùy Không Không
Cần lịch thu gom Có Không Không Có
Sự kém mỹ quan
-Vương vãi rác
- Chướng mắt
Cao
Có
Cao
Không
Thấp
Không
Cao
Có
Tiện cho công nhân vệ sinh Có Nhiều nhất Không Không
Sự ngã đổ Có Có Không Có
Số công nhân vệ sinh 1-3 1-3 3-7 1-5
Mất thời gian Ít Ít Nhiều Vừa phải
An toàn lao động Cao Cao Thấp Trung bình
Sự phiền toái Thấp Thấp Cao Cao
Chi phí Thấp Thấp Cao Vừa phải
Nguồn: Nguyễn Văn Phước,
97
1/17/2015
49
2.1.1 Thu gom CTR chưa phân loại tại nguồn
98
2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn
Các thành phần CTR đã phân loại tại nguồn.
Phương pháp: thu gom dọc theo lề đường. Dịch vụ này được
xem xét đối với CTR phát sinh tại khu dân cư và khu thương
mại.
Một số thiết bị thu gom CTR đã phân loại:
99
1/17/2015
50
2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn
BTVD: Xác định số chuyến thu gom CTR đã phân loại để tái chế dọc theo
lề đường.
Một cộng đồng yêu cầu thiết kế loại xe chuyên dụng thu gom rác lề đường
để thu gom các loại CTR đã được phân loại tại nguồn. Mỗi hộ gia đình
được cung cấp 3 thùng chứa, các loại vật liệu tái chế bao gồm giấy và
carton, nhựa và thuỷ tinh, lon nhôm và thiếc. Mỗi tuần các hộ dân
mang các thùng chứa những loại vật liệu tái chế đến các nơi thu gom dọc
theo lề đường để xe chuyên dụng thu gom.
Ước tính thể tích cần thiết cho mỗi ngăn của xe chuyên dụng tương ứng
với từng loại vật liệu tái chế và số xe chuyên dụng cần thiết. Giả sử rằng
các loại vật liệu tái chế được thu hồi là 80% và giấy in được tái chế chiếm
tỉ lệ 20% lượng giấy thu gom. Tỉ lệ hộ dân tham gia vào chương trình phân
loại các vật liệu tái chế là 60%. Nếu tổng số hộ dân trong khu vực thu gom
là 1.200 hộ và mỗi hộ có trung bình 5 nhân khẩu. Biết rằng thể tích của
mỗi xe thu gom là 5m3 và mỗi người phát sinh lượng chất thải là 0,62
kg/(người.ngày).
Thành phần CTR được cho trong bảng. 100
2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn
BTVD:
1. Xác định thể tích của các loại vật liệu tái chế
Thành phần Khối lượng, kg KL vật liệu tái chế,
kg
Khối lượng riêng,
kg/m3
Thể tích vật liệu tái chế cho 100kg
CTR, m3/100kg
Chất hữu cơ
Thực phẩm thừa 8.0 - 28.3 -
Giấy in 35.8 89.7
Giấy carton 6.4 49.7
Nhựa 6.9 65.7
Vải vụn 1.8 - 65.7 -
Cao su 0.4 - 129.8 -
Da 0.4 - 160.2 -
Chất thải trong vườn 17.3 - 100.9 -
Gỗ 1.8 - 237.1 -
Chất vô cơ
Thủy tinh 9.1 195.4
Can thiếc 5.8 89.7
Can nhôm 0.6 160.2
Kim loại khác 3.0 - 320.4 -
Bụi, tro 2.7 - 480.6 -
Tổng cộng 100.0 28.7 0.33 101
1/17/2015
51
2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn
BTVD:
1. Xác định thể tích của các loại vật liệu tái chế
Thành phần Khối lượng, kg KL vật liệu tái chế,
kg
Khối lượng riêng,
kg/m3
Thể tích vật liệu tái chế cho 100kg
CTR, m3/100kg
Chất hữu cơ
Thực phẩm thừa 8.0 - 28.3 -
Giấy in 35.8 5.7 89.7 0.06
Giấy carton 6.4 5.1 49.7 0.10
Nhựa 6.9 5.5 65.7 0.08
Vải vụn 1.8 - 65.7 -
Cao su 0.4 - 129.8 -
Da 0.4 - 160.2 -
Chất thải trong vườn 17.3 - 100.9 -
Gỗ 1.8 - 237.1 -
Chất vô cơ
Thủy tinh 9.1 7.3 195.4 0.04
Can thiếc 5.8 4.6 89.7 0.05
Can nhôm 0.6 0.5 160.2 0.003
Kim loại khác 3.0 - 320.4 -
Bụi, tro 2.7 - 480.6 -
Tổng cộng 100.0 28.7 0.33 102
2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn
BTVD:
1. Xác định thể tích của các loại vật liệu tái chế
- Giấy in & giấy carton:
- Nhựa & thủy tinh:
- Can nhôm & thiếc:
Tỷ lệ thể tích khi so sánh các loại vật liệu tái chế khác so với can nhôm &
thiếc:
- Giấy in & giấy carton:
- Nhựa & thủy tinh:
- Can nhôm & thiếc:
Tổng cộng:
Vậy nếu sử dụng xe chuyên dụng có thể tích 5m3 thì tính theo tỷ lệ trên ta
có:
Thể tích để chứa giấy in & carton là:
Thể tích để chứa nhựa & thủy tinh:
Thể tích để chứa can nhôm & thiếc: 103
1/17/2015
52
2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn
BTVD:
2. Số lượng xe cấn thiết để thu gom các vật liệu phân loại
- Khối lượng rác thải phát sinh hàng tuần ở hộ dân cư:
- Khối lượng giấy in & carton phân loại để thu gom hàng tuần
giấy in:
giấy carton:
- Thể tích giấy in & carton phân loại để thu gom hàng tuần
giấy in:
giấy carton:
tổng thể tích:
- Tổng số xe thu gom CTR phân loại hàng tuần:
104
2.2 Các hệ thống thu gom
105
1. Hệ thống Container di động (HCS – Hauled
Container System)
 kiểu cổ điển
 kiểu trao đổi container
2. Hệ thống Container cố định (SCS – Stationnary
Container System)
1/17/2015
53
2.2.1 Hệ thống Container di động (HCS –
Hauled Container System)
kiểu cổ điển
106
2.2.1 Hệ thống Container di động (HCS –
Hauled Container System)
kiểu trao đổi container
107
1/17/2015
54
2.2.2 Hệ thống Container cố định (SCS –
Stationnary Container System)
108
2.3 Phân tích hệ thống thu gom
Mục đích:
- Tính toán số lượng xe thu gom và số lượng nhân
công cần thiết cho các loại hệ thống, đảm bảo chi
phí hợp lý cho mỗi hệ thống thu gom CTR.
- Đánh giá các biến số liên quan đến các hoạt động
thu gom, phục vụ công tác quản lý CTR.
Bằng cách:
- xác định thời gian tiến hành mỗi hoạt động đơn vị
trong hệ thống.
- chia hoạt động thu gom thành các hoạt động đơn
vị, có thể nghiên cứu và thiết lập các biểu thức tính
toán để sử dụng cho trường hợp chung. 109
1/17/2015
55
2.3 Phân tích hệ thống thu gom
Các hoạt động liên quan đến việc thu gom CTR
có thể được chia thành 4 hoạt động đơn vị:
•Thời gian lấy tải (pickup)
•Thời gian vận chuyển (haul)
•Thời gian ở bãi đổ (at-site)
•Thời gian không sản xuất (off-route) 110
2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ
a.Thời gian lấy tải (P - pickup):
- Đối với hệ thống container di động:
- phương pháp cổ điển:
P = thời gian lái xe thu gom đến vị trí đặt
container kế tiếp sau khi một container
rỗng được thả xuống + thời gian nhấc
container đầy tải lên xe + thời gian thả
container rỗng xuống sau khi chất thải
trong đó được đổ lên xe.
- phương pháp trao đổi container:
P = thời gian nhấc container đã đầy tải + thả
container này ở vị trí kế tiếp sau khi chất
thải được đổ lên xe.
111
1/17/2015
56
2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ
a.Thời gian lấy tải (P - pickup):
- Đối với hệ thống container cố định:
- P = thời gian xe dừng và lấy tải tại vị trí đặt container đầu tiên trên tuyến
thu gom và kết thúc khi container cuối cùng của tuyến thu gom được dỡ
tải.
- Thời gian lấy tải trong hệ thống container cố định phụ thuộc vào loại xe
thu gom và phương pháp lấy tải.
112
2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ
b. Thời gian vận chuyển (h - haul):
- Đối với hệ thống container di động:
h = tổng thời gian cần thiết đến vị trí dỡ tải, bắt
đầu sau khi một container đầy tải được đặt
lên xe và kết thúc sau khi xe chở container
rỗng đã được dỡ tải rời vị trí dỡ tải đến vị trí
kế tiếp mà ở đó container rỗng được thả
xuống.
Thời gian vận chuyển không tính đến thời
gian ở bãi đổ hay trạm trung chuyển
- Đối với hệ thống container cố định:
h = tổng thời gian cần thiết đến vị trí dỡ tải, bắt
đầu khi container cuối cùng trên tuyến thu
gom được dỡ tải hoặc xe đã đầy chất thải
và kết thúc sau khi rời khỏi vị trí dỡ tải cho
đến khi xe đến vị trí đặt container đầu tiên
trên tuyến thu gom tiếp theo.
Thời gian vận chuyển không kể thời gian ở
bãi đổ hay trạm trung chuyển
113
1/17/2015
57
2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ
c. Thời gian ở bãi đổ
(s – at side):
s = thời gian cần thiết để dỡ
tải ra khỏi các container
(đối với hệ thống
container di động) hoặc xe
thu gom (đối với hệ thống
container cố định) tại vị trí
dỡ tải (trạm trung chuyển,
trạm tái thu hồi vật liệu,
hay bãi đổ) bao gồm thời
gian chờ đợi dỡ tải và thời
gian dỡ tải từ các
container hay xe thu gom. 114
2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ
d. Thời gian không sản xuất (w – off-
route):
w = toàn bộ thời gian hao phí cho các hoạt
động không sản xuất, có thể chia thành 2
loại: thời gian hao phí cần thiết và thời gian
hao phí không cần thiết.
Trong thực tế, cả hai loại thời gian được xem
xét cùng với nhau bởi vì chúng phải được
phân phối đều trên hoạt động tổng thể.
Thời gian hao phí cần thiết: thời gian hao phí
cho việc kiểm tra xe khi đi và khi về vào
đầu và cuối ngày, thời gian hao phí cho tắc
nghẽn giao thông và thời gian hao phí cho
việc sửa chữa, bảo quản các thiết bị …
Thời gian hao phí không cần thiết: thời gian
hao phí cho bữa ăn trưa vượt quá thời
gian qui định và thời gian hao phí cho việc
trò chuyện tán gẫu. 115
1/17/2015
58
2.3.2 Hệ thống container di động
Thời gian cần thiết cho 1 chuyến vận chuyển:
Thcs = Phcs + s + h (2.1)
Trong đó:
Thcs: thời gian cần thiết cho 1 chuyến (h/ch)
Phcs: thời gian lấy tải cho 1 chuyến (h/ch)
s: thời gian ở bãi đổ (h/ch)
h: thời gian vận chuyển cho 1 chuyến (h/ch)
116
2.3.2 Hệ thống container di động
Trong hệ thống container di động, thời gian lấy tải và thời gian
ở bãi đổ là hằng số.
Trái lại thời gian vận chuyển phụ thuộc vào tốc độ xe thu
gom và khoảng cách vận chuyển. Qua nghiên cứu, thời gian
vận chuyển (h) có thể tính gần đúng theo công thức sau:
h = a + bx (2.2)
Trong đó:
h: thời gian vận chuyển, h/ch.
a: hằng số thời gian theo thực nghiệm, h/ch
b: hằng số thời gian theo thực nghiệm, h/km
x: khoảng cách vận chuyển 2 chiều trung bình, km/ch
Hằng số tốc độ vận chuyển a, b cho trong bảng sau: 117
1/17/2015
59
2.3.2 Hệ thống container di động
Bảng 2.2: Hằng số tốc độ vận chuyển a, b cho trong bảng sau:
Tốc độ giới hạn (km/h) a (h/ch) b (h/km)
88.5 0.016 0.01119
72.4 0.022 0.01367
56.3 0.034 0.01802
40.2 0.050 0.02860
24.1 0.060 0.04164
Khi số vị trí thu gom trong khu vực
phục vụ được xác định, khoảng cách
vận chuyển 2 chiều trung bình được
tính từ trọng tâm của khu vực phục vụ
đến bãi đổ và công thức (2.2) có thể
áp dụng trong trường hợp này.
Thay thế biểu thức h cho ở phương
trình (2.2) vào (2.1) ta có thời gian cần
thiết cho một chuyến có thể biểu diễn
như sau:
Thcs = Phcs + s + a + bx (2.3)
118
2.3.2 Hệ thống container di động
Thời gian lấy tải cho 1 chuyến được tính theo công thức:
Phcs = pc + uc + dbc (2.4)
Trong đó:
Phcs: thời gian lấy tải cho 1 chuyến, h/ch
pc : thời gian hao phí cho việc nâng container, h/ch.
uc: thời gian hao phí cho việc thả container đã dỡ tải
xuống, h/ch.
dbc: thời gian hao phí để lái xe giữa các vị trí đặt
container, h/ch. 119
1/17/2015
60
2.3.2 Hệ thống container di động
Nếu không biết thời gian trung bình hao phí
để lái xe giữa các container (dbc) thì thời gian
này có thể tính theo công thức (2.2):
h = a + bx
Khoảng cách vận chuyển 2 chiều thay bằng
khoảng cách giữa các container;
Hằng số thời gian vận chuyển được sử dụng
tương ứng vận tốc là 24,1km/h. 120
2.3.2 Hệ thống container di động
Số chuyến thu gom trong ngày hoạt động có thể
được tính toán bằng cách đưa vào hệ số thời
gian không sản xuất W, công thức tính như sau:
Nd = (2.5)
Trong đó:
Nd: số chuyến trong ngày, ch/ngày.
H: số giờ làm việc trong ngày, h/ngày.
W: hệ số kể đến các yếu tố không sản xuất, biểu diễn bằng tỷ số.
t1: thời gian lái xe từ trạm điều vận đến vị trí đặt container đầu tiên
trong ngày, h.
t2: thời gian lái xe từ vị trí đặt container cuối cùng trong ngày về trạm
điều vận, h.
Thcs: thời gian cần thiết cho một chuyến, h/ch.
    
Thcs
ttWH 211 
121
1/17/2015
61
2.3.2 Hệ thống container di động
Trong phương trình (2.5) giả thiết rằng các hoạt động không sản xuất có
thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Hệ số kể đến các hoạt động
không sản xuất trong phương trình (2.5) thay đổi từ 0,10 - 0,40, trung bình
là 0,15.
Số chuyến có thể thực hiện trong ngày tính toán từ phương trình (2.5) có
thể so sánh với số chuyến yêu cầu trong ngày (trong tuần), được tính bằng
cách sử dụng biểu thức sau:
(2.6)
Trong đó:
Nd: Số chuyến trong ngày, ch/ngày.
Vd: Thể tích chất thải rắn thu gom trung bình hàng ngày, m3/ngày.
c : Thể tích của container, m3/ch.
f : Hệ số hiệu dụng trung bình của container (hệ số sử dụng container trung
bình)
 cf
V
N d
d 
122
2.3.2 Hệ thống container di động
Hệ số sử dụng container có thể được định nghĩa là tỷ số của
thể tích container bị chất thải rắn chiếm chỗ với thể tích hình
học của container.
Hệ số này thay đổi theo kích thước của container, nên phương
trình (2.6) phải dùng hệ số sử dụng container được chất tải. Hệ
số được chất tải có thể xác định bằng cách chia giá trị tổng
cộng (có được từ việc nhân số container ứng với từng kích
thước với hệ số sử dụng tương ứng) cho tổng số container.
Trong đó:
fi: hệ số sử dụng của container loại i.
ni: số lượng container loại i.







 k
i
i
k
i
ii
k
kk
n
nf
nnnn
nfnfnfnf
f
1
1
321
332211
...
...
123
1/17/2015
62
2.3.2 Hệ thống container di động
BTVD: Chất thải rắn từ một khu công nghiệp mới được thu gom trong
các container có kích thước lớn, một vài container trong số này sẽ
được sử dụng liên kết với máy nén rác cố định. Trên cơ sở nghiên cứu
giao thông tại các khu công nghiệp tương tự, ước tính rằng thời gian
trung bình để lái xe từ trạm điều vận đến vị trí đặt container đầu tiên (t1)
và từ vị trí container cuối cùng (t2) về trạm điều vận mỗi ngày sẽ tương
ứng là 15 phút và 20 phút. Thời gian trung bình hao phí để lái xe giữa
các container là 6 phút và khoảng cách vận chuyển một chiều đến bãi
đổ là 15,5 km (giới hạn tốc độ 56.3 km/giờ).
Xác định số chuyến container được đổ bỏ mỗi ngày và thời gian
thực sự làm việc. Giả thiết rằng mỗi ngày làm việc 8 giờ và hệ số kể
đến các yếu tố không sản xuất W = 0,15, thời gian hao phí cho việc
nhặt và thả container rỗng là 0,4 giờ/chuyến, thời gian ở bãi đổ 0,133
giờ/chuyến. 124
2.3.2 Hệ thống container di động
BTVD : Lời giải
Tóm tắt đề: t1 = 15’ = 0.25h, t2 = 20’=0.33h, H = 8h,
W = 0.15
dbc = 6’ = 0.1h, uc+pc = 0.4h/ch
s = 0.133h/ch, x = 15.5km (v=56.3km/h)
-Thời gian cần thiết cho 1 chuyến container
125
1/17/2015
63
2.3.2 Hệ thống container di động
BTVD : Lời giải
-Số chuyến container trong ngày:
-Thời gian làm việc thực sự trong ngày:
126
2.3.3 Hệ thống container cố định
Do có sự khác biệt giữa việc lấy tải cơ khí hay
thủ công, nên các loại hệ thống container cố
định phải được xem xét riêng biệt:
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ
công 127
1/17/2015
64
a. Hệ thống container cố định với xe
thu gom lấy tải cơ khí
Đối với hệ thống sử dụng xe thu gom chất tải tự động,
thời gian cho một chuyến biểu diễn như sau:
Tscs = (Pscs + s + a + bx) (2.7)
Trong đó:
Tscs : thời gian cho 1 chuyến đối với hệ thống container cố
định, h/ch.
Pscs : thời gian lấy tải cho một chuyến, h/ch.
s: thời gian lấy tại bãi đổ, h/ch
a: hằng số thực nghiệm, h/ch.
b: hằng số thực nghiệm, h/km.
x: khoảng cách vận chuyển 2 chiều trung bình, km/ch. 128
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
Thời gian lấy tải được tính theo công thức:
Pscs = Ct (uc) + (nP - 1)(dbc) (2.8)
Trong đó:
Pscs: thời gian lấy tải cho một chuyến, giờ/ch.
Ct: số container đổ bỏ (dỡ tải) trong một chuyến thu gom, container/ch.
uc: thời gian lấy tải trung bình cho một container, giờ/container.
np: số vị trí đặt container trên một chuyến thu gom, vị trí/ch.
dbc: thời gian trung bình hao phí để lái xe giữa các vị trí đặt container, giờ/vị
trí.
Số hạng (nP - 1) biểu thị cho số lần xe thu gom sẽ đi giữa các vị trí
đặt container. Giống như trường hợp hệ thống container di động,
nếu không biết thời gian hao phí để lái xe giữa các vị trí đặt
container, thì thời gian này được tính toán theo phương trình (3.2),
trong đó thay thế khoảng cách vận chuyển 2 chiều bằng khoảng
cách giữa các container và các hằng số thời gian vận chuyển tương
ứng với 24,1 km/h.
129
1/17/2015
65
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
- Số container được đổ bỏ trên một chuyến thu
gom tỉ lệ thuận với thể tích của xe thu gom và tỷ số
nén buồng chứa của xe thu gom. Số container này
được tính theo công thức:
(2.9)
Trong đó:
Ct: số container đổ bỏ trên một chuyến, container/ch.
v: thể tích xe thu gom, m3/ch.
r: tỷ số nén.
c: thể tích của container, m3/container.
f: hệ số sử dụng container đã được chất tải.
 cf
vr
Ct 
130
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
- Số chuyến phải thực hiện trong ngày có
thể tính toán theo biểu thức sau:
(2.10)
Trong đó:
Nd: số chuyến thu gom thực hiện hàng ngày,
ch/ngày
Vd: khối lượng trung bình ngày của chất thải
thu gom, m3/ngày.
vr
V
N d
d 
131
1/17/2015
66
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
Thời gian công tác trong ngày khi kể đến các yếu
tố không sản xuất W có thể tính như sau:
(2.11)
Trong đó:
t1: thời gian lái xe từ trạm điều vận đến vị trí đặt container
đầu tiên để lấy tải trên tuyến thu gom đầu tiên trong ngày,
h.
t2: thời gian lái xe từ vị trí đặt container cuối cùng trên
tuyến thu gom sau cùng của ngày công tác đến trạm
điều vận, h.
Các ký hiệu khác được quy ước giống như được sử dụng
trong hệ thống container di động.
   
W
TNtt
H scsd



1
21
132
133
1/17/2015
67
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
Trong định nghĩa t2, thuật ngữ "vị trí đặt container cuối cùng"
được sử dụng bởi vì trong hệ thống container cố định, xe thu
gom thường lái (trực tiếp) về trạm điều vận sau khi chất thải
thu gom trên tuyến cuối cùng được đổ bỏ tại bãi đổ.
- Nếu thời gian đi từ bãi đổ (hay điểm trung chuyển) về trạm
điều vận nhỏ hơn một nửa thời gian vận chuyển hscs, t2
được giả sử bằng 0.
- Nếu thời gian đi từ bãi đổ (hay điểm trung chuyển) về trạm
điều vận lớn hơn thời gian đi từ vị trí thu gom cuối cùng đến
bãi đổ, thì thời gian t2 được giả sử bằng sự chênh lệch giữa
thời gian để lái xe từ bãi đổ về trạm điều vận và 1/2 thời gian
vận chuyển hscs
134
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
BTVD: Một công ty thu gom chất thải rắn tư nhân muốn
đặt một trạm tái thu hồi vật liệu ở gần khu thương mại.
Công ty này muốn sử dụng hệ thống container di động
nhưng họ e ngại rằng chi phí vận chuyển cao. Phải
đặt trạm tái thu hồi vật liệu cách xa khu thương
mại một khoảng cách tối đa là bao nhiêu để chi phí
hàng tuần cho hệ thống container di động không
lớn hơn so với hệ thống container cố định? Giả sử
rằng chỉ một người vừa lái xe vừa thu gom được sử
dụng cho mỗi hệ thống và các số liệu sau đây được áp
dụng. Giả sử thời gian t1 và t2 tính trong W bao gồm cả
các yếu tố không sản xuất, H = 8 giờ/ngày, W = 0,15.135
1/17/2015
68
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
BTVD:
Hệ thống container di động
Khối lượng chất thải rắn 300m3/tuần
Kích thước container 8m3/ch
Hệ số sử dụng container 0,67
Thời gian nhặt container 0,033giờ/ch
Thời gian dỡ tải container 0,033giờ/ch
Hằng số thời gian vận chuyển a = 0,022h/ch và b = 0,01367h/km
Thời gian ở bãi đổ 0,053giờ/ch
Chi phí chung 6 triệu/tuần
Chi phí vận hành 200.000đ/h làm việc
136
a. Hệ thống container cố định với xe
thu gom lấy tải cơ khíBTVD
Hệ thống container cố định
Khối lượng chất thải 300m3/tuần
Kích thước container 8m3/vị trí đặt container
Hệ số sử dụng container 0,67
Dung tích xe thu gom 30m3/ch
Tỷ số nén xe thu gom r = 2
Thời gian dỡ tải 0,050giờ/container
Hằng số thời gian vận chuyển a = 0,022h/ch và b = 0,01367h/km.
Thời gian ở bãi đổ 0,10giờ/ch
Chi phí tổng cộng 11triệu/tuần
Chi phí vận hành 300.000đ/h
Đặc điểm vị trí
• Khoảng cách trung bình giữa các vị trí đặt container = 0,1mile = 160m
• Hằng số để tính toán thời gian lái xe giữa các vị trí đặt container cho cả
2 hệ thống là a' = 0,060h/ch và b' = 0,067h/mile = 0,04164h/km.
137
1/17/2015
69
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
BTVD: Lời giải
Hệ thống Container di động
- Thời gian cần thiết cho 1 chuyến thu gom:
- Số chuyến thu gom trong 1 tuần
138
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
BTVD: Lời giải
Hệ thống Container di động
- Thời gian cần thiết thu gom trong 1 tuần
- Chi phí vận hành
139
1/17/2015
70
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
BTVD: Lời giải
Hệ thống Container cố định
- Thời gian cần thiết cho 1 chuyến thu gom:
- Số container cần thiết trong 1 chuyến thu gom
- Số chuyến thu gom trong 1 tuần
140
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
BTVD: Lời giải
Hệ thống Container cố định
- Thời gian cần thiết thu gom trong 1 tuần
- Chi phí vận hành
141
1/17/2015
71
a. Hệ thống container cố định với xe thu
gom lấy tải cơ khí
BTVD: Lời giải
Xác định x là khoảng cách vận chuyển trung bình 2 chiều
tối đa bằng cách cho chi phí hệ thống container cố định =
chi phí hệ thống container di động.
142
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
Khi thời gian lấy tải trên 1 chuyến đã biết, số vị trí lấy tải mà
chất thải có thể được thu gom trên một chuyến được tính
như sau:
(2.12)
Trong đó:
NP : Số vị trí thu gom trong một chuyến, vị trí/chyến.
60: Hệ số chuyển đổi từ giờ sang phút, 60phút/giờ.
PSCS: Thời gian lấy tải trên một chuyến, giờ/chuyến.
n: Số người thu gom, người.
tp: Thời gian lấy tải tại mỗi vị trí thu gom, người.phút/vị trí.
P
scs
P
t
nP
N
60

143
1/17/2015
72
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
Thời gian lấy tải tP tại mỗi vị trí phụ thuộc vào thời gian hao
phí để lái xe giữa các vị trí đặt container, số container tại mỗi
vị trí thu gom và % vị trí thu gom đặt gần nhau. Biểu thức tính
như sau:
tp = dbc + k1Cn + k2(PRH) (2.13)
Trong đó:
tp: Thời gian lấy tải trung bình tại mỗi vị tríthu gom, người.phút/vị trí.
dbc: Thời gian trung bình hao phí lái xe giữa các vị trí đặt container,
phút /vị trí.
k1: Hằng số liên hệ với thời gian lấy tải 1 container, phút/container.
Cn: Số container trung bình ở mỗi vị trí lấy tải.
k2: Hằng số liên hệ với thời gian hao phí để thu gom chất thải từ sau
vườn của một căn hộ, phút/PRH.
PRH: Số vị trí thu gom đặt phía sau nhà,%. 144
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
Khi biết số vị trí thu gom trên chuyến, ta có
thể tính được kích thước thích hợp của xe
thu gom như sau:
(2.14)
Trong đó:
V : Thể tích xe thu gom m3/ch.
VP : Thể tích chất thải rắn thu gom trên một vị trí lấy rác,
m3/vị trí.
NP : Số vị trí thu gom trên một chuyến, vị trí/ch.
r : Hệ số nén
r
NV
V PP

145
1/17/2015
73
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD:
Thiết kế hệ thống thu gom kiểu lề đường để phục vụ cho
một khu dân cư với 1,000 căn hộ riêng biệt. Tính toán sử
dụng 2 hệ thống thu gom chất thải thủ công. Hệ thống thứ
nhất sử dụng xe thu gom chất thải mặt bên thùng chứa
với một nhân công, hệ thống thứ 2 sử dụng xe thu gom
chất thải phía sau với nhân công là 2 người. Xác định
kích thước xe thu gom và so sánh nhu cầu nhân công
của mỗi hệ thống thu gom. Giả sử có các số liệu sau
đây : 146
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD:
• Số người dân trung bình sử dụng một vị trí phục vụ là:
3,5người/vị trí.
• Tốc độ phát sinh chất thải rắn trên đầu người là:
2,5 kg/(người.ngày).
• Thời gian lấy tải tại mỗi vị trí thu là 0,92 người.phút/vị trí.
• Khối lượng riêng của chất thải rắn (trong container) = 200kg/m3.
• Số container sử dụng cho một vị trí thu gom là: 2 container 32 L
và 1,5 container carton 20 L.
• Tần suất thu gom: 1 lần/tuần.
• Tỷ số nén của xe thu gom: r =2,5. 147
1/17/2015
74
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD:
• Khoảng cách vận chuyển 2 chiều: x = 56,35km
• Thời gian làm việc trong ngày: H = 8 giờ.
• Số chuyến trong ngày: Nd = 2 chuyến
• Thời gian đi đến vị trí thu gom đầu tiên trong ngày t1 = 0,3h.
• Thời gian đi từ vị trí thu gom cuối cùng trong ngày về trạm điều vận
t2 = 0,4h.
• Hệ số kể đến các yếu tố không sản xuất W = 0,15.
• Hằng số thời gian vận chuyển: a = 0,016h/ch và b = 0,01119h/km.
• Thời gian ở bãi đổ của một chuyến: s = 0,10h/ch.
• Hai người thu gom, thời gian lái xe giữa các vị trí đặt container 0,72
phút, k1 = 0,18 phút.
148
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD: Lời giải
1. Thời gian lấy tải cho 1 chuyến thu gom:
149
1/17/2015
75
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD: Lời giải
2. Thời gian lấy tải cần thiết tại mỗi vị trí thu gom:
150
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD: Lời giải
3. Số vị trí cần lấy tải, sử dụng công thức (2.12)
151
1/17/2015
76
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD: Lời giải
5. Thể tích xe thu gom, sử dụng CT (2.14):
- Một người thu gom:
- Hai người thu gom:
6. Số chuyến cần thiết trong tuần
- Một người thu gom:
- Hai người thu gom: 152
b. Hệ thống container cố định lấy tải
thủ công
BTVD: Lời giải
7. Số lao động cần thiết:
- Một người thu gom:
- Hai người thu gom:
153
1/17/2015
77
2.4 Vạch tuyến thu gom
- Mục đích: xác định nhu cầu nhân lực, thời gian và phương
tiện vận chuyển cần thiết.
- Một số nguyên tắc chung hướng dẫn khi vạch tuyến thu
gom:
• Xác định những chính sách, đường lối và luật lệ hiện hành
liên quan đến hệ thống quản lý CTR, vị trí thu gom và tần
suất thu gom.
• Khảo sát đặc điểm hệ thống thu gom hiện hành như: số
người của đội thu gom, loại xe thu gom.
• Ở những nơi có thể, tuyến thu gom phải được bố trí để nó
bắt đầu và kết thúc gần đường phố chính. Sử dụng những
rào cản địa lý và tự nhiên như là đường ranh giới của tuyến
thu gom. 154
2.4 Vạch tuyến thu gom
- Một số nguyên tắc chung hướng dẫn khi vạch tuyến thu
gom:
• Ở những khu vực có độ dốc cao, tuyến thu gom phải được
bắt đầu ở đỉnh dốc và đi tiến xuống dốc khi xe đã thu gom
được chất tải nặng dần.
• Tuyến thu gom phải được bố trí sao cho container cuối cùng
được thu gom trên tuyến đặt ở gần bãi đổ nhất.
• CTR phát sinh ở những vị trí tắt nghẽn giao thông phải được
thu gom vào thời điểm sớm nhất trong ngày.
• Các nguồn có khối lượng CTR phát sinh lớn phải được phục
vụ nhiều lần vào thời gian đầu của ngày công tác.
• Những điểm thu gom nằm rải rác (nơi có khối lượng CTR
phát sinh nhỏ) có cùng số lần thu gom, phải sắp xếp để thu
gom trên cùng 1 chuyến trong cùng 1 ngày.
155
1/17/2015
78
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Thông thường, thiết lập tuyến thu gom bao gồm 4 bước. Trong
đó, bước 1 về cơ bản giống nhau cho tất cả các loại hệ thống thu
gom, còn các bước 2, 3, 4 khác nhau cho từng loại hệ thống.
• Chú ý: các tuyến thu gom chính xác sau khi đã được lập sẵn (ở
bước 4) sẽ được thực hiện bởi người lái xe thu gom tại địa bàn.
Dựa trên kinh nghiệm thực tế của người lái xe thu gom, mỗi
tuyến thu gom sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với từng khu vực
riêng.
• Trong đô thị lớn, những người giám sát tuyến thu gom chịu
trách nhiệm về việc lên lịch các tuyến thu gom. Trong nhiều
trường hợp, tuyến thu gom được vạch ra dựa trên kinh nghiệm
điều khiển hoạt động của người giám sát công tác thu gom, có
được qua nhiều năm công tác trong cùng một khu vực.
156
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 1: Bố trí tuyến thu gom
Trên bản đồ tỉ lệ lớn của khu vực phục vụ các dữ liệu sau
đây phải được ghi cho mỗi điểm thu gom CTR: vị trí, tần
suất thu gom, số container.
Nếu khu thương mại hay khu công nghiệp sử dụng hệ
thống container cố định chất thải cơ khí, thì khối lượng
chất thải đã ước tính để thu gom ở mỗi vị trí thu gom
cũng phải ghi lên bản đồ.
Đối với khu dân cư, thường giả định rằng khối lượng chất
thải thu gom tại mỗi vị trí sẽ xấp xỉ bằng nhau và bằng
khối lượng chất thải trung bình.
157
1/17/2015
79
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 1: Bố trí tuyến thu gom
Bởi vì bố trí các tuyến thu gom liên quan đến một chuỗi các
bài toán thử dần nên bản đồ vẽ nháp phải được sử dụng
trước khi các số liệu cơ bản được ghi lên bản vẽ công tác.
Tùy thuộc vào độ lớn khu vực phục vụ và số điểm thu gom, có
thể chia khu vực phục vụ ra thành những khu vực nhỏ tương
đối đồng nhất như: khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương
mại.
Đối với những nơi có số vị trí thu gom nhỏ hơn 20 - 30 thì
bước này thường bỏ qua. Đối với những khu vực lớn hơn,
bước này cần phải thực hiện và đưa vào các hệ số tính toán
như là tốc độ phát sinh CTR và tần suất thu gom. 158
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container di động
Bước 2:
Trên tờ ghi chương trình phân phối, đầu tiên ghi tên các tiêu đề
tần suất thu gom, lần/tuần; số vị trí thu gom, tổng số container; số
chuyến thu gom, chuyến/tuần; và một cột tách rời để ghi các
ngày trong tuần trong suốt thời gian chất thải sẽ được thu gom.
Xác định số vị trí yêu cầu thu gom nhiều lần trong tuần (ví dụ: từ
thứ 2 đến thứ 6 hoặc thứ 2, 4 và 6) và ghi những thông tin lên tờ
chương trình phân phối. Bắt đầu bảng danh sách với những vị trí
thu gom có số lần thu gom cao nhất trong tuần (ví dụ: 5lần/tuần).
Phân phối số container quy định chỉ phục vụ 1 lần trong tuần, để
số container trống trong mỗi ngày thu gom cân bằng nhau. Tuyến
thu gom sơ bộ có thể được bố trí khi những thông tin này được
biết. 159
1/17/2015
80
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container di động
Bước 3:
Sử dụng các điều kiện đã cho ở bước 2, việc bố trí tuyến thu gom
có thể được phác thảo như sau:
Bắt đầu từ trạm điều vận hoặc bãi đậu xe thu gom, một tuyến thu
gom sẽ được bố trí nối tất cả các điểm thu gom để phục vụ trong
suốt ngày công tác.
Bước kế tiếp là sửa đổi tuyến thu gom cơ sở, kể cả các container
thêm vào mà nó sẽ phục vụ cho mỗi ngày thu gom.
Mỗi tuyến thu gom hàng ngày phải được bố trí để nó bắt đầu và
kết thúc gần trạm điều vận.
Hoạt động thu gom phải diễn ra một cách chặt chẽ. 160
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container di động
Bước 4:
Khi những tuyến thu gom sơ bộ được bố trí, khoảng cách trung
bình để di chuyển giữa các vị trí đặt container phải được tính
toán.
Nếu các tuyến thu gom này không cân bằng về phương diện
khoảng cách vận chuyển (15%) thì chúng phải được thiết kế lại
để mỗi tuyến thu gom khống chế trong khoảng cách xấp xỉ giống
nhau.
Thông thường, một số tuyến thu gom phải được thử nghiệm
trước khi quyết định thực hiện những tuyến sau.
Khi lượng xe thu gom lớn hơn 1 thì tuyến thu gom cho mỗi khu
vực phục vụ phải được bố trí và công việc dỡ tải cho mỗi chuyến
xe phải cân bằng. 161
1/17/2015
81
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định với xe thu gom
chất tải cơ khí
Bước 2:
Trên tờ ghi chương trình phân phối, đầu tiên ghi các tiêu đề như sau: tần
suất thu gom, lần/tuần; số vị trí thu gom; tổng khối lượng CTR và một cột
tách riêng để ghi các ngày trong tuần trong suốt thời gian thu gom CTR.
Xác định số lượng CTR thu gom từ những vị trí yêu cầu thu gom CTR
nhiều lần trong tuần (ví dụ: thứ 2 đến thứ 6; hoặc 2, 4, 6) và ghi các
thông tin đã biết lên tờ chương trình phân phối. Bắt đầu danh sách bằng
các vị trí yêu cầu số lần thu gom cao nhất trong tuần (ví dụ: 5lần/tuần).
Sử dụng thể tích hữu ích của xe thu gom (thể tích xe thu gom lý thuyết *
tỉ số nén), xác định số lượng CTR tăng thêm mỗi ngày từ những vị trí chỉ
thu gom 1 lần trong tuần, phân phối sao cho số lượng CTR thu gom (và
số container đổ bỏ) trên mỗi chuyến được cân bằng cho mỗi tuyến thu
gom. Khi những điều kiện này đã biết thì tuyến thu gom sơ bộ có thể
được bố trí. 162
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định với xe thu gom chất
tải cơ khí
Bước 3:
Khi biết các thông tin nêu trên thì việc bố trí các tuyến thu gom có thể tiếp
tục: Bắt đầu từ trạm điều vận, mỗi tuyến thu gom phải được bố trí nối với
tất cả các điểm thu gom để phục vụ suốt mỗi ngày thu gom. Tùy vào khối
lượng CTR phải thu gom, có thể bố trí từ 1 đến vài tuyến thu gom.
Bước kế tiếp là sửa đổi tuyến cơ bản, bao gồm cả các điểm thu gom thêm
vào mà nó sẽ phục vụ để hoàn thành việc chất tải. Việc sửa đổi này phải
được thực hiện để cho khu vực phát sinh giống nhau được phục vụ với
cùng một tuyến thu gom.
Đối với các khu vực lớn đã được chia nhỏ và các khu vực chia nhỏ được
phục vụ thu gom hàng ngày, cần phải thiết lập các tuyến thu gom cơ sở
cho mỗi khu vực đã chia nhỏ. Giữa những khu vực chia nhỏ này, trong một
vài trường hợp có sự phụ thuộc vào số chuyến thu gom được thực hiện
mỗi ngày. 163
1/17/2015
82
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định với xe
thu gom chất tải cơ khí
Bước 4:
Khi các tuyến thu gom đã được bố trí thì khối lượng CTR và
khoảng cách thu gom cho mỗi tuyến phải được xác định.
Trong một vài trường hợp, có thể điểu chỉnh lại các tuyến thu
gom để cân bằng công việc chất tải cho mỗi nhân công. Sau
khi các tuyến thu gom được thiết lập và tính toán, chúng phải
được vẽ lên bản đồ chính.
164
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định chất tải
thủ công
Bước 2:
Ước tính tổng khối lượng chất thải được thu gom từ những vị trí lấy
mỗi ngày và hoạt động thu gom được chỉ đạo hay điều khiển. Sử
dụng thể tích hữu ích của xe thu gom (thể tích xe thu gom lý thuyết
x tỉ số nén), xác định số hộ dân trung bình được thu gom chất thải
trong suốt mỗi chuyến thu gom.
Bước 3:
Khi đã biết các số liệu nói trên, việc bố trí tuyến thu gom có thể tiến
hành tiếp tục như sau: bắt đầu từ trạm điều vận (hay garage), bố trí
hay vạch những tuyến thu gom sao cho phải bao hàm hay đi qua tất
cả các điểm thu gom được phục vụ trong suốt tuyến. Các tuyến này
phải được bố trí để cho vị trí thu gom cuối cùng ở gần bãi đổ nhất.
165
1/17/2015
83
2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom
• Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định chất tải
thủ công
Bước 4:
Khi tuyến thu gom đã được vạch, số lượng container và khoảng
cách vận chuyển của mỗi tuyến phải được xác định. Các số liệu trên
và nhu cầu nhân công trong một ngày phải được kiểm tra lại so với
thời gian công tác trong một ngày. Trong vài trường hợp, có thể điều
chỉnh lại tuyến thu gom để cân bằng khối lượng công việc chất tải.
Sau khi đã thiết lập tuyến thu gom, vẽ chúng lên bản đồ địa chính.
166
2.4.2 Thời gian biểu
Một bảng thời gian biểu điều khiển cho mỗi tuyến thu gom
phải được chuẩn bị bởi phòng kỹ thuật và người điều hành
vận chuyển.
Phải chuẩn bị cho mỗi người tài xế một bảng thời gian biểu
mà trong đó có ghi vị trí và trình tự điểm thu gom. Thêm vào
đó, một quyển sách ghi lộ trình phải thực hiện bởi tài xế lái xe
thu gom.
Tài xế sử dụng quyển sổ ghi lộ trình này để kiểm tra các vị trí
thu gom và kê khai bảng thanh toán tiền, mặt khác quyển sổ
này cũng ghi chép lại bất kỳ vấn đề nào xảy ra khi thực hiện
quá trình thu gom. Các thông tin ghi trong quyển sổ lộ trình rất
hữu dụng khi điều chỉnh hay sửa đổi tuyến thu gom.
167
1/17/2015
84
2.4.2 Thời gian biểu
Luôn luôn hoàn thiện các hệ thống thu gom.
Các hệ thống thu gom từ trước đến nay hoạt động chủ yếu dựa trên
kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian.
Quá trình phát triển của xã hội ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt
động của các hệ thống thu gom: sự tăng dân số, sự tăng trưởng
kinh tế, tình trạng giao thông đô thị … khiến mọi phương thức hoạt
động thu gom cần được cải tiến, bổ sung, nâng cấp, vì vậy phải
hoàn thiện các hệ thống thu gom hiện có.
Căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội và kỹ thuật hiện tại cũng như
những dự báo phát triển trong tương lai để đầu tư nghiên cứu tìm
ra một hệ thống thu gom hoạt động hiệu quả hơn. Chẳng hạn,
thông qua các bước phân tích số liệu, nghiên cứu thực tế, lập hệ
thống mô phỏng, mô hình hóa… Đó là bài toán dành cho các nhà
quản lý với sự trợ giúp của các nhà chuyên môn.
168
2.4.2 Thời gian biểu
Các tiêu chí chính đặc trưng cho hiệu quả thu gom:
• Khối lượng CTR được thu gom trong một giờ
• Tổng số hộ được phục vụ trong một giờ làm việc của
một ca.
• Chi phí của một ngày thu gom
• Chi phí cho mỗi lần dừng để thu gom
• Số lượng người được phục vụ bởi một xe trong một
tuần.
• Tính hiệu quả của tuyến thu gom cũng được đánh giá
bởi số lần tuyến thu gom bị lặp lại (thể hiện bằng đường
nét đứt). Số lần lặp lại càng thấp, tuyến thu gom càng
hiệu quả về kinh tế.
169
1/17/2015
85
2.4.2 Thời gian biểu
170
Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và
vận chuyển CTR
Mục tiêu môn học:
- Nêu được sự cần thiết của hệ thống trung
chuyển và vận chuyển CTR
- Phân biệt các loại TTC
- Xác định vị trí TTC
171
1/17/2015
86
Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và
vận chuyển CTR
172
3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển
• Hạn chế tối đa sự xuất hiện các bãi rác hở không
hợp pháp do khoảng cách vận chuyển khá xa.
• Vị trí của bãi đổ cách xa tuyến thu gom.
• Việc sử dụng các loại xe thu gom vừa và nhỏ không
thích hợp cho việc vận chuyển rác đi xa.
173
1/17/2015
87
3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển
• Có nhiều tổ chức thu gom rác quy mô nhỏ từ các
khu dân cư
• Có nhiều khu vực thu gom CTR với mật độ dân cư
thấp.
• Việc hoạt động của các xe thu gom dùng thùng
chứa luân chuyển cho các khu thương mại.
• Khi có sự thay đổi phương tiện vận chuyển: đường
bộ – đường sắt, đường bộ – đường thủy … 174
175
1/17/2015
88
3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
• Hầu hết các khâu tiếp nhận rác cuối cùng đều được
bố trí cách xa thành phố, khu vực dân cư;
• Chí phí nhân công, chi phí hoạt động và nhiên liệu
cao;
TTC rác là cần thiết.
• Để vận chuyển rác đi càng xa, xe có tải trọng càng
lớn → chi phí trên một đơn vị khối lượng càng thấp.
Cần TTC để nhận rác từ các phương tiện vận
chuyển nhỏ và giao cho các phương tiện vận
chuyển lớn để chở rác đến bãi đổ cuối cùng.176
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
Ví dụ
Xác định sự cần thiết của trung chuyển trên cơ sở phân tích chi
phí vận hành:
• Hệ thống container di động (trực tiếp)
• Hệ thống container cố định (trực tiếp)
• Hệ thống trung chuyển - vận chuyển
Để vận chuyển chất thải được thu gom từ khu đô thị đến bãi
chôn lấp, theo các dữ liệu sau:
• Hệ thống container di động sử dụng xe thu gom có thể tích
thùng chứa 6m3 với chi phí vận hành là 25000đ/h.
• Hệ thống container cố định sử dụng xe có trang bị máy ép
rác, có thể tích thùng chứa 15m3, với chi phí vận hành là
40000đ/h.
• Hoạt động trung chuyển - vận chuyển sử dụng xe đầu kéo
có thể tích của thùng chứa 80m3 với chi phí vận hành là
60000đ/h.
• Chi phí hoạt động của trạm trung chuyển: 2750đ/m3.
177
1/17/2015
89
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
Ví dụ: Lời giải
• Chuyển đổi các chi phí vận hành thành đơn vị
đồng/(m3.h)
Hệ thống container di động:
Hệ thống container cố định:
Hoạt động trung chuyển - vận chuyển sử dụng xe đầu
kéo:
• Vẽ đường biểu diễn chi phí cho 1m3 CTR theo thời
gian lái xe toàn chuyến (2 chiều), cho 3 hệ thống
lựa chọn. Đồ thị biểu diễn như sau: 178
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
Ví dụ: Lời giải
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Thôøi gian (h)
Chiphí(ñoàng/m3)
Heä thoáng container di ñoäng
Heä thoáng container coá ñònh
Heä thoáng trung chuyeån - vaän chuyeån 179
1/17/2015
90
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
• Từ hình vẽ xác định được các điểm giao nhau giữa hệ
thống trung chuyển – vận chuyển với hệ thống lựa
chọn:
Hệ thống container di động: 48 phút
Hệ thống container cố định: 86 phút
Nhận xét:
• Nếu hệ thống container di động được sử dụng và thời
gian lái xe toàn chuyến đến bãi đổ lớn hơn 48 phút thì
nên đầu tư trạm trung chuyển.
• Nếu hệ thống container cố định được sử dụng và thời
gian lái xe toàn tuyến đến bãi đổ lớn hơn 86 phút thì
nên đầu tư trạm trung chuyển. 180
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
Nhận xét:
Khi vận chuyển CTR với những khoảng cách xa thì chi phí
vận chuyển được biểu diễn bằng đơn vị: VNĐ/(tấn x km).
Đơn vị biểu diễn này được sử dụng rộng rãi để phân tích
TTC bởi vì khối lượng là chỉ tiêu chuẩn quan trọng nhất đối
với vận chuyển bằng đường sắt hay đường ô tô.
Tuy nhiên, đơn vị biểu diễn chi phí này có thể dẫn đến tính
toán sai khi khối lượng riêng của chất rắn thay đổi đáng kể
khi chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc từ container này
đến container khác. 181
1/17/2015
91
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
Ví dụ:
Xác định thời gian giao nhau giữa hai hệ thống thu gom rác sử
dụng xe ép rác và hệ thống trung chuyển, vận chuyển, theo
các dữ liệu sau:
• Xe ép rác có thể tích là 23m3
• Khối lượng riêng của rác trong xe ép rác là 350 kg/m3.
• Xe đầu kéo (rơmooc) có thể tích là 80m3.
• Khối lượng riêng của rác trong xe đầu kéo là 200kg/m3.
• Chi phí vận hành của xe ép rác là 40000đ/h.
• Chi phí vận hành của xe đầu kéo là 60000đ/h.
• Chi phí vận hành của trạm trung chuyển là 3650đ/tấn.
182
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
Ví dụ: Lời giải
- Xác định khối lượng rác vận chuyển cho từng hệ thống
• Hệ thống xe ép rác:
• Hệ thống xe đầu kéo:
- Xác định chi phí vận hành trên 1 tấn rác
• Hệ thống xe ép rác:
• Hệ thống xe đầu kéo:
183
1/17/2015
92
3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa
Ví dụ: Lời giải
- Lập phương trình xác định thời gian giao nhau giữa
hai hệ thống:
- Từ phương trình trên, xác định thời gian giao nhau
của 2 hệ thống là:
184
3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển
3.1.2 Trạm xử lý hay bãi đổ ở xa trục lộ giao thông
Nếu điểm tiếp nhận rác cuối cùng không nằm cạnh trục giao
thông đường bộ, thì hoạt động trung chuyển phải được sử
dụng vì không thể vận chuyển trực tiếp trên đường quốc lộ.
3.1.3 Trạm trung chuyển kết hợp với trạm thu hồi vật liệu
- Là những trạm liên hợp đa năng có thể thực hiện nhiều
khâu một lúc như: 1) tiếp nhận chất thải; 2) phân loại; 3) tái
chế nhựa, thủy tinh ...; 4) sản xuất phân Compost; 5) đốt
phát điện ... và 6) vận chuyển phần còn lại đến bãi chôn lấp.
- Việc áp dụng các trạm liên hợp trung chuyển - tái sinh phế
liệu quy mô lớn cho phép tiết kiệm chi phí nhờ kết hợp
nhiều hoạt động trong một trạm. 185
1/17/2015
93
3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển
3.1.4 Trạm trung chuyển tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh (landfill)
Để đảm bảo an toàn và khắc phục những khó khăn trong công
tác nhận dạng chất thải cho phép tiếp nhận tại bãi chôn lấp thì
ngay tại đây cũng cần xây dựng bãi chứa tạm thời (gọi là TTC ở
bãi chôn lấp), để nhận chất thải từ các xe tải nhỏ, tư nhân.
Nhờ tách riêng TTC cho xe vận chuyển tư nhân và xe tải nhỏ,
nên nguy cơ xảy ra tai nạn ở các khu vực công tác của bãi chôn
lấp giảm đi đáng kể.
3.1.5 Trạm trung chuyển khi thay đổi phương thức vận
chuyển
- Khi xử lí CTR ở trên các đảo, để giảm các chi phí và khó khăn
cho quá trình vận chuyển cần phải có trạm trung chuyển kết hợp
ép rác vào các container thể tích lớn hơn 530 m3.
- Ví dụ: Mô hình cảng ép - trung chuyển CTR ở Hồng Kông 186
3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển
3.1.5 Trạm trung chuyển khi thay đổi phương thức vận chuyển
- Mô hình cảng ép - trung chuyển CTR ở Hồng Kông
187
1/17/2015
94
3.2 Các loại trạm trung chuyển
TTC có chức năng chính là chuyển CTR từ các xe thu gom và
các xe vận chuyển nhỏ sang các phương tiện vận chuyển lớn
hơn.
Phụ thuộc phương pháp chất tải lên các xe vận chuyển lớn, có
thể phân loại trạm trung chuyển thành 3 loại :
• Chất tải trực tiếp
• Chất tải từ khu vực tích luỹ.
• Kết hợp chất tải trực tiếp và chất tải kiểu tích luỹ
TTC cũng có thể được phân loại theo công suất, ví dụ theo
cách phân loại của Mỹ như sau:
• Loại nhỏ (công suất < 100tấn/ngày).
• Loại trung bình (công suất trong khoảng 100-500 tấn/ngày).
• Loại lớn (công suất > 500 tấn/ngày). 188
Các loại trạm trung chuyển
189
1/17/2015
95
3.2 Các loại trạm trung chuyển
3.2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp
• TTC chất tải trực tiếp năng suất lớn không có
máy ép
• TTC chất tải trực tiếp năng suất lớn có máy ép
• TTC chất tải trực tiếp năng suất trung bình và
nhỏ có máy ép
• TTC chất tải trực tiếp năng suất nhỏ sử dụng ở
nông thôn
190
3.2 Các loại trạm trung chuyển
3.2.2 Trạm trung chuyển kiểu tích lũy
(storage-load transfer station)
• TTC kiểu tích lũy công suất lớn không có
máy ép
• TTC kiểu tích lũy năng suất lớn có máy ép
và xử lý
3.2.3 Trạm trung chuyển kết hợp chất tải
trực tiếp và tích lũy
191
1/17/2015
96
3.3 Phương tiện và phương pháp vận
chuyển
3.3.1 Phương tiện vận chuyển
Xe tải, xe lửa và tàu thuỷ … là những phương tiện chủ
yếu được sử dụng trong vận chuyển chất thải rắn. Bên
cạnh đó, còn sử dụng các hệ thống khí nén và hệ thống
thuỷ lực.
3.3.2 Phương pháp vận chuyển
Vận chuyển bằng đường bộ
Vận chuyển bằng đường sắt
Vận chuyển bằng đường thủy
Vận chuyển bằng khí nén, áp lực nước hay các hệ thống
khác
192
3.3.2 Phương pháp vận chuyển
a. Vận chuyển bằng đường bộ
- Đường bộ sử dụng ở những nơi xe vận chuyển có thể
vào được.
- Các loại xe sử dụng để vận chuyển trên xa lộ phải đáp
ứng các yêu cầu sau:
• Chi phí vận chuyển thấp nhất.
• Chất thải được phủ kín trong suốt quá trình vận chuyển.
• Các loại xe phải được thiết kế phù hợp với giao thông
trên xa lộ.
• Khối lượng xe và rác không vượt quá giới hạn khối
lượng cho phép.
• Phương pháp dỡ tải phải đơn giản và có khả năng thực
hiện độc lập (tự hành). 193
1/17/2015
97
3.3.2 Phương pháp vận chuyển
b. Vận chuyển bằng đường sắt
- Mặc dù, đường sắt từng là phương tiện vận chuyển
CTR thông dụng, nhưng hiện nay chỉ còn một vài
khu vực trên thế giới sử dụng phương tiện này.
VD: Châu Âu tận dụng những đường ray cũ để vận
chuyển CTR. Đường ray có chiều rộng là 1m.
- Tuy nhiên, việc sử dụng đường sắt để vận chuyển
rác đang được quan tâm và phát triển trở lại, đặc
biệt đối với bãi chôn lấp ở xa mà nếu vận chuyển
bằng đường bộ thì khó khăn trong khi đã có sẵn hệ
thống đường sắt. 194
3.3.2 Phương pháp vận chuyển
c. Vận chuyển bằng đường thủy
- Xà lan và những chiếc tàu đặc biệt đã được dùng
để vận chuyển CTR đến nơi xử lý hay đến nơi đổ bỏ
như bờ biển, đại dương.
- Trong vận chuyển CTR bằng đường thuỷ, có thể sử
dụng một số xà lan tự hành, nhưng thông thường,
người ta dùng tàu kéo hay những loại tàu đặc biệt
để kéo xà lan chở rác. Tuy nhiên, khi biển động, vận
chuyển thường xuyên bị ngưng trệ. Trong trường
hợp đó, rác phải được lưu trữ, do đó làm tăng chi
phí sử dụng kho lưu trữ.
195
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu
Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu

More Related Content

What's hot

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...nataliej4
 
Powerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnPowerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnNhung Lê
 
danh gia rui ro moi truong
danh gia rui ro moi truongdanh gia rui ro moi truong
danh gia rui ro moi truongnhóc Ngố
 
Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Nhiệt phân xử lý nhựa phế thảiNhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Nhiệt phân xử lý nhựa phế thảiChrist Lee
 
Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]
Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]
Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]ENVIMART
 
Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp
Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệpBài giảng Xử lý nước thải công nghiệp
Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệpNhuoc Tran
 
Báo cáo tổng 2
Báo cáo tổng 2Báo cáo tổng 2
Báo cáo tổng 2quocanhsmith
 
[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực Vật[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực VậtThư viện luận văn đại hoc
 
Phân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quan
Phân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quanPhân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quan
Phân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quanMinh Nguyen
 
Phương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdf
Phương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdfPhương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdf
Phương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdfNhuoc Tran
 
quy trình sản xuất giấy
quy trình sản xuất giấyquy trình sản xuất giấy
quy trình sản xuất giấynhóc Ngố
 

What's hot (20)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sả...
 
Powerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắnPowerpoint Chất thải rắn
Powerpoint Chất thải rắn
 
danh gia rui ro moi truong
danh gia rui ro moi truongdanh gia rui ro moi truong
danh gia rui ro moi truong
 
Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Nhiệt phân xử lý nhựa phế thảiNhiệt phân xử lý nhựa phế thải
Nhiệt phân xử lý nhựa phế thải
 
Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]
Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]
Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp [PDF]
 
Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty giấy
Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty giấyLuận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty giấy
Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải Công ty giấy
 
Đề tài: Xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3 /ngày đêm, HAY
Đề tài: Xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3 /ngày đêm, HAYĐề tài: Xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3 /ngày đêm, HAY
Đề tài: Xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3 /ngày đêm, HAY
 
Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp
Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệpBài giảng Xử lý nước thải công nghiệp
Bài giảng Xử lý nước thải công nghiệp
 
Đề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đ
Đề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đĐề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đ
Đề tài: Xác định hàm lượng sắt hoà tan trong nước, HOT, 9đ
 
Báo cáo tổng 2
Báo cáo tổng 2Báo cáo tổng 2
Báo cáo tổng 2
 
Đồ án môn học thiết kế trạm xử lý nước thải KCN Hiệp Phước
Đồ án môn học thiết kế trạm xử lý nước thải KCN Hiệp PhướcĐồ án môn học thiết kế trạm xử lý nước thải KCN Hiệp Phước
Đồ án môn học thiết kế trạm xử lý nước thải KCN Hiệp Phước
 
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
 
Đề tài: Xác định hàm lượng NO2, SO2 trong không khí tại Hải Phòng
Đề tài: Xác định hàm lượng NO2, SO2 trong không khí tại Hải PhòngĐề tài: Xác định hàm lượng NO2, SO2 trong không khí tại Hải Phòng
Đề tài: Xác định hàm lượng NO2, SO2 trong không khí tại Hải Phòng
 
Đề tài: Thực trạng công nghệ xử lý nước thải tại công ty bia, HOT
Đề tài: Thực trạng công nghệ xử lý nước thải tại công ty bia, HOTĐề tài: Thực trạng công nghệ xử lý nước thải tại công ty bia, HOT
Đề tài: Thực trạng công nghệ xử lý nước thải tại công ty bia, HOT
 
[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực Vật[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
[Luanvandaihoc.com] Xử Lý Ô Nhiễm Đất Do Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
 
Phân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quan
Phân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quanPhân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quan
Phân tich cảm quan thực phẩm nhóm cảm quan
 
Phương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdf
Phương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdfPhương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdf
Phương pháp và kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn.pdf
 
Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải trong trại chăn nuôi lợn, HAY
Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải trong trại chăn nuôi lợn, HAYĐề tài: Hệ thống xử lý nước thải trong trại chăn nuôi lợn, HAY
Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải trong trại chăn nuôi lợn, HAY
 
quy trình sản xuất giấy
quy trình sản xuất giấyquy trình sản xuất giấy
quy trình sản xuất giấy
 
BÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂMBÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU Báo cáo thực tập ngành môi trường, HAY, 9 ĐIỂM
 

Similar to Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu

phân loại rác huyện Cần Giờ.doc
phân loại rác huyện Cần Giờ.docphân loại rác huyện Cần Giờ.doc
phân loại rác huyện Cần Giờ.docXunPhm65
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4dinhnamasx
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO nataliej4
 
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08Nhuoc Tran
 
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...ThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...ThaoNguyenXanh2
 
Ctr tp hcm
Ctr tp hcmCtr tp hcm
Ctr tp hcmPhi Phi
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGLập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...
Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...
Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...nataliej4
 
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdfHướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdfNhuoc Tran
 

Similar to Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu (20)

phân loại rác huyện Cần Giờ.doc
phân loại rác huyện Cần Giờ.docphân loại rác huyện Cần Giờ.doc
phân loại rác huyện Cần Giờ.doc
 
Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4Bao cao nhom 4
Bao cao nhom 4
 
Luận án: Đặc tính và khả năng sử dụng bùn thải làm phân bón
Luận án: Đặc tính và khả năng sử dụng bùn thải làm phân bónLuận án: Đặc tính và khả năng sử dụng bùn thải làm phân bón
Luận án: Đặc tính và khả năng sử dụng bùn thải làm phân bón
 
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI, SẢN XUẤT BIOGAS VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
 
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08
Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt MBT-CD.08
 
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
 
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Ctr tp hcm
Ctr tp hcmCtr tp hcm
Ctr tp hcm
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
 
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
 
Chất thải rắn
Chất thải rắnChất thải rắn
Chất thải rắn
 
Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...
Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...
Đánh Giá Công Tác Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt Của Công Ty Môi Trường Đô Thị Th...
 
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdfHướng dẫn xử lý nước thải.pdf
Hướng dẫn xử lý nước thải.pdf
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 

Recently uploaded

Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaAnhDngBi4
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 

Recently uploaded (20)

Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 

Ky thuat xu ly chat thai ran tran thanh thu

 • 1. 1/17/2015 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Môn học: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn Biên soạn: Trần Thanh Thư Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Nội dung môn học • Chủ đề 1: Giới thiệu về chất thải rắn • Chủ đề 2: Hệ thống thu gom chất thải rắn • Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và vận chuyển • Chủ đề 4: Các phương pháp xử lý chất thải rắn • Chủ đề 5: Tái chế chất thải rắn • Chủ đề 6: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt • Chủ đề 7: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt • Chủ đề 8: Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh 2
 • 2. 1/17/2015 2 Đánh giá quá trình Chuyên cần: 10% Thảo luận nhóm: 20% Kiểm tra giữa kỳ: 20% Thi kết thúc học phần: 50% 3 Chủ đề 1: Giới thiệu về chất thải rắn 4
 • 4. 1/17/2015 4 1.1 Định nghĩa Chất thải rắn (CTR): tất cả các chất thải ở dạng rắn, phát sinh do các hoạt động của con người và sinh vật, được thải bỏ khi chúng không còn hữu ích hay khi con người không muốn sử dụng nữa. CTR đô thị - Municipal solid waste: CTR từ các hoạt động của dân cư, khu thương mại, du lịch và văn phòng. 7 1.2 Lịch sử phát triển và quản lý CTR Giai đoạn khoa học kỹ thuật & công nghệ phát triển Nhiều ngành công nghiệp, sản xuất nhiều loại sản phẩm CTR sinh ra đa dạng, khả năng phân hủy kém hoặc tồn tại lâu trong thiên nhiên Giai đoạn con người sống tập trung Dân cư sinh sống đông đúc Tập trung từng nhóm, bộ lạc, cụm… CTR bị thải bỏ bừa bãi khắp nơi, thành phần phức tạp Giai đoạn tiền sử Lượng dân cư ít Diện tích đất đai rộng lớn khả năng đồng hoá CTR tốt, do đó không gây tổn hại đến môi trường 8
 • 5. 1/17/2015 5 1.2 Lịch sử phát triển và quản lý CTR Do không có kế hoạch quản lý CTR đã gây ra nhiều ô nhiễm môi trường sống của con người 9 1.2 Lịch sử phát triển và quản lý CTR Các phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để xử lý CTR từ đầu thế kỷ 20:  Thải bỏ trên các khu đất trống  Thải bỏ vào môi trường nước  Chôn lấp  Giảm thiểu và đốt 10
 • 6. 1/17/2015 6 1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR 11 1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR 12 Loại CTR Thành phần chất thải Nguồn gốc phát sinh Rác sinh hoạt - - - Hộ gia đình, cơ quan, trường học, bệnh viện, khu công cộng, nhà hàng, chợ, khách sạn,.. Vật dụng bỏ đi Dễ cháy: Khó cháy: Tro Rác đường phố Đường phố, vỉa hè, ngõ hẻm, bãi đất trống Chất thải công nghiệp Rất đa dạng, tùy ngành nghề sản xuất: Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp Chất thải xây dựng Các công trình xây dựng Chất thải nông nghiệp Vùng nông thôn, khu sản xuất nông nghiệp
 • 7. 1/17/2015 7 1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR 13 Loại CTR Thành phần chất thải Nguồn gốc phát sinh Rác sinh hoạt Rác thực phẩm giấy, carton, nhựa, túi nylon, vải, da, rác vườn, gỗ, thủy tinh, lon thiếc, kim loại, tro, lá cây, vật dụng gia đình hư hỏng (kệ sách, đèn, tủ,…), đồ điện tử hư hỏng (máy radio, tivi, tủ lạnh, máy giặt) Hộ gia đình, cơ quan, trường học, bệnh viện, khu công cộng, nhà hàng, chợ, khách sạn,.. Vật dụng bỏ đi Dễ cháy: Giấy, carton, gỗ, vỏ bào, cành cây, giường, kệ sách, bàn ghế hỏng Không cháy: các vật dụng bằng kim loại, thủy tinh, sành sứ Tro Còn lại sau quá trình đốt cháy được sử dụng trong nấu nướng, thiêu đốt Rác đường phố Lá cây, rác vườn, cát, cành cây, phân động vật, rác thực phẩm Đường phố, vỉa hè, ngõ hẻm, bãi đất trống Chất thải công nghiệp Rất đa dạng, tùy ngành nghề sản xuất, Bùn (trạm xử lý nước thải), rác thải điện tử Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp Chất thải xây dựng Xà bần, sắt thép, thùng sơn, gỗ, bao bì xi măng Các công trình xây dựng Chất thải nông nghiệp Xác xúc vật, gia cầm, phân gia súc, gia cầm, rơm rạ, túi nylon, bao bì đựng phân bón, thuốc trừ sâu Vùng nông thôn, khu sản xuất nông nghiệp 1.4 Thành phần CTR - Thành phần CTR mô tả các phần riêng biệt mà từ đó tạo nên dòng chất thải. - Sự liên hệ giữa các thành phần thường được biểu thị bằng phần trăm khối lượng. - Thành phần CTR có vai trò quan trọng đối với việc lựa chọn: - Thiết bị xử lý - Quá trình xử lý - Hoạch định các chương trình và hệ thống quản lý 14
 • 8. 1/17/2015 8 1.4 Thành phần CTR 15 STT THÀNH PHẦN % KHỐI LƯỢNG Chất hữu cơ 1 Thực phẩm thừa 9.0 2 Giấy 34.0 3 Giấy Cacton 6.0 4 Nhựa 7.0 5 Vải vụn 2.0 6 Cao su 0.5 7 Da 0.5 8 Rác vườn 18.5 9 Gỗ 2.0 Chất vô cư 1 Thủy tinh 8.0 2 Can thiếc 6.0 3 Nhôm 0.5 4 Kim loại khác 3.0 5 Bụi, tro 3.0 Bảng 1.1: Thành phần CTR sinh hoạt ở Mỹ Nguồn: Intergrated solid waste management McGRAW-HILL 1993. 1.4 Thành phần CTR 16 Stt Thành phần Khối lượng (%) 1 Thực phẩm 65 – 95 2 Giấy 0.05 – 25 3 Carton 0.00 – 0.01 4 Vải 0.00 – 5.00 5 Túi nylon 1.50 – 17.0 6 Nhựa cứng 0.00 – 0.01 7 Da 0.00 – 0.05 8 Gỗ 0.00 – 3.50 9 Cao su mềm 0.00 – 1.50 10 Cao su cứng 0.00 – 0.01 11 Lon đồ hộp 0.00 – 0.06 12 Kim loại màu 0.00 – 0.03 13 Sắt 0.00 – 0.01 14 Thủy tinh 0.00 – 1.30 15 Sành sứ 0.00 – 1.40 16 Xà bần, tro 0.00 – 6.10 Bảng 1.2: Thành phần CTR sinh hoạt tại Tp.Hồ Chí Minh Nguồn: CENTEMA, 1997
 • 9. 1/17/2015 9 1.4 Thành phần CTR 17 Thành phần Các quốc gia thu nhập thấp Các quốc gia thu nhập trung bình Các quốc gia thu nhập cao Chất hữu cơ 1. Thực phẩm 40-85 20-65 6-30 2. Giấy 1-10 8-30 20-45 3. Carton 5-15 4. Plastic 1-5 2-6 2-8 5. Vải 1-5 2-10 2-6 6. Cao su 1-5 1-4 0-2 7. Da 0-2 8. Rác làm vườn 1-5 1-10 10-20 10. Gỗ 1-4 Chất vô cơ 11. Thủy tinh 1-10 1-10 4-12 12. Can thiếc (đồ hộp) - - 2-8 13. Nhôm 1-5 1-5 0-1 14. Kim loại khác - - 1-4 15. Bụi, tro, gạch 1-40 1-30 0-10 Bảng 1.3: Thành phần CTR sinh hoạt của các quốc gia có mức thu nhập khác nhau (không tính phần vật liệu đã thu hồi) (1990) Máy nghiền rác thực phẩm 18
 • 10. 1/17/2015 10 1.4 Thành phần CTR - Thành phần CTR phụ thuộc vào:  Mức sống của dân cư  Trình độ sản xuất  Tài nguyên  Mùa vụ trong năm - Thành phần riêng biệt của CTR thay đổi theo:  Vị trí địa lý, thời gian  Mùa trong năm  Điều kiện kinh tế 19 Phương pháp xác định thành phần rác thải đô thị tại hiện trường Kỹ thuật “một phần tư” (quarter technique) 20
 • 11. 1/17/2015 11 1.5 Khối lượng CTR Tầm quan trọng của việc xác định khối lượng CTR: - Hoạch định hoặc đánh giá kết quả của chương trình thu hồi, tái chế, tuần hoàn vật liệu - Thiết kế các phương tiện, thiết bị vận chuyển và xử lý CTR VD: - Việc thiết kế các xe chuyên dùng để thu gom CTR đã phân loại tại nguồn - Kích thước của các phương tiện phụ thuộc vào khối lượng chất thải được thu gom - Kích thước của bãi rác cũng phụ thuộc vào lượng CTR còn lại phải đổ bỏ sau khi tái sinh 21 1.5 Khối lượng CTR Các đơn vị thường được sử dụng để biểu diễn khối lượng CTR: • Khu vực dân cư và thương mại: kg/(người.ngày) • Khu vực công nghiệp: kg/tấn sản phẩm; kg/ca sản xuất • Khu vực nông nghiệp: kg/tấn sản phẩm thô 22
 • 12. 1/17/2015 12 1.5 Khối lượng CTR 23 Phương pháp xác định khối lượng CTR Cân bằng vật chất Phân tích khối lượng- thể tích Đếm tải 1.5.1 PP Phân tích khối lượng – thể tích Phương pháp này thường có độ sai số cao. VD: KL 1 m3 CTR CTR xốp (không nén) CTR được nén chặt 24 < Kết quả phải được báo cáo kèm theo: • mức độ nén của chất thải hay • khối lượng riêng ở điều kiện nghiên cứu.
 • 13. 1/17/2015 13 25 1.5.1 PP Phân tích khối lượng – thể tích Lưu ý: - PP này là cơ sở nghiên cứu chính xác nhất vì trọng tải của xe chở rác có thể cân trực tiếp với bất kỳ mức độ nén chặt nào của CTR. - Những số liệu về khối lượng rất cần thiết trong tính toán vận chuyển vì khối lượng CTR vận chuyển bị hạn chế bởi tải trọng cho phép của trục lộ giao thông. - PP này cũng rất quan trọng trong tính toán thiết kế công suất bãi chôn lấp, các số liệu được thu thập trong khoảng thời gian dài bằng cách cân và đo thể tích xe thu gom. 26
 • 14. 1/17/2015 14 1.5.2 PP đếm tải - số lượng xe thu gom, - đặc điểm, - tính chất của chất thải tương ứng (loại chất thải, thể tích ước lượng) được ghi nhận trong suốt một thời gian dài 27 1.5.2 PP đếm tải Khối lượng chất thải phát sinh trong thời gian khảo sát (gọi là khối lượng đơn vị-lượng chất thải TB theo đầu người thải ra trong 1 ngày) được tính bằng cách sử dụng các số liệu thu thập tại khu vực nghiên cứu và các số liệu đã biết trước. 28
 • 15. 1/17/2015 15 1.5.2 PP đếm tải 29 BTVD: Ước tính lượng chất thải phát sinh bình quân đầu người từ khu dân cư theo các dữ liệu sau: -Khu dân cư gồm 1,500 hộ dân -Mỗi hộ dân gồm 6 nhân khẩu -Thời gian tiến hành giám sát là 7 ngày -Tổng số xe ép rác: 9 xe -Thể tích 1 xe ép rác: 15m3 -Tổng số xe đẩy tay: 20 xe -Thể tích xe đẩy tay: 0.75m3 -Biết rằng KLR của rác trên xe ép rác: 300kg/m3 và xe đẩy tay: 100kg/m3 1.5.2 PP đếm tải BTVD: Lời giải 1. Lượng CTR thu gom trong 1 tuần tại khu dân cư: Tổng khối lượng CTR cần thu gom: 2. Lượng rác thải phát sinh tính trên đầu người 30
 • 16. 1/17/2015 16 1.5.2 PP đếm tải 31 BT: Một khu dân cư gồm có 12,000 căn hộ, mỗi hộ trung bình có 4 nhân khẩu. Trong khu vực có một trạm trung chuyển để tiếp nhận toàn bộ lượng chất thải rắn thu gom từ khu dân cư này trước khi chúng được vận chuyển đến bãi chôn lấp chất thải rắn. Số liệu thu thập trong một tuần quan sát nghiên cứu trạm trung chuyển như sau: a. Số xe thu gom có thiết bị ép rác: 9 chiếc, dung tích thùng chứa: 12m3, KLR của CTR sau khi nén: 350kg/m3 b. Số xe thu gom không có thiết bị ép rác: 7 chiếc, dung tích thùng chứa: 6m3, KLR của CTR: 150kg/m3 c. Số xe thu gom tư nhân: 20 chiếc, dung tích thùng chứa: 0.8m3, KLR của CTR sau khi nén: 100kg/m3 Xác định khối lượng đơn vị (lượng chất thải TB theo đầu người thải ra trong 1 ngày) 1.5.3 PP cân bằng vật chất Là phương pháp cho kết quả chính xác nhất và dữ liệu đáng tin cậy cho chương trình quản lý CTR, Được áp dụng cho từng nguồn phát sinh riêng lẻ như các hộ dân cư, nhà máy, cũng như cho khu công nghiệp và khu thương mại. 32
 • 17. 1/17/2015 17 1.5.3 PP cân bằng vật chất Các bước thực hiện: B1: Thành lập “hộp” giới hạn nghiên cứu B2: Nhận diện tất cả các hoạt động phát sinh CTR xảy ra bên trong hệ thống nghiên cứu B3: Xác định tốc độ phát sinh CTR liên quan đến từng hoạt động ở bước 2 B4: Sử dụng quan hệ toán học để xác định khối lượng CTR phát sinh, lưu trữ trong hệ thống B5: Vẽ sơ đồ cân bằng vật liệu (biễu diễn dòng vật liệu) của hệ thống nghiên cứu 33 1.5.3 PP cân bằng vật chất Khối lượng vật chất tích lũy bên trong hệ thống (tích lũy) Khối lượng vật chất đi vào hệ thống (nguyên + nhiên liệu) Khối lượng vật chất đi ra khỏi hệ thống (sản phẩm + chất thải tuần hoàn) Khối lượng chất thải phát sinh trong hệ thống (chất thải rắn + khí thải + nước thải) 34
 • 18. 1/17/2015 18 1.5.3 PP cân bằng vật chất BTVD: Một nhà máy chế biến đồ hộp nhập 12 tấn nguyên liệu thô để sản xuất, 5 tấn can để chứa các sản phẩm, 0,5 tấn giấy carton để làm thùng chứa các sản phẩm, và 0,3 tấn các loại nguyên liệu khác. Trong số 12 tấn nguyên liệu thô thì lượng sản phẩm được chế biến là 10 tấn; 1,2 tấn phế thải được sử dụng làm thức ăn gia súc và 0,8 tấn được thải bỏ vào hệ thống xử lý nước thải. Trong số 5 tấn can được nhập vào nhà máy thì 4 tấn được lưu trữ trong kho để sử dụng trong tương lai, phần còn lại được sử dụng để đóng hộp; trong số can được sử dụng có 3% bị hỏng và được tách riêng để tái chế. Lượng giấy carton nhập vào nhà máy được sử dụng hết, trong số đó có 5% bị hỏng và được tách riêng để tái chế. Trong số các loại nguyên liệu khác được nhập vào nhà máy thì 25% được lưu trữ và sử dụng trong tương lai; 25% thải bỏ như chất thải rắn, 50% còn lại là hỗn hợp các loại chất thải và trong số đó có 35% được dùng để tái chế, phần còn lại được xem như CTR đem đi thải bỏ. • Thiết lập sơ đồ cân bằng vật liệu dựa vào các dữ kiện trên • Xác định lượng chất thải phát sinh và tái chế khi sản xuất 1 tấn sản phẩm?35 1.5.3 PP cân bằng vật chất Lời giải BTVD 1. Đầu vào của nhà máy sản xuất đồ hộp 2. Các dòng luân chuyển trong quá trình sản xuất - 12 tấn sản phẩm thô: - 5 tấn can: - 0.5 tấn giấy carton: - 0.3 tấn NL khác: 36
 • 19. 1/17/2015 19 1.5.3 PP cân bằng vật chất Lời giải BTVD: 3. Xác định số lượng các dòng vật chất Tổng khối lượng vật liệu lưu trữ (tích lũy): Tổng khối lượng vật chất đầu vào: Tổng khối lượng vật chất đầu ra: Hỗn hợp chất thải phát sinh: 37 1.5.3 PP cân bằng vật chất Lời giải BTVD: 4. Chuẩn bị bảng cân bằng vật liệu Tổng khối lượng các vật liệu lưu trữ =Vật liệu vào -Vật liệu ra - Chất thải phát sinh Vật liệu lưu trữ = Vật liệu đầu vào = Vật liệu đầu ra = Chất thải phát sinh = Kiểm tra cân bằng vật liệu: 38
 • 20. 1/17/2015 20 1.5.3 PP cân bằng vật chất Lời giải BTVD: 5. Xác định lượng chất thải phát sinh và tái chế khi sản xuất 1 tấn sản phẩm • Tổng khối lượng sản phẩm: • Hỗn hợp CTR phát sinh = = Vật liệu tái chế = = 39 1.5.3 PP cân bằng vật chất BT: Để đánh giá lượng chất thải phát sinh tại một hộ gia đình. Người ta tiến hành khảo sát lượng hàng hoá mà gia đình mua vào một ngày là10 kg. Hàng hoá bao gồm: thực phẩm, báo, tạp chí và các vật dụng khác. • 3,5 kg thực phẩm được tiêu thụ và 2,5kg được lưu trữ. • Các loại can và chai được tái sử dụng và có trọng lượng bằng 20% trọng lượng thực phẩm tiêu thụ. • Giấy báo có trọng lượng bằng 22% tổng lượng hàng hoá mua vào. Sau khi xem xong có 20% lượng giấy báo được đốt và phần còn lại được đưa vào các thùng chứa để đổ chung với các loại chất thải khác. • Tạp chí có trọng lượng bằng 5% lượng giấy báo và sau khi xem xong được lưu trữ tại gia đình. • Các vật liệu khác sau khi sử dụng thải bỏ hoàn toàn Kiểm tra cân bằng vật liệu và tính lượng chất thải phát sinh mỗi ngày? 40
 • 21. 1/17/2015 21 1.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng CTR  Các hoạt động tái sinh và giảm thiểu khối lượng chất thải rắn tại nguồn phát sinh: • Giảm phần bao bì không cần thiết hay dư thừa • Phát triển và sử dụng các sản phẩm bền, sản phẩm có khả năng phục hồi cao hơn • Thay thế các sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần bằng các sản phẩm có thể tái sử dụng (ví dụ: Các loại dao, nĩa, dĩa có thể tái sử dụng, các loại thùng chứa có thể sử dụng lại…) • Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu (ví dụ: giấy photocopy 2 mặt) • Gia tăng các vật liệu tái sinh chứa trong các sản phẩm • Phát triển các cơ cấu, tổ chức khuyến khích các nhà sản xuất thải ra ít chất thải hơn 41 1.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng CTR  Luật pháp và thái độ chấp hành luật pháp của người dân • Thái độ, quan điểm của cộng đồng • Sự ban hành luật pháp  Các yếu tố địa lý-tự nhiên và yếu tố khác • Vị trí địa lý • Mùa trong năm • Đặc điểm khu vực thu gom • Tần suất thu gom 42
 • 22. 1/17/2015 22 Máy nghiền rác thực phẩm 43 1.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng CTR Tên thành phố, thị xã Diện tích nội thị (ha) Dân số nội thị (nghìn người) Rác thải (m3/ngày) Hà Nội 5,000 1,000 2,000 Hồ Chí Minh 140,000 4,000 4,500 – 5,000 Hải Phòng 3,100 400 300 Đà Nẵng 900 100 200 – 300 Huế 2,663 228 200 – 240 Nha Trang 90 180 140 Quảng Ngãi 395 64 66 Vũng Tàu 500 140 20 Buôn Ma Thuột 194 163 55 Cần Thơ 450 250 130 44 Bảng 1.4: Mức độ phát sinh CTR ở một số thành phố của Việt Nam Nguồn: giáo trình “Kinh tế chất thải”, NXB Giáo dục, 2006
 • 23. 1/17/2015 23 1.6 Tính chất của chất thải rắn 1.6.1 Tính chất vật lý - Khối lượng riêng - Độ ẩm - Kích thước hạt - Khả năng giữ ẩm tại thực địa - Độ thấm 45 1.6.1 Tính chất vật lý Khối lượng riêng: khối lượng trong một đơn vị thể tích (kg/m3, T/m3) KLR sử dụng để ước lượng tổng khối lượng và thể tích CTR phải quản lý. KLR của CTR thay đổi theo vị trí địa lý, mùa trong năm và thời gian chứa trong container => cẩn thận lựa chọn giá trị khi thiết kế. 46
 • 24. 1/17/2015 24 1.6.1 Tính chất vật lý Độ ẩm: thường được xác định theo phương pháp khối lượng ướt và tính theo công thức: M: độ ẩm (%) w: trọng lượng ban đầu của mẫu (kg, g) d: trọng lượng của mẫu sau khi sấy khô ở 1050C (kg, g) 47 1.6.1 Tính chất vật lý Bảng 1.5: Khối lượng riêng và độ ẩm của CTR sinh hoạt Nguồn: Integrated Solid Waste Management, McGRAW-HILL 1993 Thành phần Khối lượng riêng (kg/m3) Độ ẩm (%) Thực phẩm 490 70 Giấy 150 6 Carton 85 5 Plastic 110 2 Vải 110 10 Cao su 220 2 Da 270 10 Rác vườn 170 60 Gỗ 400 20 Thủy tinh 330 2 Can thiếc đồ hộp 150 3 Nhôm 270 2 Kim loại khác 540 3 Bụi, tro 810 8 48
 • 25. 1/17/2015 25 BTVD: Ước tính độ ẩm (%) của CTR từ khu đô thị khi biết thành phần KL dựa trên bảng 1.5 Bảng 1.6: Khối lượng của một số thành phần hiện diện trong CTR Thành phần Khối lượng, kg Độ ẩm (% khối lượng) Khối lượng khô (kg) Thực phẩm 9.0 70 2.7 Giấy 34.0 6 32.0 Carton 6.0 5 5.7 Nhựa 7.0 2 6.9 Vải 2.0 10 1.8 Cao su 0.5 2 0.5 Da 0.5 10 0.4 Rác vườn 18.5 60 7.4 Gỗ 2.0 20 1.6 Thủy tinh 8.0 2 7.8 Can thiếc đồ hộp 6.0 3 5.8 Nhôm 0.5 2 0.5 Kim loại khác 3.0 3 2.9 Bụi, tro 3.0 8 2.8 Tổng cộng 100.0 78.8 49 1.6.1 Tính chất vật lý Kích thước hạt: Kích thước hạt quan trọng trong tính toán thiết kế các thiết bị cơ khí như: sàng phân loại, máy phân loại từ tính. Kích thước của thành phần chất thải có thể được xác định bằng 1 hoặc nhiều tiêu chuẩn: Sc Sc = Sc Sc = kích thước của thành phần, mm l = chiều dài, mm w = chiều rộng, mm h = chiều cao. mm Sc 50
 • 26. 1/17/2015 26 1.6.1 Tính chất vật lý Khả năng giữ nước tại thực địa • Là toàn bộ khối lượng nước có thể giữ lại trong mẫu chất thải dưới tác dụng của trọng lực. • Là một chỉ tiêu quan trọng trong việc tính toán, xác định lượng nước rò rỉ từ bãi rác. • Nước đi vào mẫu CTR vượt quá khả năng giữ nước sẽ thoát ra tạo thành nước rò rỉ. • Khả năng giữ nước thực tế thay đổi tùy vào lực nén và trạng thái phân hủy của CTR. • Khả năng giữ nước của hỗn hợp CTR (không nén) từ các khu dân cư và thương mại dao động trong khoảng 50 - 60%.51 1.6.1 Tính chất vật lý Độ thấm Độ thấm của CTR đã được nén là một tính chất vật lý quan trọng, chi phối sự di chuyển của các chất lỏng (nước rò rỉ, nước ngầm, nước thấm) và khí bên trong các bãi rác. Hệ số thấm được tính như sau: K: hệ số thấm, (m2/s) C: hằng số không thứ nguyên d: kích thước trung bình của lỗ rỗng trong rác (m) : trọng lượng riêng của nước (kg.m/s2) µ: độ nhớt động học của nước (Pa.s) k: độ thấm riêng (m2) 52
 • 27. 1/17/2015 27 1.6.1 Tính chất vật lý Độ thấm Độ thấm riêng k = Cd2 phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của CTR: sự phân bố kích thước các lỗ rỗng, bề mặt riêng, tính góc cạnh, độ rỗng. Giá trị điển hình cho độ thấm riêng đối với CTR được nén trong bãi rác: • 10-11  10-12 m2 theo phương đứng • 10-10 m2 theo phương ngang. 53 1.6.2 Tính chất hóa học Phân tích gần đúng –sơ bộ Điểm nóng chảy của tro Phân tích thành phần nguyên tố tạo nên CTR Nhiệt trị của CTR 54
 • 28. 1/17/2015 28 1.6.2 Tính chất hóa học Phân tích gần đúng –sơ bộ: bao gồm các thí nghiệm sau: - Độ ẩm (lượng nước mất đi sau khi sấy ở 105oC trong 1 giờ) - Chất dễ bay hơi (khối lượng bị mất khi đem mẫu CTR đã sấy ở 105oC trong 1 giờ, nung ở nhiệt độ 550oC trong lò kín) - Cacbon cố định: là lượng cacbon còn lại sau khi đã loại các chất vô cơ khác không phải là cacbon trong tro khi nung ở 905oC, hàm lượng này thường chiếm khoảng 5 – 12%, giá trị trung bình là 7%. Các chất vô cơ khác trong tro gồm thủy tinh, kim loại,... Đối với CTR đô thị, các chất vô cơ này chiếm khoảng 15 – 30%, giá trị trung bình là 20%. - Tro (khối lượng còn lại sau khi đốt cháy trong lò hở). 55 1.6.2 Tính chất hóa học Điểm nóng chảy của tro: - Là nhiệt độ tại đó tro tạo thành từ quá trình đốt cháy, chất thải bị nóng chảy và kết dính tạo thành dạng rắn (xỉ) (gọi là clinker). - Nhiệt độ nóng chảy đặc trưng đối với xỉ từ quá trình đốt CTR dao động trong khoảng từ 1100  1200oC.56
 • 29. 1/17/2015 29 1.6.2 Tính chất hóa học Phân tích thành phần nguyên tố tạo nên CTR - Xác định phần trăm (%) của các nguyên tố C, H, O, N, S và tro. - Trong suốt quá trình đốt CTR sẽ phát sinh các hợp chất Clo hoá, nên phân tích cuối cùng thường bao gồm cả phân tích xác định các halogen. - Kết quả phân tích cuối cùng được sử dụng để mô tả các thành phần hoá học của chất hữu cơ trong CTR. - Kết quả phân tích còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định tỉ số C/N nhằm đánh giá CTR có thích hợp cho quá trình chuyển hoá sinh học hay không. 57 1.6.2 Tính chất hóa học Bảng 1.7: Phân tích hóa học cuối cùng các thành phần của CTR sinh hoạt Thành phần Phần trăm trọng lượng khô (%) Carbon Hydro Oxy Nito Sulfur Tro Thực phẩm 48.0 6.4 37.6 2.6 0.4 5.0 Giấy 43.5 6.0 44.0 0.3 0.2 6.0 Carton 44.0 5.9 44.6 0.3 0.2 5.0 Plastic 60.0 7.2 22.8 - - 10.0 Vải 55.0 6.6 31.2 4.6 0.15 2.5 Cao su 78.0 10.0 - 2.0 - 10.0 Da 60.0 8.0 11.6 10.0 0.4 10.0 Rác vườn 47.8 6.0 38.0 3.4 0.3 4.5 Gỗ 49.5 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5 Thủy tinh 0.5 0.1 0.4 < 0.1 - 98.9 Kim loại 4.5 0.6 4.3 < 0.1 - 90.5 Bụi, tro 26.3 3.0 2.0 0.5 0.2 68.0 58 Nguồn: Integrated Solid Waste Management, McGRAW-HILL 1993
 • 30. 1/17/2015 30 1.6.2 Tính chất hóa học BTVD: Xác định thành phần hóa học của mẫu rác đô thị dựa vào các thông tin về khối lượng ướt, khô, và các NTHH được cho ở Bảng 1.5, 1.6, 1.7 1. Tính khối lượng các nguyên tố hóa học trong CTR khô Thành phần KL ướt KL khô Thành phần hóa học (g) C H O N S Tro Thực phẩm 9.0 2.7 1.30 0.17 1.02 0.07 0.01 0.14 Giấy 34.0 32.0 13.92 1.92 14.08 0.10 0.06 1.92 Giấy carton 6.0 5.7 2.51 0.34 2.54 0.02 0.01 0.28 Nhựa 7.0 6.9 4.14 0.50 1.57 - - 0.69 Vải vụn 2.0 1.8 0.99 0.12 0.56 0.08 - 0.05 Cao su 0.5 0.5 0.39 0.05 - 0.01 - 0.05 Da 0.5 0.4 0.24 0.03 0.05 0.04 - 0.04 Rác vườn 18.5 6.5 3.11 0.39 2.47 0.22 0.02 0.29 Gỗ 2.0 1.6 0.79 0.10 0.68 - - 0.02 Tổng cộng 79.5 58.1 27.39 3.62 22.97 0.54 0.10 3.48 Lượng nước trong CTR: 59 Phân tích thành phần nguyên tố tạo nên CTR BTVD 2. Tính khối lượng các nguyên tố hóa học có trong CTR khô và ướt Thành phần Khối lượng (g) Không tính nước Có nước C 27.39 27.39 H 3.62 6.00 O 22.97 41.99 N 0.54 0.54 S 0.10 0.10 Tro 3.48 3.48 60
 • 31. 1/17/2015 31 Phân tích thành phần nguyên tố tạo nên CTR BTVD 3. Tính số mol của các nguyên tố trong CTR bỏ qua phần Tro Thành phần Khối lượng nguyên tử (g/mol) Số mol Không tính nước Có nước C 12.01 2.280 2.280 H 1.01 3.584 5.940 O 16.00 1.436 2.624 N 14.01 0.038 0.038 S 32.07 0.003 0.003 61 Phân tích thành phần nguyên tố tạo nên CTRBTVD 4. Xác định tỉ số mol và CTHH của CTR có và không có S; có và không có nước Thành phần Tỉ số mol (N=1) Tỉ số mol (S=1) Không tính nước Có nước Không tính nước Có nước C 60.0 60.0 760 760 H 94.3 156.3 1194.7 1980.0 O 37.8 69.1 478.7 874.7 N 1.0 1.0 12.7 12.7 S 0.1 0.1 1.0 1.0 62 CTHH (bỏ qua nguyên tố S): Không tính nước:……………. Có nước: ……………. CTHH (có nguyên tố S): Không tính nước: ………………. Có nước:………………. Lưu ý: CTHH sau khi tính toán thường được làm tròn số.
 • 32. 1/17/2015 32 1.6.2 Tính chất hóa học Nhiệt trị của các thành phần CTR Là lượng nhiệt sinh ra do đốt cháy hoàn toàn một đơn vị khối lượng CTR, có thể được xác định bằng một trong các phương pháp sau: • Sử dụng nồi hơi có thang đo nhiệt lượng. • Sử dụng bom nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm. • Tính toán theo thành phần các nguyên tố hoá học 63 64 Nhiệt trị của các thành phần CTR Là lượng nhiệt sinh ra do đốt cháy hoàn toàn một đơn vị khối lượng CTR, có thể được xác định bằng một trong các phương pháp sau: Sử dụng nồi hơi có thang đo nhiệt lượng. Sử dụng bom nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm. Tính toán theo thành phần các nguyên tố hoá học 1.6.2 Tính chất hóa học
 • 33. 1/17/2015 33 Nhiệt trị các thành phần CTR Bảng 1.8: Trị số hàm lượng năng lượng và phần trơ còn lại sau khi đốt của các thành phần CTR sinh hoạt Thành phần Phần trơ còn lại (%) Hàm lượng năng lượng (Btu/lb) Thực phẩm 5.0 2.000 Giấy 6.0 7,200 Carton 5.0 7,000 Plastic 10.0 14,000 Vải 2.5 7,500 Cao su 10.0 10,000 Da 10.0 7,500 Rác vườn 4.5 2,800 Gỗ 1.5 8,000 Thủy tinh 98.0 60 Can thiếc 98.0 300 Nhôm 96.0 - Kim loại khác 98.0 300 Bụi, tro 70.0 3,000 65 Nhiệt trị các thành phần CTR Nếu giá trị hàm lượng năng lương Btu không có sẵn, có thể tính gần đúng bằng CT Dulong cải tiến: Btu/lb = 145C + 610 (H2 – 1/8 O2) + 40S + 10N Hoặc: Q (kCal/kg) = 0,556 x{145C + 610 (H2 – 1/8 O2) + 40S +10N} Trong đó: Q: nhiệt trị (kcal/kg, kJ/kg, 1Btu/lb = 2,326 kJ/kg = 0,556 kCal/kg) C: % khối lượng Cacbon H2: % khối lượng Hydro O2: % khối lượng Oxy S: % khối lượng Sulfua N: % khối lượng Nito 66
 • 34. 1/17/2015 34 Nhiệt trị của các thành phần CTR BTVD: Ước tính nhiệt trị của một loại CTR có công thức hoá học là C760H1980O875N13S (bao gồm S và nước). 1. Xác định thành phần khối lượng mỗi nguyên tố 2. Xác định nhiệt trị của CTR theo công thức Dulong cải tiến: Q = Thành phần Số lượng nguyên tử/mol Khối lượng nguyên tử (g/mol) Khối lượng từng nguyên tố (g) % khối lượng C 760 12 9,120 36.03 H 1980 1 1980 7.82 0 875 16 14,000 55.30 N 13 14 182 0.72 S 1 32 32 0.13 Tổng cộng 25,314 100 67 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Phần hữu cơ (không kể plastic, cao su, da) của hầu hết CTR có thể được phân loại về phương diện sinh học như sau: • Các phân tử có thể hoà tan trong nước như: đường, tinh bột, amino axit và nhiều axit hữu cơ. • Bán Cellulose: các sản phẩm ngưng tụ của hai đường 5 và 6 carbon. • Cellulose: sản phẩm ngưng tụ của đường glucose 6 carbon. • Dầu, mỡ, và sáp: là những este của alcohols và axit béo mạch dài. • Lignin: một polyme chứa các vòng thơm với nhóm methoxyl (-OCH3). • Lignocellulose: là kết hợp của lignin và cellulose. • Protein: chất tạo thành từ sự kết hợp chuỗi các amino acid68
 • 35. 1/17/2015 35 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Khả năng phân hủy sinh học Hàm lượng chất rắn bay hơi (VS) - nung CTR ở nhiệt độ 550oC, thường được dùng để đánh giá khả năng phân hủy sinh học của phần hữu cơ trong chất thải rắn. Tuy nhiên, sử dụng VS có thể không chính xác, vì một vài thành phần hữu cơ của CTR rất dễ bay hơi nhưng lại kém khả năng phân hủy sinh học, như giấy báo và phần xén bỏ từ cây trồng. 69 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Khả năng phân hủy sinh học Hàm lượng lignin của CTR có thể được sử dụng để ước lượng tỉ lệ phần dễ phân hủy sinh học của CTR, và được tính toán bằng công thức sau: BF = 0,83 – 0,028 LC Trong đó: BF: tỉ lệ phân hủy sinh học tính theo VS 0,83 và 0,028 là hằng số thực nghiệm LC: hàm lượng lignin của VS, biểu diễn bằng % khối lượng khô. 70
 • 36. 1/17/2015 36 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Khả năng phân hủy sinh học Bảng 1.8: Khả năng phân hủy sinh học của các chất hữu cơ theo %kl lignin Thành phần Phần CTR bay hơi tính theo chất khô (VS/TS), %kl Hàm lượng lignin/VS (LC/VS), %kl Phần phân hủy sinh học tính theo VS, %kl Thực phẩm 7 - 15 0.4 0.82 Giấy báo 94.0 21.9 0.22 Giấy văn phòng 96.4 0.4 0.82 Carton 94.0 12.9 0.47 Rác vườn 50 - 90 4.1 0.72 71 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Sự tạo thành mùi hôi Mùi hôi được tạo thành do sự phân hủy kỵ khí các thành phần hữu cơ có khả năng phân rã nhanh có trong rác. Ví dụ, trong điều kiện kỵ khí, ion sulfate SO4 2- có thể bị phân hủy thành ion sulfide S2-, và S2- sẽ kết hợp với H+ tạo thành hợp chất có mùi trứng thối là H2S. Sự hình thành H2S là do kết quả của 2 chuỗi phản ứng hoá học: 2CH3CHOHCOOH + SO4 2-  2CH3COOH + S2- + 2 H2O + 2CO2 Lactic sulfate acid acetic Sulfide 4H2 + SO4 2-  S2- + 4H2O S2- + 2H+  H2S S2- + Fe2+  FeS 72
 • 37. 1/17/2015 37 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Sự tạo thành mùi hôi Sự phân hủy sinh hóa các chất hữu cơ chứa gốc lưu huỳnh có thể tạo thành các chất nặng mùi như metyl mercaptan và aminobutyric axit: CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH + 2H  CH3SH + CH3CH2CH2(NH2)COOH Methionine Methyl Mercaptan Aminobutyric axit Methyl Mercaptan có thể bị thủy phân sinh hóa tạo thành metanol và hidro sunphua CH3SH + H2O  CH4OH + H2S 73 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Sự sinh sản của ruồi Vào mùa hè hay ở những khu vực khí hậu nóng ẩm, sự sinh trưởng và phát triển của ruồi là vấn đề rất đáng quan tâm tại nơi lưu trữ CTR. Ruồi có thể phát triển trong thời gian 2 tuần sau khi trứng được sinh ra. 74
 • 38. 1/17/2015 38 1.6.3 Tính chất sinh học CTR Sự sinh sản của ruồi Đời sống của ruồi từ khi còn trong trứng cho đến khi trưởng thành có thể được mô tả như sau: - Trứng phát triển: 8 – 12h - GĐ 1 của ấu trùng: 20h - GĐ 2 của ấu trùng: 24h - GĐ 3 của ấu trùng: 3 ngày - Giai đoạn nhộng: 4 – 5 ngày Tổng cộng: 9 – 11 ngày 75 1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh thái Mùi hôi Vi sinh vật gây bệnh Nước rò rỉ 77
 • 39. 1/17/2015 39 1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh thái Vi sinh vật gây bệnh Trong rác sinh hoạt ở các đô thị, thành phần chất hữu cơ chiếm 30-70%. Trong điều kiện nhiệt đới ẩm (Việt Nam: độ ẩm 50-70%) là môi trường tốt cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển. Vi trùng gây bệnh: thương hàn (Salmonnella typhi, Salmonnella paratyphi A&B), lỵ (Shtaalla spp.), tiêu chảy (Escherichia coli), lao (Mycobacterium tubecudis), bạch hầu (Coryner bacterium doptheriac), giun sán (Ascaris lumbricosdis taciaasaginata) 78 1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh thái Nước rò rỉ (leachate): Là chất lỏng thấm qua CTR và chứa nhiều chất hòa tan, lơ lửng hóa học và các chất sinh học từ CTR. 79
 • 40. 1/17/2015 40 1.6.4 Ảnh hưởng CTR đến MT sinh thái Nước rò rỉ (leachate): Một phần nước rò rỉ là do chất lỏng sinh ra từ sự phân hủy chất thải và phần còn lại là do chất lỏng đi từ ngoài vào bãi rác: nước mưa, nước ngầm. Nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh có thể chứa các độc tố: Cu, Arsenic và Uranium, dễ gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm 80 1.6.5 Quản lý tổng hợp CTR Hệ thống quản lý CTR đô thị 81 Nguồn phát sinh CTR Thu gom, phân loại, lưu trữ, và xử lý tại nguồn Thu gom thứ cấp Thải bỏ (chôn lấp hợp vệ sinh) Phân loại, tuần hoàn, xử lý và vận chuyển Trung chuyển và vận chuyển Nguồn: Quản lý tổng hợp chất thải rắn, 1993, McGraw-Hill
 • 41. 1/17/2015 41 1.6.5 Quản lý tổng hợp CTR Hệ thống quản lý CTR đô thị Mục đích: • Bảo vệ sức khỏe cộng đồng • Bảo vệ môi trường • Sử dụng tối đa vật liệu,tiết kiệm tài nguyên và năng lượng • Tái chế và sử dụng tối đa rác hữu cơ • Giảm thiểu CTR tại các bãi đổ 82 1.6.5 Quản lý tổng hợp CTR Công nghệ + kỹ thuật + chương trình quản lý phù hợp = quản lý tổng hợp CTR (Integrated solid waste management, ISWM) Thứ bậc ưu tiên trong quản lý tổng hợp CTR 83 Giảm thiểu tại nguồn Tái chế Tái sử dụng – chế biến chất thải Chôn lấp hợp vệ sinh
 • 42. 1/17/2015 42 Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR Giảm thiểu tại nguồn: Giảm lượng CTR, giảm chi phí phân loại và những tác động bất lợi gây ra đối với môi trường • Trong sản xuất: được thực hiện xuyên suốt từ khâu thiết kế, sản xuất và đóng gói sản phẩm • Tại các hộ gia đình, khu thương mại, nhà máy…: từ việc lựa chọn hàng hóa cho đến việc tái sử dụng các sản phẩm và vật liệu 84 Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR Tái chế: giảm nhu cầu sử dụng tài nguyên và giảm đáng kể khối lượng CTR phải chôn lấp Gồm 3 giai đoạn: 1) phân loại và thu gom CTR; 2) chuẩn bị nguyên liệu cho việc tái sử dụng, tái chế; 3) tái sử dụng và tái chế 85
 • 43. 1/17/2015 43 Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR Tái sử dụng – chế biến chất thải: Quá trình biến đổi lý, hóa, sinh của CTR nhằm: 1) nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý CTR, 2) tái sinh và tái sử dụng, 3) sử dụng sản phẩm tái chế (VD: phân Compost) và thu hồi năng lượng ở dạng nhiệt và khí sinh học. VD: đốt là một ví dụ điển hình của việc giảm thể tích CTR 86 Thứ bậc ưu tiên trong QLTHCTR Chôn lấp: áp dụng với CTR không có khả năng tái chế, tái sử dụng hoặc phần còn lại sau khi chế biến và đốt Hai hướng chôn lấp CTR: 1) thải bỏ trên mặt đất hay chôn lấp vào đất; 2) thải bỏ xuống biển 87
 • 44. 1/17/2015 44 Tóm tắt • Khối lượng CTR • Thành phần CTR • Tính chất CTR • Quản lý tổng hợp CTR 88 Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Văn Phước (2007). Quản lý và xử lý chất thải rắn. NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh [2] Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. (2000). Integrated Solid Waste Management. New York: McGraw- Hill, Inc. 89
 • 45. 1/17/2015 45 Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR Mục tiêu môn học: - Phân biệt các hệ thống thu gom: Hệ thống Container cố định và di động - Tính toán các đại lượng cần thiết trong hệ thống thu gom để xác định số chuyến xe thu gom và nhân công - Vẽ được sơ đồ tuyến thu gom cho 1 khu vực 90 91
 • 46. 1/17/2015 46 92 Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR 93
 • 47. 1/17/2015 47 Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR Thu gom CTR trong khu đô thị là vấn đề khó khăn và phức tạp. • CTR phát sinh phân tán • Tổng khối lượng CTR gia tăng, • Chi phí nhiên liệu và nhân công cao 94 Chủ đề 2: Hệ thống thu gom CTR Công tác thu gom được xem xét ở 4 khía cạnh: • Các loại dịch vụ thu gom. • Các hệ thống thu gom, loại thiết bị sử dụng và yêu cầu về nhân công của các hệ thống đó. • Phân tích hệ thống thu gom, bao gồm các quan hệ toán học có thể sử dụng để tính toán nhân công, số xe thu gom. • Phương pháp tổng quát để thiết lập tuyến thu gom. 95
 • 48. 1/17/2015 48 2.1 Các loại dịch vụ thu gom 2.1.1 Thu gom CTR chưa phân loại tại nguồn CTR được xem xét cụ thể đối với từng nguồn phát sinh:  Khu dân cư biệt lập thấp tầng: • lề đường, • lối đi, • ngõ hẻm, • mang đi -trả về, • mang đi  Khu dân cư thấp tầng và trung bình  Khu dân cư cao tầng  Khu thương mại và công nghiệp 96 2.1.1 Thu gom CTR chưa phân loại tại nguồn Bảng 2.1: So sánh các cách thu gom rác dân cư Các vấn đề Các cách thu gom Lề đường Đầu hẻm Mang đi/ trả về Mang đi Cần chủ nhà hợp tác - Mang thùng đi đổ Có Tùy Không Không - Mang thùng trống về Có Tùy Không Không Cần lịch thu gom Có Không Không Có Sự kém mỹ quan -Vương vãi rác - Chướng mắt Cao Có Cao Không Thấp Không Cao Có Tiện cho công nhân vệ sinh Có Nhiều nhất Không Không Sự ngã đổ Có Có Không Có Số công nhân vệ sinh 1-3 1-3 3-7 1-5 Mất thời gian Ít Ít Nhiều Vừa phải An toàn lao động Cao Cao Thấp Trung bình Sự phiền toái Thấp Thấp Cao Cao Chi phí Thấp Thấp Cao Vừa phải Nguồn: Nguyễn Văn Phước, 97
 • 49. 1/17/2015 49 2.1.1 Thu gom CTR chưa phân loại tại nguồn 98 2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn Các thành phần CTR đã phân loại tại nguồn. Phương pháp: thu gom dọc theo lề đường. Dịch vụ này được xem xét đối với CTR phát sinh tại khu dân cư và khu thương mại. Một số thiết bị thu gom CTR đã phân loại: 99
 • 50. 1/17/2015 50 2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn BTVD: Xác định số chuyến thu gom CTR đã phân loại để tái chế dọc theo lề đường. Một cộng đồng yêu cầu thiết kế loại xe chuyên dụng thu gom rác lề đường để thu gom các loại CTR đã được phân loại tại nguồn. Mỗi hộ gia đình được cung cấp 3 thùng chứa, các loại vật liệu tái chế bao gồm giấy và carton, nhựa và thuỷ tinh, lon nhôm và thiếc. Mỗi tuần các hộ dân mang các thùng chứa những loại vật liệu tái chế đến các nơi thu gom dọc theo lề đường để xe chuyên dụng thu gom. Ước tính thể tích cần thiết cho mỗi ngăn của xe chuyên dụng tương ứng với từng loại vật liệu tái chế và số xe chuyên dụng cần thiết. Giả sử rằng các loại vật liệu tái chế được thu hồi là 80% và giấy in được tái chế chiếm tỉ lệ 20% lượng giấy thu gom. Tỉ lệ hộ dân tham gia vào chương trình phân loại các vật liệu tái chế là 60%. Nếu tổng số hộ dân trong khu vực thu gom là 1.200 hộ và mỗi hộ có trung bình 5 nhân khẩu. Biết rằng thể tích của mỗi xe thu gom là 5m3 và mỗi người phát sinh lượng chất thải là 0,62 kg/(người.ngày). Thành phần CTR được cho trong bảng. 100 2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn BTVD: 1. Xác định thể tích của các loại vật liệu tái chế Thành phần Khối lượng, kg KL vật liệu tái chế, kg Khối lượng riêng, kg/m3 Thể tích vật liệu tái chế cho 100kg CTR, m3/100kg Chất hữu cơ Thực phẩm thừa 8.0 - 28.3 - Giấy in 35.8 89.7 Giấy carton 6.4 49.7 Nhựa 6.9 65.7 Vải vụn 1.8 - 65.7 - Cao su 0.4 - 129.8 - Da 0.4 - 160.2 - Chất thải trong vườn 17.3 - 100.9 - Gỗ 1.8 - 237.1 - Chất vô cơ Thủy tinh 9.1 195.4 Can thiếc 5.8 89.7 Can nhôm 0.6 160.2 Kim loại khác 3.0 - 320.4 - Bụi, tro 2.7 - 480.6 - Tổng cộng 100.0 28.7 0.33 101
 • 51. 1/17/2015 51 2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn BTVD: 1. Xác định thể tích của các loại vật liệu tái chế Thành phần Khối lượng, kg KL vật liệu tái chế, kg Khối lượng riêng, kg/m3 Thể tích vật liệu tái chế cho 100kg CTR, m3/100kg Chất hữu cơ Thực phẩm thừa 8.0 - 28.3 - Giấy in 35.8 5.7 89.7 0.06 Giấy carton 6.4 5.1 49.7 0.10 Nhựa 6.9 5.5 65.7 0.08 Vải vụn 1.8 - 65.7 - Cao su 0.4 - 129.8 - Da 0.4 - 160.2 - Chất thải trong vườn 17.3 - 100.9 - Gỗ 1.8 - 237.1 - Chất vô cơ Thủy tinh 9.1 7.3 195.4 0.04 Can thiếc 5.8 4.6 89.7 0.05 Can nhôm 0.6 0.5 160.2 0.003 Kim loại khác 3.0 - 320.4 - Bụi, tro 2.7 - 480.6 - Tổng cộng 100.0 28.7 0.33 102 2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn BTVD: 1. Xác định thể tích của các loại vật liệu tái chế - Giấy in & giấy carton: - Nhựa & thủy tinh: - Can nhôm & thiếc: Tỷ lệ thể tích khi so sánh các loại vật liệu tái chế khác so với can nhôm & thiếc: - Giấy in & giấy carton: - Nhựa & thủy tinh: - Can nhôm & thiếc: Tổng cộng: Vậy nếu sử dụng xe chuyên dụng có thể tích 5m3 thì tính theo tỷ lệ trên ta có: Thể tích để chứa giấy in & carton là: Thể tích để chứa nhựa & thủy tinh: Thể tích để chứa can nhôm & thiếc: 103
 • 52. 1/17/2015 52 2.1.2 Thu gom CTR đã phân loại tại nguồn BTVD: 2. Số lượng xe cấn thiết để thu gom các vật liệu phân loại - Khối lượng rác thải phát sinh hàng tuần ở hộ dân cư: - Khối lượng giấy in & carton phân loại để thu gom hàng tuần giấy in: giấy carton: - Thể tích giấy in & carton phân loại để thu gom hàng tuần giấy in: giấy carton: tổng thể tích: - Tổng số xe thu gom CTR phân loại hàng tuần: 104 2.2 Các hệ thống thu gom 105 1. Hệ thống Container di động (HCS – Hauled Container System)  kiểu cổ điển  kiểu trao đổi container 2. Hệ thống Container cố định (SCS – Stationnary Container System)
 • 53. 1/17/2015 53 2.2.1 Hệ thống Container di động (HCS – Hauled Container System) kiểu cổ điển 106 2.2.1 Hệ thống Container di động (HCS – Hauled Container System) kiểu trao đổi container 107
 • 54. 1/17/2015 54 2.2.2 Hệ thống Container cố định (SCS – Stationnary Container System) 108 2.3 Phân tích hệ thống thu gom Mục đích: - Tính toán số lượng xe thu gom và số lượng nhân công cần thiết cho các loại hệ thống, đảm bảo chi phí hợp lý cho mỗi hệ thống thu gom CTR. - Đánh giá các biến số liên quan đến các hoạt động thu gom, phục vụ công tác quản lý CTR. Bằng cách: - xác định thời gian tiến hành mỗi hoạt động đơn vị trong hệ thống. - chia hoạt động thu gom thành các hoạt động đơn vị, có thể nghiên cứu và thiết lập các biểu thức tính toán để sử dụng cho trường hợp chung. 109
 • 55. 1/17/2015 55 2.3 Phân tích hệ thống thu gom Các hoạt động liên quan đến việc thu gom CTR có thể được chia thành 4 hoạt động đơn vị: •Thời gian lấy tải (pickup) •Thời gian vận chuyển (haul) •Thời gian ở bãi đổ (at-site) •Thời gian không sản xuất (off-route) 110 2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ a.Thời gian lấy tải (P - pickup): - Đối với hệ thống container di động: - phương pháp cổ điển: P = thời gian lái xe thu gom đến vị trí đặt container kế tiếp sau khi một container rỗng được thả xuống + thời gian nhấc container đầy tải lên xe + thời gian thả container rỗng xuống sau khi chất thải trong đó được đổ lên xe. - phương pháp trao đổi container: P = thời gian nhấc container đã đầy tải + thả container này ở vị trí kế tiếp sau khi chất thải được đổ lên xe. 111
 • 56. 1/17/2015 56 2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ a.Thời gian lấy tải (P - pickup): - Đối với hệ thống container cố định: - P = thời gian xe dừng và lấy tải tại vị trí đặt container đầu tiên trên tuyến thu gom và kết thúc khi container cuối cùng của tuyến thu gom được dỡ tải. - Thời gian lấy tải trong hệ thống container cố định phụ thuộc vào loại xe thu gom và phương pháp lấy tải. 112 2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ b. Thời gian vận chuyển (h - haul): - Đối với hệ thống container di động: h = tổng thời gian cần thiết đến vị trí dỡ tải, bắt đầu sau khi một container đầy tải được đặt lên xe và kết thúc sau khi xe chở container rỗng đã được dỡ tải rời vị trí dỡ tải đến vị trí kế tiếp mà ở đó container rỗng được thả xuống. Thời gian vận chuyển không tính đến thời gian ở bãi đổ hay trạm trung chuyển - Đối với hệ thống container cố định: h = tổng thời gian cần thiết đến vị trí dỡ tải, bắt đầu khi container cuối cùng trên tuyến thu gom được dỡ tải hoặc xe đã đầy chất thải và kết thúc sau khi rời khỏi vị trí dỡ tải cho đến khi xe đến vị trí đặt container đầu tiên trên tuyến thu gom tiếp theo. Thời gian vận chuyển không kể thời gian ở bãi đổ hay trạm trung chuyển 113
 • 57. 1/17/2015 57 2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ c. Thời gian ở bãi đổ (s – at side): s = thời gian cần thiết để dỡ tải ra khỏi các container (đối với hệ thống container di động) hoặc xe thu gom (đối với hệ thống container cố định) tại vị trí dỡ tải (trạm trung chuyển, trạm tái thu hồi vật liệu, hay bãi đổ) bao gồm thời gian chờ đợi dỡ tải và thời gian dỡ tải từ các container hay xe thu gom. 114 2.3.1 Định nghĩa các thuật ngữ d. Thời gian không sản xuất (w – off- route): w = toàn bộ thời gian hao phí cho các hoạt động không sản xuất, có thể chia thành 2 loại: thời gian hao phí cần thiết và thời gian hao phí không cần thiết. Trong thực tế, cả hai loại thời gian được xem xét cùng với nhau bởi vì chúng phải được phân phối đều trên hoạt động tổng thể. Thời gian hao phí cần thiết: thời gian hao phí cho việc kiểm tra xe khi đi và khi về vào đầu và cuối ngày, thời gian hao phí cho tắc nghẽn giao thông và thời gian hao phí cho việc sửa chữa, bảo quản các thiết bị … Thời gian hao phí không cần thiết: thời gian hao phí cho bữa ăn trưa vượt quá thời gian qui định và thời gian hao phí cho việc trò chuyện tán gẫu. 115
 • 58. 1/17/2015 58 2.3.2 Hệ thống container di động Thời gian cần thiết cho 1 chuyến vận chuyển: Thcs = Phcs + s + h (2.1) Trong đó: Thcs: thời gian cần thiết cho 1 chuyến (h/ch) Phcs: thời gian lấy tải cho 1 chuyến (h/ch) s: thời gian ở bãi đổ (h/ch) h: thời gian vận chuyển cho 1 chuyến (h/ch) 116 2.3.2 Hệ thống container di động Trong hệ thống container di động, thời gian lấy tải và thời gian ở bãi đổ là hằng số. Trái lại thời gian vận chuyển phụ thuộc vào tốc độ xe thu gom và khoảng cách vận chuyển. Qua nghiên cứu, thời gian vận chuyển (h) có thể tính gần đúng theo công thức sau: h = a + bx (2.2) Trong đó: h: thời gian vận chuyển, h/ch. a: hằng số thời gian theo thực nghiệm, h/ch b: hằng số thời gian theo thực nghiệm, h/km x: khoảng cách vận chuyển 2 chiều trung bình, km/ch Hằng số tốc độ vận chuyển a, b cho trong bảng sau: 117
 • 59. 1/17/2015 59 2.3.2 Hệ thống container di động Bảng 2.2: Hằng số tốc độ vận chuyển a, b cho trong bảng sau: Tốc độ giới hạn (km/h) a (h/ch) b (h/km) 88.5 0.016 0.01119 72.4 0.022 0.01367 56.3 0.034 0.01802 40.2 0.050 0.02860 24.1 0.060 0.04164 Khi số vị trí thu gom trong khu vực phục vụ được xác định, khoảng cách vận chuyển 2 chiều trung bình được tính từ trọng tâm của khu vực phục vụ đến bãi đổ và công thức (2.2) có thể áp dụng trong trường hợp này. Thay thế biểu thức h cho ở phương trình (2.2) vào (2.1) ta có thời gian cần thiết cho một chuyến có thể biểu diễn như sau: Thcs = Phcs + s + a + bx (2.3) 118 2.3.2 Hệ thống container di động Thời gian lấy tải cho 1 chuyến được tính theo công thức: Phcs = pc + uc + dbc (2.4) Trong đó: Phcs: thời gian lấy tải cho 1 chuyến, h/ch pc : thời gian hao phí cho việc nâng container, h/ch. uc: thời gian hao phí cho việc thả container đã dỡ tải xuống, h/ch. dbc: thời gian hao phí để lái xe giữa các vị trí đặt container, h/ch. 119
 • 60. 1/17/2015 60 2.3.2 Hệ thống container di động Nếu không biết thời gian trung bình hao phí để lái xe giữa các container (dbc) thì thời gian này có thể tính theo công thức (2.2): h = a + bx Khoảng cách vận chuyển 2 chiều thay bằng khoảng cách giữa các container; Hằng số thời gian vận chuyển được sử dụng tương ứng vận tốc là 24,1km/h. 120 2.3.2 Hệ thống container di động Số chuyến thu gom trong ngày hoạt động có thể được tính toán bằng cách đưa vào hệ số thời gian không sản xuất W, công thức tính như sau: Nd = (2.5) Trong đó: Nd: số chuyến trong ngày, ch/ngày. H: số giờ làm việc trong ngày, h/ngày. W: hệ số kể đến các yếu tố không sản xuất, biểu diễn bằng tỷ số. t1: thời gian lái xe từ trạm điều vận đến vị trí đặt container đầu tiên trong ngày, h. t2: thời gian lái xe từ vị trí đặt container cuối cùng trong ngày về trạm điều vận, h. Thcs: thời gian cần thiết cho một chuyến, h/ch.      Thcs ttWH 211  121
 • 61. 1/17/2015 61 2.3.2 Hệ thống container di động Trong phương trình (2.5) giả thiết rằng các hoạt động không sản xuất có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Hệ số kể đến các hoạt động không sản xuất trong phương trình (2.5) thay đổi từ 0,10 - 0,40, trung bình là 0,15. Số chuyến có thể thực hiện trong ngày tính toán từ phương trình (2.5) có thể so sánh với số chuyến yêu cầu trong ngày (trong tuần), được tính bằng cách sử dụng biểu thức sau: (2.6) Trong đó: Nd: Số chuyến trong ngày, ch/ngày. Vd: Thể tích chất thải rắn thu gom trung bình hàng ngày, m3/ngày. c : Thể tích của container, m3/ch. f : Hệ số hiệu dụng trung bình của container (hệ số sử dụng container trung bình)  cf V N d d  122 2.3.2 Hệ thống container di động Hệ số sử dụng container có thể được định nghĩa là tỷ số của thể tích container bị chất thải rắn chiếm chỗ với thể tích hình học của container. Hệ số này thay đổi theo kích thước của container, nên phương trình (2.6) phải dùng hệ số sử dụng container được chất tải. Hệ số được chất tải có thể xác định bằng cách chia giá trị tổng cộng (có được từ việc nhân số container ứng với từng kích thước với hệ số sử dụng tương ứng) cho tổng số container. Trong đó: fi: hệ số sử dụng của container loại i. ni: số lượng container loại i.         k i i k i ii k kk n nf nnnn nfnfnfnf f 1 1 321 332211 ... ... 123
 • 62. 1/17/2015 62 2.3.2 Hệ thống container di động BTVD: Chất thải rắn từ một khu công nghiệp mới được thu gom trong các container có kích thước lớn, một vài container trong số này sẽ được sử dụng liên kết với máy nén rác cố định. Trên cơ sở nghiên cứu giao thông tại các khu công nghiệp tương tự, ước tính rằng thời gian trung bình để lái xe từ trạm điều vận đến vị trí đặt container đầu tiên (t1) và từ vị trí container cuối cùng (t2) về trạm điều vận mỗi ngày sẽ tương ứng là 15 phút và 20 phút. Thời gian trung bình hao phí để lái xe giữa các container là 6 phút và khoảng cách vận chuyển một chiều đến bãi đổ là 15,5 km (giới hạn tốc độ 56.3 km/giờ). Xác định số chuyến container được đổ bỏ mỗi ngày và thời gian thực sự làm việc. Giả thiết rằng mỗi ngày làm việc 8 giờ và hệ số kể đến các yếu tố không sản xuất W = 0,15, thời gian hao phí cho việc nhặt và thả container rỗng là 0,4 giờ/chuyến, thời gian ở bãi đổ 0,133 giờ/chuyến. 124 2.3.2 Hệ thống container di động BTVD : Lời giải Tóm tắt đề: t1 = 15’ = 0.25h, t2 = 20’=0.33h, H = 8h, W = 0.15 dbc = 6’ = 0.1h, uc+pc = 0.4h/ch s = 0.133h/ch, x = 15.5km (v=56.3km/h) -Thời gian cần thiết cho 1 chuyến container 125
 • 63. 1/17/2015 63 2.3.2 Hệ thống container di động BTVD : Lời giải -Số chuyến container trong ngày: -Thời gian làm việc thực sự trong ngày: 126 2.3.3 Hệ thống container cố định Do có sự khác biệt giữa việc lấy tải cơ khí hay thủ công, nên các loại hệ thống container cố định phải được xem xét riêng biệt: a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công 127
 • 64. 1/17/2015 64 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí Đối với hệ thống sử dụng xe thu gom chất tải tự động, thời gian cho một chuyến biểu diễn như sau: Tscs = (Pscs + s + a + bx) (2.7) Trong đó: Tscs : thời gian cho 1 chuyến đối với hệ thống container cố định, h/ch. Pscs : thời gian lấy tải cho một chuyến, h/ch. s: thời gian lấy tại bãi đổ, h/ch a: hằng số thực nghiệm, h/ch. b: hằng số thực nghiệm, h/km. x: khoảng cách vận chuyển 2 chiều trung bình, km/ch. 128 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí Thời gian lấy tải được tính theo công thức: Pscs = Ct (uc) + (nP - 1)(dbc) (2.8) Trong đó: Pscs: thời gian lấy tải cho một chuyến, giờ/ch. Ct: số container đổ bỏ (dỡ tải) trong một chuyến thu gom, container/ch. uc: thời gian lấy tải trung bình cho một container, giờ/container. np: số vị trí đặt container trên một chuyến thu gom, vị trí/ch. dbc: thời gian trung bình hao phí để lái xe giữa các vị trí đặt container, giờ/vị trí. Số hạng (nP - 1) biểu thị cho số lần xe thu gom sẽ đi giữa các vị trí đặt container. Giống như trường hợp hệ thống container di động, nếu không biết thời gian hao phí để lái xe giữa các vị trí đặt container, thì thời gian này được tính toán theo phương trình (3.2), trong đó thay thế khoảng cách vận chuyển 2 chiều bằng khoảng cách giữa các container và các hằng số thời gian vận chuyển tương ứng với 24,1 km/h. 129
 • 65. 1/17/2015 65 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí - Số container được đổ bỏ trên một chuyến thu gom tỉ lệ thuận với thể tích của xe thu gom và tỷ số nén buồng chứa của xe thu gom. Số container này được tính theo công thức: (2.9) Trong đó: Ct: số container đổ bỏ trên một chuyến, container/ch. v: thể tích xe thu gom, m3/ch. r: tỷ số nén. c: thể tích của container, m3/container. f: hệ số sử dụng container đã được chất tải.  cf vr Ct  130 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí - Số chuyến phải thực hiện trong ngày có thể tính toán theo biểu thức sau: (2.10) Trong đó: Nd: số chuyến thu gom thực hiện hàng ngày, ch/ngày Vd: khối lượng trung bình ngày của chất thải thu gom, m3/ngày. vr V N d d  131
 • 66. 1/17/2015 66 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí Thời gian công tác trong ngày khi kể đến các yếu tố không sản xuất W có thể tính như sau: (2.11) Trong đó: t1: thời gian lái xe từ trạm điều vận đến vị trí đặt container đầu tiên để lấy tải trên tuyến thu gom đầu tiên trong ngày, h. t2: thời gian lái xe từ vị trí đặt container cuối cùng trên tuyến thu gom sau cùng của ngày công tác đến trạm điều vận, h. Các ký hiệu khác được quy ước giống như được sử dụng trong hệ thống container di động.     W TNtt H scsd    1 21 132 133
 • 67. 1/17/2015 67 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí Trong định nghĩa t2, thuật ngữ "vị trí đặt container cuối cùng" được sử dụng bởi vì trong hệ thống container cố định, xe thu gom thường lái (trực tiếp) về trạm điều vận sau khi chất thải thu gom trên tuyến cuối cùng được đổ bỏ tại bãi đổ. - Nếu thời gian đi từ bãi đổ (hay điểm trung chuyển) về trạm điều vận nhỏ hơn một nửa thời gian vận chuyển hscs, t2 được giả sử bằng 0. - Nếu thời gian đi từ bãi đổ (hay điểm trung chuyển) về trạm điều vận lớn hơn thời gian đi từ vị trí thu gom cuối cùng đến bãi đổ, thì thời gian t2 được giả sử bằng sự chênh lệch giữa thời gian để lái xe từ bãi đổ về trạm điều vận và 1/2 thời gian vận chuyển hscs 134 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí BTVD: Một công ty thu gom chất thải rắn tư nhân muốn đặt một trạm tái thu hồi vật liệu ở gần khu thương mại. Công ty này muốn sử dụng hệ thống container di động nhưng họ e ngại rằng chi phí vận chuyển cao. Phải đặt trạm tái thu hồi vật liệu cách xa khu thương mại một khoảng cách tối đa là bao nhiêu để chi phí hàng tuần cho hệ thống container di động không lớn hơn so với hệ thống container cố định? Giả sử rằng chỉ một người vừa lái xe vừa thu gom được sử dụng cho mỗi hệ thống và các số liệu sau đây được áp dụng. Giả sử thời gian t1 và t2 tính trong W bao gồm cả các yếu tố không sản xuất, H = 8 giờ/ngày, W = 0,15.135
 • 68. 1/17/2015 68 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí BTVD: Hệ thống container di động Khối lượng chất thải rắn 300m3/tuần Kích thước container 8m3/ch Hệ số sử dụng container 0,67 Thời gian nhặt container 0,033giờ/ch Thời gian dỡ tải container 0,033giờ/ch Hằng số thời gian vận chuyển a = 0,022h/ch và b = 0,01367h/km Thời gian ở bãi đổ 0,053giờ/ch Chi phí chung 6 triệu/tuần Chi phí vận hành 200.000đ/h làm việc 136 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khíBTVD Hệ thống container cố định Khối lượng chất thải 300m3/tuần Kích thước container 8m3/vị trí đặt container Hệ số sử dụng container 0,67 Dung tích xe thu gom 30m3/ch Tỷ số nén xe thu gom r = 2 Thời gian dỡ tải 0,050giờ/container Hằng số thời gian vận chuyển a = 0,022h/ch và b = 0,01367h/km. Thời gian ở bãi đổ 0,10giờ/ch Chi phí tổng cộng 11triệu/tuần Chi phí vận hành 300.000đ/h Đặc điểm vị trí • Khoảng cách trung bình giữa các vị trí đặt container = 0,1mile = 160m • Hằng số để tính toán thời gian lái xe giữa các vị trí đặt container cho cả 2 hệ thống là a' = 0,060h/ch và b' = 0,067h/mile = 0,04164h/km. 137
 • 69. 1/17/2015 69 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí BTVD: Lời giải Hệ thống Container di động - Thời gian cần thiết cho 1 chuyến thu gom: - Số chuyến thu gom trong 1 tuần 138 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí BTVD: Lời giải Hệ thống Container di động - Thời gian cần thiết thu gom trong 1 tuần - Chi phí vận hành 139
 • 70. 1/17/2015 70 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí BTVD: Lời giải Hệ thống Container cố định - Thời gian cần thiết cho 1 chuyến thu gom: - Số container cần thiết trong 1 chuyến thu gom - Số chuyến thu gom trong 1 tuần 140 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí BTVD: Lời giải Hệ thống Container cố định - Thời gian cần thiết thu gom trong 1 tuần - Chi phí vận hành 141
 • 71. 1/17/2015 71 a. Hệ thống container cố định với xe thu gom lấy tải cơ khí BTVD: Lời giải Xác định x là khoảng cách vận chuyển trung bình 2 chiều tối đa bằng cách cho chi phí hệ thống container cố định = chi phí hệ thống container di động. 142 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công Khi thời gian lấy tải trên 1 chuyến đã biết, số vị trí lấy tải mà chất thải có thể được thu gom trên một chuyến được tính như sau: (2.12) Trong đó: NP : Số vị trí thu gom trong một chuyến, vị trí/chyến. 60: Hệ số chuyển đổi từ giờ sang phút, 60phút/giờ. PSCS: Thời gian lấy tải trên một chuyến, giờ/chuyến. n: Số người thu gom, người. tp: Thời gian lấy tải tại mỗi vị trí thu gom, người.phút/vị trí. P scs P t nP N 60  143
 • 72. 1/17/2015 72 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công Thời gian lấy tải tP tại mỗi vị trí phụ thuộc vào thời gian hao phí để lái xe giữa các vị trí đặt container, số container tại mỗi vị trí thu gom và % vị trí thu gom đặt gần nhau. Biểu thức tính như sau: tp = dbc + k1Cn + k2(PRH) (2.13) Trong đó: tp: Thời gian lấy tải trung bình tại mỗi vị tríthu gom, người.phút/vị trí. dbc: Thời gian trung bình hao phí lái xe giữa các vị trí đặt container, phút /vị trí. k1: Hằng số liên hệ với thời gian lấy tải 1 container, phút/container. Cn: Số container trung bình ở mỗi vị trí lấy tải. k2: Hằng số liên hệ với thời gian hao phí để thu gom chất thải từ sau vườn của một căn hộ, phút/PRH. PRH: Số vị trí thu gom đặt phía sau nhà,%. 144 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công Khi biết số vị trí thu gom trên chuyến, ta có thể tính được kích thước thích hợp của xe thu gom như sau: (2.14) Trong đó: V : Thể tích xe thu gom m3/ch. VP : Thể tích chất thải rắn thu gom trên một vị trí lấy rác, m3/vị trí. NP : Số vị trí thu gom trên một chuyến, vị trí/ch. r : Hệ số nén r NV V PP  145
 • 73. 1/17/2015 73 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: Thiết kế hệ thống thu gom kiểu lề đường để phục vụ cho một khu dân cư với 1,000 căn hộ riêng biệt. Tính toán sử dụng 2 hệ thống thu gom chất thải thủ công. Hệ thống thứ nhất sử dụng xe thu gom chất thải mặt bên thùng chứa với một nhân công, hệ thống thứ 2 sử dụng xe thu gom chất thải phía sau với nhân công là 2 người. Xác định kích thước xe thu gom và so sánh nhu cầu nhân công của mỗi hệ thống thu gom. Giả sử có các số liệu sau đây : 146 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: • Số người dân trung bình sử dụng một vị trí phục vụ là: 3,5người/vị trí. • Tốc độ phát sinh chất thải rắn trên đầu người là: 2,5 kg/(người.ngày). • Thời gian lấy tải tại mỗi vị trí thu là 0,92 người.phút/vị trí. • Khối lượng riêng của chất thải rắn (trong container) = 200kg/m3. • Số container sử dụng cho một vị trí thu gom là: 2 container 32 L và 1,5 container carton 20 L. • Tần suất thu gom: 1 lần/tuần. • Tỷ số nén của xe thu gom: r =2,5. 147
 • 74. 1/17/2015 74 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: • Khoảng cách vận chuyển 2 chiều: x = 56,35km • Thời gian làm việc trong ngày: H = 8 giờ. • Số chuyến trong ngày: Nd = 2 chuyến • Thời gian đi đến vị trí thu gom đầu tiên trong ngày t1 = 0,3h. • Thời gian đi từ vị trí thu gom cuối cùng trong ngày về trạm điều vận t2 = 0,4h. • Hệ số kể đến các yếu tố không sản xuất W = 0,15. • Hằng số thời gian vận chuyển: a = 0,016h/ch và b = 0,01119h/km. • Thời gian ở bãi đổ của một chuyến: s = 0,10h/ch. • Hai người thu gom, thời gian lái xe giữa các vị trí đặt container 0,72 phút, k1 = 0,18 phút. 148 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: Lời giải 1. Thời gian lấy tải cho 1 chuyến thu gom: 149
 • 75. 1/17/2015 75 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: Lời giải 2. Thời gian lấy tải cần thiết tại mỗi vị trí thu gom: 150 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: Lời giải 3. Số vị trí cần lấy tải, sử dụng công thức (2.12) 151
 • 76. 1/17/2015 76 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: Lời giải 5. Thể tích xe thu gom, sử dụng CT (2.14): - Một người thu gom: - Hai người thu gom: 6. Số chuyến cần thiết trong tuần - Một người thu gom: - Hai người thu gom: 152 b. Hệ thống container cố định lấy tải thủ công BTVD: Lời giải 7. Số lao động cần thiết: - Một người thu gom: - Hai người thu gom: 153
 • 77. 1/17/2015 77 2.4 Vạch tuyến thu gom - Mục đích: xác định nhu cầu nhân lực, thời gian và phương tiện vận chuyển cần thiết. - Một số nguyên tắc chung hướng dẫn khi vạch tuyến thu gom: • Xác định những chính sách, đường lối và luật lệ hiện hành liên quan đến hệ thống quản lý CTR, vị trí thu gom và tần suất thu gom. • Khảo sát đặc điểm hệ thống thu gom hiện hành như: số người của đội thu gom, loại xe thu gom. • Ở những nơi có thể, tuyến thu gom phải được bố trí để nó bắt đầu và kết thúc gần đường phố chính. Sử dụng những rào cản địa lý và tự nhiên như là đường ranh giới của tuyến thu gom. 154 2.4 Vạch tuyến thu gom - Một số nguyên tắc chung hướng dẫn khi vạch tuyến thu gom: • Ở những khu vực có độ dốc cao, tuyến thu gom phải được bắt đầu ở đỉnh dốc và đi tiến xuống dốc khi xe đã thu gom được chất tải nặng dần. • Tuyến thu gom phải được bố trí sao cho container cuối cùng được thu gom trên tuyến đặt ở gần bãi đổ nhất. • CTR phát sinh ở những vị trí tắt nghẽn giao thông phải được thu gom vào thời điểm sớm nhất trong ngày. • Các nguồn có khối lượng CTR phát sinh lớn phải được phục vụ nhiều lần vào thời gian đầu của ngày công tác. • Những điểm thu gom nằm rải rác (nơi có khối lượng CTR phát sinh nhỏ) có cùng số lần thu gom, phải sắp xếp để thu gom trên cùng 1 chuyến trong cùng 1 ngày. 155
 • 78. 1/17/2015 78 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Thông thường, thiết lập tuyến thu gom bao gồm 4 bước. Trong đó, bước 1 về cơ bản giống nhau cho tất cả các loại hệ thống thu gom, còn các bước 2, 3, 4 khác nhau cho từng loại hệ thống. • Chú ý: các tuyến thu gom chính xác sau khi đã được lập sẵn (ở bước 4) sẽ được thực hiện bởi người lái xe thu gom tại địa bàn. Dựa trên kinh nghiệm thực tế của người lái xe thu gom, mỗi tuyến thu gom sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với từng khu vực riêng. • Trong đô thị lớn, những người giám sát tuyến thu gom chịu trách nhiệm về việc lên lịch các tuyến thu gom. Trong nhiều trường hợp, tuyến thu gom được vạch ra dựa trên kinh nghiệm điều khiển hoạt động của người giám sát công tác thu gom, có được qua nhiều năm công tác trong cùng một khu vực. 156 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 1: Bố trí tuyến thu gom Trên bản đồ tỉ lệ lớn của khu vực phục vụ các dữ liệu sau đây phải được ghi cho mỗi điểm thu gom CTR: vị trí, tần suất thu gom, số container. Nếu khu thương mại hay khu công nghiệp sử dụng hệ thống container cố định chất thải cơ khí, thì khối lượng chất thải đã ước tính để thu gom ở mỗi vị trí thu gom cũng phải ghi lên bản đồ. Đối với khu dân cư, thường giả định rằng khối lượng chất thải thu gom tại mỗi vị trí sẽ xấp xỉ bằng nhau và bằng khối lượng chất thải trung bình. 157
 • 79. 1/17/2015 79 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 1: Bố trí tuyến thu gom Bởi vì bố trí các tuyến thu gom liên quan đến một chuỗi các bài toán thử dần nên bản đồ vẽ nháp phải được sử dụng trước khi các số liệu cơ bản được ghi lên bản vẽ công tác. Tùy thuộc vào độ lớn khu vực phục vụ và số điểm thu gom, có thể chia khu vực phục vụ ra thành những khu vực nhỏ tương đối đồng nhất như: khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương mại. Đối với những nơi có số vị trí thu gom nhỏ hơn 20 - 30 thì bước này thường bỏ qua. Đối với những khu vực lớn hơn, bước này cần phải thực hiện và đưa vào các hệ số tính toán như là tốc độ phát sinh CTR và tần suất thu gom. 158 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container di động Bước 2: Trên tờ ghi chương trình phân phối, đầu tiên ghi tên các tiêu đề tần suất thu gom, lần/tuần; số vị trí thu gom, tổng số container; số chuyến thu gom, chuyến/tuần; và một cột tách rời để ghi các ngày trong tuần trong suốt thời gian chất thải sẽ được thu gom. Xác định số vị trí yêu cầu thu gom nhiều lần trong tuần (ví dụ: từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc thứ 2, 4 và 6) và ghi những thông tin lên tờ chương trình phân phối. Bắt đầu bảng danh sách với những vị trí thu gom có số lần thu gom cao nhất trong tuần (ví dụ: 5lần/tuần). Phân phối số container quy định chỉ phục vụ 1 lần trong tuần, để số container trống trong mỗi ngày thu gom cân bằng nhau. Tuyến thu gom sơ bộ có thể được bố trí khi những thông tin này được biết. 159
 • 80. 1/17/2015 80 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container di động Bước 3: Sử dụng các điều kiện đã cho ở bước 2, việc bố trí tuyến thu gom có thể được phác thảo như sau: Bắt đầu từ trạm điều vận hoặc bãi đậu xe thu gom, một tuyến thu gom sẽ được bố trí nối tất cả các điểm thu gom để phục vụ trong suốt ngày công tác. Bước kế tiếp là sửa đổi tuyến thu gom cơ sở, kể cả các container thêm vào mà nó sẽ phục vụ cho mỗi ngày thu gom. Mỗi tuyến thu gom hàng ngày phải được bố trí để nó bắt đầu và kết thúc gần trạm điều vận. Hoạt động thu gom phải diễn ra một cách chặt chẽ. 160 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container di động Bước 4: Khi những tuyến thu gom sơ bộ được bố trí, khoảng cách trung bình để di chuyển giữa các vị trí đặt container phải được tính toán. Nếu các tuyến thu gom này không cân bằng về phương diện khoảng cách vận chuyển (15%) thì chúng phải được thiết kế lại để mỗi tuyến thu gom khống chế trong khoảng cách xấp xỉ giống nhau. Thông thường, một số tuyến thu gom phải được thử nghiệm trước khi quyết định thực hiện những tuyến sau. Khi lượng xe thu gom lớn hơn 1 thì tuyến thu gom cho mỗi khu vực phục vụ phải được bố trí và công việc dỡ tải cho mỗi chuyến xe phải cân bằng. 161
 • 81. 1/17/2015 81 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định với xe thu gom chất tải cơ khí Bước 2: Trên tờ ghi chương trình phân phối, đầu tiên ghi các tiêu đề như sau: tần suất thu gom, lần/tuần; số vị trí thu gom; tổng khối lượng CTR và một cột tách riêng để ghi các ngày trong tuần trong suốt thời gian thu gom CTR. Xác định số lượng CTR thu gom từ những vị trí yêu cầu thu gom CTR nhiều lần trong tuần (ví dụ: thứ 2 đến thứ 6; hoặc 2, 4, 6) và ghi các thông tin đã biết lên tờ chương trình phân phối. Bắt đầu danh sách bằng các vị trí yêu cầu số lần thu gom cao nhất trong tuần (ví dụ: 5lần/tuần). Sử dụng thể tích hữu ích của xe thu gom (thể tích xe thu gom lý thuyết * tỉ số nén), xác định số lượng CTR tăng thêm mỗi ngày từ những vị trí chỉ thu gom 1 lần trong tuần, phân phối sao cho số lượng CTR thu gom (và số container đổ bỏ) trên mỗi chuyến được cân bằng cho mỗi tuyến thu gom. Khi những điều kiện này đã biết thì tuyến thu gom sơ bộ có thể được bố trí. 162 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định với xe thu gom chất tải cơ khí Bước 3: Khi biết các thông tin nêu trên thì việc bố trí các tuyến thu gom có thể tiếp tục: Bắt đầu từ trạm điều vận, mỗi tuyến thu gom phải được bố trí nối với tất cả các điểm thu gom để phục vụ suốt mỗi ngày thu gom. Tùy vào khối lượng CTR phải thu gom, có thể bố trí từ 1 đến vài tuyến thu gom. Bước kế tiếp là sửa đổi tuyến cơ bản, bao gồm cả các điểm thu gom thêm vào mà nó sẽ phục vụ để hoàn thành việc chất tải. Việc sửa đổi này phải được thực hiện để cho khu vực phát sinh giống nhau được phục vụ với cùng một tuyến thu gom. Đối với các khu vực lớn đã được chia nhỏ và các khu vực chia nhỏ được phục vụ thu gom hàng ngày, cần phải thiết lập các tuyến thu gom cơ sở cho mỗi khu vực đã chia nhỏ. Giữa những khu vực chia nhỏ này, trong một vài trường hợp có sự phụ thuộc vào số chuyến thu gom được thực hiện mỗi ngày. 163
 • 82. 1/17/2015 82 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định với xe thu gom chất tải cơ khí Bước 4: Khi các tuyến thu gom đã được bố trí thì khối lượng CTR và khoảng cách thu gom cho mỗi tuyến phải được xác định. Trong một vài trường hợp, có thể điểu chỉnh lại các tuyến thu gom để cân bằng công việc chất tải cho mỗi nhân công. Sau khi các tuyến thu gom được thiết lập và tính toán, chúng phải được vẽ lên bản đồ chính. 164 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định chất tải thủ công Bước 2: Ước tính tổng khối lượng chất thải được thu gom từ những vị trí lấy mỗi ngày và hoạt động thu gom được chỉ đạo hay điều khiển. Sử dụng thể tích hữu ích của xe thu gom (thể tích xe thu gom lý thuyết x tỉ số nén), xác định số hộ dân trung bình được thu gom chất thải trong suốt mỗi chuyến thu gom. Bước 3: Khi đã biết các số liệu nói trên, việc bố trí tuyến thu gom có thể tiến hành tiếp tục như sau: bắt đầu từ trạm điều vận (hay garage), bố trí hay vạch những tuyến thu gom sao cho phải bao hàm hay đi qua tất cả các điểm thu gom được phục vụ trong suốt tuyến. Các tuyến này phải được bố trí để cho vị trí thu gom cuối cùng ở gần bãi đổ nhất. 165
 • 83. 1/17/2015 83 2.4.1 Thiết lập vạch tuyến thu gom • Bước 2,3,4: Đối với hệ thống container cố định chất tải thủ công Bước 4: Khi tuyến thu gom đã được vạch, số lượng container và khoảng cách vận chuyển của mỗi tuyến phải được xác định. Các số liệu trên và nhu cầu nhân công trong một ngày phải được kiểm tra lại so với thời gian công tác trong một ngày. Trong vài trường hợp, có thể điều chỉnh lại tuyến thu gom để cân bằng khối lượng công việc chất tải. Sau khi đã thiết lập tuyến thu gom, vẽ chúng lên bản đồ địa chính. 166 2.4.2 Thời gian biểu Một bảng thời gian biểu điều khiển cho mỗi tuyến thu gom phải được chuẩn bị bởi phòng kỹ thuật và người điều hành vận chuyển. Phải chuẩn bị cho mỗi người tài xế một bảng thời gian biểu mà trong đó có ghi vị trí và trình tự điểm thu gom. Thêm vào đó, một quyển sách ghi lộ trình phải thực hiện bởi tài xế lái xe thu gom. Tài xế sử dụng quyển sổ ghi lộ trình này để kiểm tra các vị trí thu gom và kê khai bảng thanh toán tiền, mặt khác quyển sổ này cũng ghi chép lại bất kỳ vấn đề nào xảy ra khi thực hiện quá trình thu gom. Các thông tin ghi trong quyển sổ lộ trình rất hữu dụng khi điều chỉnh hay sửa đổi tuyến thu gom. 167
 • 84. 1/17/2015 84 2.4.2 Thời gian biểu Luôn luôn hoàn thiện các hệ thống thu gom. Các hệ thống thu gom từ trước đến nay hoạt động chủ yếu dựa trên kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian. Quá trình phát triển của xã hội ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động của các hệ thống thu gom: sự tăng dân số, sự tăng trưởng kinh tế, tình trạng giao thông đô thị … khiến mọi phương thức hoạt động thu gom cần được cải tiến, bổ sung, nâng cấp, vì vậy phải hoàn thiện các hệ thống thu gom hiện có. Căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội và kỹ thuật hiện tại cũng như những dự báo phát triển trong tương lai để đầu tư nghiên cứu tìm ra một hệ thống thu gom hoạt động hiệu quả hơn. Chẳng hạn, thông qua các bước phân tích số liệu, nghiên cứu thực tế, lập hệ thống mô phỏng, mô hình hóa… Đó là bài toán dành cho các nhà quản lý với sự trợ giúp của các nhà chuyên môn. 168 2.4.2 Thời gian biểu Các tiêu chí chính đặc trưng cho hiệu quả thu gom: • Khối lượng CTR được thu gom trong một giờ • Tổng số hộ được phục vụ trong một giờ làm việc của một ca. • Chi phí của một ngày thu gom • Chi phí cho mỗi lần dừng để thu gom • Số lượng người được phục vụ bởi một xe trong một tuần. • Tính hiệu quả của tuyến thu gom cũng được đánh giá bởi số lần tuyến thu gom bị lặp lại (thể hiện bằng đường nét đứt). Số lần lặp lại càng thấp, tuyến thu gom càng hiệu quả về kinh tế. 169
 • 85. 1/17/2015 85 2.4.2 Thời gian biểu 170 Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và vận chuyển CTR Mục tiêu môn học: - Nêu được sự cần thiết của hệ thống trung chuyển và vận chuyển CTR - Phân biệt các loại TTC - Xác định vị trí TTC 171
 • 86. 1/17/2015 86 Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và vận chuyển CTR 172 3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển • Hạn chế tối đa sự xuất hiện các bãi rác hở không hợp pháp do khoảng cách vận chuyển khá xa. • Vị trí của bãi đổ cách xa tuyến thu gom. • Việc sử dụng các loại xe thu gom vừa và nhỏ không thích hợp cho việc vận chuyển rác đi xa. 173
 • 87. 1/17/2015 87 3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển • Có nhiều tổ chức thu gom rác quy mô nhỏ từ các khu dân cư • Có nhiều khu vực thu gom CTR với mật độ dân cư thấp. • Việc hoạt động của các xe thu gom dùng thùng chứa luân chuyển cho các khu thương mại. • Khi có sự thay đổi phương tiện vận chuyển: đường bộ – đường sắt, đường bộ – đường thủy … 174 175
 • 88. 1/17/2015 88 3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa • Hầu hết các khâu tiếp nhận rác cuối cùng đều được bố trí cách xa thành phố, khu vực dân cư; • Chí phí nhân công, chi phí hoạt động và nhiên liệu cao; TTC rác là cần thiết. • Để vận chuyển rác đi càng xa, xe có tải trọng càng lớn → chi phí trên một đơn vị khối lượng càng thấp. Cần TTC để nhận rác từ các phương tiện vận chuyển nhỏ và giao cho các phương tiện vận chuyển lớn để chở rác đến bãi đổ cuối cùng.176 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa Ví dụ Xác định sự cần thiết của trung chuyển trên cơ sở phân tích chi phí vận hành: • Hệ thống container di động (trực tiếp) • Hệ thống container cố định (trực tiếp) • Hệ thống trung chuyển - vận chuyển Để vận chuyển chất thải được thu gom từ khu đô thị đến bãi chôn lấp, theo các dữ liệu sau: • Hệ thống container di động sử dụng xe thu gom có thể tích thùng chứa 6m3 với chi phí vận hành là 25000đ/h. • Hệ thống container cố định sử dụng xe có trang bị máy ép rác, có thể tích thùng chứa 15m3, với chi phí vận hành là 40000đ/h. • Hoạt động trung chuyển - vận chuyển sử dụng xe đầu kéo có thể tích của thùng chứa 80m3 với chi phí vận hành là 60000đ/h. • Chi phí hoạt động của trạm trung chuyển: 2750đ/m3. 177
 • 89. 1/17/2015 89 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa Ví dụ: Lời giải • Chuyển đổi các chi phí vận hành thành đơn vị đồng/(m3.h) Hệ thống container di động: Hệ thống container cố định: Hoạt động trung chuyển - vận chuyển sử dụng xe đầu kéo: • Vẽ đường biểu diễn chi phí cho 1m3 CTR theo thời gian lái xe toàn chuyến (2 chiều), cho 3 hệ thống lựa chọn. Đồ thị biểu diễn như sau: 178 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa Ví dụ: Lời giải 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Thôøi gian (h) Chiphí(ñoàng/m3) Heä thoáng container di ñoäng Heä thoáng container coá ñònh Heä thoáng trung chuyeån - vaän chuyeån 179
 • 90. 1/17/2015 90 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa • Từ hình vẽ xác định được các điểm giao nhau giữa hệ thống trung chuyển – vận chuyển với hệ thống lựa chọn: Hệ thống container di động: 48 phút Hệ thống container cố định: 86 phút Nhận xét: • Nếu hệ thống container di động được sử dụng và thời gian lái xe toàn chuyến đến bãi đổ lớn hơn 48 phút thì nên đầu tư trạm trung chuyển. • Nếu hệ thống container cố định được sử dụng và thời gian lái xe toàn tuyến đến bãi đổ lớn hơn 86 phút thì nên đầu tư trạm trung chuyển. 180 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa Nhận xét: Khi vận chuyển CTR với những khoảng cách xa thì chi phí vận chuyển được biểu diễn bằng đơn vị: VNĐ/(tấn x km). Đơn vị biểu diễn này được sử dụng rộng rãi để phân tích TTC bởi vì khối lượng là chỉ tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với vận chuyển bằng đường sắt hay đường ô tô. Tuy nhiên, đơn vị biểu diễn chi phí này có thể dẫn đến tính toán sai khi khối lượng riêng của chất rắn thay đổi đáng kể khi chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc từ container này đến container khác. 181
 • 91. 1/17/2015 91 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa Ví dụ: Xác định thời gian giao nhau giữa hai hệ thống thu gom rác sử dụng xe ép rác và hệ thống trung chuyển, vận chuyển, theo các dữ liệu sau: • Xe ép rác có thể tích là 23m3 • Khối lượng riêng của rác trong xe ép rác là 350 kg/m3. • Xe đầu kéo (rơmooc) có thể tích là 80m3. • Khối lượng riêng của rác trong xe đầu kéo là 200kg/m3. • Chi phí vận hành của xe ép rác là 40000đ/h. • Chi phí vận hành của xe đầu kéo là 60000đ/h. • Chi phí vận hành của trạm trung chuyển là 3650đ/tấn. 182 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa Ví dụ: Lời giải - Xác định khối lượng rác vận chuyển cho từng hệ thống • Hệ thống xe ép rác: • Hệ thống xe đầu kéo: - Xác định chi phí vận hành trên 1 tấn rác • Hệ thống xe ép rác: • Hệ thống xe đầu kéo: 183
 • 92. 1/17/2015 92 3.1.1 Khoảng cách vận chuyển khá xa Ví dụ: Lời giải - Lập phương trình xác định thời gian giao nhau giữa hai hệ thống: - Từ phương trình trên, xác định thời gian giao nhau của 2 hệ thống là: 184 3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển 3.1.2 Trạm xử lý hay bãi đổ ở xa trục lộ giao thông Nếu điểm tiếp nhận rác cuối cùng không nằm cạnh trục giao thông đường bộ, thì hoạt động trung chuyển phải được sử dụng vì không thể vận chuyển trực tiếp trên đường quốc lộ. 3.1.3 Trạm trung chuyển kết hợp với trạm thu hồi vật liệu - Là những trạm liên hợp đa năng có thể thực hiện nhiều khâu một lúc như: 1) tiếp nhận chất thải; 2) phân loại; 3) tái chế nhựa, thủy tinh ...; 4) sản xuất phân Compost; 5) đốt phát điện ... và 6) vận chuyển phần còn lại đến bãi chôn lấp. - Việc áp dụng các trạm liên hợp trung chuyển - tái sinh phế liệu quy mô lớn cho phép tiết kiệm chi phí nhờ kết hợp nhiều hoạt động trong một trạm. 185
 • 93. 1/17/2015 93 3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển 3.1.4 Trạm trung chuyển tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh (landfill) Để đảm bảo an toàn và khắc phục những khó khăn trong công tác nhận dạng chất thải cho phép tiếp nhận tại bãi chôn lấp thì ngay tại đây cũng cần xây dựng bãi chứa tạm thời (gọi là TTC ở bãi chôn lấp), để nhận chất thải từ các xe tải nhỏ, tư nhân. Nhờ tách riêng TTC cho xe vận chuyển tư nhân và xe tải nhỏ, nên nguy cơ xảy ra tai nạn ở các khu vực công tác của bãi chôn lấp giảm đi đáng kể. 3.1.5 Trạm trung chuyển khi thay đổi phương thức vận chuyển - Khi xử lí CTR ở trên các đảo, để giảm các chi phí và khó khăn cho quá trình vận chuyển cần phải có trạm trung chuyển kết hợp ép rác vào các container thể tích lớn hơn 530 m3. - Ví dụ: Mô hình cảng ép - trung chuyển CTR ở Hồng Kông 186 3.1 Sự cần thiết của hoạt động trung chuyển 3.1.5 Trạm trung chuyển khi thay đổi phương thức vận chuyển - Mô hình cảng ép - trung chuyển CTR ở Hồng Kông 187
 • 94. 1/17/2015 94 3.2 Các loại trạm trung chuyển TTC có chức năng chính là chuyển CTR từ các xe thu gom và các xe vận chuyển nhỏ sang các phương tiện vận chuyển lớn hơn. Phụ thuộc phương pháp chất tải lên các xe vận chuyển lớn, có thể phân loại trạm trung chuyển thành 3 loại : • Chất tải trực tiếp • Chất tải từ khu vực tích luỹ. • Kết hợp chất tải trực tiếp và chất tải kiểu tích luỹ TTC cũng có thể được phân loại theo công suất, ví dụ theo cách phân loại của Mỹ như sau: • Loại nhỏ (công suất < 100tấn/ngày). • Loại trung bình (công suất trong khoảng 100-500 tấn/ngày). • Loại lớn (công suất > 500 tấn/ngày). 188 Các loại trạm trung chuyển 189
 • 95. 1/17/2015 95 3.2 Các loại trạm trung chuyển 3.2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp • TTC chất tải trực tiếp năng suất lớn không có máy ép • TTC chất tải trực tiếp năng suất lớn có máy ép • TTC chất tải trực tiếp năng suất trung bình và nhỏ có máy ép • TTC chất tải trực tiếp năng suất nhỏ sử dụng ở nông thôn 190 3.2 Các loại trạm trung chuyển 3.2.2 Trạm trung chuyển kiểu tích lũy (storage-load transfer station) • TTC kiểu tích lũy công suất lớn không có máy ép • TTC kiểu tích lũy năng suất lớn có máy ép và xử lý 3.2.3 Trạm trung chuyển kết hợp chất tải trực tiếp và tích lũy 191
 • 96. 1/17/2015 96 3.3 Phương tiện và phương pháp vận chuyển 3.3.1 Phương tiện vận chuyển Xe tải, xe lửa và tàu thuỷ … là những phương tiện chủ yếu được sử dụng trong vận chuyển chất thải rắn. Bên cạnh đó, còn sử dụng các hệ thống khí nén và hệ thống thuỷ lực. 3.3.2 Phương pháp vận chuyển Vận chuyển bằng đường bộ Vận chuyển bằng đường sắt Vận chuyển bằng đường thủy Vận chuyển bằng khí nén, áp lực nước hay các hệ thống khác 192 3.3.2 Phương pháp vận chuyển a. Vận chuyển bằng đường bộ - Đường bộ sử dụng ở những nơi xe vận chuyển có thể vào được. - Các loại xe sử dụng để vận chuyển trên xa lộ phải đáp ứng các yêu cầu sau: • Chi phí vận chuyển thấp nhất. • Chất thải được phủ kín trong suốt quá trình vận chuyển. • Các loại xe phải được thiết kế phù hợp với giao thông trên xa lộ. • Khối lượng xe và rác không vượt quá giới hạn khối lượng cho phép. • Phương pháp dỡ tải phải đơn giản và có khả năng thực hiện độc lập (tự hành). 193
 • 97. 1/17/2015 97 3.3.2 Phương pháp vận chuyển b. Vận chuyển bằng đường sắt - Mặc dù, đường sắt từng là phương tiện vận chuyển CTR thông dụng, nhưng hiện nay chỉ còn một vài khu vực trên thế giới sử dụng phương tiện này. VD: Châu Âu tận dụng những đường ray cũ để vận chuyển CTR. Đường ray có chiều rộng là 1m. - Tuy nhiên, việc sử dụng đường sắt để vận chuyển rác đang được quan tâm và phát triển trở lại, đặc biệt đối với bãi chôn lấp ở xa mà nếu vận chuyển bằng đường bộ thì khó khăn trong khi đã có sẵn hệ thống đường sắt. 194 3.3.2 Phương pháp vận chuyển c. Vận chuyển bằng đường thủy - Xà lan và những chiếc tàu đặc biệt đã được dùng để vận chuyển CTR đến nơi xử lý hay đến nơi đổ bỏ như bờ biển, đại dương. - Trong vận chuyển CTR bằng đường thuỷ, có thể sử dụng một số xà lan tự hành, nhưng thông thường, người ta dùng tàu kéo hay những loại tàu đặc biệt để kéo xà lan chở rác. Tuy nhiên, khi biển động, vận chuyển thường xuyên bị ngưng trệ. Trong trường hợp đó, rác phải được lưu trữ, do đó làm tăng chi phí sử dụng kho lưu trữ. 195