SlideShare a Scribd company logo
Lớp : …………………
Thời gian: ……………
Địa điểm: …………….
Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
NGÂN HÀNG KỸ THUẬT SỐ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
• GIẢNG VIÊN : Nguyễn Thị Thu Hằng
• SĐT : 0909.901.145(Zalo:
HangNguyen)
• Email: nguyen.hang@ntt.edu.vn
• TG: ………… (5 tiết)
• Sĩ số:…..
a/Fintech là gì?
Theo Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng-
BCBS(2018) và Hội đồng Ổn định tài chính-
FSB(2017) “Công nghệ tài chính là các sáng tạo tài
chính do công nghệ mang lại , giúp tạo mô hình đầu
tư, ứng dụng quy trình hoặc sản phẩm ảnh hưởng
đáng kể đối với thị trường tài chính và các tổ chức
tài chính cũng như việc cung cấp các dịch vụ tài
chính.”
(Tham khảo P.13, Ngân hàng Số Từ đổi mới đến cách mạng)
a/Fintech là gì?
Theo World Bank (2020), kể từ năm 2016 đến tháng 11/2020 đã
có tổng cộng 73 cơ chế thử nghiệm có liên quan đến Fintech được công
bố ở 57 quốc gia.
Tham khảo một số văn bản luật liên quan đến Fintech tại Việt Nam :
https://tapchinganhang.gov.vn/co-che-thu-nghiem-co-kiem-soat-va-van-de-hoan-
thien-khung-phap-ly-ve-fintech-o-viet-nam.htm
a/Fintech là gì?
• Cần làm rõ, trong môn học này nhắc đến Fintech hay công ty
Fintech.
• Công ty Fintech: là các “Startup” trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ
tài chính sử dụng công nghệ 4.0 làm nền tảng hoặc nguyên văn của
ngài King: “Fintech, hay chính xác hơn là một công ty TechFin – tức
công ty công nghệ(Technology) tập trung vào các dịch vụ tài chính”.
• Do đó khi nhắc đến Fintech trong bài: là các ứng dụng công nghệ
vào lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân hàng
• Khi nhắc đến các công ty công nghệ tài chính liên quan đến lĩnh vực
hoạt động ngân hàng: “Công Ty Fintech”.
b/Đặc điểm của Fintech:
Các sáng tạo tài chính do công nghệ mang lại.
Có khoảng 9 lĩnh vực đặc trưng Fintech tham
gia thuộc cả Tài Chính và Ngân hàng, tuy nhiên
trong lĩnh vực ngân hàng Fintech có 4-5 mảng
hoạt động tùy theo cách phân chia.
Ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường tài chính: gồm cả
tích cực/hay tiêu cực.
CÁC SÁNG TẠO TÀI CHÍNH DO CÔNG NGHỆ MANG LẠI:
BẢNG 1. MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH DO FINTECH CUNG CẤP
NGUỒN: “FINTECH INDUSTRY OVERVIEW 2016, SPARKLABS GLOBAL VENTURE” VÀ “BASEL COMMITTEE ON
BANKING SUPERVISION, 2017”.
b/Đặc điểm của Fintech:
1.
2.
3. quyết toán, bao
- Các lĩnh vực của Fintech gồm:
Dịch vụ tín dụng
Tiền gửi và huy động vốn;
Dịch vụ thanh toán, bù trừ và
gồm cả tiền kỹ thuật số
4.
5.
Dịch vụ quản lý đầu tư bao gồm cả thương mại;
Bảo hiểm
(Theo Navaretti và cộng sự, 2017).
b/Đặc điểm của Fintech:
- Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái Fintech:
Nhắc đến Fintech sẽ luôn có một hệ sinh
thái đi kèm, cấu thành từ mối quan hệ nhúng của
các thành phần trong hệ sinh thái với nhau, tạo ra
các thay đổi cho sản phẩm, cũng như cách thức
cung ứng sản phẩm tài chính trên thị trường.
b/Đặc điểm của Fintech:
- Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái Fintech: Tương tự theo In Lee và
Yong Jae Shin của trường ĐH Indiana (2016), một hệ sinh thái cộng
sinh và ổn định sẽ thúc đẩy Fintech phát triển. Năm yếu tố của hệ sinh
thái Fintech.
C/Hiệu quả của Fintech:
Fintech có sự ảnh hưởng tích cực đến lĩnh vực tài chính:
Góp phần cải tiến, kích thích nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác
và cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính và cuối cùng là mang
lại lợi ích cho khách hàng. Công nghệ mới được ứng dụng
bởi những công ty Fintech gia nhập thị trường và cả những
định chế tài chính truyền thống tạo nên sự thay đổi cơ bản
ngành dịch vụ tài chính trong thực tiễn tại nhiều quốc gia.
C/Hiệu quả của Fintech:
Và còn một số yếu tố tiêu cực, các rào cản
khi ứng dụng fintech vào thực tiễn các ngân
hàng: Công nghệ thay đổi, và các tội phạm
công nghệ tài chính cũng sinh sôi nảy nở, lợi
dụng các kẻ hở của luật pháp, quy trình, hoặc
biến tướng của tội phạm tài chính đội lốt
sáng tạo công nghệ. Đó có thể là những yếu
tố tiêu cực dẫn đến một làn sóng nguy hiểm
cho thị trường tài chính, giảm niềm tin vào
Fintech.
CHƯƠNG 1. SỰ ĐỘT PHÁ VÀ HIỆU QUẢ CÔNG
NGHỆ
Yếu tố cầu
3. Sự đột phá và hiệu q
Yế
u
uả
tốcông nghệ
1. Yếu tố cung – cầu tr
co
un
n
gg đột phá công nghệ số
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ
SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính?
- Bên cung ứng dịch vụ tài chính và những lựa chọn thị phần?
- Môi trường kinh doanh của bên cung ứng dịch vụ tài chính đã thay đổi như
thế nào?
- Yếu tố pháp lý có theo kịp những đột phá trong công nghệ số?
- Đa dạng hóa sản phẩm tài chính và đa dạng hóa các công ty cung ứng dịch
vụ tài chính, tạo ra một thị trường tài chính cạnh tranh hơn về tính hiệu
quả.
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
NGHỆ SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính? (p.258, Bank 4.0)
Chi phí cho việc ứng dụng công nghệ tài chính thay thế việc mở
thêm chi nhánh truyền thống để cung cấp dịch vụ về mặt lâu
dài sẽ được giảm vì giảm chi phí vốn đầu tư, chi phí nhân sự,
chi phí cơ hội (thời gian chứng minh năng lực của một ngân
hàng để được mở thêm chi nhánh mất 12-18 tháng)
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính?
NGHỆ SỐ:
VD: Alibaba với “2 máy chủ”
- Các ngân hàng TMCP Việt Nam và việc mở thêm chi
nhánh?
Livebank của ngân hàng TMCP Tiên Phong(một ví dụ về
ngân hàng tự phục vụ, tiết kiệm không gian, nhân lực, ứng
dụng công nghệ sinh trắc học, AI, tuy nhiên vẫn là ngân hàng số
giai đoạn chuyển tiếp.)
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ
SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính?
VD:
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
NGHỆ SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính?
Cơ sở vật chất vật lý: Chi phí chuyển đổi số, áp dụng
Fintech rẻ hơn chi phí thuê hàng chục cơ sở vật chất vật lý hay
cụ thể là mặt bằng để mở mới các chi nhánh ngân hàng ở vị trí
đắc địa của thành phố lớn và đắt đỏ. =>với bên cung ứng dịch vụ
tài chính, yếu tố tiên quyết là hiệu quả về mặt chi phí
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
NGHỆ SỐ:
Banks are shutting branches to save costs, and the
digital financial services are alternative choice.
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
NGHỆ SỐ:
: Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm
n ưu tiên dồn về cho những đột phá
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- VD
C
: h
M
i_p
Sh
er
ívc
ic
u
en
là
gm
ứ
ộ
n
t g
tro
d
nịg
ch vụ tài chính?
những C
ch
ôn
ig
phtí
ytitế
ưp n
ch
ậâ
n
n vốn
fintech có giá trị nhất tại
đV
ếin
ệt c
N
ô
an
m
gvn
àg
nh
hệ
ậnvđ
àưn
ợg
c u
tà
ồ
i n vố
cô
trợ
ngtố
ntgh
nh
ệấ
.t, khi đạt giá
trị 2,27 tỷ USD và đã huy
động được tổng cộng
433,7 triệu USD từ các nhà
đầu tư bao gồm Ngân
hàng Mizuho và Warburg
Pincus.FL CB Insights
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ:
FINTECH COMPANIES IN SINGAPORE BY SEGMENT, SOURCE: SINGAPORE
FINTECH REPORT 2022, FINTECH NEWS SINGAPORE
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
NGHỆ SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính?
Chi phí tiếp cân khách hàng trên
không gian số ngày càng thể hiện sự
hiệu quả về tốc độ tăng trưởng quy mô,
vượt trội so với cách “ mở chi nhánh và
chờ khách hàng tìm đến”.
SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
-1.3
B.
ê
1
n
.Y
cẾ
uU
ngT
ứ
Ố
ng
CU
dịN
ch
G
vụ
– t
C
àẦ
i c
U
híT
nR
hO
và
Nn
G
hĐ
ữn
Ộ
g
Tlự
Pa
Hc
Á
họ
Cn
Ôt
N
hị
G
pN
hầ
G
nH
? Ệ
Các ngân hàng thương mai truyền thống xưa nay được biết đến
với sự đa năng, phục vụ từ người công nhân, nội trợ đến những doanh
nghiệp đa quốc gia. Từ các giao dịch như nạp tiền thanh toán hóa đơn
lẻ đến các giao dịch hàng triệu USD. Tuy nhiên: Liệu sự đa năng này có
đem lại trải nghiệm về chất lượng dịch vụ như nhau và tối ưu cho từng
đối tượng khách hàng?
VD: Apple bán Iphone 14 promax như thế nào…?
Nghĩ đến Momo nghĩ tới thanh toán? Fundiin….?
Nghĩ đến Paypal nghĩ tới….?
https://nhadautu.vn/infographic-con-duong-tro-thanh-de-che-thanh-
toan-dien-tu-cua-paypal-d4827.html
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
NGHỆ SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Bên cung ứng dịch vụ tài chính và những lựa chọn thị phần?
Các công ty công nghệ tài chính chủ yếu hoạt động theo
mô hình tách nhỏ các mảng kinh doanh của ngân hàng thành
mảng nhỏ và tập trung hơn(FSB,2019)
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG
NGHỆ SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Môi trường kinh doanh của bên cung ứng dịch vụ tài chính
đã thay đổi như thế nào?
Khủng hoảng tài chính đến từ vấn đề quản lý tín dụng liên
quan đến “bong bóng bất động sản” dẫn đến một loạt các quy định
cải tiến từ các kinh nghiệm di sản, tăng chi phí cung cấp dịch vụ tài
chính và tăng thêm lực ma sát trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính.
Đặt ra một câu hỏi đối với ngân hàng thương mại để giải
đáp.Các công nghệ tài chính như “nền tảng P2P(cho vay ngang hàng)
kết hợp Bigdata chứa dữ liệu liên quan khoa học hành vi của khách
hàng sẽ là những giải pháp cho vấn dề nêu trên.
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ
SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
VD: Các công ty Fintech dựa trên P2P được tổng hợp dựa trên thống kê của
Lender.vn, Ngân hàng nhà nước chưa có danh sách chính thức về các công ty
Fintech lĩnh vực này. Tham khảo. https://tapchinganhang.gov.vn/hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam.htm
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ
SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Yếu tố pháp lý có theo kịp những đột phá trong công nghệ số?
Yếu tố pháp lý sẽ tác động theo hướng là động lực hay là trở lực
để các công nghệ tài chính được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong
một đất nước. Các công ty công nghệ tài chính, các ứng dụng mới trong
lĩnh vực ngân hàng có được áp dụng hay không phụ thuộc vào nhà điều
tiết, và như một xu thế tất yếu, các nhà điều tiết trên khắp thế giới đang
phải chạy đua để có những cơ sở pháp lý vừa mở đường cho ứng dụng
công nghệ vừa quản trị được những rủi ro liên quan đến áp dụng công
nghệ trong lĩnh vực tài chính, một lĩnh vực luôn yêu cầu tính thận trọng,
kỹ lưỡng cao.
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ
SỐ:
a/Yếu tố liên quan đến cung:
- Đa dạng hóa sản phẩm tài chính và đa dạng hóa các công ty cung ứng dịch
vụ tài chính, tạo ra một thị trường tài chính cạnh tranh hơn về tính hiệu
quả.
Càng đông nhà bán hàng thì giá phí càng rẻ.
Chất lượng cạnh tranh.
Đường cung dịch chuyển sang trái ,
Cùng 1 mức giá, lượng bán ra tăng
Do yếu tố ảnh hưởng đến cung thay đổi
Đó là Fintech, và chính sách cho phépFT
CÁC NỘI DUNG CẦN TỰ HỌC Ở NHÀ:
ÔN TẬP CHƯƠNG 1 (BUỔI 1)
ĐỌC TÀI LIỆU CHƯƠNG 1 (BUỔI 2)
 Các công nghệ chủ yếu?
 Môi trường kinh doanh, bên trong, bên ngoài?
 Sự thay đổi/thích ứng?
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ:
b/Yếu tố liên quan đến cầu:
-SỰ thay đổi đặc điểm nhân khẩu học, tỷ lệ sử dụng internet và điện thoại
di động tăng cao.
B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU:
B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU:
-
- Thế hệ X,Y,Z, Người dùng trẻ có xu hướng tiếp nhận công nghệ
tốt hơn, niềm tin dành cho công nghệ mới cao hơn
Minh chứng: Theo báo cáo của ITU trong năm 2022,
73% dân số toàn cầu từ 10 tuổi trở lên sở hữu điện thoại
di động
75% thanh niên độ tuổi 15-24 có thể sử dụng
Internet, tăng từ mức 72% vào năm 2021.
Sau 27 năm kết nối với mạng Internet thế giới, đến
nay, Việt Nam có khoảng 75 triệu người dùng Internet, theo
ước tính của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA). Thống kê
của Statista cho thấy Việt Nam hiện đứng thứ 12 trên thế
giới về số người dùng Internet.(2023)
B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU:
- Thay đổi về các kz vọng của bên cầu(Brett King, Bank 4.0,
tr337 )
+ Về thời điểm, thời gian: mọi nơi, bất cứ khi nào.
+ Bối cảnh cuộc sống(dữ liệu lấy từ cuộc sống, vượt
xa những dữ liệu từ giao dịch đơn thuần): Bất cứ hoàn cảnh
và yêu cầu nào cần đến dịch vụ tài chính, thanh toán, tín
dụng…
B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU:
+ Cá nhân hóa, tùy biến hóa: Được thiết kế cho thích hợp cho
từng cá nhân khách hàng.
Tính bảo mật-an toàn dịch vụ tài chính của khách hàng trên
không gian số của khách hàng cần được đảm bảo, nhưng không
tạo lực ma sát cho khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính.
 Một trải nghiệm toàn diện, an toàn căn cứ trên tính ứng dụng
của ngân hàng.
B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU:
Trên đồ thị
cho ta thấy
nếu như giá
một hàng
hóa giảm từ
P1 xuống P2
thì lượng
cầu sẽ tăng
lên từ Q1 tới
Q2.
Mở rộng: Giá
cả cung cấp
dịch vụ đang
ngày càng
rẻ?(tại các
ngân hàng)
B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU:
Trên đồ thị cho ta
thấy sự dịch chuyển
đường cầu do các
yếu tố khác giá.
Mở rộng:
Yêu cầu về trải
nghiệm của khách
hàng đối với dịch vụ
tài chính thay đổi với
cùng 1 mức giá, làm
giảm đi lượng cầu.
Khách hàng chuyển
sang sử dụng dịch vụ
tương tự với trải
nghiệm tốt hơn!(do
công ty Fintech cung
ứng)
1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ
SỐ:
Tóm lại: => Thách thức lớn nhất hiện nay của các nhà điều tiết, các nhà quản
lý ngân hàng thương mại, mâu thuẫn nội tại của việc cung cấp dịch vụ tài
chính hiện nay. Các công ty Fintech, Bigtech đang xử lý vấn đề nếu trên bằng
Bigdata, WEB nhận biết ngữ nghĩa, sinh trắc học. Các ngân hàng thương mại
đang bước đầu tiếp cận và đối mặt thách thức này thông qua sinh trắc học,
Bigdata tuy nhiên có sự chậm rãi hơn. Ai sẽ là người đến đích trong công
cuộc số hóa , vẫn là một dấu “?”.
Có nhiều Yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu trong đột phá công nghệ số, các yếu
tố nêu trên là các yếu tố chủ chốt và đã được số liệu thống kê chứng minh. Đột phá công
nghệ là các động lực tốt để tạo ra sự dịch chuyển của đường cung và đường cầu dịch vụ
tài chính. Điểm giao nhau của đường cung và đường cầu dịch vụ tài chính tại đó khách
hàng(bên cầu) sẽ được nhận những dịch vụ tài chính với trải nghiệm ngày càng hoàn
thiện với mức giá phải chăng hơn, ngân hàng thương mại và các bên cung ứng dịch vụ
tài chính( Fintech, Bigtech, định chế tài chính khác ngân hàng thương mại) sẽ thu lợi
nhuận từ số đông và phát triển bền vững hơn, xanh hơn nhờ sự ứng dụng hiệu quả các
đột phá công nghệ.
Các đột phá công nghệ là không ngừng và điểm giao nhau giữa 2 yếu tố cung
cầu cũng không ngừng thay đổi.
BTVN: FINTECH MANG ĐẾN LỢI ÍCH GÌ ĐỐI
VỚI NỀN KINH TẾ, NGÂN HÀNG, VÀ KHÁCH
HÀNG.(VIẾT KHOẢNG 2-3 TRANG A4)
SV Làm cá nhân và nộp LCMS trước ngày 30/4/2024 lấy điểm 10% quá
trình.
NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG NGUYEN.pptx

More Related Content

Similar to NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG NGUYEN.pptx

tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf
tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdftai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf
tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf
Brand Xanh
 
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030
Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030
Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030
nataliej4
 
K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671
K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671
K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...
DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docxCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCTIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhận Viết Đề Tài Thuê trangluanvan.com
 
3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx
3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx
3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx
songtoan982017
 
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Công nghệ tài chính căn bản chương 1
Công nghệ tài chính căn bản chương 1Công nghệ tài chính căn bản chương 1
Công nghệ tài chính căn bản chương 1
ChiV83
 
Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...
Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...
Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...
dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.doc
Luận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.docLuận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.doc
Luận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Bài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAY
Bài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAYBài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAY
Bài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...
Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...
Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...
luanvantrust
 
Vietnam IT landscape 2019
Vietnam IT landscape 2019Vietnam IT landscape 2019
Vietnam IT landscape 2019
Đoàn Trọng Hiếu
 
Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly Hôn
Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly HônThực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly Hôn
Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly Hôn
Nhận Viết Thuê Đề Tài Zalo: 0909.232.620 / Baocaothuctap.net
 
Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...
Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...
Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...
dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.doc
Luận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.docLuận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.doc
Luận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.doc
sividocz
 
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
songtoan982017
 
un-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdf
un-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdfun-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdf
un-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdf
huynhtra334
 

Similar to NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG NGUYEN.pptx (20)

tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf
tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdftai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf
tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf
 
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU - TẢI MIỄN PHÍ:...
 
Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030
Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030
Dự thảo chiến lược thu hút fdi giai đoạn 2018 2030
 
K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671
K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671
K2554 l uxk_hofyxm_20131106040405_65671
 
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...
Luận Văn Phát Triển Dịch Vụ Thanh Toán Trong Nước Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phá...
 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docxCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docx
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG.docx
 
TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCTIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx
3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx
3.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 2 GV 2024.pptx
 
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...
Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ v...
 
Công nghệ tài chính căn bản chương 1
Công nghệ tài chính căn bản chương 1Công nghệ tài chính căn bản chương 1
Công nghệ tài chính căn bản chương 1
 
Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...
Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...
Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Banking tại Ngân hàng TMCP ...
 
Luận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.doc
Luận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.docLuận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.doc
Luận Văn Thành Hcm Trở Thành Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế.doc
 
Bài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAY
Bài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAYBài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAY
Bài mẫu Tiểu luận về Fintech, HAY
 
Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...
Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...
Giải pháp marketing dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV chi nhánh...
 
Vietnam IT landscape 2019
Vietnam IT landscape 2019Vietnam IT landscape 2019
Vietnam IT landscape 2019
 
Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly Hôn
Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly HônThực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly Hôn
Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Ly Hôn
 
Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...
Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...
Quản lý Nhà nước về đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh ...
 
Luận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.doc
Luận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.docLuận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.doc
Luận Văn Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu.doc
 
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
4.NGÂN HÀNG KĨ THUẬT SỐ-slide CHƯƠNG 3.pptx
 
un-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdf
un-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdfun-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdf
un-fintech-and-digital-finance-for-financial-inclusion-1.pdf
 

Recently uploaded

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
Luận Văn Uy Tín
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
Luận Văn Uy Tín
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
gorse871
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
NhNguynTQunh
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 

Recently uploaded (20)

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 

NHKTS SLIDE B2 KHAI NIEM FINTECH VA YEU TO CUNG CAU DOI MOI TRONG CN_GV HANG NGUYEN.pptx

 • 1. Lớp : ………………… Thời gian: …………… Địa điểm: ……………. Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hằng NGÂN HÀNG KỸ THUẬT SỐ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
 • 2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN • GIẢNG VIÊN : Nguyễn Thị Thu Hằng • SĐT : 0909.901.145(Zalo: HangNguyen) • Email: nguyen.hang@ntt.edu.vn • TG: ………… (5 tiết) • Sĩ số:…..
 • 3. a/Fintech là gì? Theo Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng- BCBS(2018) và Hội đồng Ổn định tài chính- FSB(2017) “Công nghệ tài chính là các sáng tạo tài chính do công nghệ mang lại , giúp tạo mô hình đầu tư, ứng dụng quy trình hoặc sản phẩm ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường tài chính và các tổ chức tài chính cũng như việc cung cấp các dịch vụ tài chính.” (Tham khảo P.13, Ngân hàng Số Từ đổi mới đến cách mạng)
 • 4. a/Fintech là gì? Theo World Bank (2020), kể từ năm 2016 đến tháng 11/2020 đã có tổng cộng 73 cơ chế thử nghiệm có liên quan đến Fintech được công bố ở 57 quốc gia. Tham khảo một số văn bản luật liên quan đến Fintech tại Việt Nam : https://tapchinganhang.gov.vn/co-che-thu-nghiem-co-kiem-soat-va-van-de-hoan- thien-khung-phap-ly-ve-fintech-o-viet-nam.htm
 • 5. a/Fintech là gì? • Cần làm rõ, trong môn học này nhắc đến Fintech hay công ty Fintech. • Công ty Fintech: là các “Startup” trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ tài chính sử dụng công nghệ 4.0 làm nền tảng hoặc nguyên văn của ngài King: “Fintech, hay chính xác hơn là một công ty TechFin – tức công ty công nghệ(Technology) tập trung vào các dịch vụ tài chính”. • Do đó khi nhắc đến Fintech trong bài: là các ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực liên quan đến tài chính ngân hàng • Khi nhắc đến các công ty công nghệ tài chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động ngân hàng: “Công Ty Fintech”.
 • 6. b/Đặc điểm của Fintech: Các sáng tạo tài chính do công nghệ mang lại. Có khoảng 9 lĩnh vực đặc trưng Fintech tham gia thuộc cả Tài Chính và Ngân hàng, tuy nhiên trong lĩnh vực ngân hàng Fintech có 4-5 mảng hoạt động tùy theo cách phân chia. Ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường tài chính: gồm cả tích cực/hay tiêu cực.
 • 7. CÁC SÁNG TẠO TÀI CHÍNH DO CÔNG NGHỆ MANG LẠI: BẢNG 1. MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH DO FINTECH CUNG CẤP NGUỒN: “FINTECH INDUSTRY OVERVIEW 2016, SPARKLABS GLOBAL VENTURE” VÀ “BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2017”.
 • 8. b/Đặc điểm của Fintech: 1. 2. 3. quyết toán, bao - Các lĩnh vực của Fintech gồm: Dịch vụ tín dụng Tiền gửi và huy động vốn; Dịch vụ thanh toán, bù trừ và gồm cả tiền kỹ thuật số 4. 5. Dịch vụ quản lý đầu tư bao gồm cả thương mại; Bảo hiểm (Theo Navaretti và cộng sự, 2017).
 • 9. b/Đặc điểm của Fintech: - Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái Fintech: Nhắc đến Fintech sẽ luôn có một hệ sinh thái đi kèm, cấu thành từ mối quan hệ nhúng của các thành phần trong hệ sinh thái với nhau, tạo ra các thay đổi cho sản phẩm, cũng như cách thức cung ứng sản phẩm tài chính trên thị trường.
 • 10. b/Đặc điểm của Fintech: - Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái Fintech: Tương tự theo In Lee và Yong Jae Shin của trường ĐH Indiana (2016), một hệ sinh thái cộng sinh và ổn định sẽ thúc đẩy Fintech phát triển. Năm yếu tố của hệ sinh thái Fintech.
 • 11. C/Hiệu quả của Fintech: Fintech có sự ảnh hưởng tích cực đến lĩnh vực tài chính: Góp phần cải tiến, kích thích nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác và cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính và cuối cùng là mang lại lợi ích cho khách hàng. Công nghệ mới được ứng dụng bởi những công ty Fintech gia nhập thị trường và cả những định chế tài chính truyền thống tạo nên sự thay đổi cơ bản ngành dịch vụ tài chính trong thực tiễn tại nhiều quốc gia.
 • 12. C/Hiệu quả của Fintech: Và còn một số yếu tố tiêu cực, các rào cản khi ứng dụng fintech vào thực tiễn các ngân hàng: Công nghệ thay đổi, và các tội phạm công nghệ tài chính cũng sinh sôi nảy nở, lợi dụng các kẻ hở của luật pháp, quy trình, hoặc biến tướng của tội phạm tài chính đội lốt sáng tạo công nghệ. Đó có thể là những yếu tố tiêu cực dẫn đến một làn sóng nguy hiểm cho thị trường tài chính, giảm niềm tin vào Fintech.
 • 13. CHƯƠNG 1. SỰ ĐỘT PHÁ VÀ HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ Yếu tố cầu 3. Sự đột phá và hiệu q Yế u uả tốcông nghệ 1. Yếu tố cung – cầu tr co un n gg đột phá công nghệ số
 • 14. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính? - Bên cung ứng dịch vụ tài chính và những lựa chọn thị phần? - Môi trường kinh doanh của bên cung ứng dịch vụ tài chính đã thay đổi như thế nào? - Yếu tố pháp lý có theo kịp những đột phá trong công nghệ số? - Đa dạng hóa sản phẩm tài chính và đa dạng hóa các công ty cung ứng dịch vụ tài chính, tạo ra một thị trường tài chính cạnh tranh hơn về tính hiệu quả.
 • 15. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính? (p.258, Bank 4.0) Chi phí cho việc ứng dụng công nghệ tài chính thay thế việc mở thêm chi nhánh truyền thống để cung cấp dịch vụ về mặt lâu dài sẽ được giảm vì giảm chi phí vốn đầu tư, chi phí nhân sự, chi phí cơ hội (thời gian chứng minh năng lực của một ngân hàng để được mở thêm chi nhánh mất 12-18 tháng)
 • 16. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG a/Yếu tố liên quan đến cung: - Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính? NGHỆ SỐ: VD: Alibaba với “2 máy chủ” - Các ngân hàng TMCP Việt Nam và việc mở thêm chi nhánh? Livebank của ngân hàng TMCP Tiên Phong(một ví dụ về ngân hàng tự phục vụ, tiết kiệm không gian, nhân lực, ứng dụng công nghệ sinh trắc học, AI, tuy nhiên vẫn là ngân hàng số giai đoạn chuyển tiếp.)
 • 17. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính? VD:
 • 18. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính? Cơ sở vật chất vật lý: Chi phí chuyển đổi số, áp dụng Fintech rẻ hơn chi phí thuê hàng chục cơ sở vật chất vật lý hay cụ thể là mặt bằng để mở mới các chi nhánh ngân hàng ở vị trí đắc địa của thành phố lớn và đắt đỏ. =>với bên cung ứng dịch vụ tài chính, yếu tố tiên quyết là hiệu quả về mặt chi phí
 • 19. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: Banks are shutting branches to save costs, and the digital financial services are alternative choice.
 • 20. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: : Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm n ưu tiên dồn về cho những đột phá a/Yếu tố liên quan đến cung: - VD C : h M i_p Sh er ívc ic u en là gm ứ ộ n t g tro d nịg ch vụ tài chính? những C ch ôn ig phtí ytitế ưp n ch ậâ n n vốn fintech có giá trị nhất tại đV ếin ệt c N ô an m gvn àg nh hệ ậnvđ àưn ợg c u tà ồ i n vố cô trợ ngtố ntgh nh ệấ .t, khi đạt giá trị 2,27 tỷ USD và đã huy động được tổng cộng 433,7 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Ngân hàng Mizuho và Warburg Pincus.FL CB Insights
 • 21. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: FINTECH COMPANIES IN SINGAPORE BY SEGMENT, SOURCE: SINGAPORE FINTECH REPORT 2022, FINTECH NEWS SINGAPORE
 • 22. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Chi phí cung ứng dịch vụ tài chính? Chi phí tiếp cân khách hàng trên không gian số ngày càng thể hiện sự hiệu quả về tốc độ tăng trưởng quy mô, vượt trội so với cách “ mở chi nhánh và chờ khách hàng tìm đến”.
 • 23. SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: -1.3 B. ê 1 n .Y cẾ uU ngT ứ Ố ng CU dịN ch G vụ – t C àẦ i c U híT nR hO và Nn G hĐ ữn Ộ g Tlự Pa Hc Á họ Cn Ôt N hị G pN hầ G nH ? Ệ Các ngân hàng thương mai truyền thống xưa nay được biết đến với sự đa năng, phục vụ từ người công nhân, nội trợ đến những doanh nghiệp đa quốc gia. Từ các giao dịch như nạp tiền thanh toán hóa đơn lẻ đến các giao dịch hàng triệu USD. Tuy nhiên: Liệu sự đa năng này có đem lại trải nghiệm về chất lượng dịch vụ như nhau và tối ưu cho từng đối tượng khách hàng? VD: Apple bán Iphone 14 promax như thế nào…? Nghĩ đến Momo nghĩ tới thanh toán? Fundiin….? Nghĩ đến Paypal nghĩ tới….? https://nhadautu.vn/infographic-con-duong-tro-thanh-de-che-thanh- toan-dien-tu-cua-paypal-d4827.html
 • 24. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Bên cung ứng dịch vụ tài chính và những lựa chọn thị phần? Các công ty công nghệ tài chính chủ yếu hoạt động theo mô hình tách nhỏ các mảng kinh doanh của ngân hàng thành mảng nhỏ và tập trung hơn(FSB,2019)
 • 25. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Môi trường kinh doanh của bên cung ứng dịch vụ tài chính đã thay đổi như thế nào? Khủng hoảng tài chính đến từ vấn đề quản lý tín dụng liên quan đến “bong bóng bất động sản” dẫn đến một loạt các quy định cải tiến từ các kinh nghiệm di sản, tăng chi phí cung cấp dịch vụ tài chính và tăng thêm lực ma sát trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính. Đặt ra một câu hỏi đối với ngân hàng thương mại để giải đáp.Các công nghệ tài chính như “nền tảng P2P(cho vay ngang hàng) kết hợp Bigdata chứa dữ liệu liên quan khoa học hành vi của khách hàng sẽ là những giải pháp cho vấn dề nêu trên.
 • 26. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: VD: Các công ty Fintech dựa trên P2P được tổng hợp dựa trên thống kê của Lender.vn, Ngân hàng nhà nước chưa có danh sách chính thức về các công ty Fintech lĩnh vực này. Tham khảo. https://tapchinganhang.gov.vn/hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam.htm
 • 27. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Yếu tố pháp lý có theo kịp những đột phá trong công nghệ số? Yếu tố pháp lý sẽ tác động theo hướng là động lực hay là trở lực để các công nghệ tài chính được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong một đất nước. Các công ty công nghệ tài chính, các ứng dụng mới trong lĩnh vực ngân hàng có được áp dụng hay không phụ thuộc vào nhà điều tiết, và như một xu thế tất yếu, các nhà điều tiết trên khắp thế giới đang phải chạy đua để có những cơ sở pháp lý vừa mở đường cho ứng dụng công nghệ vừa quản trị được những rủi ro liên quan đến áp dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, một lĩnh vực luôn yêu cầu tính thận trọng, kỹ lưỡng cao.
 • 28. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: a/Yếu tố liên quan đến cung: - Đa dạng hóa sản phẩm tài chính và đa dạng hóa các công ty cung ứng dịch vụ tài chính, tạo ra một thị trường tài chính cạnh tranh hơn về tính hiệu quả. Càng đông nhà bán hàng thì giá phí càng rẻ. Chất lượng cạnh tranh. Đường cung dịch chuyển sang trái , Cùng 1 mức giá, lượng bán ra tăng Do yếu tố ảnh hưởng đến cung thay đổi Đó là Fintech, và chính sách cho phépFT
 • 29. CÁC NỘI DUNG CẦN TỰ HỌC Ở NHÀ: ÔN TẬP CHƯƠNG 1 (BUỔI 1) ĐỌC TÀI LIỆU CHƯƠNG 1 (BUỔI 2)  Các công nghệ chủ yếu?  Môi trường kinh doanh, bên trong, bên ngoài?  Sự thay đổi/thích ứng?
 • 30. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: b/Yếu tố liên quan đến cầu: -SỰ thay đổi đặc điểm nhân khẩu học, tỷ lệ sử dụng internet và điện thoại di động tăng cao.
 • 31. B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU:
 • 32.
 • 33. B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU: - - Thế hệ X,Y,Z, Người dùng trẻ có xu hướng tiếp nhận công nghệ tốt hơn, niềm tin dành cho công nghệ mới cao hơn Minh chứng: Theo báo cáo của ITU trong năm 2022, 73% dân số toàn cầu từ 10 tuổi trở lên sở hữu điện thoại di động 75% thanh niên độ tuổi 15-24 có thể sử dụng Internet, tăng từ mức 72% vào năm 2021. Sau 27 năm kết nối với mạng Internet thế giới, đến nay, Việt Nam có khoảng 75 triệu người dùng Internet, theo ước tính của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA). Thống kê của Statista cho thấy Việt Nam hiện đứng thứ 12 trên thế giới về số người dùng Internet.(2023)
 • 34. B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU: - Thay đổi về các kz vọng của bên cầu(Brett King, Bank 4.0, tr337 ) + Về thời điểm, thời gian: mọi nơi, bất cứ khi nào. + Bối cảnh cuộc sống(dữ liệu lấy từ cuộc sống, vượt xa những dữ liệu từ giao dịch đơn thuần): Bất cứ hoàn cảnh và yêu cầu nào cần đến dịch vụ tài chính, thanh toán, tín dụng…
 • 35. B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU: + Cá nhân hóa, tùy biến hóa: Được thiết kế cho thích hợp cho từng cá nhân khách hàng. Tính bảo mật-an toàn dịch vụ tài chính của khách hàng trên không gian số của khách hàng cần được đảm bảo, nhưng không tạo lực ma sát cho khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính.  Một trải nghiệm toàn diện, an toàn căn cứ trên tính ứng dụng của ngân hàng.
 • 36. B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU: Trên đồ thị cho ta thấy nếu như giá một hàng hóa giảm từ P1 xuống P2 thì lượng cầu sẽ tăng lên từ Q1 tới Q2. Mở rộng: Giá cả cung cấp dịch vụ đang ngày càng rẻ?(tại các ngân hàng)
 • 37. B/YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CẦU: Trên đồ thị cho ta thấy sự dịch chuyển đường cầu do các yếu tố khác giá. Mở rộng: Yêu cầu về trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ tài chính thay đổi với cùng 1 mức giá, làm giảm đi lượng cầu. Khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ tương tự với trải nghiệm tốt hơn!(do công ty Fintech cung ứng)
 • 38. 1.3.1.YẾU TỐ CUNG – CẦU TRONG ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ: Tóm lại: => Thách thức lớn nhất hiện nay của các nhà điều tiết, các nhà quản lý ngân hàng thương mại, mâu thuẫn nội tại của việc cung cấp dịch vụ tài chính hiện nay. Các công ty Fintech, Bigtech đang xử lý vấn đề nếu trên bằng Bigdata, WEB nhận biết ngữ nghĩa, sinh trắc học. Các ngân hàng thương mại đang bước đầu tiếp cận và đối mặt thách thức này thông qua sinh trắc học, Bigdata tuy nhiên có sự chậm rãi hơn. Ai sẽ là người đến đích trong công cuộc số hóa , vẫn là một dấu “?”. Có nhiều Yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu trong đột phá công nghệ số, các yếu tố nêu trên là các yếu tố chủ chốt và đã được số liệu thống kê chứng minh. Đột phá công nghệ là các động lực tốt để tạo ra sự dịch chuyển của đường cung và đường cầu dịch vụ tài chính. Điểm giao nhau của đường cung và đường cầu dịch vụ tài chính tại đó khách hàng(bên cầu) sẽ được nhận những dịch vụ tài chính với trải nghiệm ngày càng hoàn thiện với mức giá phải chăng hơn, ngân hàng thương mại và các bên cung ứng dịch vụ tài chính( Fintech, Bigtech, định chế tài chính khác ngân hàng thương mại) sẽ thu lợi nhuận từ số đông và phát triển bền vững hơn, xanh hơn nhờ sự ứng dụng hiệu quả các đột phá công nghệ. Các đột phá công nghệ là không ngừng và điểm giao nhau giữa 2 yếu tố cung cầu cũng không ngừng thay đổi.
 • 39. BTVN: FINTECH MANG ĐẾN LỢI ÍCH GÌ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ, NGÂN HÀNG, VÀ KHÁCH HÀNG.(VIẾT KHOẢNG 2-3 TRANG A4) SV Làm cá nhân và nộp LCMS trước ngày 30/4/2024 lấy điểm 10% quá trình.