SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille

Antti Leino
Antti LeinoMarketing Architect @ Zeeland | Helping Clients Succeed in Digital Media at Avidly, Helsinki, Finland
HELLO. HOW ARE YOU?
Sosiaalisen median
tuomatmahdollisuudetjahaasteet
AnttiLeino
Digital director @ Omnicom Media Group

Author of “Dialoginaika” (2010), Social Web for Small Business (2012) and “.net.
Verkkoviestinnänkäsikirja” (199)

Digital advisor @ lowreality digital marketing


About me www.aboutme.com/anttileino
Follow me www.twitter.com/anttileino
kilpailuttavat
  kehuvat
 varoittavat
 vaihtavat
Mikäsaaihmisetpuhumaansinusta?


             Tabu
         Epätavallinen
           Huumori
           Järjetön
           Salainen
       Humanitäärinen
           Insentiivi
 Hyväpalvelu / huonopalvelu
Loistava / erilainen / kaunis /
         huonotuote
SOSIAALINEN OBJEKTI

Aihe tai
asiajokaherättääriittävänpaljonaiheuttaakseenke
skusteluajareaktioita

Mieti: mistäihmisetovatkiinnostuneita-
eimitäihmisetovat
Koira on paras
sosiaalinen objekti
Menestysosiaalisessamediass
a
1.  Aseta yhteisölle odotukset: “Mitä saan kun liityt mukaan?”, kysyy asiakas
2.  Ole brändi: oletko yhtenäinen muiden kosketuspisteiden kanssa?
3.  Ole ajankohtainen: “Milloin nämä on viimeksi päivitetty?”
4.  Ole aito: Näytät henkilöt ovat sivun taustalla
5.  Osallistu dialogiin: Miten reagoit ihmisten viesteihin ja kirjotuksiin?
6.  Mahdollista käyttäjien välinen vuorovaikutus: Kannustatko käyttäjiä
   olemaan yhteydessä toisiinsa?
7.  Vaali kannattajiasi: Kuinka kannustat ihmisiä kutsumaan ystäviään mukaan
   sivulle?
8.  Kannusta toimintaan: Onko läsnäolossani selkeitä kannustuksia ja
   virikkeitä ostamaan, tilaamaan uutiskirjeitä tai vain tykäämään asioista?
SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille
SOSIAALINEN
MEDIA TAPPAA
PERINTEISEN
ASIAKASSUHDE-
MARKKINOINNIN
Case : Best Buy perusti Twelpforce-palvelunTwitteriin
tehostamaan asiakaspalvelua sekä tuomaan sitä lähemmäs
asiakkaan arkea
 Konseptin kuvaus

 • Best Buy perusti Twelpforce-palvelunTwitteriin
 • Best Buyn työntekijät kaikilta organisaatiotasoilta
  osallistuivat ja vastasivat kuluttajien kysymyksiin
  tuotteista, auttoivat ratkaisemaan teknologiahaasteita
  ja muita asiakaspalvelun ongelmia

 Hyödyt

 • Best Buy onnistui tuomaan avun lähelle kuluttajia,
  ja luomaan helpon ja totutun tavan kommunikoida
 • Kaikki organisaation eri tasot osallistutettiin ja
  vuoropuhelusta tuli aitoa
 • Asiakasymmärryksen leviäminen: suora kosketus
  asiakkaiden suoriin palautteisiin ja kysymyksiin.
Sosiaalisen median ja
asiakassuhdeviestinnän liitto

RÄÄTÄLÖITY      AVOIN
HENKILÖKOHTAINEN   SOSIAALINEN
VIESTINTÄ      MEDIA
Tuotetieto      Palaute
Tarjoukset      Arviointi
Kampanjat      Kommentit
Kutsut&tapahtumat  Rekisteröityminen
Käynti Palaute             Tilaus
              Osto
    Suositus
Datan määrä ei tule
  vähenemään
Datastavoikaivaa FB-infomaatiota:
1
NeljäomaaystävääyhdelläSivullejohtaakiin
nostukseenmyösitsetutustuaSivuun.
2 PÄIVITYSTEN AJOITUS
10-13 lounaanympärillä
16-18 ennenkotiinlähtöä
22-24 ennennukkumaanmenoa
3 Minimi 1000
faniajottasyntyisiviraaliefektiä.
Ihmiset.
Vastuut.
Prosessit.
Työkalut.
KÄRSIVÄLLLISYYS!
Kestävändialoginsyntyminen on
markkinointiviestinnänäärimmäisentulos


1 Molemminpuoleinenkiinnostus
Toimivavuoropuhelujossavaihdetaanajatuksiatarpeista,
toiveistajatarjonnasta

2 Kanta-asiakkuusjokakestää
Oman tarjoomanjatkuvatuputtaminentappaasuhteenkuinsuhteen

3 Oikeaajoitus!
Suhdepitääsyntyäjoennentarvetta
Social Media Manager?
Avoimuusmuuttaakaikenjohdostamyynt
imieheenjaasiakaspalveluun

MuutokseenvastaamiseeneiriitäFacebook-sivunavaaminen
Sosiaalinen media on vain osa laajempaa
    digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta
                                  ASIAKAS

    Hakukoneet            Yhteisöt         Online -mediat    Omatsivut         Kumppanit
   (SEO ja SEM)                 • Tilat keskusteluille
  • Usein tärkein yksittäinen  • Tärkeä
   inbound -kanava        viraalienlevitysmekanis  • Tuotenäkyvyys  • Kausiluontoisia      • Yhteistyössä palveluja
  • Ostoikkuna eniten auki    mi             • Huomion      markkinointisivustoja    ja kampanjoita
                 • Alusta markkinoinnille    hakeminen    • Palveluja asiakkaille   • Trafiikin lähde


              Sosiaaliset objektit - kirjanmerkit,tagit,kommentit,kuvat,videot…

                               Kanavien yhdessä
                                               Löydettävyys, ei-lineaarinen
                                  luomien          digitaalinen ekosysteemi ja
       Sosiaalinen media on alusta
       jossa tapahtuu                 asiakaslupauksien       palvelujen tarjoaminen ovat
       vuorovaikutusta asioiden,             lunastaminen         sähköisen markkinoinnin
       tuotteen ja brändin ympärillä                         kulmakivetLähde: Avaus Consulting 2010
1
Hajautajahallitse

Digitaaalinenmarkkinointiviestintä on
hajautettua
Media       Banneri      Nettisivut
Awareness    Interest       Desire        Interest
Onko vastaanottajan
ostoikkuna avoinna?
Displayadvertisi
                ng                                    Campaignsites
   Instantmessagi
   ng
   Social
   bookmarking
                               Social networks


         Embeddable
                               Video/photosha
         content
                               ringsites

                         RSS-feeds


                Widgets and
                Applications
                                        24/7
                                        VERKOSTO

Lähde: Sami Salmenkivi 2009
UUSI KÄSITYS MEDIASTA
Budjettienjaresurssienuusjako

 Maksettumediatila          Omamediatila        Ansaittumediatila

    Hakusana-                          Blogi-
                     www-sivut        kirjoiutus
                                         Kuvienjako
    mainonta

                         Facebook -   Facebook-   Videoidenjak
  Display-mainonta        Email             postaus      o
                           sivut

                  Yritys-     YouTube -   Twitter-    Keskustelu-
    Sponsorointi
                  blogi      kanava    postaus     palstat


                 Kampanja-     Twitter-           Arviotjaarvo
   Sovelluskaupat                       Suosittelu
                                          stelut
                  sivut      kanavat

                          Mobiili-
                                  WOM
                          sovellus

Riskinhallinta:              Asiakassuhteen    Kustannustehokkuus&uskottavuus:
- Tunnettuus                syventäminen:    Kohderyhmämediana
- Kriittisenmassansaavuttaminen    Lisäarvoaasiakkaille  Suosittelu
Maksettu ja ansaittu media moninkertaistavat oman median
  näkyvyyden ja houkuttelevuuden sähköisissä kanavissa
   Maksettumediatila        Omamediatila     Ansaittumediatila

      Hakusana-                    Blogi-
                    www-sivut     kirjoiutus
                                    Kuvienjako
      mainonta

                       Facebook -  Facebook-  Videoidenjak
    Display-mainonta      Email          postaus     o
                         sivut

                 Yritys-   YouTube -   Twitter-  Keskustelu-
     Sponsorointi
                  blogi    kanava    postaus    palstat


                 Kampanja-   Twitter-         Arviotjaarvo
    Sovelluskaupat                   Suosittelu
                                      stelut
                  sivut    kanavat

Oleellista on tunnistaa ne
                        Mobiili-
omassa hallussa olevat                    WOM
                        sovellus
mediat, jotka ovat yritykselle
merkityksellisiä, ja joissa
toimiminen on mahdollista.
CPM vs CPC vs CPA
Would I buy media ?
Would I buy clicks ?
Would I buy leads, action or sales ?
Etsiminen on arkipäivää

Jokainenetsii (=massamedia)
Hakukonemarkkinointipuhuttelee
massojamuttajokaistayksilönä
Kohderyhmäthelpomminsaav
utettavissa
Hakukoneenkäyttäjällä on ostoikkunaauki
                Kohdennettumass
                  amedia
“Entä kun
€urotovatvähissäjaminäolenyk
sin?”

“Keskitäjadominoi”
2
Viestintäjamarkkinointi on
palvelua
Verkkobrändinkehittämisenpainopisteon
keskeyttämisensijaanpalvelussaitsessään

      Ylivertainenpalvelu
      lisääsuosittelua
     javähentäävaroittelua
              Oletko nähnyt yhtään mainosta heiltä?
Palvelukeskeinenasenne on
olennaista,

tämänpäivänyhteiskunnassaasi
akkaatodottavatjapyytävätyritys
tätuottamaanjuurihänelleräätälö
ityjätuotteitajapalveluja.
Massaräätälöintiatarjovia palveluja on
kaikkialla
Julkaise omat kirjasi verkkossa tai tee omat kengät verkossa..
Verkkopalvelunrooli on
tarjotalisäarvoahänelle,
jokavaivautuuklikkaamaanselaimenbr
ändinx –sivuille, facebook-ryhmään,
youtube-kanavalle tai
lataamobiilisovelluksenkännykkään.

Mitäsinävoittarjota?
Case verkkopalvelusta
Maalivalmistaja Behr on luonut virikkeellisen, asiakkaan
käyttötarvelähtöisen verkkopalvelun, joka tekee
ostamisen helpoksi
www.behr.com
Case asiakkuuksien hoidosta verkkopalvelun avulla Home
Depot on panostanut asiakkaiden auttamiseen remontissa
mm. how-to –videoiden, mobiilipalveluiden ja oman tv-
kanavan kautta
                   Sisältöä hajautettu omien
                   sivujen ulkopuolelle:
                   mahdollisuus tavoittaa uusia
                   käyttäjäryhmiä
Case mobiilisovelluksesta
iPhone –applikaatio tarjoaa maalisävyjä käyttäjän
lähettämän valokuvan perusteella
1. Käyttäjä ottaa kuvan  2. Sovellus luo kyseisen  3. Sovellus listaa
näkemästään värisävystä  sävyn eri valmistajan   kuluttajaa lähinnä olevat
             maaleista         liikkeet
Virtuaalinenostaminen
Tuotteetskannataanjatilataankännykällä
Jakelualustatjaoikeakonteksti
ovatentistätärkeämpi –
kutenedelleenluovatratkaisut
Internet, sisällöt, sivustot ja
verkkokaupat siirtyvät ihmisten
taskuun ja olohuoneen pöydälle
3
Digitaalinenviestintä on
yhteisöllisyyttä
Kuluttajilla on yhä suurempi tarve jakaa tietoa itsestään
 ja siitä missä ovat ja mitä ovat ostaneet
 Palvelun kautta kuluttaja antaa tietoa itsestään ja jokaisesta ostoksesta ja kerää samalla pisteitä.
 Ystävien kanssa jakaminen on keskeinen osa molemmissa esimerkeissä
www.swipely.com                    www.shopkick.com
Youtubessa on kasvamassa asiakasarvosteluihin liittyvä uusi
kasvava trendi v-hauling
           Juicystar, 830.000 seuraajaa
           http://www.youtube.com/user/juicystar07?blend=1
           &ob=4

           DulceCandy87, 440.00 seuraajaa
           http://www.youtube.com/user/dulcecandy87?blend
           =1&ob=4
Case: Aurinkomatkat tuottaa omaa yhteisöä
oppiakseen ja myydäkseen sekä lojaliteettia
rakentaen
Osallistumisesta voidaan kiittää ja palkita myös ilman
  taloudellisia hyötyjä
                                   Foursquarissa käyttäjät kirjautuvat kännykällään sisään paikkoihin
                                   joissa käyvät. (Esim. Ravintolat, museot, puistot yms.)
                                   Foursquare sovellus tunnistaa paikannuksen avulla missä käyttäjä
                                   on
                                   Käyttäjät voivat myös antaa kommentteja vierailemistaan paikoista
Palvelussa kerätään pisteitä ja palvelussa on erilaisia palkintoja
aktiivisesta käytöstä
Uusista erilaisista sosiaalisista palveluista voidaan
tuoda ideoita ja toimintoja osaksi verkkoasiontia
                              HeiaHeia! on sosiaalinen yhteisö, jossa käyttäjät jakavat omia
                              urheilusuorituksiaan ja saavat saavutuksista pisteitä ja
                              merkintöjä
 Käyttäjä näkee ja voi seurata ystäviensä suorituksia ja
 motivoituu itse liikkumaan.
 Järjestelmä visualisoi syötetyn datan
1-9-90 –periaatteen mukaan markkinoijan tulisi
tunnistaa vaikutusvaltaisimmat asiakkaat


                1% Creators                9% Editors/Critics                90% Audience
Asiantuntijat (influers)
“tiedänensin”

Yhdistäjät (connectors)
“jaanmitätiedän”

Salespeople
“vakuuttavat”
Malcom Gladwell, “The Tipping Point”
4
Digitaalisenviestinnäntulev
aisuus
Tulevaisuus on mobiili
51
Content is not a king.
Media is not a message.

Context is a new king.
Response is a message.
Kriittisetmitattavatosa-alueet
          Views, readers, open, click, conversion,
prosessimetriikka  reply/inquire, defect          Correlations, mentions, network connections,
 osallistuminen   forwards          Questions, complaints, critique, frustration,
  palaute     problems, praise          Measure payoff of channels working alone and in
   ROI      concert, and through multiple lenses
KESKEYTTÄVÄSTÄ
HUUTAMISESTA
DIALOGIIN
Kauppaaarvoa,
pääsyäjaekslusivuutta

   ”CONTENT FOR
      SALE!!!”
It’s about reaching
10 people that reach
100 people that
reach 1000 people
that...
WHAT I CAN DO FOR YOUR
BUSINESS?
AnttiLeino
Planning director & content strategist @ avaus dialog
Author of “Dialoginaika” and “.net. Verkkoviestinnänkäsikirja”
Interctive marketing specialist @ lowreality digital marketingwww.twitter.com/anttileino
www.facebook.com/anttileino
www.linkedin.com/anttileino
www.slideshare.com/anttileino
antti.leino@gmail.com
http://lowreality.blogspot.com
1 of 57

Recommended

Verkko(kauppa)brändi by
Verkko(kauppa)brändiVerkko(kauppa)brändi
Verkko(kauppa)brändiAntti Leino
1.3K views41 slides
Digitaalisen designin merkitys liiketoiminnalle by
Digitaalisen designin merkitys liiketoiminnalleDigitaalisen designin merkitys liiketoiminnalle
Digitaalisen designin merkitys liiketoiminnalleAntti Leino
625 views55 slides
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011 by
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Sosiaalinen media -luento 8.12.2011
Sosiaalinen media -luento 8.12.2011Antti Leino
510 views52 slides
VEKO13 Joulu 2009 by
VEKO13 Joulu 2009VEKO13 Joulu 2009
VEKO13 Joulu 2009Antti Leino
479 views101 slides
Digitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointi by
Digitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointiDigitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointi
Digitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointiAntti Leino
1.7K views26 slides
Sosiaalinen Netti ja PK-yritys by
Sosiaalinen Netti ja PK-yritysSosiaalinen Netti ja PK-yritys
Sosiaalinen Netti ja PK-yritysAntti Leino
913 views45 slides

More Related Content

What's hot

Valmennus08062010 by
Valmennus08062010Valmennus08062010
Valmennus08062010Antti Leino
603 views126 slides
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010 by
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010Antti Leino
459 views30 slides
VPK24 2009 Digital Marketing by
VPK24 2009 Digital MarketingVPK24 2009 Digital Marketing
VPK24 2009 Digital MarketingAntti Leino
541 views81 slides
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media by
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaAntti Leino
4.1K views68 slides
VPK26 Digital Marketing 29112010 Final by
VPK26 Digital Marketing 29112010 FinalVPK26 Digital Marketing 29112010 Final
VPK26 Digital Marketing 29112010 FinalAntti Leino
681 views48 slides
VEKO digital marketing 12 2010 by
VEKO digital marketing 12 2010VEKO digital marketing 12 2010
VEKO digital marketing 12 2010Antti Leino
657 views143 slides

What's hot(20)

Valmennus08062010 by Antti Leino
Valmennus08062010Valmennus08062010
Valmennus08062010
Antti Leino603 views
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010 by Antti Leino
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010
Antti Leino459 views
VPK24 2009 Digital Marketing by Antti Leino
VPK24 2009 Digital MarketingVPK24 2009 Digital Marketing
VPK24 2009 Digital Marketing
Antti Leino541 views
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media by Antti Leino
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen mediaDigitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Digitaalinen Markkinointi ja sosiaalinen media
Antti Leino4.1K views
VPK26 Digital Marketing 29112010 Final by Antti Leino
VPK26 Digital Marketing 29112010 FinalVPK26 Digital Marketing 29112010 Final
VPK26 Digital Marketing 29112010 Final
Antti Leino681 views
VEKO digital marketing 12 2010 by Antti Leino
VEKO digital marketing 12 2010VEKO digital marketing 12 2010
VEKO digital marketing 12 2010
Antti Leino657 views
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010 by Antti Leino
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010
Antti Leino644 views
Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285 by Antti Leino
Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285
Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285
Antti Leino863 views
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla by Antti Leino
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avullaGlobaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Antti Leino1.4K views
Kirja: Sosiaalinen netti by Antti Leino
Kirja: Sosiaalinen nettiKirja: Sosiaalinen netti
Kirja: Sosiaalinen netti
Antti Leino636 views
Twitter Korjaamo 9.2.2010 by Antti Leino
Twitter Korjaamo 9.2.2010Twitter Korjaamo 9.2.2010
Twitter Korjaamo 9.2.2010
Antti Leino486 views
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007 by Pirkka Aunola
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Pirkka Aunola844 views
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto) by Mainostajien Liitto
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)
Alkusanat: Brändi & Business -käsikirja (Petri Uusitalo/Mainostajien Liitto)
Mainostajien Liitto5.6K views
Toimiva Facebook-mainonta by Jani Halme
Toimiva Facebook-mainontaToimiva Facebook-mainonta
Toimiva Facebook-mainonta
Jani Halme1.2K views
Miksi panostaa verkkoon by Differo Oy
Miksi panostaa verkkoonMiksi panostaa verkkoon
Miksi panostaa verkkoon
Differo Oy772 views
Sosiaalinen netti kirja (pdf) by Antti Leino
Sosiaalinen netti kirja (pdf)Sosiaalinen netti kirja (pdf)
Sosiaalinen netti kirja (pdf)
Antti Leino623 views

Similar to SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille

Sosiaalinen media pk-yritykselle by
Sosiaalinen media pk-yritykselleSosiaalinen media pk-yritykselle
Sosiaalinen media pk-yritykselleHarri Lakkala
965 views70 slides
Sosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissa by
Sosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissaSosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissa
Sosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissaHarri Lakkala
802 views55 slides
Onko markkinointi kuollut? by
Onko markkinointi kuollut?Onko markkinointi kuollut?
Onko markkinointi kuollut?Ville Tolvanen
2.6K views39 slides
Social Business Design ja sosiaalinen rakennemuutos by
Social Business Design ja sosiaalinen rakennemuutosSocial Business Design ja sosiaalinen rakennemuutos
Social Business Design ja sosiaalinen rakennemuutosRaesmaa Communications
814 views45 slides
Dynamoaamukahvit1.2[2] by
Dynamoaamukahvit1.2[2]Dynamoaamukahvit1.2[2]
Dynamoaamukahvit1.2[2]Ville Tolvanen
337 views26 slides
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen media by
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen mediaSähköyhtiöt ja sosiaalinen media
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen mediaHarri Lakkala
988 views53 slides

Similar to SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille(20)

Sosiaalinen media pk-yritykselle by Harri Lakkala
Sosiaalinen media pk-yritykselleSosiaalinen media pk-yritykselle
Sosiaalinen media pk-yritykselle
Harri Lakkala965 views
Sosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissa by Harri Lakkala
Sosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissaSosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissa
Sosiaalinen media kylpylämarkkinoinnissa
Harri Lakkala802 views
Onko markkinointi kuollut? by Ville Tolvanen
Onko markkinointi kuollut?Onko markkinointi kuollut?
Onko markkinointi kuollut?
Ville Tolvanen2.6K views
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen media by Harri Lakkala
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen mediaSähköyhtiöt ja sosiaalinen media
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen media
Harri Lakkala988 views
Raha pilaa markkinoinnin - Ville Tolvanen - Dynamon seminaari 9.5.2012 by Dynamo Advertising
Raha pilaa markkinoinnin - Ville Tolvanen - Dynamon seminaari 9.5.2012Raha pilaa markkinoinnin - Ville Tolvanen - Dynamon seminaari 9.5.2012
Raha pilaa markkinoinnin - Ville Tolvanen - Dynamon seminaari 9.5.2012
Dynamo Advertising471 views
Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2 by Lasse Leponiemi
Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2
Internetin hyödyntäminen 2012, osa 2
Lasse Leponiemi458 views
Sosiaalisella medialla tehoa markkinointiin by Jani Wahlman
Sosiaalisella medialla tehoa markkinointiinSosiaalisella medialla tehoa markkinointiin
Sosiaalisella medialla tehoa markkinointiin
Jani Wahlman234 views
Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa by Janne Stude
Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossaMittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa
Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa
Janne Stude255 views
Yrittäjä suuntana sosiaalinenmedia by Seppälä Riikka
Yrittäjä suuntana sosiaalinenmediaYrittäjä suuntana sosiaalinenmedia
Yrittäjä suuntana sosiaalinenmedia
Seppälä Riikka175 views
Sosiaalinen media yrityksen toimintaympäristönä by B8 Helsinki Oy
Sosiaalinen media yrityksen toimintaympäristönäSosiaalinen media yrityksen toimintaympäristönä
Sosiaalinen media yrityksen toimintaympäristönä
B8 Helsinki Oy553 views
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 3) by Joni Salminen
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 3)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 3)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 3)
Joni Salminen1K views
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy by ICMI Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
ICMI Oy847 views
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy by B2B-seminaari
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS OySosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
Sosiaalinen media ja digitaaliset kanavat myynnin tukena, Terho Norja, IPSS Oy
B2B-seminaari838 views
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa by Antti Leino
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissaDigitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa
Antti Leino298 views
Sosiaalinen media myyntiputken osana by Jarkko Kurvinen
Sosiaalinen media myyntiputken osanaSosiaalinen media myyntiputken osana
Sosiaalinen media myyntiputken osana
Jarkko Kurvinen471 views

More from Antti Leino

Kiinnostava yritysblogi by
Kiinnostava yritysblogi Kiinnostava yritysblogi
Kiinnostava yritysblogi Antti Leino
906 views26 slides
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä by
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäSosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäAntti Leino
466 views30 slides
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin by
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoinTyöpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoinAntti Leino
142 views69 slides
Apteekin digimarkkinointi by
Apteekin digimarkkinointiApteekin digimarkkinointi
Apteekin digimarkkinointiAntti Leino
533 views51 slides
Data: iso kuva ja markkinointiviestintä by
Data: iso kuva ja markkinointiviestintäData: iso kuva ja markkinointiviestintä
Data: iso kuva ja markkinointiviestintäAntti Leino
816 views107 slides
Sosiaalinen media työnhaussa by
Sosiaalinen media työnhaussaSosiaalinen media työnhaussa
Sosiaalinen media työnhaussaAntti Leino
417 views7 slides

More from Antti Leino(18)

Kiinnostava yritysblogi by Antti Leino
Kiinnostava yritysblogi Kiinnostava yritysblogi
Kiinnostava yritysblogi
Antti Leino906 views
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä by Antti Leino
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäSosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Antti Leino466 views
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin by Antti Leino
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoinTyöpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin
Antti Leino142 views
Apteekin digimarkkinointi by Antti Leino
Apteekin digimarkkinointiApteekin digimarkkinointi
Apteekin digimarkkinointi
Antti Leino533 views
Data: iso kuva ja markkinointiviestintä by Antti Leino
Data: iso kuva ja markkinointiviestintäData: iso kuva ja markkinointiviestintä
Data: iso kuva ja markkinointiviestintä
Antti Leino816 views
Sosiaalinen media työnhaussa by Antti Leino
Sosiaalinen media työnhaussaSosiaalinen media työnhaussa
Sosiaalinen media työnhaussa
Antti Leino417 views
Digitaalinen Media 20 minuutissa by Antti Leino
Digitaalinen Media 20 minuutissa Digitaalinen Media 20 minuutissa
Digitaalinen Media 20 minuutissa
Antti Leino1.5K views
Natiivimainonta 2014 by Antti Leino
Natiivimainonta 2014 Natiivimainonta 2014
Natiivimainonta 2014
Antti Leino2.3K views
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut by Antti Leino
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelutSosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Antti Leino1.5K views
Sosiaalinen media PT-kaupan johdolle by Antti Leino
Sosiaalinen media PT-kaupan johdolleSosiaalinen media PT-kaupan johdolle
Sosiaalinen media PT-kaupan johdolle
Antti Leino1.5K views
Digital Landscape Finland March2013 by Antti Leino
Digital Landscape Finland March2013Digital Landscape Finland March2013
Digital Landscape Finland March2013
Antti Leino1.7K views
Iabmtl alustus leino__v3 by Antti Leino
Iabmtl alustus leino__v3Iabmtl alustus leino__v3
Iabmtl alustus leino__v3
Antti Leino616 views
Mobiili markkinoinnissa by Antti Leino
Mobiili markkinoinnissaMobiili markkinoinnissa
Mobiili markkinoinnissa
Antti Leino729 views
Mobiilimarkkinointi, Teleforum esitys by Antti Leino
Mobiilimarkkinointi, Teleforum esitysMobiilimarkkinointi, Teleforum esitys
Mobiilimarkkinointi, Teleforum esitys
Antti Leino1.1K views
Interview May 2012 Mainostaja-lehti by Antti Leino
Interview May 2012 Mainostaja-lehtiInterview May 2012 Mainostaja-lehti
Interview May 2012 Mainostaja-lehti
Antti Leino350 views
Mainostajien liitto seminaarin avaus by Antti Leino
Mainostajien liitto seminaarin avausMainostajien liitto seminaarin avaus
Mainostajien liitto seminaarin avaus
Antti Leino518 views
Web-projektin perute viestinnän ammattilaisille by Antti Leino
Web-projektin perute viestinnän ammattilaisilleWeb-projektin perute viestinnän ammattilaisille
Web-projektin perute viestinnän ammattilaisille
Antti Leino1.3K views
Some is Conversation by Antti Leino
Some is ConversationSome is Conversation
Some is Conversation
Antti Leino666 views

SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille

Editor's Notes

 1. Sosiaalisetobjektitovatuusiinihmisiinluotavansuhteenmenestystekijä - kehitäaiheita, joistaollaankiinnostuneitaEisuljepoisperinteistämarkkinointiviestintää
 2. Tapahtumatvs web tapahtumat. Mailiboxienräjähdys. Digitaalisetpalkinnot.
 3. And a point to start dialog
 4. Markkinointiviestintäajattelu on ainaliianlineaalista!
 5. MITTAAMINENKuinka paljon myyntiä aktiviteetistä tulee?Kuinka paljon aktiviteettia on jaettu eteenpäin?Mihin toimintaan vuorovaikutus on johtanut?
 6. Kunderna berättar vad de vill haKunderna investerar tid och engagemang i produkten
 7. Päätelaitteet Sähköinen löydettävyys monen kanavan kautta - Case Nook (Barnes & Noble)
 8. Käyttäjienluomastasisällöstä on puhuttupaljon. Edullista, koukuttavaamuttasudenkuoppa: vaikeatietäämikäalkaalentääjamikäei ? Jatkuvakehitysprosessi