Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä

280 views

Published on

Aamuluento Zeeland Familyn Jyväskylän toimistolla sosiaalisen median nykytilasta, roolista tänään markkinoinnissa ja mitä viestijän olisi hyvä muistaa

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä

 1. 1. SOSIAALISEN MEDIAN MONET KASVOT & SEITSEMÄN KUOLEMANSYNTIÄ SOMELLA LIIKETOIMINTA LENTOON: KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ JA CASEJA 1 Antti Leino 30.8.2018
 2. 2. ALUSTUS Markkinoinnin erottaminen toimintona koko yrityksen toiminnasta on epätarkoituksenmukaista. 1.  Pysyvä asiakassuhde voidaan toteuttaa vain tuottamalla mahdollisimman suurta asiakastyytyväisyyttä, ei yhdellä hinta- tai ämpärivetoisella kampanjalla 2.  Markkinointi on asiakkuuksien hallintaa, jolla luodaan kiinnostus 2 Markkinointi on sisällöllistä, liiketoimintatavoitteiden mukaista kokonaisvaltaista, integroitua toimintaa, ei pelkästään sitä, miltä markkinointi näyttää tai kuulostaa.
 3. 3. VÄHÄN NUMEROITA 3
 4. 4. SOSIAALISEN MEDIAN MONET KASVOT 4 Myyntikanava: julkaistaan tarjouksia ja tuoteinformaatiota ja lanseerauksia (ostosuppilon eri vaihteita täyttäen). Ostetaan paljon mainontaa eri kanavista, usein paljon prospektoivaa, eri kohdennuskategorioihin kiinnitettyä mainontaa Brändinrakennuskanava: Viestitään 1toMany tarkasti valittuja teksti/video/kuvasisältöjä, joilla pyritään ohjaamaan mielikuvaa haluttuun suuntaan. Ostetaan mainontaa, mielellään näyttäviä pintoja sekä kokeillaan uusia kanavia (viraalikanava on tämän erikoistapaus, jossa viesti siirtyy WOMina ihmiseltä toiselle ja myös offline) Liidienhakukanava: julkaistaan eri muotoista sisältöä tai oikeastaan linkkejä sisältöön, jonka kuluttamiseksi pyydetään lukijalta sähköpostiosoite (ladattava materiaali, webinaarit, arvonnat, blogin tilaus). Ostetaan jonkin verran mainontaa tueksi (esim Facebook Lead Ads). Usein linkitetty inbound-markkinointisuunnitelmaan Muistuttava mainonta: ostetaan ainoastaan verkkomainontaa jota kohdistetaan markkinoijan sivustolla käyneille. Tavoitteena yleensä saada kävijä tulemaan uudestaan sivustolle tai että viesti jää paremmin mieleen (top of mind) Asiakaspalvelukanava: resurssoidaan asiakaspalvelu vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja kommentteihin eri kanavissa. Samoja kanavia käytetään yleensä johonkin/joihinkin yllä oleviin tehtäviin Yritysviestintä-, sisäinen viestintä ja rekrytointikanava: julkaisukanava tiedotteille, yritysblogin linkeille ja avoimille työpaikoille. Harvemmin maksettua mainontaa näkyvyyden laajentamiseksi. Myös työtekijälähettilyys-näkökulma
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8 BLOGI: Asiantuntemuksen osoittaminen “Sään takaa” TWITTER: Ennusteet & paikallisuus INSTAGRAM: Fanittaminen & jakaminen
 9. 9. TYÖNTEKIJÄLÄHETTILYYS 9
 10. 10. VERKKOYHTEISÖT 10
 11. 11. SOSIAALISEN MEDIAN SEITSEMÄN KUOLEMANSYNTIÄ 11 HIMO - kanavien priorisointi soveltuvaan viestinnän käyttöön ja järkevä KPI KATEUS - matkitaan kilpailijoita, unohdetaan oma uniikkius ja erottuminen MÄSSÄILY - ei suunnitelmaa, mätkitään kaikkea ulos > Sisältösuunnittelu LAISKUUS - ei reagoida asiakaspalautteisiin > Miten organisoidutaan? HAUREUS - halutaan tavoittaa kaikki, mikä ei onnistu ilman mediabudjettia AHNEUS - liian laaja mainonnan kohderyhmä (ja toisaalta liian tarkka eli pieni) YLPEYS - ei uskota someen koska “ei meidän asiakkaat siellä ole”
 12. 12. Takaisin suunnittelupöydälle Mitä kanavaa käytät ja miksi? 12 Pinterest: myyntikohteen kuvaesittelyt Instagram: ajankohtaista kuvaa kohteiden työmailta Facebook: uutiset ja jatkuvat nostot mainontaan eli haetaan trafiikkia kohde-esittelyihin
 13. 13. Takaisin suunnittelupöydälle Kilpailijaseurannan ABC Mitä sisältöä he julkaisevat? Ketä he seuraavat? Kuka seuraa heitä? Miten usein he julkaisevat? Mihin aikaan / milloin he julkaisevat? Millaisia otsikoita ja kehotteita he käyttävät? Mitkä heidän julkaisuista toimivat parhaiten? Kätevä maksullinen työkalu: Quintly.com 13
 14. 14. 14
 15. 15. VINKKI Julkaisukalenteri on välttämättömyys 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. Vinkki Käytä somessa parhaiten konvertoivaa hakumainostekstiä, joka parantaa laatupisteitä 18
 19. 19. Vinkki Käynti sivustolla on ylivoimaisesti tärkein käyttäytymistieto. Hyödynnä uudelleenkohdennus. 19
 20. 20. Vinkki Visuaalinen yhdenmukaisuus mainoksen ja laskeutumissivun välillä 20
 21. 21. Vinkki Oma data ja kohdennus Linkedin Matched Audience Facebook Custom Audience 21
 22. 22. Vinkki Alustojen työkalut 22
 23. 23. Vinkki Markkinointia on pakko olla muuallakin Väite: “Brändin kaikki viestit voidaan hyperkohdentaa vaikka yhdelle ihmiselle, mutta brändin olemassaolon syy tulee luoda massoille.” 23
 24. 24. VUOSISUUNNITTELU 24
 25. 25. Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma runko 1 Tilanneanalyysi ●  Katse taaksepäin eli missä mennään suhteessa tavoitteisiin, mitä some- markkinointia on tehty, millaisia onnistumisia, millaisia tuloksia ja mikä toimii parhaiten? ●  Mitä pitäisi tehdä paremmin? Toteutuma suhteessa tavoitteisiin? ●  Kilpailijoiden toimintojen painopiste, lupaukset ja vahvuudet/heikkoudet > Johtopäätökset 25
 26. 26. Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma runko 2 Vuosisuunnitelma ●  Miten some-markkinoinnilla tuetaan ylätason tavoitteita? ○  Painopisteet ja budjetti? ●  Millaisilla toimenpiteillä päästään tavoitteisiin? > Jaksotus vuositasolla ja aikataulu 26
 27. 27. Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma runko 3 Jaksosuunnitelma ●  Jakso voi olla mitä tahansa: 2 kk, sesonki, kvartaali, viikko ●  Jaksojen toteutusaikataulu Toimenpiteet ja toteutusaikataulu ●  sisällön tuotanto ja hyväksyminen julkaisukalenteriin ●  julkaisu (kuka?) ●  mediabudjetti (sponsorointi?) ●  oman datan käyttö ●  mahdolliset seurantapikseleiden asennukset ●  Analytics ●  UTM-parametrien harmonisoiminen 27
 28. 28. Sosiaalisen median markkinointiviestintä on yritykselle jatkuva työmaa. Yrityksen tuotteille tarvitaan lisää kysyntää, asiakkaita täytyy muistuttaa palveluista, imagoa halutaan uudistaa ja muista yrityksistä pitää erottua — pelkkä yrityksen olemassaolo ei yleensä tuo liikevaihtoa Kampanjalle on keksittävä hyvä idea, toteutettava se laadukkaasti, valittava edulliset ja tehokkaat kanavat sekä tehtävä tai hyväksyttävä laadukasta ja koukuttavaa sisältöä (ja jossain välissä töitäkin pitäisi tehdä). Markkinoinnin minimitavoite on aina, että käytetty panostus tuottaa yritykselle enemmän rahaa kuin kuluu 28
 29. 29. SOSIAALISEN MEDIAN SYVIN KUOPPA Yritykset palvelevat kohderyhmiä ja mediat yleisöjä. Mainostajan ongelma on saada nämä kaksi vertaisjoukkoa kohtaamaan mediassa mahdollisimman tehokkaasti. Lukevatko kesämökkiläiset talouslehtiä? Tarvitseeko naapuruston etsiä kioskia puhelinluettelosta? Täyttyykö lääkärin vastaanotto lentolehtisiä jakamalla? Lisääkö tienvarsimainos lelukaupan myyntiä? Mediaa, varsinkaan sosiaalista mediaa, ei pidä valita vain siksi, että se on näyttävä tai että se tavoittaa paljon ihmisiä. Koko yleisö ei välttämättä koostu potentiaalisista asiakkaista, jolloin kalliita hukkakontakteja tulee paljon. Järkevä mainostaja toimii kustannustehokkaasti tunnistamalla joukosta oman kohderyhmän käyttämät mediat ja keskittymällä niihin – myös somessa. 29
 30. 30. 30 Hanna-Kaisa Haapsaari Markkinointikonsultti +358 40 766 6583 hanna-kaisa.haapsaari@zeelandfamily.fi Yliopistonkatu 36 40100 JYVÄSKYLÄ

×