Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Business Design ja sosiaalinen rakennemuutos

1,112 views

Published on

My favorite topic: Social Business Design. My presentation @ Åbo Akademi University - MindClub event 27.11.2012. (In Finnish)

Published in: Business
 • as Adam implied I'm shocked that you able to earn $7328 in one month on the internet. did you look at this page, cloud68dotcom
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Social Business Design ja sosiaalinen rakennemuutos

 1. 1. Social  Business   Design  ja   sosiaalinen   rakennemuutos    Åbo  Akademi  MindClub   27.11.2012   Rii@a  Raesmaa     Photo  credit:  my  friend  Esa  Aarnio  
 2. 2. Kuka  olen?  •  Rii@a  Raesmaa  •  Entrepreneur,  Writer,  Owner  Raesmaa  CommunicaGons  •  M.Sc.(Econ)  +  mausteena  ?etojärjestelmä?ede  •  Liiketoiminnan  kehiCäminen,  myyn?  &  markkinoin?,  vies?ntä  ja  kanavan   rakennus  •  B2B-­‐ratkaisumyyn?-­‐  ja  markkinoin?  >>     noviisiksi  startup-­‐yriCäjäksi  someen  ja  SaaS-­‐liiketoimintamalliin      Minut  löytää  täältä    •  TwiCer  @raesmaa  •  Facebook  hCp://www.facebook.com/raesmaa  •  LinkedIn  hCp://fi.linkedin.com/in/raesmaa  •  My  blog  hCp://raesmaa.com  
 3. 3. Social  Business  Design  •  The  inten?onal  crea?on  of   Social  business   dynamic  and  socially   calibrated  systems,  process,   and  culture.   Work   Society  •  Making  social  business  work   requires  focus  on  a   company’s  culture,   Technology   connecGons,  content   exchanges,  and   measurement  and   analyGcs.”                                    -­‐-­‐Dachis  Group   hCp://www.dachisgroup.com/social-­‐business-­‐design/  
 4. 4. Mikä  sosiaalinen  rakenne-­‐  muutos?  
 5. 5. Muutostrendejä   Globaali  talous  ja  Hierarkiat  vs.     kilpailu   verkostot     Teollisuusyhteis-­‐ kunnasta  ?etoyhteis-­‐ kuntaan   Edustuksellisuus  vs.   Uusi  teknologia   osallistuvuus     KeskiteCy  vs.  hajauteCu   Lyhyestä  pitkään   toimintatapa   tähtäimeen   ‘Joko/tai’-­‐ajaCelusta   valintoihin  
 6. 6. Miksi  sosiaalista  liiketoimintaa?    KannaCavuuCa   Kilpailukykyä   Kasvua  
 7. 7. KannaCavuuCa,  kasvua,  kilpailukykyä  •  Sisäinen  yhteistyö  ja   •  Näkyvyys,  tunneCuus     verkostoituminen   –  Työnantajabrändi     –  Tietotyössä  ja  tehdastyössä     •  Asiakasyhteistyö  •  VaikuCaminen   –  Yhteisöt,  vuorovaikutus:   verkostoissa,  osaamisen   vaikutu/vaikuta     kehiCäminen   •  Innovoin?  •  Tiedon  jakaminen  ja   –  Henkilöstö,  asiakkaat,   yhteistyö     kumppanit     –  Talkoistaminen  •  Työn  mielekkyys  ja   (crowdsourcing)       joustavuus  
 8. 8. hCp://www.dachisgroup.com/2012/03/the-­‐architecture-­‐of-­‐a-­‐social-­‐business/  
 9. 9. Online-­‐elemenCejä   Blogi  (ja  LI-­‐ ryhmissä   keskustelu)   Video-­‐ palvelut   Facebook   YouTube/   Page   Vimeo   Verkkosivut   Kuvapalvelu   TwiCer   Flickr   Sisältövarastot   Dialogi  sidosryhmien  kanssa   ©  Raesmaa  
 10. 10. Sisältömarkkinoinnin  Isokuva     Marke?ng   Managem ent   Communi Product   Product   Business   ca?ons   Marke?ng   Marke?ng   Partners   Genuine     Social  Media   Content   Monitoring   Messaging   Sourcing   Network   What  is  it  we  wish     From  which  sources  is   Adapted   to  say  and  to  be     our  content  coming   Social  Media   Par?cipa?on   Wri?ng   remembered  of?   from?   Social     Engagement   Management   Community   Approach  &   Intranet   How  do  people  find   How  are  we  going  to   tools   and  connect  with  us   deliver  and     Social  Media   and  our  content?   maintain  it  all?   Social     Par?cipa?on   Intranet   Communi Various   IT/Tech   ty   Search,  SEO/ roles   Managers   SEM   Human   Resources   ©    @raesmaa,  inspired  by  Razorfish    
 11. 11. Kolme  kirjaa  •  Kaija  Pöys?  &  Leenamaija   Otala:  Kilpailukyky  2.0  –   Kilpailukykyhyppy   yhteisöllisillä  työkaluilla  •  Tuija  Aalto:     Kuinka  olla  avoin    -­‐   työelämän  uudet   vies?ntätaidot  •  Cris?na  Andersson  &     Jari  Kaivo-­‐oja:   BohoBusiness  –   ihmiskunnan  voiCo   koneesta    
 12. 12. Ihana,  kamala,  muCa   palkitseva  muutos:   Sosiaalinen   rakennemuutos   Organisaa?otasolla   Henkilökohtaises?     13  
 13. 13. Lineaarisuus  –    unohda!    Myyn?prosessi  vs.  ostoprosessi  Henkilökohtainen  lisäarvo   14  
 14. 14. Ihana,  kamala,  palkitseva  muutos    •  Hierarkioista  verkostomaiseen   toimintaan  •  Kontrollin  menetys   –  Best  Prac?ces  ei  aina  toimi    •  Business-­‐to-­‐Business  vs.   Business-­‐to-­‐Consumer  -­‐jakoon   vaikuCaa  vahvas?     ’Peer-­‐to-­‐Peer’    >  Suhteiden   renessanssi!    •  Tiedon  jakaminen  toimii   15  
 15. 15. Kolme  kirjaa  •  John  Hagel  &  al:     The  Power  of  Pull  •  Josh  Bernoff,  Clarlene   Li:  Groundswell    •  PeCeri  Kankkunen  &   Pär  Österlund:   Tykkäämistalous  
 16. 16. Lisäarvo,  luovuus  ja  innovoin?  “Crea?vity  is  messy  and  intense,  while  most  execu?ves  prefer  order  and  predictability.“                                                                          –John  Hagel       hCp://www.edgeperspec?ves.typepad.com/  
 17. 17. Ihana,  kamala,  palkitseva  muutos     18  Kuvan  lähde:  hCp://www.jarche.com/2011/03/embrace-­‐chaos/  
 18. 18. Ihana,  kamala,  palkitseva  muutos   19  Lähde:  hCp://www.dachisgroup.com/2011/12/does-­‐viral-­‐adop?on-­‐of-­‐enterprise-­‐social-­‐business-­‐souware-­‐work/  
 19. 19. Näkökulmia  suosikeiltani  @tar1na   20  
 20. 20. Sosiaalinen  rakennemuutos  Sosiaalinen  liiketoimintamalli  ja  -­‐tapa      auCaa  sinua  ja  organisaa?otasi  muuCamaan  eilisen  bisnesmalleja  rivakammin,  ja  samalla  puskee    huomisen  liiketoiminnan  vaa?maan  muowin.          “Industries  are  profitable  not  because  they  are  sexy  or  high  tech;  they  are  profitable  only  if  their  structures  are  aCrac?ve.”                                      -­‐-­‐Michael  Porter   Picture:  Wikipedia    
 21. 21. Jessica  Hagy  |  hCp://thisisindexed.com/2010/11/stretching-­‐is-­‐good-­‐stuff/   Picture  credit:  Jessica  Hagy  
 22. 22. Markkinoin?,  vies?ntä,  HR,  IT,  tuotekehitys  ja  asiakaspalvelu   somas?  siiloissaan    
 23. 23. Email  is  dead,  long  live  the  email!  “Email  is  not  a  messaging  protocol.  It  is  a  to-­‐do  list.  And  it  is  a  shiCy  to-­‐do  list.  Anyone  of  you  can  put  stuff  on  my  to-­‐do  list  and  I  don’t  want  that.”                                                                        –Paul  Graham     hCp://www.paulgraham.com/bio.html  
 24. 24. Raisio  Oyj  &  Heikki  Kovalainen:  surullinen  esimerkki  keskustelusta,  jota  ei  käyty  
 25. 25. ”Enää  ei  riitä,  eCä  olet  hyvä  ?imipelaaja,     on  oltava  myös  verkostopelaaja.”    Picture  credit:  Jussi  Mononen    monojussi  at  Flickr    
 26. 26. Verkostoituminen  1.0  vs.  2.0   1.0     2.0    •  Sisäises?  verkostoitunut,   •  Sisäises?  ja  ulkoises?   ?etoa  jaetaan   verkostoitunut,     valikoiden,  prosessin   yhdistää  perinteisiä,   mukaises?     digitaalisia  ja  yhteisöllisiä  •  Verkostoituu  ulkoises?   keinoja   perinteisin  keinoin   •  Antaa  >  Saa    •  Vaihtaa     •  Digitaalinen  jalanjälki  •  Hiilijalanjälki  
 27. 27. Ihana,  kamala,  muCa  palkitseva  muutos  Organisaa?otasolla  Henkilökohtaises?       30  
 28. 28. Case  Raesmaa:  läheltä   piG  -­‐Glanne,  melkein   markkinoinnin   kukkaha@utädiksi   Ihana  hallinnan  tunne,    kontrolli,  parhaat  käytännöt  
 29. 29. Copyright  ©  Sopima  2010   32  
 30. 30. 33  
 31. 31. Copyright  ©  Sopima  2010   34  
 32. 32. Verkostoitumisen  voima     35  
 33. 33. Verkostoni    •  Asiakkaat,  prospek?t,  yhteistyökumppanit    •  VaikuCajat  pilvipalvelu-­‐  ja  SaaS-­‐kentässä    •  VaikuCajat  Social  Business  &  Enterprise  2.0  -­‐kentässä  •  Analyy?kot  (Forrester,  Constalla?on  Research)    •  PääomasijoiCajat  ja  businessenkelit    •  VaikuCajat  IT  Service  Management  –alueella  •  Ammawbloggaajat    •  Tutkijat    •  Ohjelmistoalan  toimijat  •  Startup  scenen  toimijat    •  Journalis?t    •  Mie?  keitä  sinun  verkostossasi  voisi  olla?     36  
 34. 34. Työkaluni  
 35. 35. Muutos  käynnissä  •  Poisoppiminen  etenee    •  Verkosto  ja  vastavuoroisuus  kasvaa    •  Uusia  –  sekä  itselle  eCä  yritykselle  hyviä  –  asioita   tapahtuu  >  Serendipitew!      •  Asiakasyritysteni  tunneCuus  eCä  oma  digitaalinen   jalanjälkeni  kasvaneet  –  valmius  rakennemuutokseen     38  
 36. 36. Copyright  ©  Sopima  2010   39  
 37. 37. ”Modern  day  social  capital  is  increasingly  associated  with  technology-­‐facilitated  trust.”   Nicole  Skibola  @  www.fastcoexist.com    
 38. 38. PohdiCavaa  •  Some  on  vahvas?  henkilökohtaista   –  Ole  oma  aito  itsesi  –  mie?  työ-­‐  ja  privaawminä  -­‐asiaa   (personal  branding)      •  Tiimipelaajasta  verkostopelaajaksi   •  Hae  hyvä  balanssi  sisäisen  &  ulkoisen  somen  kanssa  •  Poisoppiminen  on  pop       –  Kontrolli,  tutut  kanavat  >  Avoin,  hallitsematon   ympäristö     –  Yhteisön  kieli    •  KokeilukulCuuri  &  prototyyppailu    •  Mikä  on  yhdistelmäsi  uuCa  ja  vanhaa?     41  
 39. 39. Muutama  kaino  ehdotus    •  Googlaa  oma  /  organisaa?osi  digitaalinen  jalanjälkesi     –  Mitä  se  kertoo  sinusta  &  organisaa?ostasi?    •  Päätä  millainen  haluat  jälkesi  olevan   –  Aloita  bloggaaminen,  toisten  blogien  kommentoin?,   TwiCer…      •  Päätä  mitkä  uudet  osaamisalueet  haluat  taklata.  Aseta   itsellesi  deadline.      •  Etsi  vaikuCajat  omalla  ammawalueellasi  ja  seuraa   heitä  –  tykkää  asiakkaistasi,  prospekteistasi,   kilpailijoistasi.      •  Blogiseurannassa  Google  Reader  (tai  vastaava)   käyCöön   –  listaa  suosikkiblogejasi;  lue,  nau?  ja  opi     42  
 40. 40. •  Suhteet,  verkostot  >  ideat  &  innovoin?    •  Prosessit,  työkalut,  ihmiset    •  Terve  lähestyminen  kontrolliin  ja  riskeihin  •  Valtabalanssi  toimintojen  välillä,  luoCamus  •  Poisoppiminen    
 41. 41. Somesiivet  kasvavat  hitaas?,    vuorovaikutuksessa,  askel  kerrallaan.    
 42. 42. Kiitos!              RiiCa  Raesmaa  |  +358  40  9033  650    |  riiCa@raesmaa.com              TwiCer    @raesmaa  |    Blogi      www.raesmaa.com     NYC  photo  by  my  friend  Esa  Aarnio  

×