Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285

Antti Leino
Antti LeinoMarketing Architect @ Zeeland | Helping Clients Succeed in Digital Media at Avidly, Helsinki, Finland

Twitter luu kirjastani Dialogin Aika (Infor, 2010)

DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n
MiKä tWitterissä
HuVittaa?
Oli huvittavaa lukea pseudo-tutkimusta Twitter-nimisen in-
formaatiojakopalvelun sisällöstä. Tutkimusyhtiö oli satunnais-
otoksella tullut siihen tulokseen, että valtaosa Twitteristä tulvi-
vasta tiedosta on merkityksetöntä sanahelinää!
   Jaa. Mitähän tästä pitäisi ajatella? Että Twitterissä pitäisi
140 merkissä analysoida ja ratkaista Lähi-idän konflikti, löytää
lääke sarsiin tai selvittää, miksi Manchester United aina voittaa
mutta City ei?
   Päivänselvää, että Twitterin kaltainen mikrokanava tar-
joaa sanahelinää ja turhaa informaatiota sekä kommentteja,
miltä minusta tuntuu, mitä ajattelen ja missä olen. Mutta: jou-
kossa on vinkkejä mielenkiintoisiin sivustoihin, linkkejä jännit-
täviin palveluihin – jopa tuotetarjouksia, erikoiskuponkeja ja
käyttövinkkejä.
   Jälleen kerran on syytä muistuttaa, että Twitterissäkin sinä,
käyttäjä, olet vallassa. Voit itse päättää, mitä informaatiota si-
nulle tulee (eli ketä seuraat). Aivan taatusti julkaisija, jolla ei
ole kiinnostavaa kerrottavaa, kadottaa vähäisetkin seuraajat.
   Uskon, että tämänkaltainen mikrotason viestintä valtaa
aina vaan enemmän tilaa ihmisten joukossa vieden markkinoi-
ta perinteiseltä massamedialta. Nouseva trendi on informaa-


                277
n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet.


tion vastaanottaminen pieninä palasina (snack-sized media
consumption), joista kokoamme maailmankuvamme ja käsi-
tyksemme siitä, missä juuri nyt mennään.Twitter on tilanne
Mikrokanavat ovat nopeita ja niillä tavoittaa laajan yleisön.
Iranin vaalien alla Twitterin kanavien kautta moni meilläkin
kuuli, mitä siellä oikeastaan tapahtui. Havainnot alkoivat le-
vitä näillä mikrokanavilla ja päätyivät Facebookin kaltaisiin
yhteisöihin tai videoina YouTubeen.
   Näistä havainnoista kertyi informaatiota, joka päätyi blog-
gaajien toimesta sivuille ja foorumeille. Lopulta aihe päätyi illan
uutisiin. Valtaisasta kuhinasta on syntynyt uskottava uutinen.

     engl. Twitter 1. Viserrys, lintujen viserrys,
     2. Lörpöttely, joutava puhe

Pikaviestimille on helppo nauraa ja ohittaa ilmiö hörhöjen
ajanvietteenä. Pikaviestintä Twitteriä käyttäen sopii kuitenkin
mainiosti kaikkeen viestintään. Sillä tavoittaa pieniä ryhmiä
tai kokonaisia kansoja, joten se sopii myös uutisointiin. Itse
seuraan New York Timesin ja Talouselämän uutisia Twitter-
syötteenä, samoin kuin parinkymmenen ystäväni huomioita ja
ajatuksia.

Huomioita Twitteristä:
 ➦ Yhdysvaltain tautien valvonta- ja ehkäisykeskus lähettää
  tietoa myös Twitteriin ja palvelua seuraa 600 000 käyt-
  täjää.


                      278
DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n


  ➦ Dell myi viime vuonna 3 miljoonalla tietokoneita Twitte-
   rin välityksellä suoraan kuluttajille.
  ➦ Britney Spearsillä on toista miljoonaa fania, jotka halua-
   vat seurata tähden ajatuksia ja tekosia lähes reaaliajassa.
  ➦ Englannin kuninkaalliset kertovat Twitterin kautta, mitä
   Buckinghamissa tapahtuu!

Twitter voi olla kuollut ja kuopattu jo ensi vuonna, kuten kävi
sen suomalaiselle kilpailijalle Jaikulle. Google osti yrityksen
ja kehittäjät päätyivät tekemään muita hankkeita kuin Jaikun
edistämistä. Mutta kun teknologinen idea arkipäiväistyy ja
muuttuu viestinnällisesti mielenkiintoiseksi, vasta sitten näem-
me, mihin kaikkeen mikrosanomien välittäminen verkossa oi-
keastaan sopii. Yllä olevat palvelut ovat esimerkkejä tekniikan
käyttämisestä ihmisten tarpeiden täyttämiseksi.Vinkit Twitterin hyödyntämiseen
Twitteriä EI saa ajatella massaviestintävälineenä. Se on suh-
teen rakennusväline. Käytännössä se tarkoittaa, että yrityksesi
Twitter-profiilista pitää löytyä kaikki henkilöt, jotka seuraavat
ja käyttävät yrityksesi profiilia.
   Lisäksi sinulla tulee olla ihmisiä, joilla on aikaa ja valtaa
seurata, kiittää ja keskustella muiden twiittaajien kanssa. Pikku
hiljaa huomaat, että digitaalista maailmaa ei voi tehdä oman
työn ohella. Medioita on yksinkertaisesti liikaa dialogin osa-
aikaiseen ylläpitämiseen.
   Twitterissä muita käyttäjiä voi lisätä omiksi kontakteiksi.
Omasta Twitter-sivustasi muotoutuu näin pikkuhiljaa mikro-
viestien virta, jossa näkyvät sekä sinun omat viestisi että kon-

                279
n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet.


taktiesi viestit reaaliajassa. Twitterin parhaita käytäntöjä löytyy
heidän omasta oppaastaan. Tässä tärkeimmät omat huomioni:


  ➦  Käytä rentoa ja ystävällistä kieltä.
  ➦  Vastaa kaikkiin esitettyihin kysymyksiin.
  ➦  Sinun ei tarvitse seurata jokaista, joka seuraa sinua.
  ➦  Jos jokin viesti oli erityisen mielenkiintoinen, lähetä se
    eteenpäin omalla kanavallasi (retweet), koska ihmiset ar-
    vostavat jakamista ja ideoiden vahvistamista.
  ➦  Julkaise linkkejä artikkeleihin ja sivustoihin, joita arvelet
    seuraajiesi arvostavan. Sellaisiakin, jotka eivät suoraan
    vie omille sivuillesi.
  ➦  Esittele ihmisiä yrityksestäsi (muitakin kuin toimitusjoh-
    taja).
  ➦  Julkaise kuvia toimistosta, kaupasta, varastosta jne.
  ➦  Vihjaa ja valaise tulevasta uutuudesta tai tapahtumasta.
  ➦  Tarjouksiakin: ”Juuri nyt Kanniston leipomon munkit
    tulivat uunista!” Tässä kohtaa suosittelen testaamista
    pienellä seuraajaotoksella, ennen kuin lähetät tarjouksen
    jokaiselle.
  ➦  Älä spämmää. Se on pahasta kaikkialla digitaalisessa
    ekosysteemissä.


Tämän kirjan sivustolla on Twitter 101 -opas yrityksille.

Katsotaan muutama Twitter-case siitä, miten sekä globaali toi-
mija voi hyödyntää mikrokanavaa että hyvin paikallinen yrit-
täjä voi markkinoida itseään kustannustehokkaasti.
                      280
DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n


CASe: DeLL oUTLeT
Dell Outlet on tietokonevalmistajan myyntiyksikkö, joka myy varastoon jääneet ja
palautetut toimivat koneet nopeasti eteenpäin. Yksiköllä ei ole resursseja tehdä mai-
noskampanjoita, vaan sanan uusista tuotteista tulee levitä nopeasti muilla keinoin.
Niinpä Dell on käyttänyt sähköpostimarkkinointia omalle ja ostetuille kannoille, ha-
kukonemainontaa ja affiliate-kauppiaita huomionherättämiseksi ja myynnin aikaan-
saamiseksi.
2007 Dell Outlet avasi Twitter-profiilin. Mikrokanava nähtiin mainiona kanavana
työntää informaatiota siitä kiinnostuneille. Alun perin yksikön tarkoitus oli käyttää
Twitteriä yhdensuuntaiseen viestintään ja markkinointiin, mutta kanavaa seuraavat
halusivat myös kysyä kysymyksiä. Asiakkaat olivat yllättävänkin kiinnostuneita kes-
kustelemaan laitteista. Keskustelumaisuus ei ole tarkoittanut sitä, että Dell Outlet
olisi hylännyt alkuperäisen idean, vaan yksikkö käyttää Twitteriä edelleen tarjous-
tuotteiden myyntiin.


Ja hyvin myykin. Viime vuonna 3 miljoonan dollarin edestä minimaalisilla resursseil-
la. Tarjouskupongit nousevat myös hyvin esille erilaisissa vertailu- ja tarjouskuponki-
sivustoissa. Niitä tweetataan edelleen eteenpäin asiakkaiden (tai fanien) toimesta.
Dell Outletin maine ja tunnettavuus markkinoilla on kasvanut merkittävästi. Twitte-
rissä on nykyään myös eksklusiivisia tarjouksia, joita ei löydä muualta. Twiittauksia
tehdään muutama viikossa, joten brändiä ei pidetä spämmääjänä.                     281
n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet.


CASe: CoFFeeGroUnZ
Coffeegrounz on Houstonissa majaa pitävä pieni paikallinen kahvila, joka vetää noin
30 asiakasta kerrallaan. Kahvila aloitti Twitter-tilin käytön syksyllä 2009.
Twitteristä on tullut kahvilalle ykkösmediakanava. Omistaja on aktiivisesti markki-
noinut kahvilan Twitter-tiliä asiakkaille ja sitä kautta orgaanisesti kasvattanut seu-
raajien joukkoa. Twitterin kautta voi tehdä ennakkotilauksia, tehdä tilauksen istues-
sasi kahvilan terassilla koiran kanssa tai varata pöydän kahvilasta. Twitter on osin
korvannut perinteisen sähköpostin.


 @coffeegroundz I want to pre order a bkfast wrap so i can zip thru to get back for gas man, c’est possible?
 07:27 AM October 31, 2008 from mobile web
Yllä oleva viesti oli ensimmäinen, joka sisälsi ennakkotilauksen Halloween-aamuna
2008. Lähettäjä oli yksi kahvilan kanta-asiakkaista.
                          282
DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n


CASe: TASTiDLiTe
Tasti D-lite on newyorkilainen yhtiö, joka valmistaa erilaisia jälkiruokia ja myy niitä
omissa liikkeissään ympäri kaupunkia. Yhtiö alkoi seurata Twitterissä kuluttajia, jot-
ka kommentoivat yhtiön tuotteita. Käyttämällä @replies ja Direct Messages -toimin-
toja yhtiön markkinointi aloitti kahdensuuntaisen viestinnän.
Twitterin avulla Tasti D-lite voi viestiä asiakkaiden seurassa aivan toisella tavoin
kuin aikaisemmin. Viestintä on suoraviivaista ja myyntiä kehittävää. Seuraamalla
dialogeja yhtiö on saanut myös uusia ideoita tuotekehitykseen ja markkinointiakti-
viteetteihin.

Yhtiö käyttää Twitteriä aktiivisesti mm. markkinoidakseen toimituspalveluja. Kana-
van kautta lähetetään linkkejä sivuille, joista asiakas voi tulostaa tarjous- ja eksklu-
siivisia kuponkeja myymälöihin. Kupongit on tietysti koodattu niin, että viestinnän
tuloksia voidaan seurata lähes reaaliajassa.

Yhtiön kokemuksen mukaan Twitterin kautta kuponkikampanjalla saa paremmat tu-
lokset kuin kohdistetulla mainonnalla tai hakukonemainonnalla. Seuraavaksi Tasti
D-lite aikoo lanseerata Twitterin kautta käyttöön kännykkäkupongit.
                     283
n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet.


Hyvä muistaa Twitteristä:
 ➦ Parhaiten Twitterin maailmaan pääsee mukaan kokei-
   lemalla, osallistumalla ja seuraamalla ”tweetejä”. Luo
   profiili, tweettaa jostain sinulle tärkeästä asiasta. Etsi
   tuttavia ja ala seuraamaan heitä. Siitä se alkaa.
 ➦ Mikrokanavan avulla et tarvitse isoja kampanjoita, vaan
   viesti välittyy asiakkaille kustannustehokkaasti. Mainon-
   nan suunnittelun sijaan Twitteriin tulee suhtautua kuin
   keskusteluun myymälän tiskillä. Tässä keskustelussa
   markkinoijalla on toki tavoitteena kauppa, mutta älyk-
   käästi, jutellen ja ohjaten. Tämä sopii peruslähtökohdak-
   si mikrokanavien hyödyntämisessä.
 ➦ Twitter ja muut mikrokanavat vaativat ihmisiä (social
   media manager) ylläpitämään dialogia. Kirjoittamaan
   tweettejä. Seuraamaan keskustelua ja kommentteja. Ana-
   lysoimaan keskustelua. Muista kouluttaa henkilökunta
   ja vaadi säännöllistä raportointia. Sosiaalisen median
   monitoroinnin voi myös ulkoistaa.

Kenelle Twitter sopii?
 ➦ Kaikille. Isoille firmoille. Pienille paikallisille firmoille.
   Tuotekehitysyksiköille. Myyntiryhmälle. Sidosryhmä-
   viestinnän hoitamiseen astetta henkilökohtaisemmalla
   tasolla.
 ➦ Kaupan lisäämiseen viime hetken tai erikoistarjousten
   kautta. Kommenttien ja palautteen keräämiseen. Hiljai-
   siin lanseerauksiin.
                      284
DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n
Twitter-pikakurssi tärkeimmistä yksityiskohdista

hashtag
Twitterissä ei voi perustaa kanavia eri aiheisiin liittyen. #-merkinnöillä il-
maistaan tweetteihin liitettyjä avainsanoja, jotka helpottavat viestivirran
seuraamista. Hashtagilla # voidaan liittää viestiin tunnisteita, joiden perus-
teella viestit ovat löydettävissä haun avulla.

RT
Retweettaus on tapa viestiä eteenpäin toisen käyttäjän tekemä tweettaus
niin, että sen kirjoittaja mainitaan viestissä. Tämä hieno tapa tehostaa ver-
kostoitumista ja lisää käyttäjien välisiä kontakteja. Yleinen tapa on lisätä
alkuperäisen viestin alkuun lyhenne ”RT”, perään alkuperäisen kirjoittajan
käyttäjätunnus ja lopuksi viesti. Alkuperäisen tweetin kirjoittaja saa tiedon,
että hänen viestinsä on julkaistu eteenpäin.

@nimi
Viesti osoitetaan toiselle käyttäjälle lisäämällä viestin alkuun at-merkki ja
käyttäjätunnus. Palvelu tunnistaa merkintätavan ja ohjaa viestin käyttäjälle.
Vastaamisessa hyödynnä jokaisen viestin oikeassa reunassa olevaa Reply
to -nappia, jolloin vastausosoite luodaan automaattisesti ilman kirjoitusvir-
heen mahdollisuutta.

Yksityinen viesti
Yksityinen viesti (Direct Message) lähetetään muodossa d käyttäjätunnus
viesti.
                  285

Recommended

VEKO digital marketing 12 2010 by
VEKO digital marketing 12 2010VEKO digital marketing 12 2010
VEKO digital marketing 12 2010Antti Leino
657 views143 slides
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011 by
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Antti Leino
1.6K views114 slides
VPK26 Digital Marketing 29112010 Final by
VPK26 Digital Marketing 29112010 FinalVPK26 Digital Marketing 29112010 Final
VPK26 Digital Marketing 29112010 FinalAntti Leino
681 views48 slides
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010 by
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010Antti Leino
644 views115 slides
Sosiaalinen media PT-kaupan johdolle by
Sosiaalinen media PT-kaupan johdolleSosiaalinen media PT-kaupan johdolle
Sosiaalinen media PT-kaupan johdolleAntti Leino
1.5K views54 slides
Twitter Korjaamo 9.2.2010 by
Twitter Korjaamo 9.2.2010Twitter Korjaamo 9.2.2010
Twitter Korjaamo 9.2.2010Antti Leino
486 views16 slides

More Related Content

What's hot

Sosiaalinen Netti ja PK-yritys by
Sosiaalinen Netti ja PK-yritysSosiaalinen Netti ja PK-yritys
Sosiaalinen Netti ja PK-yritysAntti Leino
913 views45 slides
Sosiaalinen netti kirja (pdf) by
Sosiaalinen netti kirja (pdf)Sosiaalinen netti kirja (pdf)
Sosiaalinen netti kirja (pdf)Antti Leino
623 views20 slides
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut by
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelutSosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelutAntti Leino
1.5K views97 slides
SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille by
SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisilleSoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille
SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisilleAntti Leino
620 views57 slides
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla by
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avullaGlobaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avullaAntti Leino
1.4K views76 slides
Digital Landscape March 2012 by
Digital Landscape March 2012Digital Landscape March 2012
Digital Landscape March 2012Omnicom Media Group Digital Finland
437 views53 slides

What's hot(20)

Sosiaalinen Netti ja PK-yritys by Antti Leino
Sosiaalinen Netti ja PK-yritysSosiaalinen Netti ja PK-yritys
Sosiaalinen Netti ja PK-yritys
Antti Leino913 views
Sosiaalinen netti kirja (pdf) by Antti Leino
Sosiaalinen netti kirja (pdf)Sosiaalinen netti kirja (pdf)
Sosiaalinen netti kirja (pdf)
Antti Leino623 views
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut by Antti Leino
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelutSosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Sosiaalinen media: yhteisöt, sisältö & keskustelut
Antti Leino1.5K views
SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille by Antti Leino
SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisilleSoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille
SoMe&Trendit Viestinnän ammattilaisille
Antti Leino620 views
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla by Antti Leino
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avullaGlobaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Globaalin B2B-näkyvyyden luominen sosiaalisen median avulla
Antti Leino1.4K views
Sosiaalinen media pienen ja keskisuuren yrityksen markkinoinnissa by FlowHouse Oy
Sosiaalinen media pienen ja keskisuuren yrityksen markkinoinnissaSosiaalinen media pienen ja keskisuuren yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media pienen ja keskisuuren yrityksen markkinoinnissa
FlowHouse Oy1.1K views
VPK24 2009 Digital Marketing by Antti Leino
VPK24 2009 Digital MarketingVPK24 2009 Digital Marketing
VPK24 2009 Digital Marketing
Antti Leino541 views
Valmennus08062010 by Antti Leino
Valmennus08062010Valmennus08062010
Valmennus08062010
Antti Leino603 views
Yrittäjä suuntana sosiaalinenmedia by Seppälä Riikka
Yrittäjä suuntana sosiaalinenmediaYrittäjä suuntana sosiaalinenmedia
Yrittäjä suuntana sosiaalinenmedia
Seppälä Riikka175 views
Sosiaalisen median-koulutus-yrityksille-SoMeStudio-Maria-Rajakallio by Maria Rajakallio
Sosiaalisen median-koulutus-yrityksille-SoMeStudio-Maria-RajakallioSosiaalisen median-koulutus-yrityksille-SoMeStudio-Maria-Rajakallio
Sosiaalisen median-koulutus-yrityksille-SoMeStudio-Maria-Rajakallio
Maria Rajakallio960 views
Pienyrityksen markkinointi ja sosiaalinen media by Grapevine Media Oy
Pienyrityksen markkinointi ja sosiaalinen mediaPienyrityksen markkinointi ja sosiaalinen media
Pienyrityksen markkinointi ja sosiaalinen media
Grapevine Media Oy3.6K views
Digitaalisen designin merkitys liiketoiminnalle by Antti Leino
Digitaalisen designin merkitys liiketoiminnalleDigitaalisen designin merkitys liiketoiminnalle
Digitaalisen designin merkitys liiketoiminnalle
Antti Leino625 views
VEKO13 Joulu 2009 by Antti Leino
VEKO13 Joulu 2009VEKO13 Joulu 2009
VEKO13 Joulu 2009
Antti Leino479 views
Digi & some Mäntsälän Yrittäjät_2016 by FutureMarja
Digi & some Mäntsälän Yrittäjät_2016Digi & some Mäntsälän Yrittäjät_2016
Digi & some Mäntsälän Yrittäjät_2016
FutureMarja 58 views
Verkko(kauppa)brändi by Antti Leino
Verkko(kauppa)brändiVerkko(kauppa)brändi
Verkko(kauppa)brändi
Antti Leino1.3K views
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010 by Antti Leino
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010
Flickr ja jakopalvelut Korjaa 9.2.2010
Antti Leino459 views
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa by Harto Pönkä
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaSosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Harto Pönkä5.2K views
Miksi panostaa verkkoon by Differo Oy
Miksi panostaa verkkoonMiksi panostaa verkkoon
Miksi panostaa verkkoon
Differo Oy772 views

Similar to Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285

Twitter kurssi Järvenpää 2015 by
Twitter kurssi Järvenpää 2015Twitter kurssi Järvenpää 2015
Twitter kurssi Järvenpää 2015FutureMarja
728 views37 slides
Twitter Osana Organisaation Viestintää by
Twitter Osana Organisaation ViestintääTwitter Osana Organisaation Viestintää
Twitter Osana Organisaation ViestintääSanna Brauer
763 views18 slides
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä by
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössäMitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössäKaisa Hernberg
301 views17 slides
Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014 by
Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014
Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014Riia Järvenpää
826 views50 slides
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshare by
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshareMitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshare
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshareFrank Communications
1.1K views17 slides

Similar to Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285(20)

Twitter kurssi Järvenpää 2015 by FutureMarja
Twitter kurssi Järvenpää 2015Twitter kurssi Järvenpää 2015
Twitter kurssi Järvenpää 2015
FutureMarja 728 views
Twitter Osana Organisaation Viestintää by Sanna Brauer
Twitter Osana Organisaation ViestintääTwitter Osana Organisaation Viestintää
Twitter Osana Organisaation Viestintää
Sanna Brauer763 views
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä by Kaisa Hernberg
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössäMitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä
Kaisa Hernberg301 views
Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014 by Riia Järvenpää
Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014
Twitter-koulutus materiaaleja julkishallintoon: Marraskuu 2014
Riia Järvenpää826 views
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshare by Frank Communications
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshareMitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshare
Mitä hyötyä twitteristä ja linked inistä on työkäytössä slideshare
22.9.2010 – Sosiaalinen media henkilöbrändäyksen osana – Tammerkosken Nuorka... by Marko Teräs
 22.9.2010 – Sosiaalinen media henkilöbrändäyksen osana – Tammerkosken Nuorka... 22.9.2010 – Sosiaalinen media henkilöbrändäyksen osana – Tammerkosken Nuorka...
22.9.2010 – Sosiaalinen media henkilöbrändäyksen osana – Tammerkosken Nuorka...
Marko Teräs324 views
Twitter: yritys vaikuttamassa ja luomassa suhteita by Grapevine Media Oy
Twitter: yritys vaikuttamassa ja luomassa suhteitaTwitter: yritys vaikuttamassa ja luomassa suhteita
Twitter: yritys vaikuttamassa ja luomassa suhteita
Grapevine Media Oy855 views
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen by FutureMarja
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseenYhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen
FutureMarja 950 views
Rokkaako verkkobrändisi? Kaisa Hernberg twitter ja linkedin by Salla Brunou
Rokkaako verkkobrändisi? Kaisa Hernberg twitter ja linkedinRokkaako verkkobrändisi? Kaisa Hernberg twitter ja linkedin
Rokkaako verkkobrändisi? Kaisa Hernberg twitter ja linkedin
Salla Brunou418 views
27.9.2010 – Sosiaalinen media tiedonhaussa, henkilöbrändäyksessa ja verkostoi... by Marko Teräs
27.9.2010 – Sosiaalinen media tiedonhaussa, henkilöbrändäyksessa ja verkostoi...27.9.2010 – Sosiaalinen media tiedonhaussa, henkilöbrändäyksessa ja verkostoi...
27.9.2010 – Sosiaalinen media tiedonhaussa, henkilöbrändäyksessa ja verkostoi...
Marko Teräs415 views
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen media by Harri Lakkala
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen mediaSähköyhtiöt ja sosiaalinen media
Sähköyhtiöt ja sosiaalinen media
Harri Lakkala988 views
Sosiaalinen media muuttaa maailmaa. Miten somessa kuuluu toimia? by Minna Valtari
Sosiaalinen media muuttaa maailmaa. Miten somessa kuuluu toimia?Sosiaalinen media muuttaa maailmaa. Miten somessa kuuluu toimia?
Sosiaalinen media muuttaa maailmaa. Miten somessa kuuluu toimia?
Minna Valtari467 views
Twitteriin jarvenpaanopisto 23102014 by FutureMarja
Twitteriin jarvenpaanopisto 23102014Twitteriin jarvenpaanopisto 23102014
Twitteriin jarvenpaanopisto 23102014
FutureMarja 929 views
Sadannella kerralla onnistut - some-oppia viestintäihmisille by Petteri Numminen
Sadannella kerralla onnistut - some-oppia viestintäihmisilleSadannella kerralla onnistut - some-oppia viestintäihmisille
Sadannella kerralla onnistut - some-oppia viestintäihmisille
Petteri Numminen559 views
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä by Eija Kalliala
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässäSosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Eija Kalliala1.3K views
Twitter työnhaussa ja osana henkilöbrändiä - workshop Think.IT-tapahtuma... by Mikko Rindell
Twitter työnhaussa ja osana henkilöbrändiä - workshop Think.IT-tapahtuma...Twitter työnhaussa ja osana henkilöbrändiä - workshop Think.IT-tapahtuma...
Twitter työnhaussa ja osana henkilöbrändiä - workshop Think.IT-tapahtuma...
Mikko Rindell1.4K views

More from Antti Leino

Kiinnostava yritysblogi by
Kiinnostava yritysblogi Kiinnostava yritysblogi
Kiinnostava yritysblogi Antti Leino
906 views26 slides
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä by
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäSosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäAntti Leino
466 views30 slides
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin by
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoinTyöpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoinAntti Leino
142 views69 slides
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa by
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissaDigitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissaAntti Leino
298 views101 slides
Apteekin digimarkkinointi by
Apteekin digimarkkinointiApteekin digimarkkinointi
Apteekin digimarkkinointiAntti Leino
533 views51 slides
Data: iso kuva ja markkinointiviestintä by
Data: iso kuva ja markkinointiviestintäData: iso kuva ja markkinointiviestintä
Data: iso kuva ja markkinointiviestintäAntti Leino
816 views107 slides

More from Antti Leino(18)

Kiinnostava yritysblogi by Antti Leino
Kiinnostava yritysblogi Kiinnostava yritysblogi
Kiinnostava yritysblogi
Antti Leino906 views
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä by Antti Leino
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäSosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Antti Leino466 views
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin by Antti Leino
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoinTyöpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin
Työpäiväkokemuksen parantaminen digitaalisin keinoin
Antti Leino142 views
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa by Antti Leino
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissaDigitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa
Digitaalinen media ja viestintä kansainvälisessä markkinoinnissa
Antti Leino298 views
Apteekin digimarkkinointi by Antti Leino
Apteekin digimarkkinointiApteekin digimarkkinointi
Apteekin digimarkkinointi
Antti Leino533 views
Data: iso kuva ja markkinointiviestintä by Antti Leino
Data: iso kuva ja markkinointiviestintäData: iso kuva ja markkinointiviestintä
Data: iso kuva ja markkinointiviestintä
Antti Leino816 views
Sosiaalinen media työnhaussa by Antti Leino
Sosiaalinen media työnhaussaSosiaalinen media työnhaussa
Sosiaalinen media työnhaussa
Antti Leino417 views
Digitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointi by Antti Leino
Digitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointiDigitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointi
Digitaalisen mainoskampanjan suunnittelu, mittarit ja optimointi
Antti Leino1.7K views
Digitaalinen Media 20 minuutissa by Antti Leino
Digitaalinen Media 20 minuutissa Digitaalinen Media 20 minuutissa
Digitaalinen Media 20 minuutissa
Antti Leino1.5K views
Natiivimainonta 2014 by Antti Leino
Natiivimainonta 2014 Natiivimainonta 2014
Natiivimainonta 2014
Antti Leino2.3K views
Digital Landscape Finland March2013 by Antti Leino
Digital Landscape Finland March2013Digital Landscape Finland March2013
Digital Landscape Finland March2013
Antti Leino1.7K views
Iabmtl alustus leino__v3 by Antti Leino
Iabmtl alustus leino__v3Iabmtl alustus leino__v3
Iabmtl alustus leino__v3
Antti Leino616 views
Mobiili markkinoinnissa by Antti Leino
Mobiili markkinoinnissaMobiili markkinoinnissa
Mobiili markkinoinnissa
Antti Leino729 views
Mobiilimarkkinointi, Teleforum esitys by Antti Leino
Mobiilimarkkinointi, Teleforum esitysMobiilimarkkinointi, Teleforum esitys
Mobiilimarkkinointi, Teleforum esitys
Antti Leino1.1K views
Interview May 2012 Mainostaja-lehti by Antti Leino
Interview May 2012 Mainostaja-lehtiInterview May 2012 Mainostaja-lehti
Interview May 2012 Mainostaja-lehti
Antti Leino350 views
Mainostajien liitto seminaarin avaus by Antti Leino
Mainostajien liitto seminaarin avausMainostajien liitto seminaarin avaus
Mainostajien liitto seminaarin avaus
Antti Leino518 views
Web-projektin perute viestinnän ammattilaisille by Antti Leino
Web-projektin perute viestinnän ammattilaisilleWeb-projektin perute viestinnän ammattilaisille
Web-projektin perute viestinnän ammattilaisille
Antti Leino1.3K views
Some is Conversation by Antti Leino
Some is ConversationSome is Conversation
Some is Conversation
Antti Leino666 views

Dialogin Aika -kirjan sivut 277-285

 • 1. DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n MiKä tWitterissä HuVittaa? Oli huvittavaa lukea pseudo-tutkimusta Twitter-nimisen in- formaatiojakopalvelun sisällöstä. Tutkimusyhtiö oli satunnais- otoksella tullut siihen tulokseen, että valtaosa Twitteristä tulvi- vasta tiedosta on merkityksetöntä sanahelinää! Jaa. Mitähän tästä pitäisi ajatella? Että Twitterissä pitäisi 140 merkissä analysoida ja ratkaista Lähi-idän konflikti, löytää lääke sarsiin tai selvittää, miksi Manchester United aina voittaa mutta City ei? Päivänselvää, että Twitterin kaltainen mikrokanava tar- joaa sanahelinää ja turhaa informaatiota sekä kommentteja, miltä minusta tuntuu, mitä ajattelen ja missä olen. Mutta: jou- kossa on vinkkejä mielenkiintoisiin sivustoihin, linkkejä jännit- täviin palveluihin – jopa tuotetarjouksia, erikoiskuponkeja ja käyttövinkkejä. Jälleen kerran on syytä muistuttaa, että Twitterissäkin sinä, käyttäjä, olet vallassa. Voit itse päättää, mitä informaatiota si- nulle tulee (eli ketä seuraat). Aivan taatusti julkaisija, jolla ei ole kiinnostavaa kerrottavaa, kadottaa vähäisetkin seuraajat. Uskon, että tämänkaltainen mikrotason viestintä valtaa aina vaan enemmän tilaa ihmisten joukossa vieden markkinoi- ta perinteiseltä massamedialta. Nouseva trendi on informaa- 277
 • 2. n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet. tion vastaanottaminen pieninä palasina (snack-sized media consumption), joista kokoamme maailmankuvamme ja käsi- tyksemme siitä, missä juuri nyt mennään. Twitter on tilanne Mikrokanavat ovat nopeita ja niillä tavoittaa laajan yleisön. Iranin vaalien alla Twitterin kanavien kautta moni meilläkin kuuli, mitä siellä oikeastaan tapahtui. Havainnot alkoivat le- vitä näillä mikrokanavilla ja päätyivät Facebookin kaltaisiin yhteisöihin tai videoina YouTubeen. Näistä havainnoista kertyi informaatiota, joka päätyi blog- gaajien toimesta sivuille ja foorumeille. Lopulta aihe päätyi illan uutisiin. Valtaisasta kuhinasta on syntynyt uskottava uutinen. engl. Twitter 1. Viserrys, lintujen viserrys, 2. Lörpöttely, joutava puhe Pikaviestimille on helppo nauraa ja ohittaa ilmiö hörhöjen ajanvietteenä. Pikaviestintä Twitteriä käyttäen sopii kuitenkin mainiosti kaikkeen viestintään. Sillä tavoittaa pieniä ryhmiä tai kokonaisia kansoja, joten se sopii myös uutisointiin. Itse seuraan New York Timesin ja Talouselämän uutisia Twitter- syötteenä, samoin kuin parinkymmenen ystäväni huomioita ja ajatuksia. Huomioita Twitteristä: ➦ Yhdysvaltain tautien valvonta- ja ehkäisykeskus lähettää tietoa myös Twitteriin ja palvelua seuraa 600 000 käyt- täjää. 278
 • 3. DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n ➦ Dell myi viime vuonna 3 miljoonalla tietokoneita Twitte- rin välityksellä suoraan kuluttajille. ➦ Britney Spearsillä on toista miljoonaa fania, jotka halua- vat seurata tähden ajatuksia ja tekosia lähes reaaliajassa. ➦ Englannin kuninkaalliset kertovat Twitterin kautta, mitä Buckinghamissa tapahtuu! Twitter voi olla kuollut ja kuopattu jo ensi vuonna, kuten kävi sen suomalaiselle kilpailijalle Jaikulle. Google osti yrityksen ja kehittäjät päätyivät tekemään muita hankkeita kuin Jaikun edistämistä. Mutta kun teknologinen idea arkipäiväistyy ja muuttuu viestinnällisesti mielenkiintoiseksi, vasta sitten näem- me, mihin kaikkeen mikrosanomien välittäminen verkossa oi- keastaan sopii. Yllä olevat palvelut ovat esimerkkejä tekniikan käyttämisestä ihmisten tarpeiden täyttämiseksi. Vinkit Twitterin hyödyntämiseen Twitteriä EI saa ajatella massaviestintävälineenä. Se on suh- teen rakennusväline. Käytännössä se tarkoittaa, että yrityksesi Twitter-profiilista pitää löytyä kaikki henkilöt, jotka seuraavat ja käyttävät yrityksesi profiilia. Lisäksi sinulla tulee olla ihmisiä, joilla on aikaa ja valtaa seurata, kiittää ja keskustella muiden twiittaajien kanssa. Pikku hiljaa huomaat, että digitaalista maailmaa ei voi tehdä oman työn ohella. Medioita on yksinkertaisesti liikaa dialogin osa- aikaiseen ylläpitämiseen. Twitterissä muita käyttäjiä voi lisätä omiksi kontakteiksi. Omasta Twitter-sivustasi muotoutuu näin pikkuhiljaa mikro- viestien virta, jossa näkyvät sekä sinun omat viestisi että kon- 279
 • 4. n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet. taktiesi viestit reaaliajassa. Twitterin parhaita käytäntöjä löytyy heidän omasta oppaastaan. Tässä tärkeimmät omat huomioni: ➦ Käytä rentoa ja ystävällistä kieltä. ➦ Vastaa kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. ➦ Sinun ei tarvitse seurata jokaista, joka seuraa sinua. ➦ Jos jokin viesti oli erityisen mielenkiintoinen, lähetä se eteenpäin omalla kanavallasi (retweet), koska ihmiset ar- vostavat jakamista ja ideoiden vahvistamista. ➦ Julkaise linkkejä artikkeleihin ja sivustoihin, joita arvelet seuraajiesi arvostavan. Sellaisiakin, jotka eivät suoraan vie omille sivuillesi. ➦ Esittele ihmisiä yrityksestäsi (muitakin kuin toimitusjoh- taja). ➦ Julkaise kuvia toimistosta, kaupasta, varastosta jne. ➦ Vihjaa ja valaise tulevasta uutuudesta tai tapahtumasta. ➦ Tarjouksiakin: ”Juuri nyt Kanniston leipomon munkit tulivat uunista!” Tässä kohtaa suosittelen testaamista pienellä seuraajaotoksella, ennen kuin lähetät tarjouksen jokaiselle. ➦ Älä spämmää. Se on pahasta kaikkialla digitaalisessa ekosysteemissä. Tämän kirjan sivustolla on Twitter 101 -opas yrityksille. Katsotaan muutama Twitter-case siitä, miten sekä globaali toi- mija voi hyödyntää mikrokanavaa että hyvin paikallinen yrit- täjä voi markkinoida itseään kustannustehokkaasti. 280
 • 5. DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n CASe: DeLL oUTLeT Dell Outlet on tietokonevalmistajan myyntiyksikkö, joka myy varastoon jääneet ja palautetut toimivat koneet nopeasti eteenpäin. Yksiköllä ei ole resursseja tehdä mai- noskampanjoita, vaan sanan uusista tuotteista tulee levitä nopeasti muilla keinoin. Niinpä Dell on käyttänyt sähköpostimarkkinointia omalle ja ostetuille kannoille, ha- kukonemainontaa ja affiliate-kauppiaita huomionherättämiseksi ja myynnin aikaan- saamiseksi. 2007 Dell Outlet avasi Twitter-profiilin. Mikrokanava nähtiin mainiona kanavana työntää informaatiota siitä kiinnostuneille. Alun perin yksikön tarkoitus oli käyttää Twitteriä yhdensuuntaiseen viestintään ja markkinointiin, mutta kanavaa seuraavat halusivat myös kysyä kysymyksiä. Asiakkaat olivat yllättävänkin kiinnostuneita kes- kustelemaan laitteista. Keskustelumaisuus ei ole tarkoittanut sitä, että Dell Outlet olisi hylännyt alkuperäisen idean, vaan yksikkö käyttää Twitteriä edelleen tarjous- tuotteiden myyntiin. Ja hyvin myykin. Viime vuonna 3 miljoonan dollarin edestä minimaalisilla resursseil- la. Tarjouskupongit nousevat myös hyvin esille erilaisissa vertailu- ja tarjouskuponki- sivustoissa. Niitä tweetataan edelleen eteenpäin asiakkaiden (tai fanien) toimesta. Dell Outletin maine ja tunnettavuus markkinoilla on kasvanut merkittävästi. Twitte- rissä on nykyään myös eksklusiivisia tarjouksia, joita ei löydä muualta. Twiittauksia tehdään muutama viikossa, joten brändiä ei pidetä spämmääjänä. 281
 • 6. n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet. CASe: CoFFeeGroUnZ Coffeegrounz on Houstonissa majaa pitävä pieni paikallinen kahvila, joka vetää noin 30 asiakasta kerrallaan. Kahvila aloitti Twitter-tilin käytön syksyllä 2009. Twitteristä on tullut kahvilalle ykkösmediakanava. Omistaja on aktiivisesti markki- noinut kahvilan Twitter-tiliä asiakkaille ja sitä kautta orgaanisesti kasvattanut seu- raajien joukkoa. Twitterin kautta voi tehdä ennakkotilauksia, tehdä tilauksen istues- sasi kahvilan terassilla koiran kanssa tai varata pöydän kahvilasta. Twitter on osin korvannut perinteisen sähköpostin. @coffeegroundz I want to pre order a bkfast wrap so i can zip thru to get back for gas man, c’est possible? 07:27 AM October 31, 2008 from mobile web Yllä oleva viesti oli ensimmäinen, joka sisälsi ennakkotilauksen Halloween-aamuna 2008. Lähettäjä oli yksi kahvilan kanta-asiakkaista. 282
 • 7. DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n CASe: TASTiDLiTe Tasti D-lite on newyorkilainen yhtiö, joka valmistaa erilaisia jälkiruokia ja myy niitä omissa liikkeissään ympäri kaupunkia. Yhtiö alkoi seurata Twitterissä kuluttajia, jot- ka kommentoivat yhtiön tuotteita. Käyttämällä @replies ja Direct Messages -toimin- toja yhtiön markkinointi aloitti kahdensuuntaisen viestinnän. Twitterin avulla Tasti D-lite voi viestiä asiakkaiden seurassa aivan toisella tavoin kuin aikaisemmin. Viestintä on suoraviivaista ja myyntiä kehittävää. Seuraamalla dialogeja yhtiö on saanut myös uusia ideoita tuotekehitykseen ja markkinointiakti- viteetteihin. Yhtiö käyttää Twitteriä aktiivisesti mm. markkinoidakseen toimituspalveluja. Kana- van kautta lähetetään linkkejä sivuille, joista asiakas voi tulostaa tarjous- ja eksklu- siivisia kuponkeja myymälöihin. Kupongit on tietysti koodattu niin, että viestinnän tuloksia voidaan seurata lähes reaaliajassa. Yhtiön kokemuksen mukaan Twitterin kautta kuponkikampanjalla saa paremmat tu- lokset kuin kohdistetulla mainonnalla tai hakukonemainonnalla. Seuraavaksi Tasti D-lite aikoo lanseerata Twitterin kautta käyttöön kännykkäkupongit. 283
 • 8. n DIALOGIN AIKA. Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet. Hyvä muistaa Twitteristä: ➦ Parhaiten Twitterin maailmaan pääsee mukaan kokei- lemalla, osallistumalla ja seuraamalla ”tweetejä”. Luo profiili, tweettaa jostain sinulle tärkeästä asiasta. Etsi tuttavia ja ala seuraamaan heitä. Siitä se alkaa. ➦ Mikrokanavan avulla et tarvitse isoja kampanjoita, vaan viesti välittyy asiakkaille kustannustehokkaasti. Mainon- nan suunnittelun sijaan Twitteriin tulee suhtautua kuin keskusteluun myymälän tiskillä. Tässä keskustelussa markkinoijalla on toki tavoitteena kauppa, mutta älyk- käästi, jutellen ja ohjaten. Tämä sopii peruslähtökohdak- si mikrokanavien hyödyntämisessä. ➦ Twitter ja muut mikrokanavat vaativat ihmisiä (social media manager) ylläpitämään dialogia. Kirjoittamaan tweettejä. Seuraamaan keskustelua ja kommentteja. Ana- lysoimaan keskustelua. Muista kouluttaa henkilökunta ja vaadi säännöllistä raportointia. Sosiaalisen median monitoroinnin voi myös ulkoistaa. Kenelle Twitter sopii? ➦ Kaikille. Isoille firmoille. Pienille paikallisille firmoille. Tuotekehitysyksiköille. Myyntiryhmälle. Sidosryhmä- viestinnän hoitamiseen astetta henkilökohtaisemmalla tasolla. ➦ Kaupan lisäämiseen viime hetken tai erikoistarjousten kautta. Kommenttien ja palautteen keräämiseen. Hiljai- siin lanseerauksiin. 284
 • 9. DIGITAALISUUS LUO YHTEISÖJÄ n Twitter-pikakurssi tärkeimmistä yksityiskohdista hashtag Twitterissä ei voi perustaa kanavia eri aiheisiin liittyen. #-merkinnöillä il- maistaan tweetteihin liitettyjä avainsanoja, jotka helpottavat viestivirran seuraamista. Hashtagilla # voidaan liittää viestiin tunnisteita, joiden perus- teella viestit ovat löydettävissä haun avulla. RT Retweettaus on tapa viestiä eteenpäin toisen käyttäjän tekemä tweettaus niin, että sen kirjoittaja mainitaan viestissä. Tämä hieno tapa tehostaa ver- kostoitumista ja lisää käyttäjien välisiä kontakteja. Yleinen tapa on lisätä alkuperäisen viestin alkuun lyhenne ”RT”, perään alkuperäisen kirjoittajan käyttäjätunnus ja lopuksi viesti. Alkuperäisen tweetin kirjoittaja saa tiedon, että hänen viestinsä on julkaistu eteenpäin. @nimi Viesti osoitetaan toiselle käyttäjälle lisäämällä viestin alkuun at-merkki ja käyttäjätunnus. Palvelu tunnistaa merkintätavan ja ohjaa viestin käyttäjälle. Vastaamisessa hyödynnä jokaisen viestin oikeassa reunassa olevaa Reply to -nappia, jolloin vastausosoite luodaan automaattisesti ilman kirjoitusvir- heen mahdollisuutta. Yksityinen viesti Yksityinen viesti (Direct Message) lähetetään muodossa d käyttäjätunnus viesti. 285