Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VPK26 Digital Marketing 29112010 Final

1,265 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VPK26 Digital Marketing 29112010 Final

 1. 1. 11/29/10 1 HELLO. HOW ARE YOU? Digitaalinen markkinointiviestintä netissä ja mobiilissa Antti Leino Planning director & content strategist @ avaus dialog Author of “Dialogin aika” and “.net. Verkkoviestinnän käsikirja” Interctive marketing specialist @ lowreality digital marketing About me www.linkedin.com/in/anttileino Follow me www.twitter.com/anttileino Follow AvausTV www.facebook.com/avaus Muuttunut liiketoimintaympäristö muokkaa digitaalisen markkinoinnin panostuksia ja ajattelua! 1.  Liiketoiminnan logiikka •  Teknologian arkipäiväistyminen ja innovaationopeuden kasvu mahdollistaa nopeat muutokset toimijoiden välisissä valtasuhteissa ja markkinaosuuksissa 2.  Kuluttajat •  Ilmiöiden luominen ja kohderyhmien tavoittaminen helpompaa, kuin koskaan aikaisemmin 3.  Media •  Uusi käsitys mediasta: jako omiin, ostettuihin ja ansaittuihin medioihin, ei ainoastaan ATL ja BTL
 2. 2. 11/29/10 2 Liiketoiminnan logiikan muutos! “Google's utility and ease of use have made it one of the world's best known brands almost entirely through word of mouth from satisfied users”. Spotifyn ensimmäinen kuukausi: - 40.000 blogipostausta - Miljoona käyttäjää - Mobiilikäyttö ajaa maksavia asiakkaita palveluun Romahdutti mediaduopolin ilmaisstrategiallaan: - 70.000 vaihtoautoa - 35.000 leadia kuukaudessa - 4 m€ revenue/2 m€ profit
 3. 3. 11/29/10 3 Hajauta ja hallitse
 Digitaaalinen markkinointiviestintä on hajautettua! 1 PERINTEINEN MAINONTA Yritys- viesti TV Printti Radio Kauppa PERINTEINEN WEBMAINONTA Yritys- sivut Kauppa sisältö- yhteisty ö hakusana - mainonta mainonta
 4. 4. 11/29/10 4 Case: remontoija ! Mitä haasteita olisi tavoittaa remonttia harkitsevat kuluttajat digitaalisin keinoin? Sähköiset kanavat, sisällöt ja hakukoneet muodostavat remontoijan sähköisen ekosysteemin! •  Käyttäjät haluavat tietoa monesta lähteestä muodostaakseen kokonaiskuvan mahdollisuuksista •  Remontoijat haluavat löytää entistä enemmän muiden käyttäjien arvioita palveluista ja tuotteista •  Remontoijat tarvitsevat apua päätöksentekoon ja haluavat muiden käyttäjien mielipiteitä •  Remontoijat jakavat omia kokemuksiaan ja vinkkejä •  Remontoijat jakavat toisilleen virikkeitä ja ”fiilistelevät” yhdessä Remontoijat: •  Verkon rooli keskittyy aiempaa enemmän konkreettisena ostopaikkana ja remontoinnin apuvälineenä toimimiseen •  Googlen ja suurimpien remontti- ja sisustusaiheisten medioiden rooli päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa on huomattava •  Pienemmät yksittäiset palveluntarjoajat ja tavarantoimittajat puolestaan kärsivät tunnettuuden ja käyntiaktiivisuuden ongelmista. Verkon ja kanavien rooli: Remontoijien tapojen sekä hakukoneiden toiminnan vuoksi suuret tunnetut online-palvelut ja hakukoneet dominoivat remontoijan sähköistä ekosysteemiä. Tästä johtuen pienten toimijoiden on oman yksittäisen kohdesivuston kehittämisen ohella ennen kaikkea huolehdittava omasta näkyvyydestä ja jalansijasta ekosysteemissä. ”Yksittäiset remonttiaiheiset sähköiset mediat vastaavat vain osaan käyttäjien tarpeista”! ”Internetin tiedon paljoudesta huolimatta remontoijat pääsevät helposti käsiksi vain murto- osaan siitä”!
 5. 5. 11/29/10 5 Online-remontointi mediassa Valmistajien ja jälleenmyyjien sivut 1.  Meidän Talo" 2.  Talo ja Koti" 3.  Koti ja Keittiö" 1.  rautia.fi" 2.  starkki.fi" 3.  k-rauta.fi" 1! 2! 3! Hakukoneet 1.  Google " 2.  Rautakauppojen omat hakukoneet" Remonttiaiheinen sosiaalinen media 1.  Rakentaja.fi" 2.  Suomi24" 3.  Sisustusfoorumi" 4! Apupalvelut 1.  Esim Home Depot help" 2.  Home improvement iPhone sovellukset"5! Yksittäiset toimittajat ovat etäällä remontoijan prosessissa! Kohderyhmät Remontoijat Sisustajat Tekniikan ostajat Muu kohderyhmä Online mediat • Meidän koti • Deko • Plazakoti Yhteisöt • Rakentaja.fi • Suomi24 Kohdesivustot Lisätiedon hakeminen hakukoneista Tarkempi tutustuminen eri vaihtoehtoihin ja palveluntarjoajiin sekä muiden käyttäjien kokemusten lukeminen Remonttiaiheisilssa medioissa ja sosiaalisen median sivustoillaa surffailu, virikkeiden ja remonttikuumeen kasvattaminen Mahdollinen vierailu yksittäisten brändien ja tsovivan oimittajien sivustoilla Kohdesivujen näkökulmasta pelkkä oma verkkosivusto ei riitä, vaan on ennen kaikkea huolehdittava näkyvyydestä ja läsnäolosta laajemmin kuluttajille relevanteissa medioissa Suuret palvelutarjoajat • K-Rauta • Starkki Lisätiedon hakeminen hakukoneista
 6. 6. 11/29/10 6 Yritys-ja tuotesivut 24/7VERKOSTO Embeddable content Widgets and Applications verkostoi- tumis- palvelut Social networks Video/photo sharing sites display mainonta display mainonta display mainonta Display advertising RSS-feeds Instant messaging Social bookmarking kampanja sivut display mainonta Campaign sites UUSI KÄSITYS MEDIASTA! Budjettien ja resurssien uusjako Maksettu mediatila! Oma mediatila! Ansaittu mediatila! Hakusana- mainonta! Display-mainonta Sponsorointi! Yritys- blogi! Kampanja- sivut Facebook - sivut! YouTube - kanava! Blogi- kirjoiutus! Facebook- postaus! Twitter- postaus! Kuvien jako! Twitter- kanavat! Videoiden jako! www-sivut! Email! Keskustelu- palstat! Arviot ja arvostelut! Suosittelu! WOM! Mobiili-
 sovellus! Riskinhallinta: - Tunnettuus - Kriittisen massan saavuttaminen Kustannustehokkuus & uskottavuus: Kohderyhmä mediana Suosittelu Asiakassuhteen syventäminen: Lisäarvoa asiakkaille Sovelluskaupat!
 7. 7. 11/29/10 7 Maksettu ja ansaittu media moninkertaistavat oman median näkyvyyden ja houkuttelevuuden sähköisissä kanavissa Maksettu mediatila! Oma mediatila! Ansaittu mediatila! Hakusana- mainonta! Display-mainonta Sponsorointi! Yritys- blogi! Kampanja- sivut Facebook - sivut! YouTube - kanava! Blogi- kirjoiutus! Facebook- postaus! Twitter- postaus! Kuvien jako! Twitter- kanavat! Videoiden jako! www-sivut! Email! Keskustelu- palstat! Arviot ja arvostelut! Suosittelu! WOM! Mobiili-
 sovellus! Sovelluskaupat! Oleellista on tunnistaa ne omassa hallussa olevat mediat, jotka ovat yritykselle merkityksellisiä, ja joissa toimiminen on mahdollista. Ilmiöiden luominen nopeaa koska käytössä lukuisia jopa ilmaisia kanavia !
 8. 8. 11/29/10 8 Kohderyhmät helpommin saavutettavissa
Hakukoneen käyttäjällä on ostoikkuna auki! “
 Internet is not a medium. Itʼs a platform, on which brands should build long term, non- linear ecosystem”!
 9. 9. 11/29/10 9 17 www.twitter.com/anttileino www.facebook.com/anttileino www.linkedin.com/anttileino www.slideshare.com/anttileino www.delicious.com/antti_leino www.myspace.com/anttileino VINKKI! TURVAA BRÄNDIN LÄSNÄOLO PALVELU- JA VIESTINTÄALUSTOISSA “Entä kun €urot ovat vähissä ja minä olen yksin?”
 “Keskitä ja dominoi”!
 10. 10. 11/29/10 10 Ihmiset.! Vastuut.! Prosessit.! Työkalut.! Markkinointi on palvelua
 Verkkopalvelujen ja omien medioiden rooli! 2
 11. 11. 11/29/10 11 Palvelukeskeinen asenne on olennaista,! tämän päivän yhteiskunnassa asiakkaat odottavat ja pyytävät yritystä tuottamaan juuri hänelle räätälöityjä tuotteita ja palveluja. Massaräätälöintia tarjovia palveluja on kaikkialla
 Julkaise omat kirjasi verkkossa tai tee omat kengät verkossa..!
 12. 12. 11/29/10 12 Räätälöity uutisnäkymä
 Newsmap - US top news only! http://newsmap.jp/ …aja vielä tarkemmin rajattuna
 Sport news in French only!
 13. 13. 11/29/10 13 oSkope organisoi visuaalisesti ja intuitiivisesti Amazon, Ebay, YouTube tai Flickr -haut! http://www.oskope.com
 14. 14. 11/29/10 14 Verkkopalvelun rooli on tarjota lisäarvoa hänelle, joka vaivautuu klikkaamaan selaimen brändin x – sivuille, facebook-ryhmään, youtube- kanavalle tai lataa mobiilisovelluksen kännykkään.! Mitä sinä voit tarjota? Case verkkopalvelusta 
 Maalivalmistaja Behr on luonut virikkeellisen, asiakkaan käyttötarvelähtöisen verkkopalvelun, joka tekee ostamisen helpoksi! www.behr.com"
 15. 15. 11/29/10 15 www.behr.com" Tuotteisiin voi tutustua monesta eri näkökulmasta riippuen mikä sopii kuluttajalle parhaiten. Case asiakkuuksien hoidosta verkkopalvelun avulla Home Depot on panostanut asiakkaiden auttamiseen remontissa mm. how-to –videoiden, mobiilipalveluiden ja oman tv- kanavan kautta! Sisältöä hajautettu omien sivujen ulkopuolelle: mahdollisuus tavoittaa uusia käyttäjäryhmiä
 16. 16. 11/29/10 16 Case mobiilisovelluksesta
 iPhone –applikaatio tarjoaa maalisävyjä käyttäjän lähettämän valokuvan perusteella ! 1. Käyttäjä ottaa kuvan näkemästään värisävystä! 2. Sovellus luo kyseisen sävyn eri valmistajan maaleista! 3. Sovellus listaa kuluttajaa lähinnä olevat liikkeet!
 17. 17. 11/29/10 17
 18. 18. 11/29/10 18
 19. 19. 11/29/10 19 Onko erillisillä kampanjasivuilla mitään virkaa?
 1 Kampanja liitetty saumattomasti brändisivun sisällöksi!
 20. 20. 11/29/10 20 2 Kampanja on brändisivu! 3 Kampanjasivut jäävät elämämään pitkäksi aikaa!
 21. 21. 11/29/10 21 1 Kampanja liitetty saumattomasti brändisivun sisällöksi
 2 Kampanja on brändisivu
 3 Kampanjasivut jäävät elämämään pitkäksi aikaa
 4 Landing page- sivut ovat tärkeitä löydettävyyden näkökulmasta
 5 Integroitu kampanja vaatii kampanjasivuja 
 Digitaalinen markkinointi on yhteisöllisyyttä! 3
 22. 22. 11/29/10 22 Taustakuva: springm Tahto ja työkalut! Tahto = yleisö!
 23. 23. 11/29/10 23 1 50 duncan davidson
 24. 24. 11/29/10 24 10000 Asiantuntijat! “tiedän ensin”! Yhdistäjät! “jaan mitä tiedän”
 25. 25. 11/29/10 25 49 Yhteisön luomisen muistisääntöjä! Vanhankansan viisaus verkossa osallistumisesta menee jokseenkin näin! •  1% osallistuu sisällön tuottamiseen" •  10% osallistuu kommentointeihin ja arvioihin" •  89% kuluttaa" Forresterin kyselytutkimukset jakaa käyttäjät osallistumisen mukaan! •  13% luo sisältöä" •  19% osallistuu blogien kommentoinneilla ja arvosteluilla" •  15% keräilee rss-syötteitä ja merkitsee sivuja del.icio.us tai technorati -palveluilla" •  19% liittyy sosiaalisen median yhteisöihin" •  33% kuluttaa lukemalla blogeja, katsomalla videoita, podcasteja" •  52% ei osallistu lainkaan sosiaalisiin medioihin! Viisi vihjettä osallistumisen suunnitteluun:! •  Ymmärrä kohderyhmäsi yhteisällisen ja sosiaalisen median käyttöprofiili" •  Kartoita käyttäjien osallistumistavat" •  Luo useita osallistumispisteitä eli ole läsnä monessa paikassa" •  Tee osallistumisesta helppoa ja nopeaa" •  Oletko valmis avoimmuteen ja kritiikkiin?"
 26. 26. 11/29/10 26 Menestyvät yritykset toimivat aidossa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja tarjoavat erottuvia tuotteita ja palveluita. Uskallatko antaa asiakkaille valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa?! Eikä vain pyrkiä tekemään heistä “WOM-automaatteja”! 52 Mikä saa ihmiset puhumaan sinusta?! Tabu! Epätavallinen! Huumori! Järjetön! Salainen! Humanitäärinen! Insentiivi! Hyvä palvelu! Loistava / erilainen / kaunis tuote
 27. 27. 11/29/10 27 “If you challenge people to create, do it right”! Avoimuuden julistus
 28. 28. 11/29/10 28 Omat ihmiset ja asiantuntijat tuodaan esille. Syntyneet ideat esitellään yhteisölle
 29. 29. 11/29/10 29 WARNING!! “To reinvent your business do not listen your customers!”! W.Chan Kim, Author of Blue Ocean Stratgy “It is more important to ask and follow non-customers why they don’t use your products.” ! THEN INNOVATE
 30. 30. 11/29/10 30 Faneilta on aina helpompi kysyä positiivisia muistoja, joten mahdollista niiden jakaminen, jotta tarinasi jatkuu ja jatkuu… http://www.tripadvisor.com/ Aina löytyy joku joka on arvioinut sinut ja kertonut sen kaikille muille!
 31. 31. 11/29/10 31 Tarjooma kohtaa kysynnän Vie asiantuntijuus asiakkaiden luo
 32. 32. 11/29/10 32 Ole läsnä asiakkaan yhteisöissä SOME
 Sosiaalinen media – autuus vai turhake! 4
 33. 33. 11/29/10 33 Sosiaalisen median suosio pakottaa ajattelemaan digitaalista markkinointia asiakkuuden näkökulmastakulmasta! 66
 34. 34. 11/29/10 34 ? 68
 35. 35. 11/29/10 35 Uudessa markkinointiympäristössä asiakkaan osallistuminen lisää sitoutumista ja lojaliteettia – ja myyntiä! Osallistumisen taso! Maksimoi asiakkaan osallistuminen … kasvattaakseni lojaliteettia ja myyntiä Sosiaalisten verkostojen kasvu asettaa uusia vaatimuksia asiakkuuksien kehittämiselle Korkeampi lojaliteetti ja todennäköisemmin tapahtuvat ostouseus Lukee! Tilaa! Kysyy
 kysymyksen! Ostaa
 tuotteen! Käyttää
 tuotetta! Suosittelee
 ystävälle! Kirjoittaa
 arvion! Keskustelee! Antaa
 neuvoja! Hyödyntää sisältöä! Johtaa
 faniyhteisöä! Asiakkuuksien kehittämisen uusi malli käsittää viisi keskeistä osa-aluetta! Asiakkaalta asiakkaalle! Asiakkuus- toimenpiteet! Yksittäinen asiakas! Syötteitä keskus- teluihin! Innovaatio yhteis- työssä! 1to1 asiakas- dialogi! Asiakas- palvelu- alusta! Ulkoiset sosiaaliset verkostot" Yrityksen ylläpitämät yhteisöt" 1 2 3 4 5 Kulttuuri ja ajatusmaailma Yhteistyöhön kannustavat liiketoiminnan prosessit 360 asteen näkymä asiakkaaseen Digitaaliset palvelut ja sisältö Markkinoinnin automatisointi Vaadittavat kyvykkyydet! Asiakas-! ymmärrys! Lähde: Avaus Consulting 2010!
 36. 36. 11/29/10 36 Case: Old Spice loi tietoisuutta perustamalla oman YouTube- kanavan ja tuottamalla kuluttajien ideoimia videoita! Konseptin kuvaus! •  Old Spice perusti oman YouTube-kanavan mainosvideoille" •  Old Spice tuotti vastauksena kuluttajien Twitter- ja YouTube-kommentteihin yli 180 videota" •  Tieto videoista levisi verkossa sosiaalisten palvelujen kautta ennätysvauhtia" Hyödyt! •  Bränditietoisuutta oman YouTube-kanavan kautta sivuston vierailijoille. Ensimmäisen viikon aikana saavutettiin 35 miljoonaa katselukertaa videoille" •  Merkittävä määrä huomiota sosiaalisten verkostojen ja jakamisen kautta. Viikon kuluessa julkaisusta Twitterissä oli 94 000 seuraajaa, ja Facebookissa 630 000 tykkäystä" •  Ansaittu media ylitti kaikki odotukset ja kampanjasta tiedotettiin jopa CBS:n pääuutislähetyksissä" Case : Best Buy perusti Twelpforce-palvelun Twitteriin tehostamaan asiakaspalvelua sekä tuomaan sitä lähemmäs asiakkaan arkea! Konseptin kuvaus! •  Best Buy perusti Twelpforce-palvelun Twitteriin" •  Best Buyn työntekijät kaikilta organisaatiotasoilta osallistuivat ja vastasivat kuluttajien kysymyksiin tuotteista, auttoivat ratkaisemaan teknologiahaasteita ja muita asiakaspalvelun ongelmia" Hyödyt! •  Best Buy onnistui tuomaan avun lähelle kuluttajia, ja luomaan helpon ja totutun tavan kommunikoida" •  Kaikki organisaation eri tasot osallistutettiin ja vuoropuhelusta tuli aitoa" •  Asiakasymmärryksen leviäminen: suora kosketus asiakkaiden suoriin palautteisiin ja kysymyksiin."
 37. 37. 11/29/10 37 Case: P&G:n harjoittama systemaattinen asiakkaiden osallistaminen on merkittävästi lisännyt tuotteiden kaupallista menestystä! Konseptin kuvaus! •  Vocalpoint on 2005 perustettu äitiverkosto, jossa keskustellaan P&G:n tuotteista ja niiden käyttötarkoituksista" •  Verkoston jäsenet saavat ilmaisia näytteitä, alennuskuponkeja sekä syventävää tietoa tuotteista yhteisön ja uutiskirjeiden kautta " •  Yhteisössä on käynnissä jopa 10 samanaikaista markkinointikamppanjaa" Hyödyt! •  Myynti kasvoi Vocalpointissa esitellyille ja keskustelluille tuotteille" •  Innovatiivinen yhteistyön ilmapiiri on tehnyt tuotteet menestyksekkäiksi: Tuotteiden kaupallinen menestys on kasvanut 15-20 prosentista 50-60 prosenttiin aikavälillä 2000-2008" •  Tilat keskusteluille •  Tärkeä viraalien levitysmekanismi •  Alusta markkinoinnille •  Tuotenäkyvyys" •  Huomion hakeminen" •  Kausiluontoisia markkinointisivustoja •  Palveluja asiakkaille •  Yhteistyössä palveluja ja kampanjoita •  Trafiikin lähde •  Usein tärkein yksittäinen inbound -kanava •  Ostoikkuna eniten auki Sosiaalinen media on vain osa laajempaa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta! Kanavien yhdessä luomien asiakaslupauksien lunastaminen! Hakukoneet (SEO ja SEM)! Yhteisöt! Omat sivut! Kumppanit!Online -mediat! ASIAKAS Löydettävyys, ei- lineaarinen digitaalinen ekosysteemi ja palvelujen tarjoaminen ovat sähköisen markkinoinnin kulmakivet Sosiaaliset jäljet - kirjanmerkit,tagit,kommentit,kuvat,videot… Sosiaalinen media on alusta jossa tapahtuu vuorovaikutusta asioiden, tuotteen ja brändin ympärillä
 38. 38. 11/29/10 38 SOSIAALINEN MEDIA TAPPAA PERINTEISEN ASIAKASSUHDE- MARKKINOINNIN
 Muut omat digitaaliset mediat – palvelua vai viestintää?! 5
 39. 39. 11/29/10 39 First interaction Communi- cation starts Consumer action Modification Updated communi- cation Jokainen vuorovaikutuspiste on tilaisuus oppia! Case: Aurinkomatkat tuottaa omaa yhteisöä oppiakseen ja myydäkseen sekä lojaliteettia rakentaen
 40. 40. 11/29/10 40 Case: Finnair tuottaa yritysblogia henkilökohtaisemman viestinnän kanavana Case: Twitter on kansainvälisessa viestinnässä, oman brändin muomisessa, nopeassa viestinnässä tämän hetken tehokkain väline
 41. 41. 11/29/10 41 Sähköposti markkinointivälineenä?
 42. 42. 11/29/10 42
 43. 43. 11/29/10 43 Final thoughts! Content is not a king. 
 Media is not a message. 
 Context is a new king. Response is a message.

 44. 44. 11/29/10 44 INTERAKTIVIISISESTA! OSALLISTUVAAN KESKEYTTÄVÄSTÄ HUUTAMISESTA DIALOGIIN
 45. 45. 11/29/10 45 Kauppaa arvoa, pääsyä ja ekslusivuutta 
 ”CONTENT FOR SALE!!!” 90 Tulevaisuus on mobiili!
 46. 46. 11/29/10 46 Investoi asiakastiedon keräämiseen ja analytiikkaan! Look purchase patterns to segment by RFM and product type Up-sell complementary products after new sales Analyze customers by product mix to identify cross-sell opportunities Use analysis as credibility for making cross-sell offers, suggestions and recommendations Kriittiset mitattavat osa-alueet! prosessimetriikka osallistuminen palaute ROI Views, readers, open, click, conversion, reply/ inquire, defect Correlations, mentions, network connections, forwards Questions, complaints, critique, frustration, problems, praise Measure payoff of channels working alone and in concert, and through multiple lenses
 47. 47. 11/29/10 47 This is not about reaching 1.000.000 in order to sell to 100 customers!
 48. 48. 11/29/10 48 Jakelualustat ja oikea konteksti ovat entistä tärkeämpi – kuten edelleen luovat ratkaisut
 Antti Leino Planning director & content strategist @ avaus dialog Author of “Dialogin aika” and “.net. Verkkoviestinnän käsikirja” Interctive marketing specialist @ lowreality digital marketing www.twitter.com/anttileino www.facebook.com/anttileino www.linkedin.com/anttileino www.slideshare.com/anttileino antti.leino@gmail.com http://lowreality.blogspot.com WHAT I CAN DO FOR YOUR BUSINESS?

×