Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tikleri Olmak: Tikler ve Tourette Sendromu

2,545 views

Published on

Tıp Fakültesi öğrencilerinden bir grup ile Acıbadem'İn ev sahipliğinde düzenlediğimiz sempozyumdaki sunumum.
TikTouretteSendromuGönüllüleri adı ile organize olan bu gönüllü grubun bağlantıları
https://www.facebook.com/touretteturkiyegonulluleri/

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Tikleri Olmak: Tikler ve Tourette Sendromu

 1. 1. @yankiyazgancom 1 Tikleri olmak: Tourette sendromu ve tik bozukluğu Dr Yankı Yazgan TTTG sempozyumu
 2. 2. Tourette sendromunu ve beyin gelişimi ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi bana öğretenler: Donald Cohen ve James Leckman (Yale U School of Medicine/Child Study Center)
 3. 3. @yankiyazgancom 4 Sensorimotor devre •  Sensorimotor/motor/suplemanter motor bölgelerden bazal ganglionlara uzanan anatomik yapıların işlevi: –  Davranışı başlatma ve sürdürme
 4. 4. @yankiyazgancom 5 TS de Genotipten fenotipe •  Striatum daki Dopaminerjik sinir uçlarında çoğalma 1. Dolaylı yol un ketlenmesi (str!GPe !...) 2. Dolaysız yolun uyarımı (str!GPi !...) 3. Talamo-kortikal uyarımda artış
 5. 5. @yankiyazgancom 6 Nöronların çevreye tepkisi •  Serotonin ve norepinefrine dayalı projeksiyonlar strese duyarlı. •  Tiklerin ve davranışsal belirtilerin şiddetini belirleyici •  Aşırı duyarlı D2 reseptörleri ve /veya çok sayıda dopaminerjik sinir ucu
 6. 6. @yankiyazgancom 7 Patolojik durum •  Organizmanın kendisinde veya çevresindeki değişikliklere aşırı duyarlılaşan CSTC devreler, ödevlerini yapamadıklarında, tikler çıkar.
 7. 7. Tikler •  in: The Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience, Second Edition, Nelson, C.A. and Luciana, M., Editors, 2006 •  TICS: WHEN HABIT-FORMING NEURAL SYSTEMS FORM HABITS OF THEIR OWN •  •  James F. Leckman, Michael H. Bloch, Yanki Yazgan
 8. 8. @yankiyazgancom 9 TS •  Duysal uyarımlar önlenemez bir şekilde çoğalır; •  çeşitli tekrarlayıcı ses ve hareketler değişik sebeplerle bu uyarımları izler veya önceler (TS).
 9. 9. @yankiyazgancom 10 Tik – Ses – Hareket – Algısal/duysal farklılık ve aşırı farkındalık –  Tekrarlayıcı –  Ritmik olmayan (fraktal) –  Kısmen kontrol edilebilen, ertelenebilen
 10. 10. @yankiyazgancom 11 Tik bozuklukları spektrumu •  Ses ve hareket tiklerinin birlikteliği •  12 aydan kısa/uzun •  3 aydan kısa/uzun tiksizlik (DSM 5 iptal) •  Başlangıç yaşı (<18-21)
 11. 11. @yankiyazgancom 12 Klinik seyir •  Başlangıç yaşı: 5-6 •  En zor dönem: 7-15 yaş •  Klinik örneklemde remisyon: % 50
 12. 12. @yankiyazgancom 13 Tikler öğrenilir mi? •  Strese duyarlılık veya kas gerginliğini hissedebilme yeteneği •  Bunların doğurduğu: –  Burun çekme, göz kırpma, boğaz temizleme –  Kasları gevşetme veya hareket ettirme ihtiyacı •  Oluşan hareketlerin kolayca yer etmesi
 13. 13. @yankiyazgancom 14 Durduk yerde •  Simetri ve denge gibi •  Normalde işe yararlığı olan davranışlar •  İşlevine uygun olmayan zaman ve yerde,
 14. 14. @yankiyazgancom 15 sıklık •  Kronik tikler: % 4-5 (okul çağı) •  TS: % 0.8 (erk); % 0.4 (kız)
 15. 15. @yankiyazgancom 16 Komorbid durumlar •  OKB (% 30) •  Dikkat dağınıklığı/hiperaktivite ( % 50) •  Dürtüsellik •  Öfke kontrolsuzluğu •  Öğrenmekte zorluk (göz-beden koordinasyonu) •  Sosyal iletişim sorunları
 16. 16. @yankiyazgancom 17 Tikler: bir beyin aritmisi •  Kardiyak aritmilerdeki re-entry mekanizmalarına benzer şekildeki kısa devre ler.. •  Yorulana kadar veya daha güçlü bir odak çıkana değin.
 17. 17. @yankiyazgancom 18 Bu ne biçim dünya? •  Hiçbir bildik kurala uymayan bir dünya ne kadar kavranabilir? •  Düşünce ve eylemlerim hem benim, hem benim değil (bana yabancı, kontrolum dışında)
 18. 18. @yankiyazgancom 19 Küçük yaşta tikleri yakalamak •  Erişkin hayata hazırlık, tiklerin şiddetini azaltmaktan ibaret olamaz. •  Tiklerin tedavisi nihai prognozlarını etkilememektedir. •  Tik bozukluklarının prognozunu eklenen sorunlar belirlemektedir.
 19. 19. @yankiyazgancom 20 Tedavi, Uyumdur (şimdilik) •  Uyum becerilerini çoğaltmak •  Her dönemin gereklerini hakkıyla yerine getirmesine yardımcı olmak •  TS diyatezinin getirebileceği yeti leri bulup çıkartmak (enerjik, yaşama zevki olan, vicdani değerleri gelişmiş, esprili)
 20. 20. Leckman’ın hipotezi • TS semptomları beyinde • denetimi sağlayan PF/OFkorteks ile • hareketi düzenleyen bazal ganglionları • içeren CSTC devrelerin • işleyişindeki dengenin • bir nedenle bzulmasının • Ürünüdür.
 21. 21. Peterson et al., 2001
 22. 22. Anderson et al., 1999

×