Serebral palsi

6,149 views

Published on

Serebral palsi ders notu.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Serebral palsi

 1. 1. SEREBRAL PALSİ
 2. 2. Tanım <ul><li>Serebral Palsi(SP); </li></ul><ul><li>gelişmekte olan sinir sisteminde(SSS) prenatal, natal ve postnatal zedelenme sonucu gelişen, </li></ul><ul><li>KALICI ancak İLERLEYİCİ OLMAYAN, motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğudur. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>SP, bir hastalık değildir. </li></ul><ul><li>İlerleyici olmayan ve motor fonksiyon kaybı gösteren nörolojik bozuklukları içine alan tanımlayıcı bir deyimdir. </li></ul><ul><li>Tanı klasik olarak ; </li></ul><ul><ul><li>Çocuklarda prenatal, natal ve postnatal öyküde risk faktörlerinin olması, </li></ul></ul><ul><ul><li>İlerleyici olmayan klinik seyir, </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Gelişim basamaklarında gecikme, </li></ul></ul><ul><ul><li>DTR artması, patolojik refleksler, </li></ul></ul><ul><ul><li>Postür bozukluğu veya istem dışı </li></ul></ul><ul><ul><li>hareketlerin varlığı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tonüs artması, </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzun süreden beri devam eden </li></ul></ul><ul><ul><li>klinik tablonun varlığı ile kolayca </li></ul></ul><ul><ul><li>konabilir . </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Motor hareketlerin kortikal kontrolünün </li></ul><ul><li>henüz tamamlanmadığı erken aylarda </li></ul><ul><li>anormal motor hareket ve tonüs </li></ul><ul><li>değişikliklerinin ayırtedilmesi güçleşir. </li></ul><ul><li>Erken aylardaki GEÇİCi MOTOR bulgular </li></ul><ul><li>nedeniyle 1 YAŞTAN ÖNCE SP TANISI ZOR konur. </li></ul>
 6. 6. Serabral Palside Risk Faktörleri <ul><li>Serebral Palsi’li çocukların % 50’ sinde etioloji gösterilemez. </li></ul><ul><li>Prenatal, natal ve postnatal dönemde anne ve çocuğa ait bir çok olumsuz faktör beyni etkileyerek SP’ye yol açabilir. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Prenatal: </li></ul><ul><li>Konjenital malformasyonlar, </li></ul><ul><li>İU hipoksi (Kanama, servikal yetmezlik), </li></ul><ul><li>İU enfeksiyonlar, </li></ul><ul><li>Çoğul gebelikler (ikiz eşi İU ölen kardeşte SP riski yüksek), </li></ul><ul><li>Serebral disgenesis, </li></ul><ul><li>Damar içi pıhtılaşma yatkınlığı (Faktör V Leiden, Prot C ve S eksikliği gibi). </li></ul>
 8. 8. Natal: <ul><li>Doğum Travması, </li></ul><ul><li>Hipoksi </li></ul><ul><ul><li>Vajinal kanama, </li></ul></ul><ul><ul><li>Plasenta previa, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ablasyo plasenta, </li></ul></ul><ul><ul><li>Plasenta infarktı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Makat gelişi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kordon sarkması. </li></ul></ul><ul><li>Korioamnionitis </li></ul>
 9. 9. Postnatal: <ul><li>SSS enfeksiyonları, </li></ul><ul><li>İntrakranial kanama, </li></ul><ul><li>Hipoksi, </li></ul><ul><li>Apgar skorunun 10. dak’da 3’ün altında olması, </li></ul><ul><li>Hipoglisemi, </li></ul><ul><li>Bilirubin ensefalopatisi, </li></ul><ul><li>Düşük doğum ağırlığı, </li></ul><ul><li>Prematürelik. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Serebral palside en önemli </li></ul><ul><li>iki risk faktörü </li></ul><ul><li>ASFİKSİ </li></ul><ul><li>ve </li></ul><ul><li>DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI’dır. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Hipoksi %70-80 prenatal dönemde gelişmektedir. </li></ul><ul><li>Prematüre ve DDA’lıklı bebeklerde İU iskemi ya da korioamnionitise ikincil % 26 sıklıkta PVL gelişmektedir. </li></ul><ul><li>PVL gelişenlerin %60-80 inde SP görülmektedir. </li></ul><ul><li>Bu nedenle prematüre ve DDA’lıklı bebeklerde ilk haftalarda USG yada MRG ile kistik PVL’nin saptanması % 75-95 SP riski taşımaktadır (Spastik dipleji, kuadripleji gibi). </li></ul>
 12. 12. SP’de Anatomik Sınıflandırma <ul><li>Korteksteki lezyonlarda;spastisite, </li></ul><ul><li>Bazal ganglia lezyonlarında, diskinezi; atetoz, kore, distoni, </li></ul><ul><li>Serebellum lezyonlarında; ataksi/hipotoni ön pandadır. </li></ul>
 13. 13. SP’de Klinik Sınıflandırma <ul><li>Spastik; </li></ul><ul><ul><li>Hemipleji </li></ul></ul><ul><ul><li>Dipleji </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuadripleji </li></ul></ul><ul><li>Diskinetik </li></ul><ul><ul><li>Atetoz </li></ul></ul><ul><ul><li>Kore </li></ul></ul><ul><ul><li>Distoni </li></ul></ul><ul><li>Hipotonik/ataksik </li></ul><ul><li>Mikst tip. </li></ul>
 14. 14. Spastik Tip:Hemipleji <ul><li>SP vakalarının %25-40’ı spastik hemiplejiktir. </li></ul><ul><li>Bir taraf kol ve bacak tutulur ve kol daha ciddidir. </li></ul><ul><li>Monopleji genellikle kolda daha belirgindir ve gözden kaçan bir hemiplejinin sonucudur. </li></ul><ul><li>2 yaş civarında yürürler. </li></ul>
 15. 15. Spastik Tip: Dipleji <ul><li>SP’li hastaların %10-33’ünü oluşturur. </li></ul><ul><li>Sıklıkla prematür doğumlarda görülür. </li></ul><ul><li>Bacaklarda kollardan daha ciddidir. </li></ul><ul><li>Prematür bebeklerin %80’i belirgin motor anormalliklerle spastik diplejiktir. </li></ul><ul><li>Çok küçük prematürlerin yaşatılması ile ciddi nörolojik sorunlu bir gruba yol açmıştır. </li></ul>
 16. 16. Spastik Tip: Kuadripleji <ul><li>SP vakalarının %9-43’ünü oluşturur. </li></ul><ul><li>Tüm ekstremiteler tutulur ve kollarda bacaklar kadar ciddidir. </li></ul><ul><li>Bilateral hemisferal tutulum, bulber semptomların varlığına ve ekstremitelerin tutulumuna yol açar. </li></ul><ul><li>Spastik kuadriplejili çocukların %25’i </li></ul><ul><li>total bakım gerektirir. </li></ul><ul><li>Yaklaşık %33’ü genellikle 3 yaşından sonra yürür. </li></ul>
 17. 17. Diskinetik Tip <ul><li>Ekstrapramidal SP tüm vakaların %9-22’sini oluşturur. </li></ul><ul><li>Postür defekti, atetoz, kore, distoni gibi istem dışı haraketler, ataksi ve hipertonus gibi bulgular vardır. </li></ul><ul><li>Ekstrapramidal SP atetoz, kore, distoni bulguları ön planda olan üç klinik alt tipe ayrılır. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Hiperbilürubinemi bazal ganglia, serebellum ve beyin sapı çekirdeklerinin tutulmasına bağlı olarak atetoid SP’ye neden olur. </li></ul>
 19. 19. Hipotonik/Ataksik Tip <ul><li>Ataksik tip en yaygın SP formudur. </li></ul><ul><li>Bazen spastik dipleji ile birlikte olabilir. </li></ul><ul><li>Motor güçlükler hayatın ilk yılının sonlarına kadar belirgin değildir. </li></ul><ul><li>Erken bulgular hipotoni, otururken bile olan trunkal ataksi, dismetri ve belirgin inkordinasyondur. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Bağımsız yürüme 3-4 yaşına kadar olmaz. </li></ul><ul><li>Muayenede nistagmus, dismetri, hipotoni ve geniş tabanlı yürüme dikkati çeker. </li></ul>
 21. 21. ERKEN TANI <ul><li>Serebral Palsili çocuklar genellikle oturma ve yürümede gecikme yakınması ile 1 yaştan sonra doktora getirilirler. </li></ul><ul><li>Riskli yenidoğanların düzenli takipleri ile erken tanı konabilir. </li></ul>
 22. 22. Erken Tanıda SP İçin Belirleyiciler <ul><li>RİSKLİ YENİDOĞANLARIN; </li></ul><ul><li>Gelişim basamakları (Denver Testi ile), </li></ul><ul><li>Spontan motor aktivite, </li></ul><ul><li>Postür ve tonüs değişiklikleri, </li></ul><ul><li>İlkel refleksler, yönünden düzenli izlenmesi; </li></ul><ul><li>Yenidoğan döneminde USG ya da MRG’de KİSTİK PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALASİ SP tanısı için BELİRLEYİCİ olabilir. </li></ul>
 23. 23. İlk 6 Aydaki İpuçları (Erken Belirtiler) <ul><li>Letarji, aşırı ağlama, konvülsiyon, emme ve yutma güçlükleri, </li></ul><ul><li>Dili ile gıdaları dışarı itme (Orofaringeal kas inkoordinasyonu) </li></ul><ul><li>Yenidoğanda spontan motor aktivite anormallikleri; </li></ul><ul><ul><li>Motor hareketlerde azlık, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kıpır kıpır hareketlerin olmaması gibi. </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Anormal tonüs ve postür; </li></ul><ul><ul><li>HİPOTONİ </li></ul></ul><ul><ul><li>Erken aylarda HİPOTONİ daha sonra HİPERTONİ’ye dönebilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eğer hipertoni hipotoniye dönerse Dejeneratif SSS hastalığı ( ML D gibi) kuşkusu uyandırır. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. HİPERTONİ </li></ul></ul><ul><ul><li>İlk 3 aydan sonra fizyolojik hipertoninin devam etmesi,ellerin yumruk şeklinde tutulması </li></ul></ul><ul><ul><li>Yüzükoyun yatarken ekstansör tonüs ( kalça gövdeden yüksek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yenidoğanda bacaklarında aşırı ekstansiyon, </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><ul><li>Kafasını hep aynı yöne çevirme, </li></ul></ul><ul><ul><li>Asimetrik postür, </li></ul></ul><ul><ul><li>Koltuk altından tutularak kaldırıldığında bacaklarda çaprazlama (ayakta durma refleksinin kaybolmaması), </li></ul></ul><ul><ul><li>Yenidoğan döneminde hipotoni varsa ayakta durma yerine havada oturma pozisyonu, </li></ul></ul><ul><ul><li>Opüstotonik postür, </li></ul></ul><ul><ul><li>Vücüdun bir tarafını az hareket ettirme, </li></ul></ul><ul><ul><li>Alt bezi değiştirmede güçlük. </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>İlkel refleks anormallikleri: </li></ul><ul><ul><li>Alınmaması, asimetrik oluşu, aşırı alınması gibi. </li></ul></ul><ul><li>Gelişim basmaklarına geç ulaşma: </li></ul><ul><ul><li>Destekle oturamama gibi </li></ul></ul>
 27. 27. 6 Aydan Sonraki İpuçları (Erken Belirtiler) <ul><li>Gelişim basmaklarında gecikme, </li></ul><ul><li>Anormal emekleme paterni (Tavşan gibi zıplayarak - spastisiteyi düşündürür), </li></ul><ul><li>El tercihinin olması (hemiparezi için anlamlı), </li></ul><ul><li>İlkel reflekslerin kaybolmaması (ilkel refleksler kaybolmadan motor beceriler gelişmez). </li></ul>
 28. 28. 9 Aydan Sonraki İpuçları (Erken Belirtiler) <ul><li>Gelişim basmaklarının gecikmesi, </li></ul><ul><li>El tercihi, </li></ul><ul><li>DTR artması, </li></ul><ul><li>Patolojik refleks pozitifliği, </li></ul><ul><li>W pozisyonunda oturma, </li></ul><ul><li>Objeye uzanırken gövde ataksisi, </li></ul><ul><li>İstemsiz hareketler, </li></ul><ul><li>İlkel reflekslerin devam etmesi, </li></ul><ul><li>Parmak ucuna basma, </li></ul><ul><li>Spastisite. </li></ul>
 29. 29. Erken Tanıda Görüntüleme <ul><li>USG ve MRG: </li></ul><ul><ul><li>Erken aylarda kistik PVL saptanması SP için belirleyici, </li></ul></ul><ul><li>Fonksiyonel MRG: </li></ul><ul><ul><li>SP tipleri için beyindeki özgün bölgelerin fonksiyonlarının gösterilmesi </li></ul></ul><ul><li>MR Spektroskopi ve PET </li></ul>
 30. 30. Serebral Palsi Erken Tanısında Zorluklar <ul><li>SP şiddetine göre tanı ilk günlerde konabileceği gibi 9-10 yaşa kadar gözden kaçabilir. </li></ul><ul><li>Tanı bir değil bir çok bulgunun birarada değerlendirilmesiyle konur. </li></ul><ul><li>Tonüs ve DTR artması normal varyasyon olabilir. </li></ul><ul><li>İzole motor gerilik olabilir. </li></ul><ul><li>Erken aylardaki tonüs değişiklikleri geçici olabilir. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>6. Hipertoni tanısında hataya düşülebilir. </li></ul><ul><li>7. Spastisite, atetoz, tremor ve ataksi başka hastalıklarda da görülebilir. </li></ul><ul><li>8. Parmak ucunda yürüme SP dışında da görülebilir (alışkanlık,duchenne muskuler distrofi, otizm, ayak deformiteleri, spinal tümörler vb gibi). </li></ul>
 32. 32. Serebral Palside Ayırıcı Tanı <ul><li>Serebral Palsi ilerleyici olmamasına karşın belirtiler çocuk büyüdükçe; </li></ul><ul><ul><li>İlk bir yılda düzelme olabilir, </li></ul></ul><ul><ul><li>Plato çizebilir, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bulgular belirginleşerek postür ve hareket bozukluğuna ikincil kontraktürler, kalça çıkığı, kifoskolyoz gelişerek yavaş ilerleyen bir hastalık izlenimini verebilir. </li></ul></ul>
 33. 33. Spastik Tip SP İle Karışanlar; <ul><li>YAVAŞ İLERLEYEN NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR </li></ul><ul><ul><li>RETT Sendromu, Fridreich Ataksisi,Lökodistrofiler,Tay-Sachs </li></ul></ul><ul><li>NÖROMUSKULER HASTALIKLAR </li></ul><ul><ul><li>Kas hastalıkları, Charchot Marie Tooth, Osteogenesis imperfekta </li></ul></ul><ul><li>SPİNAL KORD LEZYONLARI </li></ul><ul><ul><li>Diastometamyeli, malformasyonlar </li></ul></ul><ul><li>GENETiK BOZUKLUKLAR </li></ul><ul><ul><li>Kromozom anomalileri, Trizomi 13,18 gibi </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>5. KONJENİTAL BOZUKLUKLAR </li></ul><ul><ul><li>Herediter Spastik Parapleji </li></ul></ul><ul><li>6. SSS MALFORMASYONLARI </li></ul><ul><li>7. BRAKİAL PLEKSUS ZEDELENMESİ </li></ul>
 35. 35. Diskinetik SP İle Karışanlar <ul><li>DOPA yanıtlı distoniler ve infant döneminde metabolik ensefalopati, </li></ul><ul><li>Glutarik asidüri tip 1 (diskinetik ve spastik SP ile karışır, </li></ul><ul><ul><li>Distoni, hipotoni,spastisite olabilir. </li></ul></ul><ul><li>Lesch -Nyhan Sendromu </li></ul><ul><li>Pelizaeus Merzbacher hastalığı </li></ul><ul><li>Mitokondrial bozukluklar. </li></ul>
 36. 36. Serebral Palsi Ayırıcı Tanısında Laboratuar <ul><li>Serebral Palsi düşünülen her hastada: </li></ul><ul><ul><li>İdrar ve kan aminoasitleri, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kafa grafisi, vertebra grafisi, beyin MRG yapılmalıdır. </li></ul></ul><ul><li>Klinik bulgulara göre: </li></ul><ul><ul><li>TORCH , koagülasyon anomalileri (Prot.C ,S, F V Leiden), organik asitler, laktik asit, piruvik asit, kromozom analizi, lizozomal enzimler, işitme testi, IQ, EMG, Anjiografi, USG (YD da KİSTİK PVL İÇİN) yapılabilir. </li></ul></ul>
 37. 37. SP HASTALARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI <ul><li>Salya akması, </li></ul><ul><li>Beslenememe, </li></ul><ul><li>Mesane disfonksiyonları, </li></ul><ul><li>Kabızlık, </li></ul><ul><li>Uyku bozuklukları gibi genel sağlık sorunları sıklıkla eşlik etmektedir. </li></ul><ul><li>Bu nedenle hastaların tedavi programları her hastanın kendisine özel planlanmalıdır. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>SP tanısı bebeklik ve çocukluk çağında konulduğundan, sağlıklı çocuklarda olduğu gibi; </li></ul><ul><ul><li>Genel gelişim ve beslenme takipleri yapılmalı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Aile bireylerinin hastalık, hastanın gelişim potansiyeli hakkında bilgilendirilmesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ailenin eğitilmesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Psikolojik yönden desteklenmesi ve güçlendirilmesi uygun olacaktır. </li></ul></ul><ul><li>Ailenin de içinde olacağı bir ekip çalışması planlanmalıdır. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>İdeal bir tedavi ekibinde özürlü çocukların gelişimi ve tedavi programında; </li></ul><ul><ul><li>Deneyimli bir hekim(Çocuk Nöroloğu), </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortopedi, fizik tedavi, psikiyatri uzmanları, </li></ul></ul><ul><ul><li>Fizyoterapist, </li></ul></ul><ul><ul><li>Meşguliyet terapisti, </li></ul></ul><ul><ul><li>Dil ve konuşma patolojisti, </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzman hemşire, </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosyal hizmet uzmanı, eğitim uzmanları bulunmalıdır. </li></ul></ul>
 40. 40. <ul><li>İlk iki yıl içinde motor defisitlerin düzeltilmesinden çok, </li></ul><ul><ul><li>Bebeğin uyarılma programına ağırlık verilmeli, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ailenin SP hastalığı ile ilgili eğitimi yapılmalı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Aile ile bebek arasındaki ilişki güçlendirilmeye çalışılıp aile bireyleri cesaretlendirilmeli, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasif germe ekzersizleri yapılmalıdır. </li></ul></ul>
 41. 41. <ul><li>2-5 yaşlar arasında büyümenin hızlı olması nedeniyle </li></ul><ul><ul><li>Ortaya çıkabilecek kontraktürlerin ve ortopedik deformitelerin önlenmesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ek sorunların tedavisi öncelik kazanmaktadır. </li></ul></ul>
 42. 42. <ul><li>Adolesan dönemede, oturma ve hijyen önem kazanmaktadır. </li></ul><ul><li>Spastisiteye bağlı ağrılar, spontan kırıklar ve eklem kontraktürleri deformiteler sorun olmaktadır. </li></ul><ul><li>SP hastalarında spastisite ve diskinezi (atetoz/koreatetoz ve distoni) yaşam kalitesini çok ciddi şekilde etkilemeleri yönünden önemlidir ve bunlara yönelik tedavi edici uygulamalar öncelik kazanmaktadır. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Spastisite bir hastalık değil, çeşitli nörolojik bozukluklarda ortaya çıkan motor kontrol bozukluğudur. </li></ul><ul><li>Spastisitenin tedavisine karar verirken, hekim ve hasta gerçek amaçlarını belirlemelidirler. </li></ul><ul><li>Hastanın disabilitesi spastisiteden çok pareziye bağlı olabilmektedir. </li></ul><ul><li>Bu durumlarda spastisitenin tedavisi yalnızca bakım ve hijyeni kolaylaştıracak, motor fonksiyonlarda iyileşme sağlamayacaktır. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Spastisitenin oral veya invaziv yöntemlerle tedavisi yapılabilmektedir. </li></ul><ul><li>Hangi tedavinin uygulanacağına karar vermeden önce spasmları ve distoniyi artıran faktörler araştırılmalı. </li></ul><ul><li>Bu tür etkenlerin olmadığı düşünülen durumlarda; </li></ul><ul><ul><li>Pasif germe ekzersizleri, </li></ul></ul><ul><ul><li>6 yaşın altındaki çocuklarda farmakolojik tedavi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerek görülürse cerrahi tedaviler yapılmalıdır. </li></ul></ul>
 45. 45. <ul><li>SP tedavisinde; </li></ul><ul><li>Ağızdan ilaç tedavisi </li></ul><ul><li>Parenteral tedavi (Kas içine fenol, alkol, botulinum toksini uygulaması) </li></ul><ul><li>İntratekal baklofen infüzyonu </li></ul><ul><li>Selektif dorzal rizotomi </li></ul><ul><li>Ortopedik cerrahi girişimler </li></ul><ul><li>Alternatif tedaviler kullanılmaktadır. </li></ul><ul><li>Ağızdan kullanılan antispastik ilaçlar jeneralize spastisiteler için önerilirken, fokal spastisitelerin tedavisinde botulinum toksini uygulaması yararlı olmaktadır. </li></ul>
 46. 46. Spastisite Tedavisinde Kullanılan İlaçlar <ul><li>Benzodiazepinler; diazepam, klonazepam, lorazepam gibi. </li></ul><ul><li>Baklofen (lioresal), </li></ul><ul><li>Tizanidin (sirdalud), </li></ul><ul><li>Dantrolen (dantrium), </li></ul><ul><li>Modafinil (modiodal) </li></ul>

×