Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hojks ja toimintakyky 21.3.2017

421 views

Published on

HOJKS ja toimintakyky, psykologi Elina Lehtinen

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hojks ja toimintakyky 21.3.2017

 1. 1. HOJKS ja toimintakyky Elina Lehtinen, psykologi 27.3.2017 ©Valteri 2015 Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.valteri.fi/nettikahvila Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2016-2017
 2. 2. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri • Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 3. 3. VOPS on Valteri OPS • Valteri-koululla on yhteinen opetussuunnitelma, jota noudatetaan kaikissa toimipisteissä • Opetussuunnitelmassa yhdistyvät opetus ja kuntoutus, VOPSissa puhumme oppimisen ja kuntoutumisen liitosta 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 4. 4. Valteri OPSin kulmakivet • Toimintakyky • Oppimisympäristö • Toimintakulttuuri 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 5. 5. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa • Toimintakyky – miksi se on tärkeää tuntea? • Miten toimintakyky-ajattelulle saadaan yhteinen kieli? • Miten toimintakyky liittyy OPSiin? • Miten toimintakyky-ajattelu näkyy HOJKSissa? 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 6. 6. Apuna ICF- Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 7. 7. Toimintakykyajattelu muistuttaa meitä, että ihminen on • Yksilö • Kokonaisuus • Ympäristössä toimija 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 8. 8. Laaja-alainen osaaminen • Valterin OPS-työssä on löydetty yhteys laaja-alaisen osaamisen alueiden ja ICF- toimintakykyluokituksen välillä • Oppilaan toimintakyky on perustana kun suunnitellaan oppilaan oppimista, kuntoutumista ja hyvinvointia edistäviä opetusjärjestelyjä, toimintatapoja ja tukipalveluita. 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 9. 9. Toimintakyky Opetussuunnitelman perusteissa • Liikunta: …tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. • Kielet: • ……antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään • Oppilaan ohjaus: • oppivat arvioimaan valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. • Terveystieto: • …otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 10. 10. Toimintakyky oppimisen lähtökohtana • Mitä toimintakyvyllä tarkoitetaan? • Toimintakyky tarkoittaa ihmisen edellytyksiä selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista – siinä ympäristössä, jossa hän elää. • Toimintakyky on keskeinen osa ihmisten hyvinvointia • Hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja niitä tukeva ympäristö auttavat ihmisiä voimaan hyvin sekä selviytymään arjesta itsenäisesti. • Lähde: www.thl.fi 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 11. 11. HOJKS • Kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 12. 12. HOJKS ja toimintakyky • Onko toimintakyky-ajattelulla käyttöä hyvän HOJKSin laatimisessa? • Mitä apua toimintakyky-ajattelusta voimme saada? 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 13. 13. HOJKS – mitä se meiltä edellyttää? • Oppilaan tuntemista • - missä mennään? • Näkemystä suunnasta • - mihin ollaan menossa? • Yhdessä tekemistä • - miten sinne päästään? 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 14. 14. Tavoitteet HOJKSissa • Oppilaskohtaiset tavoitteet • oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan • oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät • vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet • oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet • oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin • tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet • Pedagogiset ratkaisut • oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 15. 15. HOJKS ohjaa arjen oppimista • Oppiminen edellyttää mielekkyyttä ja motivaatiota • Motivaatio syntyy merkityksellisyydestä 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 16. 16. Millainen on hyvä tavoite? Selkeä, tarkasti määritelty, mitä halutaan saavuttaa (Specific) Mitattavissa oleva (Measurable) Arjessa saavutettavissa oleva (Achievable) Reilusti merkityksellinen ja tarkoituksenmukainen (Relevant) Tärkeä aikatauluttaa (Timed) Suomennokset Kelan GAS-käsikirjan mukaan: Spesific = spesifinen, yksilöllinen, määritetty • Measurable = mitattavissa • Achievable = saavutettavissa • Realistic/Relevant = realistinen ja merkityksellinen, kuntoutustoimenpitein saavutettavissa • Timed = mahdollinen aikatauluttaa 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 17. 17. Monialaiset oppimiskokonaisuudet oppimisen ja kuntoutumisen pelikenttänä • Monialaiset oppimiskokonaisuudet mahdollistavat • yhdessä tekemällä • mielekkään, • merkityksellisen ja • motivoivan oppimisen • yhteisin tavoittein 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 18. 18. Kiitos mielenkiinnostasi! 27.3.2017 Elina Lehtinen HOJKS ja toimintakyky
 19. 19. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri PL 101, 40049 VALTERI , Onerva puh. 0295332734 elina.lehtinen@valteri.fi www.valteri.fi www.onerva.fi Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ollaan yhteyksissä! Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016
 20. 20. Pedagogiset nettikahvilat Maksuttomat alustukset ajankohtaisista aiheista kerran kuussa tiistaina klo 15:00–16:00 etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki nettikahvilaan. Lähetys koostuu n. 30-40 minuutin alustuksesta. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella yhteisesti alustajan kanssa. Alustukset on katsottavissa myös tallenteena myöhemmin. Lukuvuoden 2016-2017 ohjelma valteri.fi/nettikahvila 27.3.2017 ©Valteri 2015

×