Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20161101 Mindfulness

582 views

Published on

Mindfulness koulutyössä. 1.11.2016 mindfulness-ohjaajat rehtori Inkeri Kekäläinen ja palvelupäällikkö Piia Walle.

Published in: Education
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

20161101 Mindfulness

 1. 1. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. 3.11.2016 ©Valteri 2015
 2. 2. Mindfulness koulutyössä Mindfulness-ohjaajat rehtori Inkeri Kekäläinen ja palvelupäällikköPia Walle 3.11.2016 ©Valteri 2015 Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.valteri.fi/nettikahvila Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016
 3. 3. Taustaa Mindfulnessiin 3.11.2016 Inkeri Kekäläinen ja Pia Walle Mindfulness koulutyössä ”Meissä on enemmän asioita kohdallaan kuin pielessä.” Jon Kabat-Zinn
 4. 4. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo - tietoisuustaidot 3.11.2016 Inkeri Kekäläinen ja Pia Walle Mindfulness koulutyössä • Tietoinen – Tarkoituksellista tarkkaavuuden kohdistamista nykyhetkellä koettuihin sisäisiin ja ulkoisiin tapahtumiin • Hyväksyvä – Näiden tapahtumien tarkastelua sellaisena kuin ne ovat – tuomitsematta ja arvottamatta – ”keskellä itteänsä” Tietoinen hyväksyvä Tietoinen Sisäiset tapahtumat Tiedostamaton ”autopilotti”
 5. 5. Mindfulness tutkimustietoa 3.11.2016 Inkeri Kekäläinen ja Pia Walle Mindfulness koulutyössä • Kohteena aluksi masennus, ahdistus, uupuminen, pitkäaikainen kipu ym. • Laajentunut hyvinvointiin ja työhön • Vaikuttavuus harjoittelemalla 4 pvä/vko 30 min. Tutkimustulosten mukaan mm. 1 Keskittymiskyvyn paraneminen ja tiedon käsittely 2 Luova ongelmanratkaisu ja mielen joustavuus 3 Tunneäly, vuorovaikutus ja yhdessä onnistuminen 4 Stressinsäätely ja hyvinvointi Harjoittelun on todettu tulevan esille kuvantamismenetelmin. Käypähoitosuosituksiin?
 6. 6. Mindfulness-harjoitukset 1/2 3.11.2016 Inkeri Kekäläinen ja Pia Walle Mindfulness koulutyössä • Muodolliset harjoitukset – Istuen, seisten, makuulla, kävellen tai yhdistettynä johonkin liikuntamuotoon (pilates ym.) • Epämuodolliset harjoitukset – Arjen askareita tehdessä toimitaan tietoisesti, kaikilla aisteilla läsnä ollen (peseytyminen, tiskikoneen täyttö, pysähtyminen ennen puhelimeen vastaamista ym.) Keho TunteetMieli
 7. 7. Mindfulness-harjoitukset 2/2 huomio yhteen kohteeseen tai laajasti 3.11.2016 Inkeri Kekäläinen ja Pia Walle Mindfulness Koulutyössä • Keho – Hengitys, asento ja kehon tuntemukset, aistimukset, tekeminen ja toiminta • Mieli – Ajatusten ilmaantuminen ja niistä päästäminen, ajatusten sisältö ja laatu, mielikuvat • Tunteet – Vallitsevan tunteen tunnistaminen, tunteen ilmaantuminen, tunnistaminen ja seuraaminen Keho TunteetMieli
 8. 8. TIETOINEN LÄSNÄOLO KOULUSSA 3.11.2016 ©Valteri 2015
 9. 9. TIETOINEN LÄSNÄOLO KOULUSSA • Ympäröivän yhteiskunnan muuttuminen  oppilaiden tarpeet ja edellytykset ovat muuttuneet  psyykkiset ongelmat koulunkäynnissä  stressi ja kyvyttömyys käsitellä sitä 3.11.2016 ©Valteri 2015
 10. 10. Korkean stressitason seurauksia koulussa • Stressitasot nousevat joillakin lapsilla portaittain esikoulusta alkaen • Tämä vaikuttaa oppimisen perusedellytyksiin, kehittymiseen, vuorovaikutukseen • Tytöillä stressitaso nousee erityisesti • keskittymisongelmat • hermostuneisuus • rauhattomuus • vaikeus istua aloillaan • ärtyminen • aggressiivisuus • kovaäänisyys Psyykkiset ongelmat: levottomuus, ahdistuneisuus, alakuloisuus, nukkumisvaikeudet 3.11.2016 ©Valteri 2015
 11. 11. Pedagoginen asenne • Uteliaisuus – ei ennakko-odotuksia • Tarkkaileva asenne – ei nopeita tulkintoja ja johtopäätöksiä • Hyväksyvä asenne – kaikki kokemukset ja harjoitukset ovat ok • Se, ettei arvota asioita – ei ole oikeaa tai väärää, hyvää tai huonoa; rohkaisu/kiitos • Sovita harjoitus oppilaan ikään • Ole rauhallinen, kärsivällinen, läsnä oleva, rohkaiseva, rakastava 3.11.2016 ©Valteri 2015
 12. 12. OPEN HARJOITUKSET / VALMISTELU • Valmistele huolella • Lue harjoitusohjeet etukäteen – mitä sanot • Rauhoita ja tasapainota itsesi ennen harjoitusta 3.11.2016 ©Valteri 2015
 13. 13. Harjoittelu • Lisää myönteisiä tunteita • Auttaa säätelemään paremmin omia tunteita • Lisää tarkkaavaisuutta • Tekee tietoisemmaksi omista ajatuksista, tunteista, kehosta • Lisää myötätuntoa • Vähentää levottomuutta • Parantaa unta • Parantaa kykyä tehdä valintoja • Lisää elämänlaatua 3.11.2016 ©Valteri 2015
 14. 14. Hyvinvoinnin tunne Hyvä toimintakyky: • Autonomia • Kyky tehdä valintoja • Päivän tehtävistä selviytyminen • Tietoisuus ajatuksista, tunteista ja kehosta • Myötätunnon osoittaminen • ystävällisyys Olon hyväksi tunteminen: • tyytyväisyys • kiinnostus • uskollisuus • hellyys • rakkaus • ilo • onni 3.11.2016 ©Valteri 2015
 15. 15. Erilaisia harjoituksia • Stressiharjoitus: ”Miten pääset eroon …” • Kehoharjoitukset: ”Kehon skannaaminen” • Aistiharjoitukset: ”Arkiesineiden peittäminen”, ”Kuinka monia ääniä kuulet”, ”Tervehdyksen lähettäminen piirissä”, ”Rusinaharjoitus” • Hengitysharjoitus: ”Kivi vedessä” • Vallattomat ajatukset ja riidanhaluiset tunteet: ”Tietoisen läsnäolon kello”, ”Ohjaaminen rentouttavan paikan löytämiseen”, ”Kolmen minuutin hengähdyshetki” • Sinä, minä ja muu ryhmä: ”Myönteinen palaute ryhmässä”, ”Loving kindness” 3.11.2016 ©Valteri 2015
 16. 16. Mindfulness koulussa Ajankohta 22.11.2016 ja 1.12.2016 Paikkana Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas Sisällössä painotetaan omien mindfulness- valmiuksien vahvistamista sekä harjoitteiden ohjaamista oppilaille Koulutuksen hinta on 160 €/osallistuja Ilmoittautumiset jenni.jolkkonen@valteri.fi 3.11.2016 ©Valteri 2015
 17. 17. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Sampsankatu 8, 70500 Kuopio , Mäntykangas Puh. 0295 33 2000 etunimi.sukunimi@valteri.fi valteri.fi; mantykangas.fi Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ollaan yhteyksissä! Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016
 18. 18. Pedagogiset nettikahvilat Maksuttomat alustukset ajankohtaisista aiheista kerran kuussa tiistaina klo 15:00–16:00 etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki nettikahvilaan. Lähetys koostuu n. 30-40 minuutin alustuksesta. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella yhteisesti alustajan kanssa. Alustukset on katsottavissa myös tallenteena myöhemmin. Lukuvuoden 2016-2017 ohjelma valteri.fi/nettikahvila 3.11.2016 ©Valteri 2015

×