Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

More from Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri(20)

Advertisement

Kielellisten valmiuksien ja taitojen tukeminen valteri educa 2020

 1. www.otf2017.fi Varhain on parhain – kielellisten valmiuksien ja taitojen tukeminen Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja Miia Kareisto, ohjaava opettaja Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri
 2. www.otf2017.fi YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA! Läsnäolo Lapsilähtöinen, yksilöllinen Vuorovaikutuksen korostaminen Joustavuus Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 3. www.otf2017.fi OHJAUSTILANNE • Strukturoitu tilanne • Selkeä tavoite • Toistot • Kirjain-äänne, tavu, sana • Visuaalisuus • Yksinkertaisuus Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 4. www.otf2017.fi LUKEMINEN • Kielellinen tietoisuus • Kirjain-äännevastaavuudet • Äänteiden yhdistäminen tavuiksi: • erilaiset tavurakenteet • lyhyet -> pitkät tavut • Tavujen yhdistäminen sanaksi: • erilaiset tavurakenteet • lyhyet -> pitkät tavut • Ymmärtävä lukeminen (Siiskonen, T.& Vuorinen, M.2004. Cid-assosiaatiomenetelmä: puhumaan lukien – lukemaan puhuen) Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 5. www.otf2017.fi KIRJOITTAMINEN • Tuottavan kirjoittamisen taidot • Äänne – kirjainvastaavuudet • Tavujen jakaminen äänteiksi: • erilaiset tavurakenteet • lyhyet -> pitkät tavut • Sanan jakaminen tavuiksi: • erilaiset tavurakenteet • lyhyet -> pitkät sanat • Kielellinen tietoisuus (Siiskonen, T.& Vuorinen M.2004. Cid-assosiaatiomenetelmä: puhumaan lukien – lukemaan puhuen) Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 6. www.otf2017.fi TUKEA RYHMÄLLE • Toteutetaan omassa lähipäiväkodissa tai –koulussa • Vetäjänä toimii Valterin moniammatillinen työpari • Lapsen kokonaisvaltaista kartoittamista yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja huoltajan kanssa • Ryhmässä on vähintään 3 lasta, kestoltaan vähintään viikko • Yksilölliset yhteisneuvottelut ja kirjallinen yhteenveto Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 7. www.otf2017.fi • Motivaatio • Yhdessä tekeminen • Oppimisen ilo • Osallistaminen HUOLTAJIEN LÄSNÄOLO Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 8. www.otf2017.fi VALTERIN NETTIKAHVILA ti 11.2.2020 klo 15.00 – 15.30 ”VASU – miten kirjoitan lapsesta” • Miten lapsen varhaiskasvatus-suunnitelma (VASU) toimii kehityksen ja oppimisen tuen välineenä? Miten saada lapsen ja huoltajan osallisuus näkyviin lapsen vasun teksteissä? • Kouluttajana ohjaava opettaja Minna Vuolukka ILMOITTAUDU: www.valteri.fi/nettikahvila/ Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 9. www.otf2017.fi Uutiskirje Nyhetsbrev Tilaa Valterin uutiskirje! Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista. Uutiskirjeen tilaaminen ei velvoita mihinkään. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Beställ nyhetsbrev! Beställ vårt elektroniska nyhetsbrev som ger aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång. Beställandet av nyhetsbrevet förpliktar dig till ingenting och dina kontaktuppgifter ges inte vidare till någon utomstående. Tilaa uutiskirje tästä osoitteesta: https://www.valteri.fi/tilaa-uutiskirje https://www.valteri.fi/sv/bestall-nyhetsbrev/ Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 10. www.otf2017.fi Lähteitä http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu linkki kehitykselliseen kielihäiriöön: https://www.kaypahoito.fi/hoi50085 Siiskonen, T.& Vuorinen, M. 2004.Cid-assosiaatiomenetelmä: puhumaan lukien – lukemaan puhuen. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Heikkinen & Kareisto 2020
 11. www.otf2017.fi Kiitos! Tiina Heikkinen Ohjaava opettaja 029 533 2920 tiina.heikkinen@valteri.fi Miia Kareisto Ohjaava opettaja 029 529 4670 miia.kareisto@valteri.fi
Advertisement