Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppilas tavoitteet arviointi_nettikahvila_311017

1,111 views

Published on

Pedagogiset asiakirjat, sanallinen arviointi ja monet muut oppilaasta kirjoitettavat tekstit ovat opettajan arkea. Nettikahvilassa pohditaan mm. miten kirjoittaa mahdollisimman oppilaslähtöisesti, miten asettaa realistiset tavoitteet ja arvioida niiden saavuttamista.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oppilas tavoitteet arviointi_nettikahvila_311017

 1. 1. Oppilas, tavoitteet ja arviointi - miten kirjoitan oppilaasta 31.10.2017 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 2. 2. Piirros: Virpi Väisänen 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 3. 3. Tavoitteet pedagogisissa asiakirjoissa ja arviointi Vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet pedagogisessa arviossa tai -selvityksessä Tavoitteet vasussa, oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa Sanallinen arviointi 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 4. 4. Oppilaan toimintakyvyn, yksilöllisen tuen tarpeen ja tavoitteiden yhteys koulupäivän toteutukseen • Lähtökohtana on kattava kuva lapsen toimintakyvystä, kun HOJKSissa suunnitellaan lapsen yksilöllisiä tavoitteita. • Lapsi, huoltajat ja moniammatillinen tiimi laativat yhdessä kuvauksen lapsen vahvuuksista ja tuen tarpeesta, ja se voidaan liittää osaksi HOJKSia. • Tavoitteena on oppiminen ja kuntoutuminen, joka perustuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä Valteri OPS - VOPS https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-service/api/dokumentit/9007556
 5. 5. SMART -tavoitteet Tavoite on • selkeästi määritelty • mitattavissa • saavutettavissa • realistinen • sidoksissa aikaan 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 6. 6. Tavoitteiden asettaminen • Kevätlukukauden tavoitteena on, että Onneli oppii lihavoimaan jo opittuja tavuja ja lukemaan kolmi- ja nelikirjaimisia tavuja sekä niistä koottuja sanoja. • Asetetaan selkeät ja realistisesti saavutettavissa olevat tavoitteet • Tavoitteiden tulisi olla myös mitattavissa • Määritellään myös, missä ajassa tavoitteisiin pyritään 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 7. 7. Toiminnan kuvaaminen • Onneli on aktiivisesti mukana toiminnallisilla tuokioilla ja yhteisissä keskusteluissa hän tuo esille omat mielipiteensä. Itsenäisessä työskentelyssä alkuun päästääkseen hän tarvitsee aikuisen tukea. • Kuvataan oppilaan toimintaa ja todellisia tilanteita, joissa toiminta tapahtuu • Ei kirjoiteta henkilökohtaisista ominaisuuksista 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 8. 8. Vahvuudet ja oppimisvalmiudet • Onneli tunnistaa ja osaa nimetä kaikki kirjaimet sekä yhdistää äänteet kirjaimiin. Hän lukee kaksikirjaimisia tavuja ja niistä koottuja kaksitavuisia sanoja. • Kerrotaan, mitä oppilas osaa • Nostetaan esiin vahvuuksia • Vältetään kielteisiä ilmauksia • Kuvataan kunkin osa- alueen vahvin taito 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 9. 9. Vaikeista asioista kirjoittaminen – asia asiana • Onneli haluaa olla jonossa ensimmäinen ja vuorottelu on hänelle vaikeaa. Jos hänen vuoronsa ei ole olla ensimmäinen, hän pahoittaa mielensä ja tönii sekä potkii edellään olevaa oppilasta. • Onneli valittaa aamuisin nälkää ja sanoo, ettei ole syönyt aamupalaa. • Kirjoitetaan vaikeistakin asioista kuvaten, mitä on tapahtunut. • Kuvataan todellisia tilanteita tai kerrotaan, mitä oppilas on sanonut. • Ei tehdä tulkintoja esim. perheen tilanteesta. 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 10. 10. Positiivinen palaute • Siirtymätilanteiden tukena on oppilaiden nimilista, johon visualisoidaan jonon järjestys siirrettävällä nuolella. Kun vuorottelu sujuu vaikeuksitta, Onnelille annetaan välittömästi positiivista palautetta sanallisesti. • Huomioidaan edistyminen. • Kuvataan positiivisen palautteen antaminen pienistäkin edistysaskeleista. 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 11. 11. 31.10.2017 Valteri OPS - VOPS https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-ylops-service/api/dokumentit/9007556 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 12. 12. Tekstien lopullisuus • Kirjoita aina niin, että voit kuvitella oppilaan lukevan kirjoittamasi aikuisena. • Tekstit säilyvät koko elämäniän, niihin voi halutessaan palata, muisti ei vääristä niitä. • Nuku aina ainakin yhden yön yli, lue uudelleen, korjaa ja harkitse kannattaako nukkua toinenkin yö ennen tekstin virallistamista. (Eija Häyrynen, 2013) 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 13. 13. Tilaa jatkoa tälle koulutukselle marraskuussa 2017, saat 20 % alennuksen normaalihinnasta! • Pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen liittyviä koulutuksia voitte tilata kaikista toimipisteistämme. • Koulutusten sisällön yksilöimme aina yhdessä juuri teidän tarpeitanne vastaaviksi. • Lisätietoja koulutuksista ja teitä lähinnä olevien toimipisteiden koulutusyhteyshenkilöistä löydätte • https://www.valteri.fi/palvelut/ko ulutus/tilauskoulutukset/ 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 14. 14. Opetussuunnitelmien perusteet ja mallilomakkeet ohjeineen • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2016. Opetushallitus. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/peru steet Mallilomake ohjeineen http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/varhaiskasvatuksen_jarjestamin en/lapsen_vasu • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Opetushallitus. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/esiopetus Lomakkeet kasvun ja oppimisen tukeen http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/esiopetuksen_jarjestaminen • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Opetushallitus http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus Tuen lomakkeet OPS2016 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/ti etoa_tuen_jarjestamisesta/tuen_lomakkeet_ops_2016 • Valterin esi- ja perusopetuksen suunnitelmat esiVOPS: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/832741/esiopetus/tiedot VOPS: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/832740/perusopetus/tiedot 31.10.2017 Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä
 15. 15. Lähteitä ja kirjallisuutta • Alila, S. & Sipilä, A-K. (toim.) 2015. Kolme pientä porrasta. Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä. • Mikola, M. & Oja, S. 2015. Konsultatiivinen työote oppilaan ja opettajan tukena. Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva. • Vehkakoski, T. 2006. Leimattu lapsuus? Vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheessa ja teksteissä. Jyväskylä Studies in Education. Psychology and Social Research 297. Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä31.10.2017
 16. 16. Kiitos osallistumisesta ja pidetään yhteyttä! Raisa Sieppi, oppimisen tuen päällikkö raisa.sieppi@valteri.fi Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylä

×