Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nakovammainen oppilas luokassa

0 views

Published on

Mitä tulee huomioida oppimisympäristössä ja opetuksessa kun ryhmässä on näkövammainen lapsi tai oppilas? Millainen on oppilaan tukiverkosto ja mistä voi saada tukea, niin oppilaalle kuin oppilaan parissa työskenteleville aikuisille?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nakovammainen oppilas luokassa

 1. 1. 9.10.2019 1 www.otf2017.fi Näkövammainen lapsi / oppilas ryhmässä www.otf2017.fi Näkövammaisuus?
 2. 2. 9.10.2019 2 www.otf2017.fi • Näkövammainen ihminen voi olla heikkonäköinen tai sokea. Näkövammaiseksi ei luokitella ihmistä, jonka näkökyky pystytään korjaamaan laseilla normaaliksi tai jos toisessa silmässä on normaali näkö. • Näkövamma voi olla myös aivoperäinen. • Jokaisen näkövammaisen näkötilanne on yksilöllinen. Mitä on näkövammaisuus? www.otf2017.fi NÄÖNTARKKUUS
 3. 3. 9.10.2019 3 www.otf2017.fi Lähinäön tarkkuus alentunut Nämä eivät pääsääntöisesti näy ulospäin! Näkemiseen vaikuttavat tekijät Näkövamma on pysyvä Sil-mä-vär- ve Kontrastien erottaminen Hämärässä näkemisen vaikeus Näköke nttäpuu tokset www.otf2017.fi Sokea lapsi/oppilas - Näöntarkkuus alle 0,05 - Näkökenttä alle 20 astetta - Toiminnallinen näkö muusta syystä vastaavasti heikentynyt Oppiminen perustuu tunto- ja muihin aisteihin - Pistetekniikat
 4. 4. 9.10.2019 4 www.otf2017.fi - Silmien tai näköhermojen tilanne ei selitä näkemisen haasteita - CVI on sateenvarjodiagnoosi, joka muodostuu sanoista cerebral tai cortical visual impairment. - Suomessa tästä käytetään nimitystä aivoperäinen näkövamma tai kortikaalinen näkövamma. - https://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisi lle/lapset/naakko-naa/mika-on-cvi Aivoperäiset näkövammat www.otf2017.fi
 5. 5. 9.10.2019 5 www.otf2017.fi Oppimisympäristö ja apuvälineet www.otf2017.fi - Oppilaan näkötilanne on aina yksilöllinen - Valaistuksen ja kontrastien merkitys - Opetusvälineistö mm. taulu, dokumenttikamera - Oppilaan työpiste, mahdolliset apuvälineet - Luokan sijainti ja liikkuminen tilasta toiseen Oppimisympäristön esteettömyys
 6. 6. 9.10.2019 6 www.otf2017.fi www.otf2017.fi • Arvio apuvälinetarpeesta kouluun Valterista • Soveltuvin apuväline lapsen/nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden • Kotikäyttöön apuvälineet keskussairaaloista • Kouluun 1-6 lk. sairaanhoitopiiristä riippuen joko sairaalasta tai koulutoimen hankintana • 7lk. Alkaen kalliit apuvälineet esim. tietokone, pistenäyttö, suurennuslaite haetaan KELA:n kautta Apuvälineet
 7. 7. 9.10.2019 7 www.otf2017.fi Heikkonäköisen oppilaan apuvälineitä www.otf2017.fi Sokean oppilaan apuvälineitä
 8. 8. 9.10.2019 8 www.otf2017.fi • Heikkonäköisille oppilaille tavalliset oppimateriaalit apuvälineiden tuella • Tarvittaessa materiaalien muokkaus • Oppimateriaalien selkeys ja hyvät kontrastit tärkeitä • Kuuntelun hyödyntäminen oppimisessa (Celian äänikirjat, Arttu, sähköiset oppikirjat) • Sokeilla oppilailla tunto- ja muihin aisteihin perustuvat oppimateriaalit, luetuskirjat Oppimateriaalit www.otf2017.fi Sokean oppilaan oppimateriaaleja ja opiskeluvälineistöä
 9. 9. 9.10.2019 9 www.otf2017.fi Huomioitavaa www.otf2017.fi • Oppilaan toimintakyky eri tilanteissa voi vääristää käsitystä lapsen/oppilaan näkemisestä • Näkövamman tuomien haasteiden ymmärtäminen on tärkeää! • Riittääkö pärjääminen?  Voisiko sujua paremmin? • Esim. toimintaympäristön muokkaaminen, valaistuksen ja kontrastien huomioiminen sekä apuvälineet lisäävät oppilaan toimintakykyä Lapsen/oppilaan näkötilanteen tuntemus
 10. 10. 9.10.2019 10 www.otf2017.fi • Pienten lasten kohdalla aikuisilla vastuu • Apuvälineiden käyttöönotto • Apuvälineiden tarkoituksenmukainen käyttö • Vanhemmilla oppilailla • tarve olla samanlainen kuin muut korostuu • Tukea ja kannustusta apuvälineiden käyttöön Apuvälineiden käyttö www.otf2017.fi • Huomio sosiaalisten suhteiden tukemiseen • Ilmeiden, eleiden sekä sanattoman viestinnän haaste • Pelien ja leikkien soveltaminen • Osallistuminen pari ja ryhmätyöskentelyyn muiden mukana Sosiaaliset suhteet
 11. 11. 9.10.2019 11 www.otf2017.fi • Yhteinen suunnitteluaika • Opettaja on vastuussa opetuksen suunnittelusta • Sokean oppilaan opettajalla tulisi olla mahdollisuus esim.1h/vko kahdenkeskiseen työskentelyyn oppilaan kanssa, jotta hän voi arvioida ja suunnitella oppilaan opetusta • Riittävän perehdytyksen saaminen tärkeää Opettajan ja ohjaajan yhteistyö www.otf2017.fi • pääsääntöinen opetusryhmä • mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut • muut 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet tai tukijaksot Valteri-koulussa (myös ohjauskäynnit) • mahdolliset yksilöllistettävät oppiaineet, niiden lisääminen tai vähentäminen • opetuksen järjestäminen poiketen 11 §:ssä määritellystä oppiainejaosta • oppilaan vapauttaminen oppiaineen opiskelusta • muut perusopetuslain 18 §:n perusteella päätettävät erityiset opetusjärjestelyt, kuten muut opetuksen sisältöjä tai järjestämistapaa koskevat järjestelyt • päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta • opiskelu toiminta-alueittain Erityisen tuen päätös
 12. 12. 9.10.2019 12 www.otf2017.fi Mistä apua ja tukea? www.otf2017.fi Tukiverkostoa Sairaaloiden kuntoutusohjaajat
 13. 13. 9.10.2019 13 www.otf2017.fi Näkövammaisten liitto - Iiris toimitalo HKI - oikeuksienvalvonta - kuntoutus/sopeutusmisvalmennus - Aviris, näkemisen apuvälineiden erikoismyymälä Keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat - Tukea ja ohjausta kuntoutumiseen - Tietoa apuvälineistä, kuntoutuksesta ja muista palveluista - Liikkumistaidon ohjausta - Valaistuksen ja tilojen muutostarpeiden arviointi - Apuvälineet kotiin ja koulutyöhön (Käytänteet vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin Celia - Sokeiden pisteoppikirjat, luetuskirjat, kohokuvastot, kaunokirjallisuus - Äänikirjatuotanto kaikille näkövammaisille (oppikirjat/kaunokirjallisuus) - Maksuttomia - Materiaalit joita ei saa kirjakustantajilta Valteri - Pedagoginen ohjaus ja tuki lähikouluun - Alueelliset ohjauspalvelut / ohjauskäynnit - Oppilaan tukijaksot - Opettajien ja ohjaajien koulutus - Oppimateriaalit mm. selkokartat Näkövammainen lapsi/oppilas www.otf2017.fi Mikael Mikkeli Mäntykangas Kuopio Onerva Jyväskylä Ruskis Helsinki Skilla Helsingfors Tervaväylä Oulu Valterin oppimis- ja ohjauskeskukset
 14. 14. 9.10.2019 14 www.otf2017.fi - Suunnattu omassa kunnassa opiskeleville esiopetuksesta lukioon. - Huoltaja ilmoittaa lapsen ohjauspalveluiden piiriin - Valterin palveluita ovat mm. ohjauskäynnit lähikouluun, tukijaksot ja henkilöstön koulutus Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelut näkövammaisille oppilaille www.otf2017.fi Oppilaalle nimetty ohjaava opettaja - Yhteyshenkilö - Ohjauskäynnit oppilaan kouluun Aiheita mm. - Koulunkäynnin järjestelyt - Pedagoginen ohjaus - Apuvälineet ja opiskelutekniikat - HOJKSin laadinnan tuki > näkövamman osalta - Nivelvaiheen tuki Alueelliset ohjauspalvelut/ ohjauskäynnit
 15. 15. 9.10.2019 15 www.otf2017.fi - Sokeat oppilaat: Esiopetuksessa ja luokilla 1. - 5. 2x /lukuvuodessa ja luokilla 6. -9. 1x/ lukuvuodessa - Heikkonäköiset oppilaat: Esiopetuksessa ja luokilla 1. - 9., tarvittaessa 1x / lukuvuosi, painopiste nivelvaiheissa - Toiminnallisen näönkäytön arviointi (heikkonäköiset oppilaat) - Apuvälineiden ja oppimateriaalien toimivuuden arviointi - Opiskelutekniikoiden / luokkatason erityistekniikoiden harjoittaminen. - Arjen taidot, liikkumistaito - Mahdollisuus vertaistukeen Jaksosta kotaan moniammatillinen palaute lausuntoineen. Palaute postitetaan kouluun, kotiin ja huoltajien toiveesta muille tahoille. Oppilaan tukijaksot www.otf2017.fi - Esiopetus, alakoulu, yläkoulu, lukio - Tietouden jakaminen, erityistaitojen harjoittaminen - Infoiskut kouluissa - Yksilölliset koulutukset tilauksesta Opettajien ja avustajien/koulunkäynnin ohjaajien koulutus
 16. 16. 9.10.2019 16 www.otf2017.fi - Selkokartat - Sukkelat sormet - Näkövammaisen oppilaan koululiikunnan soveltaminen-opas - Visuaalisen hahmottamisen sarja - JNCL, Childhood dementia and Education - Valterin verkkopalvelussa mm. Abakuksen käytön ohjeistus, koululiikunnan soveltaminen ja liikkumistaito www.voppi.fi - Pistemateriaalit, kohokuvastot, äänikirjat ja elektroniset kirjat tuottaa Celia (www.celia.fi) Valteri-Puoti www.otf2017.fi Kirsi Salonen & Päivi Toikkanen Ohjaavat opettajat kirsi.salonen@valteri.fi päivi.toikkanen@valteri.fi www.valteri.fi/puoti

×