Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nepsy-
neuropsykiatrinen
kuntoutus arjen
hallinnan tukena
29.3.2016 © Valteri 2015
Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja...
Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus
Valteri tukee lähikouluperiaatteen
toteutumista tarjoamalla monipuolisia
palvelu...
Valmennuksen perusperiaatteita
• Valmennus on ajattelu- ja työskentelytapa,
jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa
löytämää...
• Valmennus soveltuu henkilöille, joilla on:
– Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (mm. ADHD, ADD, asperger,
autismin kirj...
• Valmennusta tekevät neuropsykiatrisen
valmentajakoulutuksen käyneet työntekijät
• Valmentajat työskentelevät asiakkaiden...
ALOITUSVAIHE
TYÖSKENTELY-
VAIHE
LOPETUSVAIHE
Tarve ja tilanteen
arviointi
Valmennus-
suunnitelma
Käytännön toiminta
Lopetu...
Ihmissuhde- ja
tunnetaidot
Arjen- ja
elämänhallinta
Itsetunto
minäkuva
koulunkäynti
aikataulut
seurustelu
raha-asiat
kaver...
”Pekan” tarina
• ADHD
• 10-V.
• Liikunnallinen, sosiaalinen, toiminnallinen kaveri
• ->kotona omatoimisuuden puutetta, kän...
Pekan tavoitteet
• rutiinit kuntoon
• siirtymien sujuminen
• Itsehillinnän lisääntyminen
(vuorovaikutustilanteet)
• Vaihto...
Työskentely ja käytetyt menetelmät
• Kuvien ja tarinoiden kautta eläytyminen
tilanteisiin
• Täytetään yhdessä, mietitään
v...
Valmennettavan tarina
https://youtu.be/tKeQGZ3fZT8
29.3.2016 © Valteri 2015
”Osa tarvitsee enemmän,
saadakseen yhtä paljon”
KALLEN KUPLAT - sosiaalisia kuvatarinoita
Kallen Kuplat on käytännön koulutyössä syntynyt sovellus sosiaalisista
tarinoist...
TULIKO TUNNE? Välineitä tunnetaitojen
harjoitteluun
Kirja sisältää monenlaisia harjoituksia tunnetaitojen harjoitteluun ja...
TUNNEKUVAT
A5 kokoiset värilliset tunnekuvat sisältävät 18 eri tunnetta kuvina. Mukana
vinkkejä korttien käyttöön.
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Liuskekatu 1, 50130 Mikkeli
029 533 2104
miia.herranen@mikael-koulu.fi
www.mikael-koulu.f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

17112015nepsy

1,011 views

Published on

17.11.2015 Nepsy - neuropsykiatrinen kuntoutus arjen hallinnan tukena, konsultiova ohjaaja Miia Herranen

Published in: Education
 • You can try to use this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

17112015nepsy

 1. 1. Nepsy- neuropsykiatrinen kuntoutus arjen hallinnan tukena 29.3.2016 © Valteri 2015 Nettikahviloiden ohjelma, tallenteet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.valteri.fi/nettikahvila Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016 Miia Herranen, konsultoiva ohjaaja Valteri, Mikael
 2. 2. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja ne voivat kohdistua yksittäisen lapsen ja nuoren tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 3. 3. Valmennuksen perusperiaatteita • Valmennus on ajattelu- ja työskentelytapa, jossa valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämää omat keinonsa ja voimavaransa • Pyrkimyksenä on saada valmennettava tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja voimavaroistaan • Valmentaja auttaa valmennettavaa määrittämään tavoitteensa ja yhdessä työskennellään kohti tavoitteiden saavuttamista
 4. 4. • Valmennus soveltuu henkilöille, joilla on: – Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (mm. ADHD, ADD, asperger, autismin kirjo, tourette) – Mielenterveyskuntoutujat – Päihdekuntoutujat – Asiakasryhmät, joilla on arjenhallinnan pulmia • Valmennus sopii hyvin myös yhdeksi perhetyön muodoksi!
 5. 5. • Valmennusta tekevät neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen käyneet työntekijät • Valmentajat työskentelevät asiakkaiden kanssa koulupäivän aikana tai muuna sovittuna ajankohtana valmennussopimuksen mukaan • Työskentelytavat ja prosessin eteneminen on valmentajan vastuulla • Tärkein työväline on valmentajan oma persoona! – Valmennustyylejä voi siis olla erilaisia • Johtotähtenä on, että valmennuksen tulee olla voimauttava kokemus sekä valmentajalle että valmennettavalle! Valmennuksen perusperiaatteita
 6. 6. ALOITUSVAIHE TYÖSKENTELY- VAIHE LOPETUSVAIHE Tarve ja tilanteen arviointi Valmennus- suunnitelma Käytännön toiminta Lopetus-tapaamiset Lopetuspalaveri • Valmennuksen tarve keskustellaan asiakkaan verkostoissa • Sovitaan valmentaja ja työskentelymuodot • Valmentaja on yhteydessä huoltajiin/asiakkaaseen valmennuksen aloittamisesta • Määritellään valmennuksen konkreettiset tavoitteet – tavoitteet kirjataan ja sopimus laaditaan • Suunnitelman mukainen käytännön toiminta • Tapaamiskertojen kirjaukset • Pääsääntöisesti 7-10 tapaamiskertaa Väliarviointi • Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja sovitaan jatkotyöskentelystä • Valmennuksen väliarviointi kirjataan ja lähetetään asianosaisille • Tapaamiskerrat ovat harventuneet • Varmistetaan, että tavoitteet ovat toteutuneet sovittujen periaatteiden mukaisesti • Sovitaan yhteinen lopetustapaaminen • Valmennuksen yhteenveto kirjataan ja toimitetaan asianosaisille • Seurantatapaamiset harvakseltaan tarvittaessa
 7. 7. Ihmissuhde- ja tunnetaidot Arjen- ja elämänhallinta Itsetunto minäkuva koulunkäynti aikataulut seurustelu raha-asiat kaverisuhteet vahvuudet sosiaaliset taidot kehittämis- alueet Valmennuksen osa-alueita
 8. 8. ”Pekan” tarina • ADHD • 10-V. • Liikunnallinen, sosiaalinen, toiminnallinen kaveri • ->kotona omatoimisuuden puutetta, kännykkä/ipad vie huomion • ->siirtymävaiheet vaikeita (aamutoimet, kouluunlähtö, kotiintulo, kaverit vs. läksyt, kokeisiin luku, iltatoimet) • Vanhempien kanssa kinaa (impulsiivisuus, omaehtoisuus) • ->kaverisuhteet • ->koulutilanteet
 9. 9. Pekan tavoitteet • rutiinit kuntoon • siirtymien sujuminen • Itsehillinnän lisääntyminen (vuorovaikutustilanteet) • Vaihtoehtoiset toimintamallit
 10. 10. Työskentely ja käytetyt menetelmät • Kuvien ja tarinoiden kautta eläytyminen tilanteisiin • Täytetään yhdessä, mietitään vaihtoehtoisia malleja • Hyödynnetään kuvia esim. struktuuripohjan työstämisessä • Tunnemateriaali lisänä
 11. 11. Valmennettavan tarina https://youtu.be/tKeQGZ3fZT8 29.3.2016 © Valteri 2015
 12. 12. ”Osa tarvitsee enemmän, saadakseen yhtä paljon”
 13. 13. KALLEN KUPLAT - sosiaalisia kuvatarinoita Kallen Kuplat on käytännön koulutyössä syntynyt sovellus sosiaalisista tarinoista ja sarjakuvitetusta keskustelusta. Kirjassa on yhdeksän aihealuetta, joista jokaiseen liittyy yksi tai useampi alkutarina. Alkutarinoissa kuvataan sanallisesti arkisia pulmatilanteita. Aikuisille suunnatuissa ”Mikä avuksi?”- osioissa kerrotaan vinkkejä tilanteiden helpottamiseksi. Kuvasarjat havainnollistavat eri osapuolten ajatuksia ja puheita ja tarjoavat malleja tilanteiden selvittämiseen. Kirjan lopussa kuvista on monistettavat tehtäväsivut ilman ajatus- ja puhekuplatekstejä. Kuvat ovat vapaasti monistettavissa opetus- ja ohjauskäyttöön. Kirjan materiaalia voi käyttää esimerkiksi näin: 1. Luetaan alkutarina ääneen. 2. Keskustellaan siitä, mikä meni pieleen ja miten olisi pitänyt toimia. 3. Tutkitaan kuvia, luetaan tekstit ja pohditaan, mitä muuta kuplissa voisi olla. 4. Oppilaat tekstittävät itse tehtäväsivujen kuvat. 5. Jatkotyöskentelynä voidaan esimerkiksi näytellä kuvasarjan tilanne, kirjoittaa tarina tai piirtää kuvasarjalle jatkoa tai vaihtoehtoisia loppuja. Kirjaan on koottu lähinnä Asperger-oppilaiden kanssa syntyneitä kuvatarinoita, mutta materiaalia voi käyttää sosiaalisten taitojen ja toiminnanohjauksen tukena monentyyppisillä oppilailla. Toivomme, että kirja antaa ideoita ja rohkeutta etsiä luovia ratkaisuja sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmiin. 38 sivua + 40 kopioitavaa tehtäväsivua, metallikierreselkä. Julkaisija Mikael- koulu 2010 add1630901
 14. 14. TULIKO TUNNE? Välineitä tunnetaitojen harjoitteluun Kirja sisältää monenlaisia harjoituksia tunnetaitojen harjoitteluun ja tunteiden käsittelyyn. Kirjan tunnekuvissa on käytetty 18 tunnetta. Samat tunteet ovat Mikael-koulun tunnekorteissa. Kirjan lopusta löytyy lisää tunteita tunnekorttipohjilta. Kirjan harjoituksissa ● tunnistetaan tunteita kasvonilmeiden perusteella ● mietitään tunteiden tuttuutta tai vierautta ● luokitellaan ja ryhmitellään tunteita ● pohditaan, missä kehonosassa tunteet tuntuvat ● liitetään tapahtumiin tunteita ● kuvitellaan, mikä voi synnyttää tiettyjä tunteita ● eläydytään draaman keinoilla tunnemaailmaan ● opetellaan hiukkasen tunteiden säätelyä ● kokeillaan aistien ja tunteiden yhteispeliä. Kirja sisältää tiivistettyä tietoa tunteista ja aisteista. Teoria ei ole yhtenäisenä lukuna, vaan se on sijoitettu harjoitusten yhteyteen. Suurin osa kirjan harjoituksista soveltuu viidestä vuodesta alkaen lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Nuorimmat tarvitsevat aikuisen apua lukemiseen ja kirjurina olemiseen. Kopiointioikeus harjoituksiin on kirjan haltijalla omaan ohjauskäyttöön. 94 sivua, wire -sidonta.
 15. 15. TUNNEKUVAT A5 kokoiset värilliset tunnekuvat sisältävät 18 eri tunnetta kuvina. Mukana vinkkejä korttien käyttöön.
 16. 16. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Liuskekatu 1, 50130 Mikkeli 029 533 2104 miia.herranen@mikael-koulu.fi www.mikael-koulu.fi Päivän aiheen käsittely jatkuu osoitteessa: http://valterihub.fi/groups/pedagogiset-nettikahvilat/forum/ Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Ollaan yhteyksissä! Valterin Pedagogiset Nettikahvilat 2015-2016 , Mikael

×