Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koira avusteinen opetus

298 views

Published on

Mitä se on? Miten koira voi auttaa oppimisen polulla ja koulunkäynnissä? Nettikahvilassa 17.4. kerrotaan koira-avusteisen opetuksen hyödyistä ja kuullaan kokemuksia koira-avusteisen pienryhmän arjesta.

Published in: Education
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Koira avusteinen opetus

 1. 1. Nettikahvila Koira-avusteinen opetus Marja Hälikkä ja Veera Pitkänen
 2. 2. Eläinavusteinen työskentely (Animal-Assisted Intervention, AAI) Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT) Eläinavusteinen sosiaalityö (Animal-Assisted Social Work, AASW) Eläinavusteinen opetus / pedagogiikka (Animal-Assisted Education, AAE / Animal Assisted Pedagogy, AAP) Eläinavusteinen toiminta (Animal-Assisted Activities, AAA) (Kahilanniemi 2016)
 3. 3. Pelkästään koiran läsnäololla on havaittu olevan useita positiivisia vaikutuksia omistajalleen • Ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus vapauttaa oksitosiinia ja vähentää kortisolitasoja sekä laskee verenpainetta (Handlin 2010). Pelkkä koiran silittäminen ja katse nostaa oksitosiinitasoa. (Odendaal 2000; Odendaal & Meintjes 2003, Nagasawa et al. 2009) • Alentunut sydämen syke ja verenpaine (Wilson 1991, Friedman 1995, Odendaal & Meintjes 2003) • Vähentynyt ahdistus ja stressin tuntemus (oksitosiini lisääntyy, kortisoli vähenee)
 4. 4. Oksitosiini • Osallistuu tunne-elämämme säätelyyn • Mahdollistaa pitkäaikaisen tunnesidoksen syntymisen • Auttaa ottamaan vastaan myönteisiä viestejä  vaikutus ihmissuhteisiin • Biologiset tunteet (ahdistus, pelko, aggressiivisuus) vähenevät • Kokonaisvaikutukset sosiaalisiin tunteisiin ovat laaja-alaisia, eivät ainoastaan myönteisiä (Ikäheimo 2013)
 5. 5. Mitä hyötyä koirasta on luokassa? • Lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen koiran kanssa todetaan vähentävän stressiä ja edistävän yleistä suoriutumista. (Beetz ym. 2012) • Pojat, joilla on heikentynyt kyky käyttää toisten apua stressin säätelyssä, hyötyvät koiran läsnäolosta jopa enemmän kuin ystävällisen aikuisen läsnäolosta. (Beetz ym. 2012) • Meta-analyysissa (Nimer, Lundahl 2009) myönteisiä vaikutuksia: 1. autisminkirjon 2. käyttäytymisen ongelmissa 3. somaattisissa sairauksissa ja 4. psyykkisissä häiriöissä. • Autisminkirjon oppilailla kehitystä erityisesti vuorovaikutustaidoissa (Farnum & Martin 2002)
 6. 6. Oppilaiden spontaanin kommunikaation muutokset koira-avusteisessa erityisluokassa Iris Vainion Pro gradu –tutkielma joulukuu 2016 • Tarkoitus selvittää muuttuuko oppilaiden spontaani kommunikaatio kasvatus-ja kuntoutuskoiran läsnä ollessa • Spontaani kommunikaatio lähes kaksinkertaistui • Koiran läsnä ollessa tehtiin enemmän kommunikaatioaloitteita koko luokalle • Sosiaalisen vuorovaikutuksen määrä kasvoi merkittävästi koiran ollessa läsnä • Mielihyvän ja tunteiden jakaminen -alaluokan osuus kasvoi
 7. 7. Kokemuksia koira-avusteisesta opetuksesta • Iloinen ja rento tunnelma, huumori • Vuorovaikutus lisääntyy (lapsi-lapsi, lapsi-aikuinen) • Oppilaat tulevat mielellään kouluun ja odottavat koirien näkemistä • Sekä oppilaiden että aikuisten parantunut työmotivaatio ja ilmapiiri
 8. 8. • Koirat antavat läheisyyttä ja hellyyttä sekä päinvastoin • Hyvä luokkahenki • Työrauha • Tunteiden ja ajatusten sanoittaminen koiran avulla • Kosketuksen vastaanottaminen
 9. 9. • Ulkoilua tavallista luokkaa enemmän • Vastuunotto koiran hyvinvoinnista, merkityksellisyyden kokemus • Suurin osa oppilaista hyötyy koiran läsnäolosta • Koirilla vaikutusta koko koulun oppilaisiin, välitunnit, retket
 10. 10. Pohdittavaa… • Koira-avusteisuuden aloittaminen rankkaa • Opettajan vastuu koirista • Oppilaiden ja henkilökunnan ohjeistus
 11. 11. Facebook: Virkamieskoirat, Valteri-koulu Mikael

×