Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opettajan ja koulunkaynninohjaajan yhteistyo

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan vastuunjako koulun arjessa.
Mistä hyvä yhteistyö rakentuu? Miten vuorovaikutus toimii kiireisen arjen keskellä?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Opettajan ja koulunkaynninohjaajan yhteistyo

 1. 1. Valterin nettikahvila 17.9.2019 Opettajan ja koulunkäynninohjaajan yhteistyö
 2. 2. www.otf2017.fiValterin nettikahvila 17.9.2019 • Virpi Kauppinen, erityisluokanopettaja, opinto- ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Ruskis • Lotta Smolsky, koulunkäynninohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Ruskis Tervetuloa mukaan nettikahvilaan!
 3. 3. www.otf2017.fi • Oppilas on päähenkilö • Ratkaisukeskeisyys • Oppilaan oppimisen motivointi ja tukeminen, vahvuuksien nostaminen • Oppilaan osallisuus, aktiivisuus • Toimintakyvyn tukeminen (sosiaalinen, psyykkinen, fyysinen, kognitiivinen), tavoitteet • Työkavereina, asenteet ja arvomaailma, niiden kohtaaminen Työmme lähtökohtia
 4. 4. www.otf2017.fi Koulunkäynninohjaaja oppimisen tukena Vuorovaikutus- taidot Kannustava ilmapiiri Tarkkaavaisuus Toiminnanohjaus Apuvälineet Oppimateriaali Oppimisympäristö Siirtymätilanteet, retketYhteistyö ja vastuun jakaminen
 5. 5. www.otf2017.fi VASTUUNJAKO Opettaja Koulunkäynninohjaaja Vastuu opetustyöstä Ohjaaminen, motivointi, tukeminen ja havainnointi Opettajan vastuu, (välitunnit ja oppitunnit), vastuuta ei voi siirtää, sijaistaminen erikseen Läsnäolevan aikuisen vastuu Suunnitteluvastuu, opetusmateriaalin valmistaminen Suunnittelussa mukana, opetusmateriaalin valmistelussa mukana Tiedon välittäminen Osana moniammatillista tiimiä Tiedon välittäminen Yhteistyö (koti ja koulu)
 6. 6. www.otf2017.fi Yhteistyön kulmakivet Vuorovaikutus Arvostus ja kunnioitus Tavoitteellisuus Vahvuudet Positiivisuus Yhteinen suunnittelu Luottamus Kuva:Pixabay
 7. 7. www.otf2017.fi Vuorovaikutus Avoin Vuorovaikutus oppilaiden kanssa Esteet vuorovaiku- tuksessa Dialogi Reflektoiminen Erilaisten näkökulmien tiedostaminen Monologi
 8. 8. www.otf2017.fi Esimerkkinostoja arjestamme KOULUNKÄYNNIN- OHJAAJA Retket Sijaisten koordinointi ja järjestäminen Ohjaajien kokoukset Tiimilukkarit, aikataulutus Viestittely
 9. 9. www.otf2017.fi Oppimisen tuen neuvontapalvelu Puh. 029 5332 900
 10. 10. www.otf2017.fi Tämän työn rikkaus: ”Jokainen päivä on erilainen!”
 11. 11. www.otf2017.fi Kiitos! Erityisluokanopettaja Virpi Kauppinen virpi.kauppinen@valteri.fi Koulunkäynninohjaaja Lotta Smolsky lotta.smolsky@valteri.fi

×