Successfully reported this slideshow.

Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä

1

Share

Loading in …3
×
1 of 16
1 of 16

Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä

1

Share

Download to read offline

Miksi opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi kannattaa suuressa ryhmässä? Miten opiskelijoiden oppimista voi edistää?
Opiskelijoiden oppimista voi edistää suuressa ryhmässä mm. hyödyntämällä erilaisia yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä sekä muita ryhmäprosessiin perustuvia työtapoja. Myös ennakkokäsitysten ja –tietojen kartoittamisen työtavat sekä opitun kertaaminen ja reflektointi syventävät oppimista.

Miksi opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi kannattaa suuressa ryhmässä? Miten opiskelijoiden oppimista voi edistää?
Opiskelijoiden oppimista voi edistää suuressa ryhmässä mm. hyödyntämällä erilaisia yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä sekä muita ryhmäprosessiin perustuvia työtapoja. Myös ennakkokäsitysten ja –tietojen kartoittamisen työtavat sekä opitun kertaaminen ja reflektointi syventävät oppimista.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä

 1. 1. Opiskelijan aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä 10.12.2015
 2. 2. Aamupäivän ohjelma 9.00–12.00 Miksi opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen on tärkeää? Erilaisia työtapoja ja keinoja opiskelijoiden aktivoimiseen • Ennakkokäsitysten ja –tietojen kartoittamisen työtavat, mm. admit slips, ennakkojäsentäjä, tietopohjan kartoittaminen • Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät, mm. lumipallomenetelmä • Opitun kertaamisen ja reflektoinnin työtavat, mm. 3–2–1-reflektointiharjoitus, palautelennokit • Muita keinoja opiskelijoiden aktivoimiseen, mm. porinaryhmät, keskustelut, äänestykset, videot Mihin kysymykseen haluaisit saada vastauksen tämän aamupäivän aikana?
 3. 3. Ennakkojäsentäjä Tehtävänanto: Miksi aktivointi on tärkeää? Miten olet sitä tehnyt?
 4. 4. Ennakkojäsentäjä Tietopohjan kokoaminen - Aikaisemman tietämyksen kartoittamista sekä jäsentämistä. - Voi olla väite, jota opiskelijat kommentoivat ja perustelevat tai ongelma / kysymys, johon opiskelijat vastaavat. - Voidaan tehdä yksin, parin kanssa tai pienryhmässä. Voi toteuttaa myös verkossa. - Voi olla kirjallinen tuotos, mind map, kaavio tms. - Ideoiden lainaamista ryhmässä sekä yhteisen tietämyksen kokoamista. - Jokainen opiskelija kirjoittaa yksin asiaa koskevia ajatuksiaan paperille (max 10 min.). - Opiskelijat muodostavat 4–5 hengen ryhmiä. - Ryhmissä opiskelijat lukevat tekstinsä vuorotellen ääneen. Kun yksi lukee tekstiään, muut saavat kirjata muistiin asioita, joita he eivät itse muistaneet, tienneet tai tulleet ajatelleeksi. - Ryhmä kokoaa kaiken yhteisen tietonsa asiasta ja miettii, mikä vielä jäi epäselväksi ja mitä he haluavat kysyä opettajalta.
 5. 5. 25 minuutin kuluttua suurin osa teistä ei jaksa enää tarkkaavaisesti seurata tätä alustusta. Ellei aktivointiin kiinnitetä huomiota.
 6. 6. Koulutuksen tavoite on oppiminen. Myös suurryhmäopetuksessa.
 7. 7. Oppimista edistää Oppijan oma aktiivisuus - tietoa ei ole mahdollista siirtää sellaisenaan kouluttajalta koulutettavalle - oppija pohtii, kysyy, kyseenalaistaa, keskustelee, soveltaa ymv. Myös suurryhmäopetuksessa.
 8. 8. Oppimista edistää Vuorovaikutus toisten kanssa - erilaisten käsitysten, ajatusten ja kokemusten vertailu sekä omien näkemysten perustelu Myös suurryhmäopetuksessa.
 9. 9. Miten tieto säilyy muistissa 3h 24h 72h kuluttua Oppija kuulee asian (kerrotaan) 70% 10% 2% Oppijan näkee asian (näytetään) 72% 20% 10% Oppija näkee ja kuulee asian 85% 65% 50% Oppija kertoo ja keskustelee 90% 80% 70% Oppija kertoo, keskustelee ja tekee yhdessä muiden kanssa 99% 90% 90%
 10. 10. Ota kantaa! • Kantaa ottaessaan ihminen on aktiivinen, pohtii ja työstää esitettävää asiaa. • Äänestykset suurryhmäopetuksessa – Sähköinen, esim. Kahoot.it – Perinteinen, laput
 11. 11. Lumipallo Tehtävänanto: Ovatko opiskelijat ja opettajan työ mielestäsi muuttuneet? Jos, niin miten?
 12. 12. Inspiration from Finland! Scoopful of pedagogical tips for teachers: learningscoop.fi/tips-for-teachers
 13. 13. Palautelennokit Oivalsin tänään… Vinkkini muille…
 14. 14. Kiitos!

×