Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla

145 views

Published on

Käytätkö tai oletko suunnitellut käyttäväsi vertaisarviointia verkko-opintojaksoillasi? Haluaisitko löytää uusia siihen soveltuvia työkaluja? Webinaarissa kuultiin muun muassa Pekka Peuran itse- ja vertaisarviointityökaluista sekä BigBlueButtonin ja Moodlen palaute- ja työpajatyökalujen käytöstä.

Webinaarin tallenne löytyy YouTubesta: https://youtu.be/YIezpkFhdzU

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla

 1. 1. 19.9.2019 eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko- opintojaksoilla Outi Valkki, Haaga-Helia amk Riikka Muurimäki, SeAMK
 2. 2. Vertaisarviointi • opiskelijat määrittävät toisen opiskelijan työn arvon • luottamus keskeistä • vertaispalaute ja vertaisoppiminen • arviointipalaute oltava suhteessa tavoitteisiin • dynaamista, vuorovaikutteista • tukee opintojen etenemistä ja tieteellistä argumentointia • opettaja mahdollisuuksien luoja (fasilitaattori) • auttaa opettajan rajallisissa ohjausresursseissa 19.9.2019 Lähde: Yliopistopedagogiikka. Vertaisarviointitaitoja oppimassa verkossa. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/26/vertaisarviointitaitoja-oppimassa-verkossa/
 3. 3. Muistilista opettajalle • Kontekstisidonnaisuus • mikä kurssi ja miten vertaisarviointi tukee oppimista ja miten hahmotetaan vaiheet • Verkko-oppimisympäristön lisäksi voidaan käyttää ulkopuolisia sovelluksia • Rakenne • miten opiskelijat hahmottavat etenemisvaiheet, ei liikaa rajoituksia, luovuus ja aktiivisuus, ei mekaanista • Arviointi • opiskelijan tekemä arviointi vahvistaa hänen osaamistaan, kun kommentoi muita • Opetuksen kehittäminen • palaute - analysointi - johtopäätökset • Opiskelijan osallisuus ja toimijuus 19.9.2019 Outi Valkki, Haaga-Helia amk
 4. 4. Pekka Peuran dynaamisen itsearvioinnin malli • Arviointikulttuurin päivitys http://eduhakkerit.fi/teemat/arviointikulttuurin-paivitys/ • Miten hyödynnän itsearviointia ja vertaisarvioinnissa oppimisessa • 1. tavoitteet näkyviin, 2. osaamisen tunnetila tavoitteisiin nähden (värit), oppilastiimit näkevät toistensa arvioinnit, 3. osaan niin hyvin, että osaan opettaa kaverille, voinko auttaa sinua tai voitko auttaa?, 4. Lopuksi vielä miten hyvin opit kurssilla • Videot: Pekka Peura ja Lauri Hellsten: Dynaaminen itsearviointi, osa 1 https://www.youtube.com/watch?v=kW7McP_0H7o ja Dynaaminen itsearviointi, osa 2 Google Sheetsilla - työkalun rakentaminen https://www.youtube.com/watch?v=90jL0LO3uDM • Pekka Peuran blogi: Minkä tahansa opetuksen tulevaisuus, https://maot.fi/ Dynaamisuus tulee siinä, että kaveri auttaa ja opastaa, värin voi vaihtaa kun on oppinut. Openäkymässä yhteenvetotaulukko kaikista tiimeistä. 19.9.2019
 5. 5. Itsearviointi ja vertaisarviointi Osa 1 Outi Valkki Pekka Peuran arviointimallin soveltaminen vertaisarviointiin Moodlen keskustelualue ja vertaisarviointi Outi Valkki, Haaga-Helia amk
 6. 6. Itsearviointi ja vertaisarviointi Tavoite - osaaminen näkyväksi - oppimistavoitteet - vertaisoppiminen - ohjaus ongelmakohtiin Outi Valkki, Haaga-Helia amk
 7. 7. Tiimityöt : Orientaatio digitaalisiin palveluihin 19.9.2019 Koodaustehtävät yksilötöinä Tavoite - tiimin toiminnan mittaaminen - yhteisöllisyys - vertaisoppiminenOuti Valkki, Haaga-Helia amk
 8. 8. Tiimityöt: Monikulttuurinen työyhteisöviestintä 19.9.2019 Yksilötehtävällä kurssipaikka, loput kurssista tehdään tiimeissä Padlet - tiimien vertaisarvioinnit muiden tiimien töistä Tavoite - tiimin toiminta - yhteisöllisyys - tiedon rakentaminen - yhdessä oppiminen Outi Valkki, Haaga-Helia amk
 9. 9. Vertaisarviointi Moodlen keskustelualueella 19.9.2019 Tavoite - yhteisöllisyys - tiedon rakentaminen - yhdessä oppiminen Outi Valkki, Haaga-Helia amk
 10. 10. Itsearviointi ja vertaisarviointi Osa 2 Riikka Muurimäki Forms –lomake Moodlen palautetyökalu Verkkoneuvotteluväline BBB Moodlen työpajatyökalu Riikka Muurimäki, SeAMK
 11. 11. o365 FORMS
 12. 12. 19.9.2019 Moodle-esimerkit: Anmari Viljamaa, Seamk (Etiikka ja yritystoiminta, CampusOnline) ja Kaija Nissinen ja Sirkka Nieminen (Ravitsemusviestintä ja tutkimus, CampusOnline)
 13. 13. 19.9.2019 Moodle-esimerkki: Kaija Nissinen ja Sirkka Nieminen, Seamk (Ravitsemusviestintä ja tutkimus, CampusOnline)
 14. 14. Google Forms 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK
 15. 15. Moodlen palautetyökalu 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK
 16. 16. 19.9.2019 Moodle-esimerkki: Helena Myllymäki, Seamk (Viestintätaidot, konetekniikka)
 17. 17. 19.9.2019 Moodle-esimerkki: Helena Myllymäki, SeAMK (Viestintätaidot, konetekniikka)
 18. 18. Verkko- neuvotteluväline BigBlueButton (BBB) 19.9.2019 Moodle-esimerkki: Riikka Muurimäki, SeAMK
 19. 19. Breakout-huoneet ja kysely (poll) 9/19/2019 Moodle-esimerkki: Riikka Muurimäki, SeAMK Ryhmätyöhuoneissa vertaisarviointi Nopeaan arviontiin ja palautteeseen
 20. 20. Moodlen Työpaja- työkalu 9/19/2019 https://docs.moodle.org/3x/fi/Työpaja Työpaja-työkalu perustuu vaiheittaiseen työskentelyyn. Työpajassa kaikki kurssilaiset etenevät yhteisen, tarkkaan aikataulutetun prosessin mukaisesti. Työpaja-aktiviteetin yläreunassa näkyy opettajalle aina työpajan suunnittelu-työkalu, joka ohjeistaa opettajaa eri vaiheissa annettavista ohjeista ja asetusten määrittelyistä.
 21. 21. Moodlen Työpaja-työkalu • Työpaja-aktiviteetilla voit kerätä osallistujien tuotokset ja laittaa heidät itsearvioimaan oman työnsä, vertaisarvioimaan toistensa töitä ja lisäksi arvioida annetut vertaisarvioinnit. • Palautus voi muodostua tiedostoista ja suoraan oppimisympäristöön kirjoitetusta tekstistä. • Vertaisarviointiin voit halutessasi ottaa käyttöön arviointimatriisin tukemaan ja ohjaamaan osallistujien arviointityötä. Voit myös tarjota osallistujille mahdollisuuden harjoitella arviointia tekemilläsi mallivastauksilla. • Osallistujat voivat arvioida yhden tai useampia vertaistöitä, ja voit joko jakaa vertaisarviointivuorot itse tai arpoa arviointivuorot. Sekä palautukset että arvioijat voivat tarvittaessa olla anonyymejä (muista silloin ohjeistaa osallistujat olemaan kirjoittamatta nimeään myöskään palauttamiinsa tiedostoihin). • Osallistujat saavat työpaja-aktiviteetista kaksi arvosanaa: työn arvosanan ja vertaisarvioinnin arvosanan. Ne näkyvät omina sarakkeinaan myös arviointikirjassa. 19.9.2019 https://docs.moodle.org/3x/fi/Työpaja
 22. 22. Moodlen Työpaja-työkalu 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK Vaihe 1. Asetusten määrittely ja ohjeistus
 23. 23. Moodlen Työpaja-työkalu 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK Vaihe 2. Töiden palautus Vaihe 3. Vertaisarviointi
 24. 24. Moodlen Työpaja-työkalu 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK Vaihe 4. Vertaisarvioiden arviointi
 25. 25. Moodlen Työpaja-työkalu 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK Vaihe 5. Suljettu
 26. 26. Yhteenveto + helppo luoda teknisesti + helppo ja nopea vastata + toimii mobiilissa + voidaan jakaa Teams:ssa - ei anna kokonaiskuvaa (paitsi jos käyttää flowta*) - vaatii excelin käyttöä + moodlen plugin + helppokäyttöinen + breakout-huoneet ja kyselyt mahdollistavat vuoro- vaikutteisen arvioinnin ja palautteen - ei mahdollista anonymiteettiä Riikka Muurimäki, SeAMK + helppo luoda + ei tarvita erillistä ohjelmaa + antaa hyvät grafiikat - oma vastaus ei näy opiskelijalle itselleen + moodlen oma työkalu + aktivoivaa + jokainen saa palautetta + malliversioita voi käyttää - vaatii yhtäaikaisen suoritustahdin Forms-lomake BigBlueButton Moodlen Palaute-työkalu Moodlen Työpaja-työkalu
 27. 27. Muistilista • Muista ohjeistaa opiskelijaa erittäin tarkasti ja yksityiskohtaisesti • Anna tarvittaessa arviointikriteerit • Varmista, että linkitykset toimivat • Tarvitaanko kirjautumista vai voiko vastata anonyymisti? • Onko opiskelijan tarpeen nähdä omat arvionsa jälkikäteen? 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK
 28. 28. Muita hyviä työkaluja itse- ja vertaisarviointiin: • Moodlen tentti/quiz työkalu  sillä saa myös tulokset näkyville opiskelijalle • Moodlen tehtävätyökalu  vain opettajalle näkyvää • OneNote/Class Notebook/Teams  joko avointa palautetta/opponointia tai vain opettajalle näkyvää *O365 Flow 19.9.2019 Riikka Muurimäki, SeAMK
 29. 29. eAMK –hanke http://www.eamk.fi Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

×