Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuden oppimisympäristöt - Kaisa Vähähyyppä,

Tulevaisuuden oppimisympäristöt, Kaisa Vähähyyppä, OPH

 • Login to see the comments

Tulevaisuuden oppimisympäristöt - Kaisa Vähähyyppä,

 1. 1. Tulevaisuuden oppimisympäristöt Otavan opisto 12.1.2012 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. “Wise teachers create an environment that encourages students to teach themselves” Leonard Roy FrankOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Missä piilee suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus? Osaavissa opettajissa Mutta myös kolmessa tärkeässä sanassa:  yhteistyö  luottamus  tasa-arvoisuusOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Oppimisympäristö vaihtelee Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana – koko maailma oppijan ulottuvillaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Oppijat ovat erilaisiaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Olosuhteet vaihtelevat Oppilasta/kone 5,6 5,44 5,4 peruskoulut 5,2 5 4,8 4,75 4,6 lukiot 4,4Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. 21 Ahvenanmaa 3,29 18 Kainuu 4,04 Oppilasta/kone 16 Keski-Pohjanmaa 4,62 10 Etelä-Savo 5,08 alueittain, 20 Itä-Uusimaa 5,11peruskoulut 02 Varsinais-Suomi 5,13 17 Pohjois-Pohjanmaa 5,20 01 Uusimaa 5,21 04 Satakunta 5,27 09 Etelä-Karjala 5,33 KOKO MAA (ka) 5,44 15 Pohjanmaa 5,49 12 Pohjois-Karjala 5,54 19 Lappi 5,61 05 Kanta-Häme 5,69 14 Etelä-Pohjanmaa 5,92 07 Päijät-Häme 5,95 11 Pohjois-Savo 6,06 06 Pirkanmaa 6,07 13 Keski-Suomi 6,27 08 Kymenlaakso 6,62Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. 99 Ulkomaat 2,1521 Ahvenanmaa 2,4210 Etelä-Savo 3,5620 Itä-Uusimaa 3,63 Oppilasta/kone18 Kainuu 3,83 alueittain, lukiot13 Keski-Suomi 4,1717 Pohjois-Pohjanmaa 4,2002 Varsinais-Suomi 4,3806 Pirkanmaa 4,6016 Keski-Pohjanmaa 4,6305 Kanta-Häme 4,72KOKO MAA (ka) 4,7501 Uusimaa 4,8504 Satakunta 4,9508 Kymenlaakso 5,0015 Pohjanmaa 5,0014 Etelä-Pohjanmaa 5,3507 Päijät-Häme 5,4812 Pohjois-Karjala 5,5419 Lappi 5,8411 Pohjois-Savo 5,9409 Etelä-KarjalaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi 7,26
 9. 9. KOKO MAA (ka) 5,44 4,75 PeruskoulutEspoo 5,40 6,40 Lukiot 4,21Helsinki 4,80 6,95 PORIJoensuu 6,99 lu 6,63 6,26Jyväskylä 5,73 po 5,87 4,17Kokkola 5,95 7,59Kotka 6,66Kuopio 6,05 7,85Lahti 5,91 6,18Lappeenranta 5,59 8,48Oulu 4,17 5,42Rovaniemi 6,15 8,61 6,02Seinäjoki 6,91 5,32Tampere 4,76 4,58Turku 4,74 6,23VantaaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi 5,87
 10. 10. 1–49 oppilasta 3,93 1,00 Peruskoulut 50–99 oppilasta 4,86 Lukiot 2,25100–199 oppilasta 5,32 3,35200–299 oppilasta 5,39 4,23 Oppilasta/kone300–399 oppilasta 5,70 vs 4,64 oppilasmäärä400–499 oppilasta 5,83 5,38500–999 oppilasta 5,58 5,53 1000– oppilasta 4,80 Steiner-koulut 16,81 12,61 aikuislukiot 10,11 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 11. 11. Tätä kokeiltiin jo 70-luvulla eikä se silloinkaan toiminut. Nyt ei ole 70-luku (Marko Kulmala: Hyvä idea ei toimi)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 12. 12. Työskentelytavat vaihtelevat Opetusta annetaan muuallakin kuin luokkahuoneessa Läsnäolon käsite muuttuu : luomuläsnäolo (3D) vs virtuaalinen Viestintä on ainakin kaksisuuntaista Oppikirjan rooli vähenee, jopa poistuu – oppimateriaalin käsite muuttuu Koetilanteet muuttuvat ongelmatilanteista oppimistilanteiksi (soveltaen Aktiiviseksi verkossa-julkaisusta)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 13. 13. Haasteita oppimateriaalille Oppimateriaalin elementtejä: Motivoiva, innostava, opsia tukeva, ajantasainen, ei satunnaisuuteen perustuva, yhteisöllinen, ongelmanratkaisua tukeva, ymmärtävään oppimiseen tähtäävä, itsearviointiin tähtäävä, haasteita antava, siirrettävä, muokattava, visuaalinen, standardoitu….. Hankintojen painotus digitaaliseen materiaaliin!Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 14. 14. Kaiken aikaa tapahtuuOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Mitä on tapahtumassa oppimisen tekniikassa? konvergenssi, mobiili, ubiikki, 3D ja lisätty todellisuus (by Anne Rongas) Vuorovaikutteinen oppimateriaali, pelillisyys, vertaisoppiminen, avoimuus/jakaminen, omien laitteiden käyttö, yhteistyö oppimaan oppiminenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. Miksi pitäisi muuttaa mitään? Pisa-testeissä olemme kärjessä – kaikki hyvin siis? Ne tekijät, jotka ovat vieneet meidät kärkeen kansainvälisissä testeissä eivät ole samoja jotka pitävät meidät kärjessä jatkossa. "Ajattelen juuri parhaillaan revontulia. Ei voi tietää, ovatko ne olemassa vai näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin epävarmaa, ja juuri se tekee minut levolliseksi.” – Tove JanssonOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. Opettajan monet roolit opettaja –tiedon jakaja oppija – ”opiskelija on koulussa vähiten käytetty resurssi” (Teemu Arina) äiti ja isä – kaikenikäiset tarvitsevat tukea ja apua matka(n)opas – oppimaan oppimisen tiellä innovaattori orkesterinjohtaja – kaikki langat käsissä duudson tuottaja jne.... helpdesk, paimen, toimitusjohtaja, erotuomari...Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Miten vastaamme kaikkiin näihin rooleihin? Yhteistyöllä– kaikkea ei tarvitse tehdä itse Jakaminen on nykypäivää Keskeneräistä työtä ei näytetä hulluille eikä herroille Suomalainen sananlaskuOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. ”Ihmis- ja eläinkunnan historiassa ne, jotka ovat oppineet improvisoimaan yhdessä, ovat säilyneet hengissä” Charles DarwinOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. Mahdollisuuksia yhteistyöhönOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 21. 21. Mahdollisuuksia yhteistyöhön twitter #finnedchat Oma yhteistyökanava kunnan sisälle?Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 22. 22. Kansalliset linjaukset Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuksen suunnitelma http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/313/TVT_op etuskayton_suunnitelma_011210_(2).pdf Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkai sut/2010/liitteet/okmtr12.pdf?lang=fiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 23. 23. Missä mennään nyt? Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma on olemassa Miten se toteutetaan käytettävissä olevilla voimavaroilla? Systeeminen Tulevaisuu- Pedagogiset Oppi- muutos den taidot käytänteet materiaali Laitteet ja Opettajien Johtajuus PPP muu infra koulutus Paloina se norsukin syödään!Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 24. 24. Tulevaisuuden taidot – perusopetus 2020 raportista Ajattelun taidot Työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot tiedon hankinnan, käsittelyn ja käytön taidot kommunikointi-, yhteistyö ja neuvottelutaidot Itsenäisen ja pitkäjänteiden työn tekemisen taidot ajanhallinta ja joustavuus yrittäjyys ja muutososaaminen tieto- ja viestintäteknologian käyttötaito opiskelun taidot Käden ja ilmaisun taidot Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot Itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidotOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 25. 25. Toiveita kuntapäättäjille • Hallinnon toimijoiden yhteistyö • Seuranta- ja arviointijärjestelmien kehittäminen • Strateginen johtajuus • Opetuksen tietopalvelu • Kehittäminen ja tutkimus Yhteistyötä hallinnonalojen välillä, avoimet rajapinnat hallinnon ohjelmien välille, tietopalvelu, oppilaitosrakentaminen, opetussuunnitelmatyön kehittäminen yhdessä, oppilaitosrakentaminen…Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 26. 26. Missä mennään nyt? Oppimisympäristöjä kehitetään koodinaatiohankkeiden voimin Teemat – ”sateenvarjohankkeet”:  Etäopetus Turku  tilat ja kalusteet eNorssi/Oulu  laitteet ja ohjelmistot Tampere/Kaustinen  sosiaalinen media Jyväskylä/Mikkeli  pelit ja virtuaalimaailmat Konnevesi www.oppiminen.fiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 27. 27. Kehittämishankkeiden jakautuminen koordinointialueittain v. 2011Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 28. 28. Kehittämishankkeiden jakautuminen kouluasteittain v. 2011Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 29. 29. Keskimääräinen avustus/ hanke v. 2007-2011 (yleissivistävä koulutus, suomenk. hankkeet)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 30. 30. Mitä on tulossa? Suositukset sosiaalisen median opetuskäyttöön paikalliselle tasolle oma ohjeitus Tietotekniikkaa hyödyntäviä kurssikoetehtäviä lukioon Opetustilan tieto- ja viestintätekniikan laitevarustelu Oppimateriaalia opettajan tvt-opiskelun tueksi – KenGURU www.edu.fi/kenguruOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 31. 31. Muutoksen tuulia Opetussuunnitelmat/tutkintojen perusteet - sähköä ilmassa Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat - Äänitiedostot? Muistitikku? Pilvi? Symboliset laskimet? Plagioinnin tarkistus? Oppimisympäristöjä kehitetään edelleen kaikilla kouluasteilla - työelämäyhteyksien kehittäminen – verkko avuksiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 32. 32. Mitä on jo – julkaisuja verkossa Koulu 3.0 – kirja – Skola 3.0 http://www.oph.fi/julkaisut/2010/koulu_3_0 - myös äänikirjana verkossa Oppimisen Sillat – kohti osallistavia oppimisympäristöjä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/15628 Aktiivisesti verkossa http://issuu.com/eviherva/docs/aktiv_versio_edita Game Bridge – kohti ammatillisia avaintaitoja http://www.jao.fi/files/2011101411077.pdf OPTEK – opetusteknologia koulun arjessa http://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf OPTEK II http://ktl.jyu.fi/ktl/julkaisut/luettelo/2011/d102 Osana OPTEK-hanketta: Perusopetuksen tietotekniikkapalveluiden arviointi http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2011/W170.pdf KenGuru www.edu.fi/kenguruOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 33. 33. Ajatusten jakamista Rehtorien ja opettajien blogeja (tässä joitakin erityyppisiä poimintoja blogeista) Rehtorin ajatuksia opetusteknologiasta ja hallinnosta http://rajala.wordpress.com/ Biologiaa ja maantiedettä http://aarnehagman.blogspot.com/ Anne Rongas blogi- http://opeblogi.blogspot.com/ Matematiikan opettajan blogi http://miekka.blogspot.com/ Rehtorin näkökulmia http://apuustin-leadership.blogspot.com/ Teemu Leinonen blogi tutkijan näkökulma http://blogs.aalto.fi/teemuleinonen/ Esa Kukkasniemi: http://kouluajakasvatusta.blogspot.com/ Martti Hellström: http://pedagogiikkaa.blogspot.com/2011/08/valtuustoporukka-etsi-arvoja.html Timo Ilomäki http://finnedchat.blogspot.com/ Mervi Mavendorf’s Blog http://mjansson.wordpress.com/ Vesa Linja-Aho http://linja-aho.blogspot.com/ (amk)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 34. 34. Ideat syntyvät usein tyhjästä. Vaali tyhjää. (Marko Kulmala)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 35. 35. Kiitos kärsivällisyydestä! Pidetään yhteyttä kaisa.vahahyyppa@oph.fi  Facebook  LinkedIn  Google+ Twitter: vahisOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×