Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimateriaalit avoimiksi

Esitelmäni Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa 18.2.2015. Tilaisuuden nettisivu: http://www.uef.fi/fi/avoto

Oppimateriaalit avoimiksi

 1. 1. OPPIMATERIAALIT AVOIMIKSI V E S A L I N J A - A H O , M E T R O P O L I A - A M M AT T I K O R K E A K O U L U
 2. 2. AVOIMUUDEN EVOLUUTIO 1. Oppimateriaali julkaistaan kirjana tai opetusmonisteena. 2. Oppimateriaali on opiskelijoiden kopioitavissa (nippu kopiokoneen vieressä). 3. Oppimateriaali on intrassa (tai muuten salasanan takana) luettavissa. 4. Oppimateriaali on internetissä kaikkien luettavissa. 5. Oppimateriaali on internetissä avoimesti lisensoituna. • Ammattikorkeakouluilla tavallisesti käytössä (3), Aalto- yliopistolla (4 ja 5): https://noppa.aalto.fi/ , muilla yliopistoilla vaihtelee laitoksittain.
 3. 3. MIKÄ AVOIN LISENSOINTI? • Avoin lisenssi: tekijä/julkaisija antaa etukäteen luvan tekemänsä materiaalin – käyttöön – levitykseen – muokkaamiseen. • Oppisisältöjen julkaisemisessa suosituimpia ovat Creative Commons –lisenssit (CC). Valmis lakiasiantuntijan miettimä lisenssiteksti. – http://creativecommons.fi • Yksi esimerkki: Wikipedia.
 4. 4. OPPIMATERIAALI ON OPETTAJAN OMAISUUTTA • ... ellei toisin sovita. Oikeustapauksia ei juuri ole, perustuu alan vakiintuneeseen käytäntöön. Työnantaja- ja työntekijäliitot toki eri mieltä asiasta. • Jos oppimateriaalin teko on resursoitu erikseen, voidaan ajatella että työn tulos = materiaali = työnantajalla vähintään käyttöoikeus. • Perustelu: opettajalle maksetaan opetuksen antamisesta ja hän voi hoitaa sen kokonaan ilman oppimateriaaliakin, joten oppimateriaalin tekeminen = opettajan omaa työtä = tuloskin on oma. • Työsopimuksissa ei yleensä mainintaa tekijänoikeuksista. – Ainakin yhdessä suomalaisessa amk:ssa on uusien työntekijöiden sopimuksessa pykälä, jonka perusteella koululle jää käyttöoikeus opettajan tekemään materiaaliin.
 5. 5. RISKI TYÖNTEKIJÄLLE • Esimerkki tosielämästä: – palkataan opettaja vuodeksi määräaikaisella työsopimuksella – opettaja tekee hienot opetusmateriaalit – työsopimuksessa maininta että koululle jää käyttöoikeus oppimateriaaliin – Jatkosopimusta ei tule. Myöhemmin selviää että opettajan tilalle on palkattu pomon kaveri ja hän pääsee aloittamaan valmiilla materiaaleilla.
 6. 6. AVOIMUUDEN MUITA HAASTEITA • Haaste numero 1: opettajat ovat erittäin itsekriittisiä oman materiaalin suhteen (“kehtaako tätä julkaista”, “tämä ei ole ihan valmis”). • Omassa materiaalissa ei ole tekijänoikeudet kunnossa (kuvituskuvia johon ei ole käyttölupaa jne.) • Kannustin julkaista puuttuu – Esim. MIT maksaa erikseen professoreilleen avoimesti julkaistusta materiaalista: http://ocw.mit.edu/ • Tukiorganisaatio ja/tai johdon tahtotila puuttuu = rahat puuttuu.
 7. 7. MIKSI JULKAISISIN MATERIAALINI AVOIMESTI? • … varsinkin jos siitä ei makseta? – oma henkilöbrändäys – kaikkien ei tarvitse tehdä samaa työtä uudestaan – materiaalista ei saisi rahaa kuitenkaan – materiaalista saisi niin vähän rahaa että saman tien voi julkaista ilmaiseksikin – materiaali ei “kuole” vaikka tekijä vaihtaisi työpaikkaa/alaa • Eräänlainen vangin dilemma: jos kaikki jakaisivat materiaalinsa avoimesti lisensoituna, niitä voisi kehittää eteenpäin, remiksata ja lainata. Kukaan ei kuitenkaan halua olla se ensimmäinen.
 8. 8. HYÖTYJÄ • Yliopistotasoinen tieto kaikkien saatavilla – Tiedeartikkelit eivät aukea rivikansalaiselle (tieteellinen lukutaito puuttuu) • Poimitaan yksittäinen omaa näkökantaa tukeva artikkeli ja sivuutetaan 99 %. • Käytetään lähteenä “tiedelehteä”, joka julkaisee kaiken jos maksaa. • Opiskelija voi vertailla miten asia opetetaan muualla • Julkinen kritiikki  parempi laatu (vrt. tutkimusdatan avoimuus). • Yliopiston brändi: laadukas oppimateriaali luo positiivisen kuvan – Tosin: opiskelupaikka valittaneen edelleen perinteisin perustein. • Kokemuksia: lahjakkaat alakoululaiset opiskelleet omin päin yläkoulumatematiikkaa, monet opettajat käyttäneet omaa materiaalia…
 9. 9. STATISTIIKKAA (1 VUOSI) Oma oppimateriaali Slidesharessa: 120000 katselua/vuosi.
 10. 10. STATISTIIKKAA (2011-)
 11. 11. STATISTIIKKAA (2011-)
 12. 12. OIKAISUJA YLEISIIN HARHAKÄSITYKSIIN • Selittäviä piirroksia, kuvaajia, harjoitustehtäviä ym. saa käyttää vapaasti, koska ne eivät ylitä teoskynnystä. – Lähde on tietenkin hyvän kirjallisen/tieteellisen tavan mukaan mainittava. – Harjoitustehtävät usein kiertävät kuin vitsit, niistä ei ole tapana ilmoittaa lähdettä. • Avoimesti lisensoitu materiaali ei tarkoita että se on tehty ilman korvausta. Avointa materiaalia voi tuottaa korvausta vastaan siinä missä kaupallistakin materiaalia. • Avoimesti lisensoitu materiaali ei tarkoita että materiaali on laadutonta. – Vaihtelu on kyllä suurta. – Kaupallisilta kustantajiltakin pääsee läpi floppeja. – Materiaalin loppuviimeistely = suurin haaste (vrt. avoimen lähdekoodin ohjelmistot: toiminnallisuus tehdään mutta ulkoasu jää karuksi).
 13. 13. KUINKA OPPIMATERIAALIT AVOIMEKSI YLIOPISTOSSA? • Avoimuus strategiaan: verorahoja sisään, tietoa ulos • Keskitetty paikka, missä julkaistaan • Yksi riittävästi resursoitu henkilö koordinoimaan hommaa – Koordinointi ≠ byrokratiaa vaan että on henkilö jonka puoleen voi kääntyä jos on kysyttävää. • Rahallinen kannustin – Tietyt kriteerit täyttävästä materiaalista palkkio, vuoden oppimateriaali –stipendi, … • Viestintä ja johdon tuki – Avoimuus ei saa olla vain pari lausetta jossain vanhassa pöytäkirjassa.
 14. 14. OPPIMATERIAALIA ON MONENLAISTA • Yliopisto-oppimateriaali, amk-oppimateriaali, toisen asteen oppimateriaali, peruskoulun oppimateriaali: vaatimukset täysin erilaisia – Yliopiston Powerpoint-satsi vs. alakoulun materiaalipaketti. • Alat ovat erilaisia: perusmatematiikka, historia, sähkötekniikka… – Tarvitaanko harjoitustehtäviä ja pedagogista rautalankaa, vai riittääkö dokumentti jossa kerrotaan miten asia on? – Kuinka nopeasti sisältö muuttuu (matematiikka vs. tietokoneohjelmistot)? – Kuinka paljon opetukseen tarvittavaa sisältöä löytyy netistä?
 15. 15. ONHAN TÄMÄN SEMINAARIN AVOIMUUS KUNNOSSA? Tulevatko esitykset jakoon intranetiin vai internetiin ja onhan lisenssi avoin?

×