Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
minna.lakkala@helsinki.fi
Hyvät käytänteet digiteknologian
tukemassa opetuksessa:
Pedagogisen infrastruktuurin malli
Minna...
minna.lakkala@helsinki.fi
Opetusalan tutkijoilla ja asiantuntijoilla on
nykyisin hyvin yhteneväiset käsitykset siitä,
mihi...
minna.lakkala@helsinki.fi
• Edellä mainitut työtavat korostavat asiasisältöjen
oppimisen lisäksi erityisesti tietotyön, yh...
minna.lakkala@helsinki.fi
Teknologian tukemissa yhteisöllisissä työtavoissa opettajan
roolina on toimia epäsuorasti edelly...
5
Pedagogisen infrastruktuurin elementit
Tekniset rakenteet
Miten työkaluja ja
teknologiaa käytetään?
Teknologian ja tekni...
Oppituntikäytäntöjen arviointitutkimus
Tekniset rakenteet
Teknologian rooli
Teknologian saatavuus
Käytön tarkoituksenmukai...
minna.lakkala@helsinki.fi
• Bielaczyc, K. (2001). Designing social infrastructure: The challenge of
building computer-supp...
minna.lakkala@helsinki.fi
• Lakkala, M. (2012). Tutkiva oppiminen. Teoksessa L. Ilomäki (toim.),
Laatua e-oppimateriaaleih...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Next

Share

Pedagogisen infrastruktuurin malli

Pedagogisen infrastruktuurin malli teknologiatuetun yhteisöllisen oppimisen käytäntöjen suunnittelussa ja arvioinnissa

Pedagogisen infrastruktuurin malli

 1. 1. minna.lakkala@helsinki.fi Hyvät käytänteet digiteknologian tukemassa opetuksessa: Pedagogisen infrastruktuurin malli Minna Lakkala Helsingin yliopisto http://www.helsinki.fi/psychology/groups/tedu/ Minna Lakkala 2015 1
 2. 2. minna.lakkala@helsinki.fi Opetusalan tutkijoilla ja asiantuntijoilla on nykyisin hyvin yhteneväiset käsitykset siitä, mihin suuntaan opetuskäytäntöjä tulisi kehittää • Hyviksi katsotaan työtavat, joissa oppijat: – tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan, – suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia, – hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa sekä – luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. • Esim. yhteisöllinen, ongelmalähtöinen, ilmiöpohjainen, tutkiva tai projektioppiminen 2Minna Lakkala 2015
 3. 3. minna.lakkala@helsinki.fi • Edellä mainitut työtavat korostavat asiasisältöjen oppimisen lisäksi erityisesti tietotyön, yhteisöllisen työskentelyn ja teknologian käytön taitoja. • Oppimateriaali on yksi osa tällaista kokonaisvaltaista ja tavoitteellista toimintaa, mutta ei keskeinen prosessia ohjaava elementti. • Oppijoiden työskentely ja toiminnan lopputulos määräytyvät prosessin kuluessa eivätkä ole täysin ennalta arvattavissa ja suunniteltavissa. Uudenlaiset työtavat edellyttävät toisenlaista opetuksen suunnittelua 3Minna Lakkala 2015 (Häkkinen, 2002)
 4. 4. minna.lakkala@helsinki.fi Teknologian tukemissa yhteisöllisissä työtavoissa opettajan roolina on toimia epäsuorasti edellytysten luojana ja toimintakulttuurin rakentajana 1. Koko oppimistilanteen perusrakenteiden suunnittelu ja toimintakäytäntöjen organisointi – pedagogisen infrastruktuurin rakentaminen (”design”) 2. Työskentelyn ohjaaminen ja asiantuntijana toimiminen tilannekohtaisesti prosessin aikana (”scaffolding”) Siirtyminen ”opettamisesta” oppimisedellytysten järjestämiseen Minna Lakkala 2015 Bielaczyc 2006, Paavola ym. 2002, Jones ym. 2006, Lakkala & Lipponen 2004 4
 5. 5. 5 Pedagogisen infrastruktuurin elementit Tekniset rakenteet Miten työkaluja ja teknologiaa käytetään? Teknologian ja teknisen tuen tarjoaminen, työkalujen tarkoituksen- mukaisuus, teknologian käytön organisointi. Tietoon liittyvät rakenteet Miten ja miksi tietoa tuotetaan ja kuka sitä tuottaa? Tiedon- käsittelyn tavat; tietolähteiden luonne ja merkitys; opettajan ja oppilaiden rooli tiedon käyttäjinä, jakajina ja tuottajina; tehtävien autenttisuus. Sosiaaliset rakenteet Miten yhteistyötä organisoidaan ja tuetaan? Yhteistyötä edistävät tavoitteet, yhteistyön organisointi, prosessin ja tuotosten jakaminen, vastuut ja työnjaosta sopiminen, yhteisöllisen teknologian käyttötavat. Kognitiiviset rakenteet Miten tuetaan taitojen itsenäistä hallintaa ja metakognitiota? Toimintatapojen mallintaminen ja käsitteellistäminen; suunnitteluun, koordinointiin ja reflektointiin ohjaavat tehtävät. Minna Lakkala 2015 (Lakkala, 2010; Lakkala, 2012)
 6. 6. Oppituntikäytäntöjen arviointitutkimus Tekniset rakenteet Teknologian rooli Teknologian saatavuus Käytön tarkoituksenmukaisuus Teknisten taitojen opettaminen* Käytön monipuolisuus Tietoon liittyvät rakenteet Tehtävien tiedollinen luonne Tehtävien autenttisuus ja omistajuuden tukeminen Prosessimaisuus tuotoksen tekemisessä* Oppiaineiden integrointi* Kognitiiviset rakenteet Työtapojen ja taitojen mallintaminen Suunnitellut metakognitiiviset tehtävät* Tavoitteet ja suorituskriteerit määritelty* *:llä merkityissä asioissa erityisen vähän kehittyneitä käytäntöjä 50:n oppitunnin arviointitutkimuksessa: aa 17, ya 23, l 10 (Lakkala & Ilomäki, ITK 2013) Sosiaaliset rakenteet Tehtävien sosiaalinen luonne* Yhteistyön strukturointi* Verkostoituminen ja kontaktit* Tekniset Sosiaaliset Tietoon liittyvät Kognitiiviset Minna Lakkala 2015 6 Oppituntitutkimuksen analyysiluokat kuvattuna miellekkarttana (Mind42): http://mind42.com/mindmap/1011ef03-b9fa-496c-ab2e-3b1b092a8899
 7. 7. minna.lakkala@helsinki.fi • Bielaczyc, K. (2001). Designing social infrastructure: The challenge of building computer-supported learning communities. In P. Dillenbourg, A. Eurelings & K. Hakkarainen (Eds.), European perspectives on computer- supported collaborative learning (pp. 106–114). Maastricht: Maastricht McLuhan Institute. • Häkkinen, P. (2002). Challenges for design of computer-based learning environments. British Journal of Educational Technology, 33, 461–469. • Jones C., Dirckinck-Holmfeld, L., & Lindström, B. (2006). A relational, indirect, meso-level approach to CSCL design in the next decade. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 1, 35–56. • Lakkala, M. (2010). How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technology- enhanced progressive inquiry. Doctoral dissertation. University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Psychology 66. Helsinki: Helsinki University Print. Lähteitä (1) 7Minna Lakkala 2015
 8. 8. minna.lakkala@helsinki.fi • Lakkala, M. (2012). Tutkiva oppiminen. Teoksessa L. Ilomäki (toim.), Laatua e-oppimateriaaleihin. E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa (ss. 93–99). Helsinki: Opetushallitus. • Lakkala, M., & Ilomäki, L. (2013). Teknologian opetuskäyttö oppituntiseurantojen perusteella. Esitelmä Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssissa 11.-12.4.2013, Hämeenlinna. • Lakkala, M., & Lipponen, L. (2004). Oppimisen infrastruktuurit verkko- oppimisen tukena. Teoksessa V. Korhonen (toim.), Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka (ss. 113-134). Tampere: Tampere University Press. • Paavola, S., Lipponen, L., & Hakkarainen, K. (2002). Epistemological foundations for CSCL: A comparison of three models of innovative knowledge communities. In G. Stahl (Ed.), Computer support for collaborative learning: Foundations for a CSCL community (pp. 24-32). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Lähteitä (2) 8Minna Lakkala 2015
 • maaritfred

  May. 22, 2017
 • juhavartiainen92

  Mar. 4, 2017
 • AriKedonper

  Oct. 27, 2016
 • JarnoHaapaniemi

  Apr. 18, 2015
 • kijuku

  Apr. 3, 2015
 • timorainio

  Mar. 28, 2015
 • MatleenaLaakso

  Mar. 26, 2015
 • ckomonen

  Mar. 14, 2015
 • ainokorhonen73

  Mar. 5, 2015
 • lailabrocker

  Mar. 4, 2015
 • napero

  Mar. 4, 2015
 • kisomaki

  Mar. 4, 2015
 • miiavahlsten

  Mar. 4, 2015
 • teromakotero

  Mar. 4, 2015
 • VirveEronen

  Mar. 4, 2015
 • arongas

  Mar. 4, 2015
 • TeppoT

  Jan. 25, 2015
 • PiaMkiKokkila

  Jan. 24, 2015

Pedagogisen infrastruktuurin malli teknologiatuetun yhteisöllisen oppimisen käytäntöjen suunnittelussa ja arvioinnissa

Views

Total views

5,313

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,708

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

18

×