Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien

145 views

Published on

LRATCA prezidento Algirdo Reipo pranešimas "Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien".

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje šiandien

 1. 1. Atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje vakar ir šiandien 2017.06.01 1 Algirdas Reipas LRATCA prezidentas
 2. 2. Taip atrodė istorija 2017.06.01 2
 3. 3. Regioninių sistemų pradžia • 1997 metais Danijos aplinkos apsaugos agentūros pradeda teikti finansinę ir techninę pagalbą, kuriant atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje; • 2001 metų spalis- parengiamos Lietuvai rekomendacijos, kokias regioninio bendradarbiavimo struktūras reikėtų kurti, ir kokias funkcijas joms patikėti. • 2002 balandžio 24 įkuriamas SP UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras; 2017.06.01 3
 4. 4. Kokie dokumentai lėmė, kad tokie esame 2017.06.01 4
 5. 5. Koks geriausias regioninės struktūros statusas 2017.06.01 5
 6. 6. Funkcijos ir kompetencijos 2017.06.01 6
 7. 7. Kaip Valstybės kontrolė mato RATC funkcijas 2017.06.01 7
 8. 8. Valstybės kontrolės 2013 m. audito išvados: • Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, administruojantys regioninę atliekų tvarkymo sistemą, organizuoja atliekų tvarkymą (surinkimą, pervežimą ir tvarkymą sąvartynuose, vykdo atliekų turėtojų ir atliekų apskaitą, administruoja įmokas už jų tvarkymą), taigi ir savivaldybės, ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai daro didesnę įtaką atliekų tvarkymui, nei tuose regionuose, kur savivaldybės, atliekų tvarkymo sistemų organizavimo funkcijas, išskyrus sąvartynų eksploatavimą ir juose šalinamų atliekų apskaitą, pavedusios atliekų vežėjams. Todėl šiuose regionuose, kai kuriais atvejais savivaldybės nepakankamai valdo ir kontroliuoja atliekų tvarkymą. (1.2 poskyris, 16 psl.) 2017.06.01 8
 9. 9. Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2016 m. Regionas Viso sukompostuot a komunalinių atliekų namų ūkiuose1, t/m Viso kitaip panaudota komunalinių atliekų namų ūkiuose2, t/m tame tarpe Viso komunalinių atliekų regionuose Perdirbta Panaudota energijai Sukompostuota Pasalinta Alytaus 9400 1000 13764 8059 24078 20591 76892 Kauno 16500 2000 19530 52158 85488 86232 261907 Klaipėdos 6600 360 25838 106132 13550 18458 170939 Marijampolės 6800 440 7325 8003 24987 23569 71124 Panevėžio 7650 1400 18744 16502 20371 39496 104163 Šiaulių 8882 1505 9350 820 40605 63632 124795 Tauragės 3947 622 4298 1424 8742 21443 40475 Telšių 6500 600 7016 18309 19158 1516 53099 Utenos 7350 928 2749 9304 14811 13343 48484 Vilniaus 4900 0 73359 57342 53998 106154 295753 Iš viso 78529 8855 181973 278054 305787 394433 1247631 2017.06.01 9
 10. 10. Komunalinių atliekų tvarkymo būdai 2016 metais % 2017.06.01 10
 11. 11. Perdirbta ir perdirbta+panaudota komunalinių atliekų regionuose % 2017.06.01 11
 12. 12. Žiedinė ekonomika • Visos pakuotės ir antrinės žaliavos perdirbtos; • Visas maistas ir žaliosios atliekos sukompostuotos; • Visos sauskelnės anaerobiškai sufermentuotos; • Kas liko sudeginta 2017.06.01 12
 13. 13. Kaip reikėtų pertvarkyti mechaninį apdorojimą atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos reikalavimus • Niekas negali tikėtis parduoti prastos kokybės antrinių žaliavų; • Perdirbamų medžiagų kokybė turėtų būti pagerinta jas plaunant; • Sertifikuoto KAK gamyba; • Pritaikymas pakuočių atliekų rūšiavimui, ypač blogesnės kokybės; 2017.06.01 13
 14. 14. Kaip reikėtų pertvarkyti biologinį apdorojimą atsižvelgiant į žiedinės ekonomikos reikalavimus Regionas Biologinio apdorojimo pajėgumai Technologija Maisto atliekų surinkimas ir apdorojimas anaerobiniu būdu Alytaus 20000 Anaerobinis kompostavimas + Kauno 110000 Aerobinis kompostavimas + Klaipėdos 0 0 + Marijampolės 32000 Aerobinis kompostavimas + Panevėžio 22000 Anaerobinis kompostavimas + Šiaulių 25000 Aerobinis kompostavimas + Tauragės 6000 0 Telšių 20000 Anaerobinis kompostavimas + Utenos 15000 Anaerobinis kompostavimas + Vilniaus 0 0 + Iš viso 250000 2017.06.01 14
 15. 15. Konkurencija ir vidaus sandoriai • Gera žinia, kad MBA statyba nėra valstybės pagalba; • Ar tikrai turime lygias galimybes konkuruoti su privačiomis kompanijomis? • Ar tikrai gali vykti sąžininga konkurencinė procedūra tarp susijusių organizacijų? • Ar gali administracijos direktorius nustatyti paslaugų kainą ir skelbti konkursą, kuriame dalyvautų ir jo valdomų akcijų įmonė? 2017.06.01 15
 16. 16. Viešųjų ir privačių atliekų tvarkytojų paslaugų dalis regioninėse sistemose Regionas Surinkėjai nuosavybės forma % % Sąvartyno, BSA ir DGSA operatoriaus nuosavybės forma % % MBA operatorius nuosavyb4s forma % % Bendra privataus kapitalo dalis teikiant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Namų ūkio sąnaudos € / namų ūkiui / metus Namų ūkio sąnaudos € / namų ūkiui / metus su pataisos koeficientu Perdirbimo ir panaudojimo % Didieji regionai Vilnius P 97 V 100 P 100 80 57,6 61,20 64 Kaunas V 80 V 100 V 100 10 46,99 47,69 67 Klaipėda P 95 V 100 V 100 30 52,56 40,16 89 Vidutiniai regionai Panevėžys V 90 V 100 P 100 35 47,7 52,32 62 Šiauliai P 70 V 100 P 100 65 44,16 61,28 49 Alytus P 100 V 100 V 100 17 36,3 33,81 73 Marijampolė P 100 V 100 P 100 80 49,21 49,94 67 Mažieji regionai Utena V 85 V 100 V 100 8 55 51,94 72 Telšiai P 70 V 100 P 100 65 51,37 36,01 97 Tauragė P 100 V 100 N 0 50 43,77 63,33 47 Vidutiniškai Lietuvoje Lietuva P 68 V 100 P 55 44 46,6 46,6 68 2017.06.01 16
 17. 17. Atliekų tvarkymo kaštų priklausomybė nuo privataus kapitalo dalyvavimo rinkoje 2017.06.01 17 Vilnius Kaunas Klaipėda Panevėžys Šiauliai Alytus Marijampolė Utena Telšiai Tauragė Lietuva y = 0,1416x + 43,25 R² = 0,1387 30 35 40 45 50 55 60 65 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kaštainamųųkiui€/metus Privataus kapitalo dalis teikiant paslaugas %
 18. 18. Kokius mus atpažįsta visuomenė 2017.06.01 18
 19. 19. Ar visi mus randa žemėlapyje? 2017.06.01 19
 20. 20. RATC veidai 2017.06.01 20
 21. 21. Kas už tai , kad RATC tikrai yra šaunūs? Pritarta... 2017.06.01 21
 22. 22. DIDŽIUOKIMĖS IR DŽIAUKIMĖS 2017.06.01 22

×