Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ratc dešimtmetis

Pranešimas "RATC veiklos dešimtmetis" 2014-10-23

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ratc dešimtmetis

 1. 1. Regioninėms sistemoms 10 metų Algirdas Reipas LRATCA prezidentas
 2. 2. RATC ekonominės veiklos apimtys Eil. Nr. RATC pavadinimas Darbuotojų skaičius 2013 metų apyvarta Lt Turtas 2014- 06-01 2014.01.01 1 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 68 10576781 76269402 2 UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 29 3487277 61210786 3 UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 32 8458226 35776343 4 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 35 6146606 28758879 5 VšĮ Kauno Regiono atliekų tvarkymo centras 17 10900000 182300000 6 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 36 3704272 65711678 7 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 88 20074528 78860108 8 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 50 22567796 76073881 9 UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras 69 15015862 56269348 10 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 40 13000000 109200000 Viso 464 113931348 770430425
 3. 3. Bendrosios investicijos Regionas Regiono gyventojų dalis 2000-2006 m., projektams išmokėtos lėšos, 2000-2013 m. iš viso ATSS projektams 2000-2013 m. iš viso (ATSS ir BSA projektai) tūkst. Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt % 1 2 3 6=2+4 7 8 9 Alytus 6,2% 22.069 4,40% 70.862 9,30% 120.674 9,40% Kaunas 18,8% 84.219 16,70% 95.227 12,50% 214.443 16,70% Klaipėda 11,2% 49.168 9,70% 66.901 8,80% 104.881 8,20% Marijampolė 5,2% 47.803 9,50% 94.279 12,40% 131.365 10,20% Panevėžys 8,1% 66.090 13,10% 85.295 11,20% 123.575 9,60% Šiauliai 9,7% 34.679 6,90% 80.100 10,50% 104.487 8,20% Tauragė 3,6% 24.666 4,90% 41.016 5,40% 50.425 3,90% Telšiai 5,0% 35.584 7,00% 41.178 5,40% 74.164 5,80% Utena 4,9% 59.707 11,80% 65.708 8,60% 107.199 8,40% Vilnius 27,3% 81.734 16,20% 119.703 15,70% 250.467 19,50% Iš viso 100,0% 505.718 100,00% 760.268 100% 1.281.681 100%
 4. 4. Gyventojų ir investicijų santykis
 5. 5. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis sukurta (sutvarkyta) infrastruktūra regionuose Regionas Uždaryta sąvartynų Įrengta DGASA (APP) Įrengta ŽAKA Kita infrastruktūra (2000- 2006 m.) Alytaus 94 16 8 Regioninis sąvartynas (1) Kauno 58 11 3 Regioniniai sąvartynai (2) Atliekų perkrovimo stotys (3) Klaipėdos 39 10 7 Regioninis sąvartynas (1) Marijampolės 19 5 5 Regioninis sąvartynas (1) Panevėžio 94 8 6 Regioninis sąvartynas (1) Atliekų perkrovimo stotys (2) Šiaulių 171 8 (34) 5 Konteinerinės aikštelės (247) Tauragės 59 4 4 Regioninis sąvartynas (1) Telšių 34 3 4 Regioninis sąvartynas (1) Utenos 114 6 6 Regioninis sąvartynas (1) Vilniaus 126 18 6 Regioninis sąvartynas (1) Konteinerinės aikštelės (100) Iš viso 808 123 54
 6. 6. Sąvartynuose šalinamų atliekų sudėtis
 7. 7. Biologiškai skaidžių atliekų sudėtis
 8. 8. Biologiškai skaidžių atliekų šalinimas regionuose
 9. 9. Perdirbta pakuočių
 10. 10. Eksportuota pakuočių
 11. 11. RATC kuruojamos sritys RATC pavadinimas Kuruojama sritis Alytaus Bendrasis koordinavimas, galutinis dokumentų ir išvadų rengimas, ES parama. Kauno Elektronikos, apmokestintų gaminių tvarkymas, taršos ir TIPK leidimai, Bendradarbiavimas su Lietuvos komunalininkų asociacija Klaipėdos Atliekų tvarkymo įstatymas, RATC funkcijos ir atsakomybės, ryšiai su Pramoninkų asociacija Marijampolės Pakuočių atliekų tvarkymas ir bendradarbiavimas su gamintojų organizacijomis, bendradarbiavimas su Baltarusijos atliekų tvarkytojais Panevėžio Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas, anaerobinis apdorojimas ir šių procesų reglamentavimas, bendradarbiavimas su Estijos atliekų tvarkytojais Šiaulių Atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimas ir finansavimas bei reglamentavimas Tauragės Atliekų tvarkymo taisyklės, LAND reglamentai, Bendradarbiavimas su Kaliningrado atliekų tvarkytojų asocijuotomis struktūromis Telšių Maisto atliekų tvarkymas, kompostavimas ir šių procesų reglamentavimas Ryšiai su Latvijos komunalininkų asociacija Utenos Sąvartynų eksploatavimas ir reglamentavimas, ekologinis švietimas Vilniaus Komunalinių atliekų terminis apdorojimas, biodžiovinimas, bendradarbiavimas su savivaldybių asociacija

×