Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".

"Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema". Pranešėjas Alfredas Skinulis, Gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovas.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2017-04-21 konferencija. "Siūloma padangų atliekų tvarkymo sistema".

 1. 1. SIŪLOMA PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA
 2. 2. ESAMAS TEISINIS PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAVIMAS
 3. 3. PADANGŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI 960
 4. 4. REALUS PADANGŲ TIEKIMAS LR VIDAUS RINKAI 2016 M.
 5. 5. PADANGŲ SURINKIMAS IR PERDIRBIMAS 2016 M.
 6. 6. PRELIMINARIOS PADANGŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO KAINOS RINKOJE Surinkimas ir perdirbimas Kaina Eur, už toną Padangų surinkimas iš RATC aikštelių ~ 50 Padangų surinkimas iš autoservisų (mažesnių) ~ 130 Padangų atliekų naudojimas (perdirbimas), kurį finansuoja GI ~ 60
 7. 7. DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS LIETUVOJE Viso - 96
 8. 8. ESAMA SITUACIJA
 9. 9. PASIŪLYMAI PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS TOBULINIMUI
 10. 10. GALIMI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI  LR atliekų tvarkymo įstatymas.  LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas  Poįstatyminiai teisės aktai  Atsakomybę numatantys TA – ATNK ir AAĮ
 11. 11. PADANGŲ PRIĖMIMO VIETŲ ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS
 12. 12. PRAKTINIS PADANGŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMAS IŠ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ IR NAUDOJIMAS RATC  Priėmimas iš gyventojų ir autoservisų RATC aikštelėse (maži kiekiai, pvz. 20 vnt.)  Priėmimas iš gyventojų ir autoservisų mūsų įsteigtose papildomose priėmimo vietose (didesni kiekiai)  Padangų gabenimas iš autoservisų tiesiai į atliekų perdirbimo sistemą (dideli kiekiai, pvz. 1000 vnt.)
 13. 13. GALIMOS PADANGŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO KAINOS Vienos padangos (10kg) sutvarkymas – 1 - 1,3 Eur/vnt. Padangų surinkimas ir perdirbimas – 100 – 130 Eur/toną. Pastaba. Kaina faktiškai priklausys nuo reikalavimų nustatytų GI.
 14. 14. NAUJOS PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS REZULTATAI Sustabdoma aplinkos tarša padangomis, visos padangos yra sutvarkomos Neženkliai gali pabrangti padangų atliekų tvarkymas (Tam įtakos gali turėti: teisės aktų nuostatos dėl padangų atliekų tvarkymo; licencijuotų organizacijų bendradarbiavimo principai ir pan.) Pirmieji metai? Pas gyventojus ir įmonės yra prikaupusios didelius padangų atliekų kiekius Praktiškai panaikinama galimybė AT neteisėtai išduoti dokumentus Mažėja administracinė našta gamintojams ir importuotojams Mažėja administracinė našta valstybei (kontrolė, deklaracijų priėmimas) Mažėja finansinė našta savivaldybėms, RATC ir gyventojams Šešėlio mažinimas Išlyginamos konkurencinės sąlygos
 15. 15. ŽIEDINĖS EKONOMIKOS TAIKYMAS Tinkamos tolesniam naudojimui ar restauravimui padangos turėtų būti pakartotinai naudojamos, bet pagal aiškią ir griežtą tvarką
 16. 16. AČIŪ UŽ DĖMESĮ

×