Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metiniai UAB "Grinda" rezultatai

1,035 views

Published on


Lyginant 2015–2016 metus, įmonės pajėgumais atliktų darbų apimtys išaugo beveik dvigubai, o veiklos sąnaudos sumažėjo 31 proc. (arba 7 mln. eurų). Per 2016 metus bendrovė sugebėjo uždirbti 840 tūkst. eurų pelno, tuo tarpu 2015 metais buvo patyrusi 924 tūkst. eurų nuostolio. Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 53 proc. arba 1,6 mln. eurų, o skolos tiekėjams – net 90 proc. arba 4,4 mln. eurų.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metiniai UAB "Grinda" rezultatai

 1. 1. 2016 M. PASIEKIMAI Preliminarūs duomenys 2017-02-08
 2. 2. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2 Bendrovė vykdo 18 veiklų, kurias galima suskirstyti į 4 pagrindines grupes: Komunalinė veikla - Mechanizuotas važiuojamosios gatvių dalies valymas; - Beglobių gyvūnų priežiūra; - Spec. sanitarinės paslaugos. Gatvių priežiūra - Gatvių, kelių tiesimas ir remontas; - Gatvių valymas žiemą. Paviršinių nuotekų tvarkymas - Lietaus nuotekų tinklų priežiūra; - Smėlio, sniego aikštelės. Avarijų likvidavimas. Paplūdimių priežiūra 58% 10% 10% 22% Pajamų struktūra 2016 m. Duomenys neaudituoti
 3. 3. PERTVARKOS GAIRĖS • Išsami įmonės veiklos analizė; • Dėmesys žmogiškiesiems ištekliams; • Veiklos sąnaudų mažinimas; • Tvarus įmonės finansų valdymas; • Įmonės struktūra. 3
 4. 4. PAGRINDINIAI 2016 M. FINANSINIAI RODIKLIAI 4 • Pardavimų pajamos siekė 16,049 mln. Eur. • Veiklos sąnaudos sudarė 15,209 mln. Eur. • Įmonė metus pradėjo su ~1 mln. Eur nuostolių, baigė su 0,840 mln. Eur pelno. • Įmonė pasirengusi išmokėti dividendus. Duomenys neaudituoti 16.049 15.209 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 2016 Pajamų ir sąnaudų palyginimas, mln. Eur Pajamos Sąnaudos
 5. 5. ĮSIPAREIGOJIMAI • Ilgalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 53% arba 1,652 mln. Eur. • Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 60% arba 4,362 mln. Eur. • Skolos tiekėjams sumažėjo 90% arba 3,910 mln. Eur. 5 7.244 2.8813.114 1.462 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Įsipareigojimai, mln. Eur Trumpalaikiai Ilgalaikiai 4.352 0.441 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skolos tiekėjams, mln. Eur Duomenys neaudituoti
 6. 6. PAJAMŲ PALYGINIMAS SU 2015 M. 6 • 2016 m. pardavimų pajamos buvo 25% mažesnės nei 2015 m. • Pardavimo pajamos sumažėjo: – perdavus kai kurias veiklas (pajamos 2015 m. ~10 mln. Eur); – atsisakius nebūtinų subrangos darbų. • Pajamos iš pagrindinės veiklos padidėjo ~15%. • Pagal privačių subjektų sandorius gautos pajamos siekia 6%*. * Teisės aktai leidžia iš privačių subjektų gauti iki 10% pajamų. Duomenys neaudituoti 10.050 € 11.512 € 11.297 € 4.537 € 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 2015 2016 Pardavimo pajamos, mln. Eur Pagrindinė veikla Subranga
 7. 7. SĄNAUDŲ PALYGINIMAS SU 2015 M. • 2016 m. sąnaudos buvo 31% mažesnės nei 2015 m. • Sąnaudos sumažėjo: – perdavus kai kurias veiklas; – atsisakius nebūtinų subrangos darbų; – sustiprinus viešųjų pirkimų kontrolę: • 2015 m. darbų ir medžiagų pirkimas neskelbtų derybų būdu – už 0,770 mln. Eur; • nuo 2016 m. liepos mėn. – už 0 Eur. • Pagrindinės sąnaudos sumažėjo beveik 1 mln. Eur. 7 11.888 € 10.710 € 10.383 € 4.499 € 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2015 2016 Sąnaudų palyginimas, mln. Eur Pagrindinės sąnaudos Subranga Duomenys neaudituoti
 8. 8. • Vienas prabangus visureigis kainuoja tiek, kiek 2 plentvoliai: • Visureigiai buvo perkami, nors tuo metu 2 mėn. vėlavo atlyginimų išmokėjimas. • Ieškiniai dėl žalos atlyginimo 2015 m. siekė 25.000 Eur, o teisinės paslaugos jiems aptarnauti – 75.000 Eur. PRIORITETAI? 8 ar ~50.000 Eur + ~25.000 Eur ~25.000 Eur Ankstesnė vadovybė Dabartinė vadovybė
 9. 9. DEGALŲ SUNAUDOJIMAS 9 Lyginant su 2015 m.: • 2016 m. 06-12 mėn. sutaupyta degalų už ~100.000 Eur. • Kiekvieną mėnesį sutaupoma ~20 t degalų. Žiemos tarnybos darbas: • 2015 m. lapkričio-gruodžio mėn. – 790 reisų (= 43.000 km). • 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. – 2400 reisų (= 133.000 km). 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Degalų sunaudojimas, l 2015 2016 2015 m.: 43 000 km 2016 m.: 133 000 km Duomenys neaudituoti 1 2 3 4 5 6
 10. 10. TRANSPORTO IR MECHANIZMŲ NUOMA 10 • Atsisakius perteklinės nuomos ir racionaliai naudojant savas transporto priemones, 2016 m. birželio-gruodžio mėn. sutaupyta ~160 000 Eur (lyginant su 2015 m.). • Nutraukiamos nuomos sutartys, sudarytos nesilaikant viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. • Veiklos nuoma keičiama į išsipirkimą lizingo būdu. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Transporto ir mechanizmų nuoma, Eur 2015 2016 Duomenys neaudituoti Vidurkis 2015 m. 54 000 Eur/mėn. Vidurkis 2016 m. 31 000 Eur/mėn.
 11. 11. ATSARGINĖS DALYS, AUTOMOBILIŲ REMONTAS • 2016 m. liepos-gruodžio mėn. sutaupyta ~60% lėšų, kurios 2015 m. buvo skiriamos automobilių dalims ir remontui. • Sutaupymai siekia ~180 000 Eur: – sunkvežimiai 2016 m. žiemos sezonui parengti panaudojant vidinius bendrovės išteklius; – kontroliuojami atsarginių detalių įsigijimai. 11 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 Transporto ir mechanizmų dalys ir remontas, Eur 2015 2016 Duomenys neaudituoti Vidurkis 2015 m. 52 000 Eur/mėn. Vidurkis 2016 m. 22 000 Eur/mėn.
 12. 12. RYŠKIAUSI VEIKLOS POKYČIAI • Pajamos iš kelių tiesimo veiklos išaugo ~60%, beveik 2,132 mln. Eur. • Medžiagų sąnaudos sumažėjo 11%. 12 3.600 5.733 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2015 2016 Pajamos iš gatvių, kelių tiesimo veiklos, mln. Eur 1.562 1.384 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2015 2016 Atsargos, panaudotos veikloje, mln. Eur Duomenys neaudituoti 60%
 13. 13. PERSONALO POKYČIAI • Darbuotojų skaičius keitėsi nežymiai, tačiau 2016 m. lapkričio-gruodžio mėn. įdarbinta mažiau sezoninių darbuotojų. • Pakilo darbo našumas: darbuotojai persikvalifikavo ar įgijo gretutines specialybes; • Kelio remonto darbai organizuojami dviem pamainomis. • 2016 m. darbo užmokestis augo 5,9%. Kvalifikuotų darbininkų darbo užmokestis padidėjo 25%. 13 Duomenys neaudituoti 360 380 400 420 440 460 480 500 Darbuotojų skaičiaus pokytis 2015 2016
 14. 14. VALDYBOS PATVIRTINTI 2017 M. TIKSLAI Finansiniai ir kokybės tikslai: • Laiku vykdomi įsipareigojimai; • 3-5% pelno grąža nuo pajamų; • Iki 8% pajamų iš privačių subjektų; • Klientų aptarnavimo gerinimas; • Energetinio efektyvumo didinimas. 14 Kitų veiklos krypčių plėtojimas: • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas; • Naminių gyvūnų priežiūra ir kitos paslaugos; • Pastatų ir jų inžinerinių sistemų techninė priežiūra.

×