Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekas

2017-03-09 konferencija, ESPAD vyr. specialistės Rasos Uselytės pranešimas

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Galimybės pasinaudoti finansine parama, tvarkant maisto atliekas

 1. 1. ES investicijos į komunalinių maisto / virtuvės atliekų tvarkymą 2014–2020 m. Rasa Uselytė Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė 2017 m. kovo 9 d. Birštonas LRATCA konferencija „Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste”
 2. 2. Priemonė Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 70 mln. Eur ES fondų lėšų (intensyvumas – 85 proc.) Galimi pareiškėjai ir partneriai: savivaldybių administracijos regionų atliekų tvarkymo centrai Remiamos veiklos: biologinių atliekų surinkimo konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtra konteinerinių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas / atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas / atnaujinimas visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais
 3. 3. Priemonė Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti plėtra“ 12.74 mln. Eur ES fondų lėšų (1 kvietimas/PFSA – preliminariai 5-9 mln. Eur; likutis – 4-7 mln. Eur) Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“ įgyvendinimo Galimi pareiškėjai: įmonės, vykdančios arba ketinančios vykdyti R12 ir/ar S5 komunalinių atliekų naudojimo ir/ar tvarkymo veiklą, bet nevykdančios ir neketinančios vykdyti R1-R2, R4-R11 atliekų naudojimo veiklų pagal veiklų klasifikaciją, nustatytą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 4 priede Remiamos veiklos: atskirai surinktų ir/ar iš mišrių komunalinių atliekų srauto atrūšiuotų atliekų pradinio apdorojimo įrenginių įsigijimas ir/ar modernizavimas, siekiant paruošti jas perdirbimui visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais
 4. 4. AM apklausa dėl investicijų poreikio Pareiškėjų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ apklausa Ar Jūsų savivaldybėje (arba kuriose Jūsų regiono savivaldybėse) nuo 2019 m. numatoma įdiegti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą iš komunalinių atliekų srauto? Ar planuojamoje teikti paraiškoje dėl finansavimo priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ yra numatytos investicijos į maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą? Jeigu taip, kiek ir kokios talpos maisto / virtuvės atliekų konteinerių planuojama įsigyti, įgyvendinant projektus? Kokius maisto / virtuvės atliekų (20 01 08) kiekius planuojama surinkti per metus? Kur planuojama atskirai surinktas komunalines maisto / virtuvės atliekas apdoroti? Ar šis sprendimas įtrauktas į regiono arba savivaldybės atliekų tvarkymo planą? Ar Jūsų savivaldybėje/regione yra maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai (įvardinkite atliekų tvarkymo įmones, vykdančias tokių atliekų apdorojimą)? Ar yra poreikis kurti naujus maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus ir, jeigu taip, kokios investicijos reikalingos naujiems biologinio apdorojimo įrenginiams? Ar yra techninės galimybės apdoroti šias atliekas jau sukurtuose regioniniuose komunalinių atliekų biologinio apdorojimo įrenginiuose ir, jeigu taip, ar reikalingos papildomos investicijos (ir kokios) į atskirai surinktų maisto / virtuvės atliekų paruošimą perdirbti?
 5. 5. Alytaus regionas 4289 vnt. (0,12 m3) individualių maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteinerių 276 konteinerių aikštelėse po 1 konteinerį maisto / virtuvės atliekų surinkimui Iš Alytaus atliekų tvarkymo regiono (ATR) planuojama surinkti 6 000 t maisto / virtuvės atliekų. Reikalingos papildomos investicijos į biologinio apdorojimo įrenginį: paruošimas perdirbti: priėmimo zonos įrengimas, maisto smulkintuvas, maišytuvas (790 tūkst. Eur) kitos investicijos: sijotuvas, automatinė konteinerių plovykla (280 tūkst. Eur)
 6. 6. Kauno regionas Birštonas ir Prienai (Alytaus ATR): 1462 vnt. (0,12 m3) individualūs maisto / virtuvės atliekų surinkimo konteineriai (visose savivaldybėse) 63 konteinerių aikštelėse po 1 konteinerį maisto / virtuvės atliekų surinkimui Kauno ATR: 2016 m. atlikta galimybių studija parodė, kad rūšiuojamasis maisto / virtuvės atliekų surinkimas ir apdorojimas nėra atsiperkantis ekonominiu požiūriu, todėl siūloma status quo alternatyva. Reikalingos investicijos į galimas alternatyvas - 12-13 mln. Eur Kauno regione veikia 2 įmonės (UAB „Vipita“ ir VšĮ „Super-eko“) MBA nepritaikytas maisto atliekų apdorojimui; vienas transporteris atliekų padavimui ir išgabenimui. Po 7-10 m. būtų reikalingos investicijos, pritaikant įrenginius sausos fermentacijos procesui.
 7. 7. Klaipėdos regionas Palangos m. planuoja įrengti 17 požeminių konteinerių maisto / virtuvės atliekų surinkimui, planuojama surinkti 260 t/m. Šilutės raj. rūšiuojamasis maisto /virtuvės atliekų surinkimas neplanuojamas Klaipėdos raj. rengia strategiją Klaipėdos 2016-2020 m. ATP numatyta atlikti galimybių studiją dėl ekonominio pagrįstumo Klaipėdos regione maisto / virtuvės atliekas tvarko UAB „Branda LT“. Klaipėdos raj. pateikė paraišką projekto finansavimui per INTERREG V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą, kur numatomas maisto / virtuvės atliekas tvarkymo įrenginių įrengimas.
 8. 8. Panevėžio regionas Kupiškio raj. savivaldybė: numatyta įsigyti 12 vnt. (1,1 m3) konteinerių maisto / virtuvės atliekų surinkimui; gali susidaryti apie 65 t/m. Panevėžio m. savivaldybė numato investicijas į žaliųjų ir maisto / virtuvės atliekų surinkimą (1,1 m3 konteinerius). Panevėžio regione maisto /virtuvės atliekas gali tvarkyti 2 įmonės: UAB „Rokvesta“; Panevėžio MBA įrenginys, bet reikalingos papildomos investicijos į smulkinimo įrangą.
 9. 9. Utenos regionas Anykščių raj. numato investicijas į žaliųjų ir maisto / virtuvės atliekų surinkimą (31 vnt. 3 arba 1,3 m3 konteinerius), planuojama surinkti 1370 t atliekų. Molėtų raj. numato investicijas į maisto / virtuvės atliekų surinkimą (14 vnt. 1,5 m3 konteinerius), planuojama surinkti 616 t atliekų. Utenos raj. numato investicijas į žaliųjų ir maisto / virtuvės atliekų surinkimą (įsigis 24 vnt. 3 m3 ir 605 vnt. 0,12 m3 konteinerius). Visagino ir Zarasų raj. nenumato rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo. Yra techninės galimybės maisto / virtuvės atliekas apdoroti MBA. Siūloma kaip alternatyvą skirti finansavimą kompostavimo aikštelėje įrengti konteinerio tipo įrenginį, kad nereiktų atliekų vežti į Utenos MBA.
 10. 10. Vilniaus regionas Vilniaus m. Lazdynėlių rajone 1100 individualių namų valdų bus aprūpinta 35 l talpos konteineriais. Konteinerių schemoje numatyta 540 surinkimo konteinerių (0,5 m3) Vilniaus raj. tik Nemenčinėje apsimoka, numatomas pilotinis projektas. Ukmergės raj. numato investicijas į biologinių atliekų konteinerius (46 vnt.), planuojama surinkti 300 t atliekų. Širvintų raj. konteinerių aikštelėse numatė maisto / virtuvės atliekų stovėjimo vietas. Švenčionių raj. nenumato rūšiuojamojo surinkimo. Maisto / virtuvės atliekas regione tvarko UAB „Biodegra“, UAB „Biastra Plus“, UAB „Distoil“, UAB „Antagutė“. Norint MBA įrenginiuose tvarkyti maisto atliekas, reikalingos investicijos. Vilniaus RATP numatytos alternatyvos: tvarkyti atliekas regioniniu būdu, statant naujus anaerobinio apdorojimo įrenginius, arba kiekvienai savivaldybei atskirai, kompostavimo aikštelėse pastatant konteinerio tipo įrenginius.
 11. 11. Pirminis pasiūlymas dėl investicijų į maisto / virtuvės atliekų tvarkymą Dalį priemonės 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti plėtra“ lėšų perkelti į priemonę 05.2.1- APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Remiama veikla: esamų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių pritaikymas atskirai surinktų komunalinių maisto / virtuvės atliekų paruošimui jas perdirbti Prioritetas – 4 MBA įrenginiams, kuriuose išgaunamos biodujos Turi būti prisidedama prie šio Veiksmų programos rodiklio pasiekimo:
 12. 12. www.esinvesticijos.lt

×