Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2017-04-21 konferencija. "Padangų atliekų tvarkymas ir finansavimas savivaldybių organizuojamuose atliekų tvarkymo sistemose"

"Padangų atliekų tvarkymas ir finansavimas savivaldybių organizuojamuose atliekų tvarkymo sistemose". Pranešėjas Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius, LRATC prezidentas

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2017-04-21 konferencija. "Padangų atliekų tvarkymas ir finansavimas savivaldybių organizuojamuose atliekų tvarkymo sistemose"

 1. 1. Padangų atliekų tvarkymas ir finansavimas savivaldybių organizuojamose atliekų tvarkymo sistemose 2017.04.21 1 Algirdas Reipas ARATC direktorius LRATCA prezidentas
 2. 2. Ar tikrai bešeimininkės padangos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ? 2017.04.21 2
 3. 3. 2017.04.21 3
 4. 4. 2017.04.21 4
 5. 5. Kiek padangų surenkama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Lietuvoje be savivaldybių surinktų kiekių Regionas Kiekis, t ARATC 809 Kauno RATC 717 Klaipėdos RATC 331 MAATC 287 PRATC 424 ŠRATC 799 Tauragės RATC 401 Telšių RATC 287 URATC 233 VAATC 357 VISO: 4650 Vienos tonos sutvarkymo kaštai € be PVM 182 Kaštai gyventojams € su PVM 1024166,804 2017.04.21 5
 6. 6. Lengvųjų automobilių padangų tvarkymas Alytaus regione • Alytaus regione yra apie 104000 lengvųjų automobilių, darant prielaidą, kad padangos vidutiniškai keičiamos kas 3 metus, per metus susidaro 138629 vienetai padangų, kurios sveria po 8 kg kiekviena. • Viso susidaro regione susidaro 1109 tonos automobilinių padangų; • Aikštelėse surenkame 809 tonų arba 73,94 % visų susidarančių padangų; • Pasakykite, kur čia yra gamintojų atsakomybė ir kokias kiekiais vis tik yra įvykdomos užduotys; • Manome, kad jeigu gamintojai nefinansavo visos padangų tvarkymo grandinės, negali būti šie kiekiai užskaitomi kaip sutvarkyti; 2017.04.21 6
 7. 7. Apmokestintų gaminių ir pakuočių tvarkymo kaštai • Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse surenkamų 809 tonų padangų tvarkymui Alytaus regione per metus išleidžiama 174240 Eurų, arba po 1 Eurą kiekvienam žmogui, kurie yra sumokami per rinkliavas; • 7300 t pakuočių, kurios yra surenkamos kartu su mišriomis atliekomis, tvarkymui yra išleidžiama 883300 Eurų arba 4,9 Eurų kiekvienam gyventojui; • Tai reiškia, kad gyventojai šiuo metus padengia didesniąją dalį apmokestintų gaminių ir pakuočių tvarkymo kaštų dalį ir tinkamai reglamentavus gamintojų atsakomybę, kiekvienam namų ūkiui atliekų tvarkymą galima būtų atpiginti 10 € per metus; • Gamintojai- importuotojai vienam gyventojui išleidžia per metus 4 Eurus gyventojui; 2017.04.20 7
 8. 8. Valstybės pagalba tvarkant padangas • Ar tikrai galima nemokamai priimti iš gyventojų apmokestintus gaminius, jeigu nėra finansavimo tolimesniam jų tvarkymui, nes šiuo metu neleidžiama į rinkliavas ar kitas įmokas įskaičiuoti apmokestinamų gaminių ir pakuočių tvarkymo? • Valstybė turi prisiimti visą finansinę naštą jeigu netinkamai perkėlė ES direktyvose nustatytą gamintojų atsakomybę ir finansuoti visą padangų tvarkymą. • Manome, kad šiuo metu valstybė suteikia neleistiną valstybės pagalbą gamintojams importuotojams ir matyt, neišspendus nedelsiant šio klausimo, teks ieškoti teisybės teismuose. 2017.04.21 8
 9. 9. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2, 32, 4, 3419 IR 3420 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS • 5 straipsnis. 3420 straipsnio pakeitimas • 1. Papildyti 3420 straipsnio 1dalį nauju 2 punktu: • „2) sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo (dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse kaštų finansavimo). Šiose sutartyse turi būti numatyta padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo išlaidų dalinio finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių įrengtų didelių gabaritų atliekų aikštelių infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos;“ 2017.04.21 9
 10. 10. Dėl Projekto 4 ir 5 straipsnių • Projekte siūloma įtvirtinti nuostatas, kuriomis kolektyviai ir individualiai padangų atliekų tvarkymą organizuojantiems gamintojams ir importuotojams nustatoma pareiga sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo. Iš esmės pritariant šiam siūlymui, atkreiptinas dėmesys, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse surenkamos ne tik padangų atliekos, bet ir kiti apmokestinamieji gaminiai. Atsižvelgiant į tai, neaišku kodėl nėra siūloma nustatyti pareigos sudaryti pasiūlyme nurodytas sutartis ir dėl kitų apmokestinamųjų gaminių surinkimo. 2017.04.21 10
 11. 11. Sprendimo būdai • Vienos padangos tvarkymo kaštai yra 1,76 € su PVM; • Pardavėjai ima bet kokią kainą, nes niekas to nereglamentuoja; • Visi pardavėjai turėtų mokėti 5 € į specialų valstybės fondą ir iš jo finansuojamas 2 € padangų tvarkymas ir 3 € kaip užstatas, kuris turėtų būti gražinamas gyventojui, pristačius padangas į surinkimo vietą. • Kaip ir kitose valstybėse savivaldybių asociacija ir gamintojų organizacijos turėtų susitarti dėl bazinių kainų, kurios būtų mokamos savivaldybėms už paslaugas teikiamas gamintojų ir importuotojų organizacijoms, o ne kiekvienas priverstas derėtis be jokios galimybės susiderėti. 2017.04.21 11
 12. 12. DĖKOJU 2017.04.21 12

×