Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas

74 views

Published on

Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas. Pranešėja LR AM Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiūtė

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros reguliavimas

 1. 1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAINODAROS REGULIAVIMAS Agnė Bagočiutė Atliekų politikos grupės vadovė 2019-04-04 UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir LRATC asociacijos konferencija „Sąvartynų nuotekų tvarkymas“
 2. 2. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS– vienintelis viešųjų paslaugų sektorius, kurio kainodara nereguliuojama ir priežiūra nevykdoma Pokyčių poreikis
 3. 3. Pagrindiniai trūkumai
 4. 4. ! Užtikrinti efektyvų ir skaidrų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos veikimą ! Nustatyti skaidrią, aiškią ir visose savivaldybėse vienodais principais skaičiuojamą komunalinių atliekų tvarkymo kainą ! Užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą gyventojams ! Nustatyti savivaldybių atsakomybę už atliekų tvarkymo srityje nustatytų užduočių vykdymą Tikslas
 5. 5. ! Užtikrinti efektyvų ir skaidrų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos veikimą ! Nustatyti skaidrią, aiškią ir visose savivaldybėse vienodais principais skaičiuojamą komunalinių atliekų tvarkymo kainą ! Užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą gyventojams ! Nustatyti savivaldybių atsakomybę už atliekų tvarkymo srityje nustatytų užduočių vykdymą Tikslas
 6. 6. Siūlomos atsakomybės Išskirtinė savivaldos kompetencija o Konteinerių sistemos išdėstymo organizavimas o Savivaldybės prižiūrima vieša paslauga VKEKK nustato/prižiūri oregioninę kainą pagal VKEKK nustatytą metodiką oregioninės kainos paskirstymo savivaldybėms principus/paskirsto savivaldybėms oderina RATC investicinius planus onagrinėja ginčus oskiria sankcijas Savivaldybės onustato galutinę kainą (rinkliava ar kt. įmoka) VKEKK nustato/prižiūri o1 t. įkainio viršutines ribas pagal VKEKK nustatytą metodiką oDerina bendro atliekų derinimo įrenginių/atliekų derinimo įrenginių valdytojų investicinius planus onagrinėja ginčus oskiria sankcijas
 7. 7. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – vienos, kelių ar visų į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančių savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės (- ių) pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) regioninių komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių valdymą, ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas, jei perduoda savivaldybė: NAUJA ovykdo komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo veiklą
 8. 8. Kaštai +VKEKK pajamos 1,9 procento praėjusių metų RATC ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojo reguliuojamosios veiklos pajamų Žiniai: kituose VKEKK reguliuojamose sektoriuose šis dydis sudaro nuo 0,25 iki 1,1 procento reguliuojamos veiklos vykdytojų pajamų. +Savivaldybių išlaidos (perprogramuoti IT sistemas ir pan.)
 9. 9. Dėkoju už dėmesį!
 10. 10. Dėkoju už dėmesį!

×