Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste

2017-03-09 Konferencija, Asociacijos prezidento Algirdo Reipo pranešimas

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste

 1. 1. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 1 Algirdas Reipas LRATCA prezidentas
 2. 2. Žiedinės ekonomikos užduotys 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 2
 3. 3. Žiedinės ekonomikos užduotys 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 3
 4. 4. Komunalinių atliekų sudėtis 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 4
 5. 5. Komunalinės atliekos pagal galimybę jas perdirbti ir įvykdyti naujai keliamus uždavinius Komunalinės atliekos pagal medžiagas Tonos % Pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas Naudojimas Pakuotės ir gaminiai 390000 30,47 22,65 7,82 Tekstilės ir odos gaminiai 170000 13,28 3,98 9,30 Higienos priemonės 150000 11,72 5,86 5,86 Žaliosios atliekos ir mediena 170000 13,28 13,28 0,00 Maisto atliekos 120000 9,38 9,30 0,07 Biologiškai skaidi substancija po mechaninio apdorojimo 160000 12,50 6,00 6,50 Mineralinės atliekos ir šlakai 120000 9,38 0,00 9,38 Iš viso 1280000 100,00 61,07 38,932017 metų kovo mėnesio 14 diena 5
 6. 6. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumai Lietuvoje Regionas Biologinio apdorojimo pajėgumai Technologija Žaliųjų atliekų kompostavimo pajėgumai Alytaus 20000 Anaerobinis kompostavimas 25500 Kauno 110000 Aerobinis kompostavimas 25000 Klaipėdos 0 0 25000 Marijampolės 32000 Aerobinis kompostavimas 25000 Panevėžio 22000 Anaerobinis kompostavimas 8000 Šiaulių 25000 Aerobinis kompostavimas 16000 Tauragės 6000 0 12000 Telšių 20000 Anaerobinis kompostavimas 8000 Utenos 15000 Anaerobinis kompostavimas 20000 Vilniaus 0 0 40000 Iš viso 250000 204500 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 6
 7. 7. Komunalinių atliekų naudojimas energijos gamybai žiedinės ekonomikos veiksmų plane Tvarkymo būdas 2016 m Žiedinės ekonomikos veiksmų plane 2020 m Naudojimas energijos gamybai po procesų Perdavimas perdirbti 181.906 300.000 80.000 Kompostavimas 384.317 480.000 200.000 Naudojimas energijos gamybai 278.054 300.000 300.000 Šalinimas sąvartyne 394.433 113.000 0 Iš viso 1.247.631 1.193.000 580.000 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 7
 8. 8. Komunalinės atliekos Lietuvoje 2016 m. (duomenys preliminarūs) Regionas Viso sukompostuot a komunalinių atliekų namų ūkiuose1, t/m Viso kitaip panaudota komunalinių atliekų namų ūkiuose2, t/m tame tarpe Viso komunalinių atliekų regionuose Perdirbta Panaudota energijai Sukompostuota Pasalinta Alytaus 9400 1000 13764 8059 24078 20591 76892 Kauno 16500 2000 19530 52158 85488 86232 261907 Klaipėdos 6600 360 25838 106132 13550 18458 170939 Marijampolės 6800 440 7325 8003 24987 23569 71124 Panevėžio 7650 1400 18744 16502 20371 39496 104163 Šiaulių 8882 1505 9350 820 40605 63632 124795 Tauragės 3947 622 4298 1424 8742 21443 40475 Telšių 6500 600 7016 18309 19158 1516 53099 Utenos 7350 928 2749 9304 14811 13343 48484 Vilniaus 4900 0 73359 57342 53998 106154 295753 Iš viso 78529 8855 181973 278054 305787 394433 1247631 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 8
 9. 9. Komunalinių atliekų tvarkymo būdai 2016 metais % 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 9
 10. 10. Perdirbta ir perdirbta+panaudota komunalinių atliekų regionuose % 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 10
 11. 11. Iš viso apdorota biologiškai skaidžių atliekų t/metus 2016m. Sukompostuota namų ūkiuose Sukompostuota įrenginiuose Viso sukompostuota ARATC 9400 24078 33478 Kauno RATC 16500 85488 101988 Klaipėdos RATC 6600 13550 20150 MAATC 6800 24987 31787 PRATC 7650 20371 28021 ŠRATC 8882 40605 49488 Tauragės RATC 3947 8742 12688 Telšių RATC 6500 19158 25658 URATC 7350 14811 22161 VAATC 4900 53998 58898 Iš viso 78529 305787 384317 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 11
 12. 12. Švedijos Lundo universiteto mokslininkų komentaras dėl maisto atliekų atskiro surinkimo
 13. 13. Motyvai
 14. 14. Motyvai
 15. 15. Motyvai
 16. 16. Mokėjo už komunalinių atliekų tvarkymą regionuose namų ūkis €/metus 2016 m. 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 16
 17. 17. Namų ūkio pajamų dalis tenkanti komunalinių atliekų tvarkymui % 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 17
 18. 18. DISKUTUOKIM IR DŽIAUKIMĖS 2017 metų kovo mėnesio 14 diena 18

×