Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?

UAB "Ekokonsultacijos" atstovės Ingos Muliuolės pranešimas "Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?"

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius?

 1. 1. Žiedinės ekonomikos tikslų link: ar realu pasiekti 2030 perdirbimo uždavinius? Inga Muliuolė, 2017 m. birželio 2 d., Šiauliai
 2. 2. Ne KIEK, o KAIP planuojame pasiekti ŽE tikslus/uždavinius • iki 2030 metų perdirbti 65 proc. komunalinių atliekų; • iki 2030 metų perdirbti 75 proc. pakuočių atliekų; • iki 2030 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 10 proc. visų atliekų; • aktyviau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad atliekų tvarkymas pagerėtų praktiškai; • supaprastinti ir patobulinti atliekų apibrėžtis ir suderinti skaičiavimo metodus; • užtikrinti, kad struktūriniai fondai būtų naudojami ES atliekų teisės aktų tikslams pasiekti ir atsižvelgiant į ES atliekų hierarchiją, kurioje eiliškumas nustatytas atsižvelgiant į poveikį aplinkai: visų pirma pirmenybė teikiama prevencijai, paskui – parengimas pakartotinai naudoti, perdirbimas, energijos gavimas ir tik galiausiai šalinimas, pavyzdžiui, sąvartyne; • pasiūlyti nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemų minimaliuosius reikalavimus, kurie būtų palankesni ekologiškesnius produktus rinkai pateikiantiems gamintojams ir skatintų regeneruoti ir perdirbti produktus pasibaigus jų gyvavimo ciklui. 2017 06 02 2
 3. 3. 2017 06 02 3 A message to the G7 Heads of State meeting in Taormina, Sicily, May 26-27, 2017 This message is from citizens’ groups from at least 100 countries who are battling existing and proposed incinerators and are supporting positive steps towards Zero Waste. Dear G7 Heads of State, don’t just talk about the circular economy and sustainability, do it! Take active steps to support communities in your countries who are pioneering Zero Waste strategies.
 4. 4. Žingsniai „Zero Waste“ strategijos link 1. Neberemti naujų atliekų deginimo jėgainių. 2. Planuoti esamų atliekų deginimo jėgainių uždarymą. 3. Steigti „zero waste“ tyrimų centrus, padėsiančius persitvarkyti/ perprojektuoti pramonei gaminius ir pakuotes, kurie negali būti panaudoti pakartotinai, perdirbti ar sukompostuoti. 4. Prie visų egzistuojančių sąvartynų pastatyti atliekų rūšiavimo įrenginius mišrių atliekų išrūšiavimui, siekiant atskirti perdirbamas, pavojingąsias ir organines atliekas. Organines atliekas stabilizuoti kompostavimo ar anaerobinio pūdymo būdu, prieš joms patenkant į sąvartyną. 5. Skatinti pramonę įgyvendinti „zero waste“ strategijas. 6. Finansiškai paremti pakartotinio panaudojimo ir remonto centrus bendruomenėse (dažniausiai parėmus tokių centrų steigimą, vėliau jie išsilaiko patys). 7. Ženkliai sumažinti gamybą ir naudojimą neperdirbamų plastikų, kurie teršia vandenynus. 2017 06 02 4
 5. 5. 2017 06 02 5 Atliekų tvarkymui žiedinėje ekonomikoje tenka pagrindinis vaidmuo, nes tvarkant atliekas ES atliekų hierarchija įgyvendinama praktiškai. ? ? Perdirbimo perspektyvos Lietuvoje?
 6. 6. 2017 06 02 6 Ekonominiai instrumentai perdirbimui skatinti
 7. 7. Būti ar nebūti LAAIF 72017 06 02
 8. 8. LAAIF skirtas finansavimas atliekų prevencijos projektams 1. UAB „Rokiškio sūris“: beatliekinis išrūgų perdirbimas 2. AB „Žemaitijos pienas“: rūgščių išrūgų perdirbimo linijos įrengimas, sumažinant atliekų kiekį 3. UAB „Mantinga“: Naujo tešlos dalintuvo, mažinančio gamybos procese susidarančių atliekų kiekį, įsigijimas 4. UAB „CIE LT FORGE“: Kalimo įrangos plovimo įrenginių įsigijimas siekiant mažinti ūkinės veiklos atliekų susidarymą 5. UAB „Softlines“: Kapojimo linijos įsigijimas ir įdiegimas siekiant mažinti gamybinių atliekų susidarymą baldų gamybos proceso metu 6. UAB „Gevalda“: Naujo betono smulkintuvo, mažinančio gamybos procese susidarančių atliekų kiekį, įsigijimas 7. AB „Lietkabelis“: Vario atliekas mažinančios įrangos įsigijimas 8. UAB „Neo Group“: Oligomerinių atliekų smulkinimas, siekiant grąžinti jas į gamybos procesą, įrenginių įsigijimas 9. UAB „Plamika“: Gamybinių polietileno atliekų paruošimas perdirbimui (granuliavimas) ir grąžinimas į technologinį procesą 10. UAB „Daigai“: – Automatinės dažų dozavimo sistemos, mažinančios gamybos procese susidarančių atliekų kiekį, diegimas – Regeneravimo įrenginio diegimas, siekiant sumažinti gamybos atliekų susidarymą 82017 06 02 • 2013-2015 m.: – 11 projektų, beveik 600 000 € • 2016 m. – 0 €
 9. 9. ES parama aplinkosaugai (Ūkio ministerija) • ES parama 86,8 mln € investicijoms į eko-gamybos įrangą – „ECO-INOVACIJOS LT+“ • Finansavimo intensyvumas 35-45 %, nuo 50 iki 900 tūkst. € 4,7 mln € 3,3 mln € 92017 06 02
 10. 10. Finansuojami projektai Eco-inovacijos LT+ • UAB „Putokšnis“: Švarios gamybos investicinis projektas PET pramonės įmonėje (pradėti gaminti naujas PET ruošinių rūšis) • UAB „IOCO Packaging“: Technologinių ekoinovacijų diegimas • UAB „CARIS“: Kompleksinis etikečių spaudos technologinio proceso pakeitimas paremtas inovatyviais ir išteklius tausojančiais sprendimais • UAB „PANEVĖŽIO KETUS“: Naujų technologinių ekoinovacijų diegimas • UAB „Pilsena“: Gamybos modernizavimas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai (bus pradėti gaminti nauji produktai iš atliekų (šašlykinės, krosnelės chazanamams, šviestuvai, baldai, santechnikos įranga, rūkyklos, įvorės (poveržlės), namų apyvokos daiktai, keptuvės). • UAB „Stigma“: Neigiamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai mažinimas įdiegiant technologines ekoinovacijas (planuoja gamybiniame procese susidarantį plastiko broką perdirbti į granules ir šias granules vėl grąžinti į gamybinį procesą) 102017 06 02
 11. 11. Deginimo ateitis Lietuvoje – šuo loja, karavanas eina... 2017 06 02 11
 12. 12. 2017 06 02 12 Pakeitimas užtikrina, kad, kuriant didelio naudingumo kogeneracinę elektrinę Vilniuje, bus integruoti ir kompleksiškai įgyvendinti du didelės apimties projektai. Vienas iš jų - atsinaujinančius energijos išteklius (biokurą) naudojanti kogeneracinė jėgainė, kuriai numatyta skirti iki 94,5 mln. Eur. Antrasis projektas – atliekų deginimo jėgainė, šiam projektui numatyta skirti iki 58,5 mln. Eur. Bendra Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos vertė – 381 mln. Eur, ES fondų lėšomis bus finansuota 153 mln. Eur išlaidų. Likusius 190 mln. Eur sudaro Europos investicijų banko paskola, 38 mln. Eur – privačių investuotojų lėšos.
 13. 13. 2017 06 02 13
 14. 14. 2017 06 02 14 Eil. Nr. Įmonės (savininko) pavadinimas Elektrinės pavadinimas Leidimo gaminti išdavimo data Pirmojo Leidimo gaminti išdavimo data Instaliuota galia, MW Skatinimo laikotarpis Taikomas fiksuoto tarifo dydis, Lt/kWh 1 UAB „Litesko“ Marijampolės raj. katilinė 2007-06-28 2,500 2020-12-31 0,08689 2 UAB „Plungės bioenergija“ UAB „Plungės bioenergija“ 2007-06-29 1,000 2020-12-31 0,08689 3 UAB „Pramonės energija“ UAB „Pramonės energija“ 2007-08-27 1,500 2020-12-31 0,08689 4 UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Beržės rajoninės katilinės elektrinė 2008-10-20 0,750 2020-12-31 0,08689 5 UAB „Vilniaus energija“ UAB „Vilniaus energija“ elektrinė Nr. 2 2009-12-24 29,000 2021-12-24 0,08689 6 UAB „Litesko“ Alytaus biomasės elektrinė 2012-05-18 5,400 2024-05-18 0,08689 7 AB „Šiaulių energija“ Šiaulių termofikacinė elektrinė 2012-08-16 10,810 2024-08-16 0,08689 8 UAB „Utenos šilumos tinklai“ UAB „Utenos šilumos tinklai“ termofikacinė elektrinė 2012-10-26 2,500 2024-10-26 0,08689 9 UAB „Fortum Klaipėda“ UAB „Fortum Klaipėda“ biokuro ir atliekų termofikacinė elektrinė 2013-07-08 20,000 2025-07-08 0,08689
 15. 15. Energetika vs atliekų perdirbimas 2017 06 02 15
 16. 16. Produktų iš atliekų realizavimas 1. Ar bus keičiami nebelaikymo atliekomis kriterijai? Komisija pakeis teisės aktus, kad perdirbtos medžiagos galėtų būti nebelaikomos atliekomis, jei jos atitinka visoje ES taikomų bendrųjų sąlygų rinkinį. Tokiu pakeitimu siekiama supaprastinti teisinius reikalavimus perdirbimo verslo subjektams ir užtikrinti vienodas sąlygas. Dabartiniai ES nebelaikymo atliekomis kriterijai (pvz., taikomi stiklui, vario laužui) bus palikti galioti. 2. Kaip Komisija skatina atliekas paversti ištekliais (antrinėmis žaliavomis)? Planuojama: –inicijuoti atitinkamų antrinių žaliavų, pavyzdžiui, plastiko, kokybės standartų rengimą; –imtis priemonių, kad palengvintų teisėtą atliekų transportavimą tarp valstybių narių, ir toliau dėti pastangas, kad būtų sumažinta neteisėto vežimo atvejų; –persvarstyti ES reglamentą dėl trąšų, kad būtų palengvintas organinių ir atliekų kilmės trąšų pripažinimas ir taip kuriama visos ES rinka; –.... 2017 06 02 16 PVZ., Pastaraisiais metais JAV padangų gumos granulių rinka smuko 30 proc., įskaitant darbo vietų praradimą. Priežastis – neigiama informacija žiniasklaidoje apie „kenksmingų“ gumos granulių panaudojimą dirbtinių dangų įrengimui.
 17. 17. 2017 06 02 17

×