Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajamas is komposto gamybos

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 25 Ad
Advertisement

More Related Content

More from LRATCA (20)

Advertisement

Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajamas is komposto gamybos

 1. 1. LAMMC Tyrimai ir žinios – raktas į Jūsų sėkmę !
 2. 2. LAMMC2019 m. rugsėjo 25 d. Reikalavimai komposto kokybei- galimybės padidinti jo paklausą bei RATC pajamas iš komposto gamybos Dr. Romas Mažeika Dr. Karolina Gvildiene Dr. Karolina Barčauskaitė Dr. Indrė Višniauskė
 3. 3. LAMMC Lietuvos regijoniai atliekų tvarkymo centai – didžiausi komposto gamintojai.  Valdo didžiausius bioskaidžių atliekų srautus  Turi šiuolaikišką modernią koposto gamybos įrangą  Gerai organizuoti gamybiniai vienetai 3
 4. 4. LAMMC Mūsų žinios ir patirtis bei teikiamos cheminės analizės paslaugos gali būti naudingos sprendžiant Jums iškylančias problemas Komposto tyrimo tema įvykdyta:  3projektai (2 ŽŪM ir 1 AM užsakymu)  Apginta 4 mokslų daktaro disertacijos  Parašyta ir publikuota virš 10 mokslo straipsnių 4
 5. 5. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojų apgintos disertacijos ⦿ 2016 m. Karolina Gvildienė. Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams. ⦿ 2017 m. Ieva Narutytė „Įvairių organinių trąšų – kompostų digestatų, mėšlo įtaka ž.ū. augalams ir dirvožemio savybėms“ ⦿ 2018 m. Karolina Barčauskaitė „Polichlorbifenilų (PCB) ir policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose ir jų įtaka dirvožemiui bei augalams“. ⦿ 2019 m. Indrė Višniauskė „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“. 5
 6. 6. 6 Azoto kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of nitrogen in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1 N,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 7. 7. 7 Fosforo kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of phosphorus in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1 P,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 8. 8. 8 Kalio kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of patossium in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1 K,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 9. 9. 9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostai Mėšlo kompostai Kadmiokoncentracija, mgkg-1 ContentsofCd,mgkg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC Cd koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cd in composts dry matter 2012-2014 year ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 10. 10. LAMMC Cr, Ni ir Pb koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cr, Ni and Pb in composts dry matter 2012-2014 year 0 30 60 90 120 150 180 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostai Mėšlo kompostai Cr Ni Pb Sunkiųjųmetalų koncentracija,mgkg-1 Contentsofheavymetals,mg kg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 11. 11. LAMMC Cu ir Zn koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cu and Zn in composts dry matter 2012-2014 year 0 100 200 300 400 500 600 700 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostaiMėšlo kompostai Cu Zn Sunkiųjųmetalų koncentracija,mgkg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 12. 12. LAMMC12
 13. 13. LAMMC13 0 500 1000 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/GWC NDK/SSC MKAKPMBA/ MMWCAMBS MKAK/ MMWC 408,7 70,2 75,7 745,8 329,8 661,3 807,7 375,0 100,8 600,5 648,7 Rizikosindeksas/ Riskindex Įspėjamoji rizika/Considerable risk Maža rizika/Low risk Labai didelė rizika/Very high risk 8 paveikslas Skirtingų kompostų potencialios rizikos aplinkai indeksai Figure 8. Potential ecological risk index of environment of different composts 2,2 -> 8
 14. 14. LAMMC14 9 paveikslas Įvairios kilmės kompsotų toksiškumo ekvivalentnis faktorius, skirtingos raidės žymi statistiškai patikimus duomenis, kai p ≤ 0,05 pagal Duncano testą 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/GWC NDK/SSC MKAKPMBA/ MMWCAMBS MKAK/ MMWC 4.2 a 77.8 c 8.0 b 895.4 k 334.8 j 171.2 e 209.9 f 271.1 g 284.3 h 125.8 d 313.4 i Σ15PAAišreikštųTEQBaP,ugkg-1/ Σ15PAHsexpressedinTEQBaP,ugkg-1 Žalių atliekų kompostas/ green waste compost Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/ mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost 5,2 2,5
 15. 15. LAMMC 21.2 a 40.7b 41.0b 63.5c 89.7d 10.6a 22.7b 22.0b 24.1b 37.9c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ŽAK MAK NDK GMK DK Kiekisišreikštas%/ Amountexpressedin% Organinė medžiaga / Organic matter Organinė anglis / Organic Carbon 15 1 Pav. Įvarių rūšių kompostų organinės medžiagos kiekis ir jos sudėtiniai komponentai (% s. m.) Figure 1. Organic matter content and organic substances in different types of composts (% of dry matter) Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
 16. 16. LAMMC16 0.81abc 1.51d 0.85abc 0.81abc 0.35a 3.1a 8.4c 3.3a 11.6c 0.62a 0 5 10 15 ŽAK MAK NDK GMK DK Kiekisišreikštas%/ Contentexpressedin% Fulvinės rūgštys /… Huminės rūgštys /… 2 Pav. Įvarių rūšių kompostų fulvinių ir huminių rūgščių kiekis (% s. m.) Figure 2. Fulvic and humic acids content in different types of compost (% of dry matter) Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
 17. 17. LAMMC17 2 lentelė. Kompostų pagamintų 2015–2017 m. agrocheminiai rodikliai Table 2. Agrochemical indicators in different types of compost produced in 2015–2017 Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas Kokybės rodikliai / Quality indicators Kompostų rūšis / Compost type ŽAK MAK NDK GMK DK Suminis azotas (N) / Total nitrogen 0,76 2,22 2,69 2,42 3,04 Suminis fosforas (P) / Total phosphorus 0,25 0,53 1,80 1,01 1,56 Suminis kalis (K) / Total potassium 0,59 1,09 0,37 2,76 0,58 Suminė siera (S) / Total sulphur 0,17 0,27 0,83 0,30 0,17 labai mažai/very low vidutiniškai/middle labai daug/very large mažai/low daug/large
 18. 18. LAMMC18 Žalių atliekų kompostas/ green waste compost Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/ mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost 26,2 25,4 17,9 5,9 7,4 5,7 20,5 17,9 7,3 29,3 19,3 0 5 10 15 20 25 30 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/ GWC NDK/SSC MMKAKPMBA/ MMWCAMBT MKAK/ MMWC Kiekisišreikštastonomis/ Amountaxpressedintonnes 1paveikslas Komposto kiekis 1 hektarui tręšiant maksimalia leistina azoto norma (N170)
 19. 19. LAMMC19 • Prekė ? • Poreikis ? • Kaina ? • Pasiūla ? • Kokybė ?
 20. 20. LAMMC Kokybės reikalavimus reglamentuoja ⦿ Aplinkos ministerijos paruošti detalūs KOMPOSTO, ANAEROBINIO RAUGO PRISKYRIMO PRODUKTAMS KRITERIJAI https://e- seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAP/d4460440880211e78939acf99f6e54eb/ ⦿ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1009 2019 m. birželio 5 d. kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=LT 20
 21. 21. LAMMC Kokybės reikalavimai tręšiamųjų produktų reglamente ⦿ Sausųjų medžiagų koncentracija > 20 %. ⦿ Organinės anglies koncentracija > 7,5 % ⦿ Sunkiųjų metalų koncentracijos: Cd < 3 mg/kg; Hg < 1,0 mg/kg, As < 40 mg/kg, Ni < 50 mg/kg, Pb <120 mg/kg, Cu <300 mg/kg, Zn < 800 mg/kg 21
 22. 22. LAMMC Kompostavimo proceso metu visos kiekvienos partijos dalys turi būti vienoje iš toliau nurodytų situacijų temperatūros ir laiko atžvilgiu ⦿ — 70 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 3 dienas, ⦿ — 65 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 5 dienas, ⦿ — 60 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 7 dienas arba ⦿ — 55 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 14 dienų. 22
 23. 23. LAMMC Kiti reikalavimai komposto kokybei ⦿ a) PAH 16 ( 5 ) turi sudaryti ne daugiau kaip 6 mg/kg sausosios medžiagos, ⦿ b) didesnės nei 2 mm makroskopinės priemaišos, t. y. stiklas, metalas arba plastikas, turi sudaryti ne daugiau kaip 3 g/kg sausosios medžiagos, ir ⦿ c) b punkte nurodytų makroskopinių priemaišų bendras kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 5 g/kg sausosios medžiagos. 23
 24. 24. LAMMC Teikiant į rinką kompostą būtina deklaruoti: ⦿ Sausosios medžiagos kiekis, išreikštas kaip % masės, ⦿ deklaruojami, jei viršija 0,5 % masės: azotas (N), fosforo pentoksidas (P 2 O 5 ) ir kalio oksidas (K 2 O) ⦿ pH vertė, ⦿ elektrinis laidis, pateiktas kaip mS/m ⦿ organinės anglies (C org ) kiekis, išreikštas % masės ⦿ organinės anglies ir suminio azoto santykis (C org /N) ⦿ Tarša stiklu, plastiku, sunkiais metalais ir organiniais teršalais (PAA) 24
 25. 25. LAMMC25 LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija Adresas: Savanorių pr. 287, Kaunas Tel.: (8 37) 311 520 Mob. Tel 8 620 38835 El paštas: analize@agrolab.lt Komposto sudėties nustatymas ir įvertinimas ar atitinka kokybės reikalavimus Tręšimo kompostu planų sudarymas Tyrimai susieti su komposto panaudojimu paskirų žemės augalų tręšimui

×