Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajamas is komposto gamybos

Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajamas is komposto gamybos

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reikalavimai komposto kokybei, galimybes padidinti jo paklausa bei RATC pajamas is komposto gamybos

 1. 1. LAMMC Tyrimai ir žinios – raktas į Jūsų sėkmę !
 2. 2. LAMMC2019 m. rugsėjo 25 d. Reikalavimai komposto kokybei- galimybės padidinti jo paklausą bei RATC pajamas iš komposto gamybos Dr. Romas Mažeika Dr. Karolina Gvildiene Dr. Karolina Barčauskaitė Dr. Indrė Višniauskė
 3. 3. LAMMC Lietuvos regijoniai atliekų tvarkymo centai – didžiausi komposto gamintojai.  Valdo didžiausius bioskaidžių atliekų srautus  Turi šiuolaikišką modernią koposto gamybos įrangą  Gerai organizuoti gamybiniai vienetai 3
 4. 4. LAMMC Mūsų žinios ir patirtis bei teikiamos cheminės analizės paslaugos gali būti naudingos sprendžiant Jums iškylančias problemas Komposto tyrimo tema įvykdyta:  3projektai (2 ŽŪM ir 1 AM užsakymu)  Apginta 4 mokslų daktaro disertacijos  Parašyta ir publikuota virš 10 mokslo straipsnių 4
 5. 5. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojų apgintos disertacijos ⦿ 2016 m. Karolina Gvildienė. Kompostų kokybė, jų įtaka dirvožemiui ir augalams. ⦿ 2017 m. Ieva Narutytė „Įvairių organinių trąšų – kompostų digestatų, mėšlo įtaka ž.ū. augalams ir dirvožemio savybėms“ ⦿ 2018 m. Karolina Barčauskaitė „Polichlorbifenilų (PCB) ir policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose ir jų įtaka dirvožemiui bei augalams“. ⦿ 2019 m. Indrė Višniauskė „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“. 5
 6. 6. 6 Azoto kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of nitrogen in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1 N,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 7. 7. 7 Fosforo kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of phosphorus in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1 P,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 8. 8. 8 Kalio kiekiai kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. The contents of patossium in composts dry matter 2012  2014 year 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1 K,% ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 9. 9. 9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostai Mėšlo kompostai Kadmiokoncentracija, mgkg-1 ContentsofCd,mgkg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC Cd koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cd in composts dry matter 2012-2014 year ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 10. 10. LAMMC Cr, Ni ir Pb koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cr, Ni and Pb in composts dry matter 2012-2014 year 0 30 60 90 120 150 180 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostai Mėšlo kompostai Cr Ni Pb Sunkiųjųmetalų koncentracija,mgkg-1 Contentsofheavymetals,mg kg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 11. 11. LAMMC Cu ir Zn koncentracija kompostuose (s.m.) 2012  2014 m. Contents of Cu and Zn in composts dry matter 2012-2014 year 0 100 200 300 400 500 600 700 Žaliųjų atliekų kompostai Mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai Nuotekų dumblo kompostai Biodujų gamybos atliekų kompostai Maisto atliekų kompostaiMėšlo kompostai Cu Zn Sunkiųjųmetalų koncentracija,mgkg-1 ŽAK GWC MBKAK MBMWC BGAK BPWC MAK FWK MK MC NDK SSWC ŽAK/GWC – žaliųjų atliekų kompostai/green waste composts, NDK/SSWC – nuotekų dumblo kompostai/sewage sludge waste composts, MBKAK/MBMWC – mišrių bioskaidžių komunalinių atliekų kompostai/mixed biodegradable municipal waste composts, BGAK/BPWC – biodujų gamybos atliekų kompostas/biogas production waste composts, MAK/FWC– maisto atliekų kompostas/food waste composts.
 12. 12. LAMMC12
 13. 13. LAMMC13 0 500 1000 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/GWC NDK/SSC MKAKPMBA/ MMWCAMBS MKAK/ MMWC 408,7 70,2 75,7 745,8 329,8 661,3 807,7 375,0 100,8 600,5 648,7 Rizikosindeksas/ Riskindex Įspėjamoji rizika/Considerable risk Maža rizika/Low risk Labai didelė rizika/Very high risk 8 paveikslas Skirtingų kompostų potencialios rizikos aplinkai indeksai Figure 8. Potential ecological risk index of environment of different composts 2,2 -> 8
 14. 14. LAMMC14 9 paveikslas Įvairios kilmės kompsotų toksiškumo ekvivalentnis faktorius, skirtingos raidės žymi statistiškai patikimus duomenis, kai p ≤ 0,05 pagal Duncano testą 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/GWC NDK/SSC MKAKPMBA/ MMWCAMBS MKAK/ MMWC 4.2 a 77.8 c 8.0 b 895.4 k 334.8 j 171.2 e 209.9 f 271.1 g 284.3 h 125.8 d 313.4 i Σ15PAAišreikštųTEQBaP,ugkg-1/ Σ15PAHsexpressedinTEQBaP,ugkg-1 Žalių atliekų kompostas/ green waste compost Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/ mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost 5,2 2,5
 15. 15. LAMMC 21.2 a 40.7b 41.0b 63.5c 89.7d 10.6a 22.7b 22.0b 24.1b 37.9c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ŽAK MAK NDK GMK DK Kiekisišreikštas%/ Amountexpressedin% Organinė medžiaga / Organic matter Organinė anglis / Organic Carbon 15 1 Pav. Įvarių rūšių kompostų organinės medžiagos kiekis ir jos sudėtiniai komponentai (% s. m.) Figure 1. Organic matter content and organic substances in different types of composts (% of dry matter) Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
 16. 16. LAMMC16 0.81abc 1.51d 0.85abc 0.81abc 0.35a 3.1a 8.4c 3.3a 11.6c 0.62a 0 5 10 15 ŽAK MAK NDK GMK DK Kiekisišreikštas%/ Contentexpressedin% Fulvinės rūgštys /… Huminės rūgštys /… 2 Pav. Įvarių rūšių kompostų fulvinių ir huminių rūgščių kiekis (% s. m.) Figure 2. Fulvic and humic acids content in different types of compost (% of dry matter) Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas
 17. 17. LAMMC17 2 lentelė. Kompostų pagamintų 2015–2017 m. agrocheminiai rodikliai Table 2. Agrochemical indicators in different types of compost produced in 2015–2017 Pastaba. ŽAK–žaliųjų atliekų kompostas, MAK – maisto atliekų, NDK – nuotekų dumblo, GMK – galvijų mėšlo ir DK – digestato kompostas Kokybės rodikliai / Quality indicators Kompostų rūšis / Compost type ŽAK MAK NDK GMK DK Suminis azotas (N) / Total nitrogen 0,76 2,22 2,69 2,42 3,04 Suminis fosforas (P) / Total phosphorus 0,25 0,53 1,80 1,01 1,56 Suminis kalis (K) / Total potassium 0,59 1,09 0,37 2,76 0,58 Suminė siera (S) / Total sulphur 0,17 0,27 0,83 0,30 0,17 labai mažai/very low vidutiniškai/middle labai daug/very large mažai/low daug/large
 18. 18. LAMMC18 Žalių atliekų kompostas/ green waste compost Nuotekų dumblo kompostas/ sewage sludge compost Mišrių komunalinių atliekų kompostas po mechaninio biologinio apdorojimo/ mixed municipal waste compost after mechanical-biological treatment Mišrių komunalinių atliekų kompostas / mixed municipal waste compost 26,2 25,4 17,9 5,9 7,4 5,7 20,5 17,9 7,3 29,3 19,3 0 5 10 15 20 25 30 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 ŽAK/ GWC NDK/SSC MMKAKPMBA/ MMWCAMBT MKAK/ MMWC Kiekisišreikštastonomis/ Amountaxpressedintonnes 1paveikslas Komposto kiekis 1 hektarui tręšiant maksimalia leistina azoto norma (N170)
 19. 19. LAMMC19 • Prekė ? • Poreikis ? • Kaina ? • Pasiūla ? • Kokybė ?
 20. 20. LAMMC Kokybės reikalavimus reglamentuoja ⦿ Aplinkos ministerijos paruošti detalūs KOMPOSTO, ANAEROBINIO RAUGO PRISKYRIMO PRODUKTAMS KRITERIJAI https://e- seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAP/d4460440880211e78939acf99f6e54eb/ ⦿ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1009 2019 m. birželio 5 d. kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=LT 20
 21. 21. LAMMC Kokybės reikalavimai tręšiamųjų produktų reglamente ⦿ Sausųjų medžiagų koncentracija > 20 %. ⦿ Organinės anglies koncentracija > 7,5 % ⦿ Sunkiųjų metalų koncentracijos: Cd < 3 mg/kg; Hg < 1,0 mg/kg, As < 40 mg/kg, Ni < 50 mg/kg, Pb <120 mg/kg, Cu <300 mg/kg, Zn < 800 mg/kg 21
 22. 22. LAMMC Kompostavimo proceso metu visos kiekvienos partijos dalys turi būti vienoje iš toliau nurodytų situacijų temperatūros ir laiko atžvilgiu ⦿ — 70 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 3 dienas, ⦿ — 65 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 5 dienas, ⦿ — 60 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 7 dienas arba ⦿ — 55 °C ar aukštesnėje temperatūroje – ne trumpiau kaip 14 dienų. 22
 23. 23. LAMMC Kiti reikalavimai komposto kokybei ⦿ a) PAH 16 ( 5 ) turi sudaryti ne daugiau kaip 6 mg/kg sausosios medžiagos, ⦿ b) didesnės nei 2 mm makroskopinės priemaišos, t. y. stiklas, metalas arba plastikas, turi sudaryti ne daugiau kaip 3 g/kg sausosios medžiagos, ir ⦿ c) b punkte nurodytų makroskopinių priemaišų bendras kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 5 g/kg sausosios medžiagos. 23
 24. 24. LAMMC Teikiant į rinką kompostą būtina deklaruoti: ⦿ Sausosios medžiagos kiekis, išreikštas kaip % masės, ⦿ deklaruojami, jei viršija 0,5 % masės: azotas (N), fosforo pentoksidas (P 2 O 5 ) ir kalio oksidas (K 2 O) ⦿ pH vertė, ⦿ elektrinis laidis, pateiktas kaip mS/m ⦿ organinės anglies (C org ) kiekis, išreikštas % masės ⦿ organinės anglies ir suminio azoto santykis (C org /N) ⦿ Tarša stiklu, plastiku, sunkiais metalais ir organiniais teršalais (PAA) 24
 25. 25. LAMMC25 LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija Adresas: Savanorių pr. 287, Kaunas Tel.: (8 37) 311 520 Mob. Tel 8 620 38835 El paštas: analize@agrolab.lt Komposto sudėties nustatymas ir įvertinimas ar atitinka kokybės reikalavimus Tręšimo kompostu planų sudarymas Tyrimai susieti su komposto panaudojimu paskirų žemės augalų tręšimui

×