Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lratca pranesimas nesalinam nedeginam

LRATCA prezidento Algirdo Reipo pranešimas "Nešalinam? Nedeginam? Kur mūsų sveiko proto alternatyvos?"

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lratca pranesimas nesalinam nedeginam

 1. 1. NEŠALINAM? NEDEGINAM? KUR MŪSŲ SVEIKO PROTO ALTERNATYVOS? ALGIRDAS REIPAS LRATCA PREZIDENTAS
 2. 2. ŽIEDINĖS EKONOMIKOS UŽDUOTYS bendras ES uždavinys – iki 2030 m. užtikrinti, kad būtų perdirbama 65 proc. komunalinių atliekų; bendras ES uždavinys – iki 2030 m. užtikrinti, kad būtų perdirbama 75 proc. pakuočių atliekų; privalomas uždavinys – iki 2030 m. sumažinti į sąvartynus išmetamų atliekų kiekį iki 10 proc. visų atliekų; 2018-10-26 2
 3. 3. ŽIEDINĖS EKONOMIKOS UŽDUOTYS uždrausti išmesti į sąvartynus atskirai surinktas atliekas; skatinti ekonomines priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią atliekų išmetimui į sąvartynus; perdirbimo rodikliams skirtos paprastesnės ir geresnės apibrėžtys ir suderinti apskaičiavimo metodai visoje ES; konkrečios priemonės, kuriomis siekiama skatinti pakartotinį panaudojimą ir pramonės simbiozę, vienos pramonės šakos šalutinį produktą paverčiant kitos pramonės šakos žaliava; ekonominės paskatos gamintojams į rinką teikti ekologiškesnius produktus, taip pat remti atliekų (pvz., pakuočių, baterijų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių) naudojimo ir perdirbimo pajėgumus. 2018-10-26 3
 4. 4. KAIP MUS GALI PALIESTI ŠIE REIKALAVIMAI Privalomumas naudoti tam tikrą procentą perdirbtų medžiagų kiekį žaliavų balanse; Rūpintis pateiktų į Europos Sąjungos rinką produktų privalomu taisymu; Privalomu reikalavimu įrangą ir prekes nuomoti, o ne tik parduoti; Privalomumas naudoti tik tam tikros rūšies plastikus gaminant ir pakuojant gaminius; Pakuoti tik į perdirbamas pakuotes, mažinti ir nebenaudoti vienkartinių plastikų ir ribojamas tyčinis mikroplastikų naudojimas. Dar didesnė gamintojų atsakomybė už į rinką išleistų prekių ir pakuočių tvarkymą; Privalomumas valstybei ir savivaldybėms pirkti iš perdirbtų žaliavų pagamintus produktus ir gaminius.
 5. 5. KOKIOS MUMS IŠVADOS IŠ VISŲ ŠITŲ REIKALAVIMŲ? Komisija pripažįsta, kad esant dabartinei pakuočių sudėčiai, padidinti gaminių ir pakuočių perdirbimo procentą yra nebeįmanoma; Kad net išsivysčiusiose ekonomikose, kurios pavyzdingai tvarko atliekas (Vokietija, Švedija), tai yra daugiau statistikos formavimo ypatumai ir vingrybės nei žiedinės ekonomikos tikslų siekimas; Kad gamintojų atsakomybės principas realiai neveikia ir nepateisina lūkesčių; Kad yra daug atliekų srautų ( baldai, tekstilė, sauskelnės, statybos medžiagos ir sauskelnės ir slaugos priemonės), kur gamintojų atsakomybė neveikia ir ją reikėtų plėsti; Kad yra daugybė gaminių ir pakuočių, kurie dėl savo mažų gabaritų ir ypatumų, techniškai negali būti nei išrūšiuoti nei perdirbti.
 6. 6. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017 METAIS Regionas Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje1 Viso sutvarkyta komunalinių atliekųAtiduota perdirbti komunalinių atliekų Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų Sukompostuota komunalinių atliekų Pašalinta komunalinių atliekų Alytaus 16566 94 11361 64 23277 131 19747 111 71240 402 Kauno 20484 38 57089 105 80947 148 76581 140 235391 432 Klaipėdos 29363 90 102473 316 17448 54 13932 43 163676 504 Marijampolė 8117 54 6942 47 24131 162 19034 128 58488 392 Panevėžio 9746 42 14320 62 30044 130 28733 124 83077 360 Šiaulių 11434 41 22331 81 48264 175 38650 140 120976 438 Tauragės 5579 55 4134 41 4465 44 17893 177 32211 318 Telšių 10680 76 14901 105 20545 145 5812 41 52264 370 Utenos 2923 21 14836 108 17587 128 13995 102 49598 362 Vilniaus 47704 59 40958 51 90846 113 115736 144 295244 367 Vidutiniškai 162595 56 289345 100 357554 124 350113 121 1162166 402 2018-10-26 6
 7. 7. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017 METAIS 2018-10-26 7 Sukompostuota komunalinių atliekų namų ūkiuose 9% Kitaip panaudota komunalinių atliekų namų ūkiuose 1% Atiduota perdirbti komunalinių atliekų 13% Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų 22% Sukompostuota komunalinių atliekų 28% Pašalinta komunalinių atliekų 27%
 8. 8. SUTVARKYMO BŪDAI Perdirbta 45% Panaudota energijos gamybai ar kitaip panaudota 25% Pašalinta 30%
 9. 9. PAKUOČIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIŲ TARIFAI
 10. 10. KOKIOS 1 TONOS ATLIEKŲ TVARKYMO KAINOS NUO 2019 METŲ ? Tvarkymo būdas ir atliekų srautas Kaina €/t Reikėtų padidinti kainą, kad taptų brangiau už perdirbimą Užstato sistema 1000 netaikoma Pakuočių perdirbimo komunaliniame sraute nuo 250 netaikoma Žaliųjų atliekų kompostavimas nuo 42 netaikoma Maisto atliekų anaerobinis pūdymas nuo 71 netaikoma Biologinės masės po MBA kompostavimas ir šalinimas nuo 91 Jau dabar brangiau nei kompostavimas Didelių gabaritų atliekų šalinimas nuo 71 Jau dabar brangiau nei deginimas Panaudojimo energijai ir saugojimas iki panaudojimo energijai nuo 57 193 Pakartotino naudojimo veikla nuo 350 netaikoma Šalinimas nuo 47 203
 11. 11. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTAI IR JŲ PERDIRBIMAS TŪKST. TONŲ 2018-10-26 11 330 54 160 350 150 110 80 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Pakuotės Antrinės žaliavos Didžiosios atliekos Žaliosios ir maisto atliekos Higienos priemonės ir tekstilė Statybos ir griovimo Pelenai ir kitos
 12. 12. PAKUOČIŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PERDIRBIMAS PROC. 2018-10-26 12 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2014 m 2015 m 2016 m 2017 m
 13. 13. PERDIRBTA IR PANAUDOTA KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PROC. 2018-10-26 13 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2013 m 2014 m 2015 m 2016 m 2017 m
 14. 14. MEDIENOS ATLIEKŲ TVARKYMAS
 15. 15. DAŽYTOS IR IMPREGNUOTOS MEDIENOS TVARKYMAS
 16. 16. PLASTIKO ATLIEKŲ TVARKYMAS
 17. 17. PADANGŲ IR ELEKTRONIKOS TVARKYMAS
 18. 18. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS
 19. 19. ASBESTO ATLIEKŲ TVARKYMAS
 20. 20. MAISTO ATLIEKŲ TVARKYMAS
 21. 21. MAINŲ PUNKTAI DIRBA
 22. 22. NET TINKAMŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS NEGARANTUOJA REZULTATO
 23. 23. MOKYTIS, MOKYTIS IR DAR KARTĄ MOKYTIS
 24. 24. LAIKU PRIIMKIME TEISINGUS SPRENDIMUS
 25. 25. DISKUTUOKIM 2018-10-26 25

×