Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė

Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybes. Pranešėja Daiva Berankienė

  1. 1. Sudegintų atliekų šlako panaudojimo galimybės Žiedinė ekonomika Daiva Berankienė 2018 m. balandžio 5 d., Klaipėda
  2. 2. Linijinė ekonomika Perdirbamoji ekonomika Žiedinė ekonomika
  3. 3. Perdirbimas Žaliavos Šalinimas Dizainas Gamyba Vartojimas Surinkimas Panaudojimas Žiedinė ekonomika
  4. 4. Kitų šalių patirtis
  5. 5. 2015 2016 Studija, aikštelė I bandomasis projektas
  6. 6. 2015 2016 2017 2018 Studija, aikštelė I bandomasis projektas II bandomasis projektas Apdorojimo infrastruktūra
  7. 7. Vilniau, mes turime problemą!

×