Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.

"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

"Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m." Pranešėjas Algirdas Reipas.

 1. 1. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 1 Algirdas Reipas LRATCA prezidentas
 2. 2. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais Regionas Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje1 Viso sutvarkyta komunalinių atliekųAtiduota perdirbti komunalinių atliekų Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų 2 Sukompostuota komunalinių atliekų3 Pašalinta komunalinių atliekų Alytaus 16566 11361 23277 19747 81374 Kauno 20484 57089 80947 76581 273948 Klaipėdos 29363 102473 17448 13932 170586 Marijampolės 8117 6942 24131 19034 66915 Panevėžio 9746 14320 30044 28733 93453 Šiaulių 11434 22331 48264 38650 131067 Tauragės 5579 4134 4465 17893 32442 Telšių 10680 14901 20545 5812 60838 Utenos 2923 14836 17587 13995 58779 Vilniaus 47704 40958 90846 115736 322004 Vidutiniškai 162595 289345 357554 350113 1291406 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 2
 3. 3. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 3
 4. 4. Komunalinių atliekų tvarkymas 2017 metais Regionas Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje1 Viso sutvarkyta komunalinių atliekų Atiduota perdirbti komunalinių atliekų Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų Sukompostuota komunalinių atliekų Pašalinta komunalinių atliekų Alytaus 16566 94 11361 64 23277 131 19747 111 71240 402 Kauno 20484 38 57089 105 80947 148 76581 140 235391 432 Klaipėdos 29363 90 102473 316 17448 54 13932 43 163676 504 Marijampolė 8117 54 6942 47 24131 162 19034 128 58488 392 Panevėžio 9746 42 14320 62 30044 130 28733 124 83077 360 Šiaulių 11434 41 22331 81 48264 175 38650 140 120976 438 Tauragės 5579 55 4134 41 4465 44 17893 177 32211 318 Telšių 10680 76 14901 105 20545 145 5812 41 52264 370 Utenos 2923 21 14836 108 17587 128 13995 102 49598 362 Vilniaus 47704 59 40958 51 90846 113 115736 144 295244 367 Vidutiniškai 162595 56 289345 100 357554 124 350113 121 1162166 402 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 4
 5. 5. Perdirbta ir panaudota komunalinių atliekų proc. 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 5
 6. 6. Pakuočių ir antrinių žaliavų perdirbimas proc. 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 6
 7. 7. Atliekų perdirbimo priklausomybė nuo investicijų apimties vienam namų ūkiui 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 7
 8. 8. Kaip veikė MBA? Mechaninio apdorojimo įrenginiai Regionas Iš viso MA įrenginiuos e apdorota atliekų ,t Tame tarpe mišrių komunalini ų atliekų, t Pagaminta produktų iš visų mechaniškai apdorotų atliekų Antrinių žaliavų ,t Biologiškai skaidžių atliekų ,t Mineralinių atliekų sąvartyno perdengima ms, t Kitos šalintinos sąvartyne atliekos, t Degios atliekos naudotinos energijos gamybai ,t Sumažėjimai dėl drėgmės ir dujų emisijų, t Alytaus 52580 37281 416 11512 3022 12340 8114 1877 Kauno 139497 139497 1166 69748 0 32219 36372 0 Klaipėdos 109267 108781 4030 0 9753 0 95483 0 Marijampol ės 31360 31360 754 20881 0 5153 4035 536 Panevėžio 44361 44361 1297 25557 0 17136 369 1 Šiaulių 67641 67641 148 26211 0 26234 12004 3044 Tauragės 23016 23016 1033 5995 2825 11854 1309 0 Telšių 33519 33519 937 18009 1427 3191 9955 0 Utenos 27235 27235 371 12768 0 271 13677 149 Vilniaus 227967 227967 11919 95746 0 43369 76933 0 Iš viso 756443 740658 22071 286427 17027 151768 258252 5607 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 8
 9. 9. Biologinio apdorojimo įrenginiai 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 9
 10. 10. Ekonominės veiklos rezultatai Regionas Vidutinis darbuotojų skaičius Pardavimo pajamos € 2017 2016 2015 Alytaus 77 4 305 515 4.247.569 4 007 830 Kauno 74 6 888 454 6.333.834 4 622 525 Klaipėdos 70 9 484 364 8.911.916 8 323 793 Marijampolės 51 4 511 894 3.945.211 3 812 411 Panevėžio 38 3 235 938 1.619.194 1 485 692 Šiaulių 77 6 024 165 4.701.465 6 225 294 Tauragės 34 2 346 207 2.003.726 1 889 700 Telšių 32 3 204 891 2.832.609 2 616 893 Utenos 44 1 736 240 1.135.248 1 069 836 Vilniaus 63 18 022 297 11.845.908 6 586 434 Iš Viso 560 59 759 965 47.576.680 40 640 408 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 10
 11. 11. RATC bendrojo finansinio pajėgumo rodiklis (BR) 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 11
 12. 12. Vienas RATC darbuotojas suteikė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų skirtinguose regionuose €/metus 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 12
 13. 13. Kaštai kaštai... €/t 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 13
 14. 14. Kaštai kaštai... €/t 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 14
 15. 15. Namų ūkiuose mokamos rinkliavos ir mokama dalis nuo pajamų Regionas Vidutiniai atliekų tvarkymo kaštai namų ūkiui regione Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą palyginus su disponuojamomis namų ūkio pajamomis regione Atliekų kiekis tenkantis namų ūkiui tonomisGyventojams tenkantys kaštai Faktiškai gyventojų sumokami kaštai Alytaus 43,36 42,85 0,53% 0,466 Kauno 57,67 57,82 0,55% 0,584 Klaipėdos 52,37 49,94 0,45% 0,691 Marijampolės 54,56 47,72 0,50% 0,516 Panevėžio 48,13 44,32 0,50% 0,577 Šiaulių 45,60 45,00 0,52% 0,602 Tauragės 41,88 39,21 0,37% 0,391 Telšių 42,04 45,65 0,46% 0,470 Utenos 46,15 46,39 0,52% 0,567 Vilniaus 57,29 57,29 0,37% 0,619 Vidutiniskai 51,87 50,98 0,45% 0,581 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 15
 16. 16. Rinkliavos dydis namų ūkiui: faktinis ir koreguotas 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 16
 17. 17. Priklausomybė tarp rūšiavimo apimties regione ir paslaugos kainos 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 17
 18. 18. Konkurencija Regionas Bendri komunalinių atliekų tvarkymo kaštai Tame skaičiuje kaštai patiriami perkant paslaugas rinkoje Perkamų paslaugų rinkoje dalis % Alytaus 4.150.507 2.110.427 50,85 Kauno 17.267.807 12.570.095 72,79 Klaipėdos 8.265.450 5.145.054 62,25 Marijampolės 4.308.292 3.169.160 73,56 Panevėžio 6.102.060 4.413.542 72,33 Šiaulių 6.275.248 4.140.924 65,99 Tauragės 2.821.532 1.921.059 68,09 Telšių 3.032.434 2.476.397 81,66 Utenos 3.966.892 2.776.721 70,00 Vilniaus 17.902.568 14.587.533 81,48 Iš Viso 74.092.790 53.310.912 71,95 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 18
 19. 19. Priklausomybė tarp rinkoje perkamos paslaugų dalies ir vienos tonos tvarkomų atliekų kainos 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 19
 20. 20. Diskutuokim 2018 metų rugsėjo mėnesio 18 diena 20

×